שימוש בהתאמה אישית של התצוגה

לפני שתשתמש ביישום הקפד לבצע את הפעולות הבאות:

ניהול תמונות שומר המסך ומצגת השקופיות

 1. הוסף, ערוך או מחק תמונה במקטע התמונות של שומר המסך ומצגת השקופיות.

  הערות:

 2. החל את השינויים

החלפת תמונת הטפט

 1. במסך הבית, גע באפשרות Change Wallpaper (החלפת טפט).

 2. בחר תמונה שתהיה בשימוש.

 3. החל את השינויים

הפעלת מצגת שקופיות מתוך כונן הבזק

 1. חבר כונן הבזק ליציאת USB.

 2. במסך הבית גע באפשרות Slideshow (מצגת).

  התמונות מוצגות בסדר אלפביתי.

 3. הערה: תוכל להוציא את כונן ההבזק אחרי שמצגת השקופיות תתחיל, אולם התמונות לא יאוחסנו במדפסת. אם מצגת השקופיות נעצרת, הכנס את כונן ההבזק פעם נוספת כדי להציג את התמונות.