שימוש בתמיכה ללקוחות

  1. במסך הבית גע באפשרות Customer Support (תמיכה ללקוחות).

  2. הדפס או שלח בדוא"ל את המידע.

  3. הערה: לקבלת מידע על קביעת הגדרות היישום, עיין ב מדריך התמיכה בלקוחות למנהל המערכת.