שימוש במרכז קיצורי הדרך

  1. במסך הבית, גע באפשרות Shortcut Center (מרכז קיצורי הדרך) ואז בחר פונקציית הדפסה.

  2. גע באפשרות Create Shortcut (צור קיצור דרך) ולאחר מכן קבע את תצורת ההגדרות.

  3. גע באפשרות Save (שמור) והקלד שם קיצור דרך ייחודי.

  4. החל את השינויים.