שימוש במזין המסמכים האוטומטי ובזכוכית הסורק

מזין מסמכים אוטומטי (ADF)

משטח הזכוכית של הסורק

טעינה של ה-ADF
  • השתמש במזין המסמכים האוטומטי עם מסמכים מרובי עמודים או דו-צדדיים.

  • טען את מסמך המקור עם הפנים כלפי מעלה. במקרה של מסמכים מרובי-עמודים, הקפד ליישר את הקצוות המובילים של הדפים לפני טעינתם.

  • הקפד לכוונן את המובילים שבמזין המסמכים האוטומטי בהתאם לגודל הנייר שאתה טוען.

טעינה על משטח הזכוכית של הסורק
  • השתמש בזכוכית הסורק למסמכים בעלי עמוד בודד, עמודי ספר, פריטים קטנים (כמו גלויות או תמונות), שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (כמו למשל גזירי עיתונות).

  • הנח את המסמך עם הפנים כלפי מטה בפינה עם החץ.