Imprimante multifuncţionale XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

Informaţii de siguranţă

Convenţii

Declaraţii produs

Informaţii despre imprimantă

Găsirea informaţiilor despre imprimantă

Alegerea unui loc pentru imprimantă

Configurarea imprimantei

Ataşarea cablurilor

Utilizare panou de comandă

Înţelegerea stării butonului de alimentare şi a indicatorului luminos

Utilizarea ecranului de început

Imprimarea paginii de setări meniuri

Configurarea şi utilizarea aplicaţiilor din ecranul de pornire

Particularizarea ecranului de început

Setare Card Copy

Utilizarea Centrului de comenzi rapide

Configurarea Centru de scanare

Utilizare Asistenţă pentru clienţi

Configurare cote dispozitiv

Utilizarea funcţiei de particularizare a afişării

Gestionarea marcajelor

Gestionarea contactelor

Configurarea şi utilizarea caracteristicilor de accesibilitate

Activarea modului Mărire

Activarea ghidării vocale

Reglarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală

Reglarea volumului implicit al difuzorului intern

Reglarea volumului implicit al căştilor

Activarea parolelor vocale sau a numerelor personale de identificare

Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor

Utilizarea tastaturii de pe afişaj

Încărcarea hârtiei şi a suporturilor speciale

Setarea dimensiunii şi a tipului suporturilor speciale

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Încărcarea tăvilor

Încărcarea tăvii de 2500 de foi

Încărcarea tăvii de 3000 de foi

Încărcarea alimentatorului multifuncţional

Legarea tăvilor

Suport pentru hârtie

Imprimare

Imprimarea de pe un computer

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe o unitate flash

Unităţi flash şi tipuri de fişiere acceptate

Configurarea lucrărilor de imprimare confidenţiale

Imprimarea lucrărilor confidenţiale şi a altor lucrări în aşteptare

Tipărirea unei liste de eşantioane de fonturi

Tipărirea unei liste de directoare

Anularea unei operaţii de tipărire

Copierea

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului

Realizarea de copii

Copierea fotografiilor

Copierea pe hârtie cu antet

Copierea pe ambele feţe ale hârtiei

Micşorarea sau mărirea copiilor

Asamblarea copiilor

Inserarea colilor de separare între copii

Copierea mai multor pagini pe o singură foaie

Crearea unei comenzi rapide pentru copiere

Poşta electronică

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului

Configurarea serverului SMTP pentru e-mail

Trimiterea unui e-mail

Crearea unei comenzi rapide pentru poşta electronică

Utilizarea faxului

Configurarea imprimantei pentru fax

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului

Trimiterea unui fax

Programarea unui fax

Crearea unei comenzi rapide pentru o destinaţie de fax

Schimbarea rezoluţiei faxului

Ajustarea întunecimii faxului

Imprimarea unui jurnal de fax

Blocarea faxurilor nesolicitate

Păstrarea faxurilor

Redirecţionarea unui fax

Scanarea

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului

Scanarea pe un server FTP

Crearea unei comenzi rapide pentru FTP

Crearea unei comenzi rapide pentru un folder din reţea

Scanarea către o unitate flash

Trimiterea documentelor scanate către computer

Despre meniurile imprimantei

Hartă meniuri

Dispozitiv

Imprimare

Hârtie

Copiere

Fax

E-mail

FTP

Unitate USB

Reţea/Porturi

Securitate

Rapoarte

Asistenţă

Rezolvarea problemelor

Securizarea imprimantei

Localizarea slotului de securitate

Ştergerea memoriei imprimantei

Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

Criptarea hard discului imprimantei

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

Declaraţie privind volatilitatea

Întreţinerea imprimantei

Acces la reţea

Configurarea imprimării seriale (numai Windows)

Curăţarea componentelor imprimantei

Comandarea pieselor şi consumabilelor

Înlocuirea pieselor şi consumabilelor

Mutarea imprimantei

Economisirea de energie şi hârtie

Reciclare

Îndepărtarea blocajelor

Evitarea blocajelor

Identificarea locaţiilor blocajelor

Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncţional

Blocaj hârtie în uşa C

Blocaj hârtie în uşa D

Blocaj de hârtie în tava cu 3000 de coli

Blocaj de hârtie la finisorul de broşuri

Blocaj de hârtie la finisorul cu capse

Blocaj capse în finisorul cu capse

Blocaj capse în finisorul cu capsare şi perforare

Blocaj capse în finisorul de broşuri

Rezolvarea problemelor

Probleme la conexiunea de reţea

Probleme legate de opţiunile hardware

Probleme cu consumabilele

Probleme cu alimentarea de hârtie

Probleme de imprimare

Probleme legate de calitatea culorilor

Probleme la expedierea faxurilor

Probleme de scanare

Contactarea serviciului de asistenţă pentru clienţi

Actualizarea şi migrarea

Hardware

Software

Firmware

Note

Informaţii despre produs

Notă referitoare la ediţie

Mărci comerciale

Note de licenţă

Niveluri de poluare fonică

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deşeuri din echipamente electrice şi electronice)

Dezafectarea produsului

Returnarea cartuşelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Notificare de sensibilitate statică

ENERGY STAR

Informaţii cu privire la temperatură

Notă cu privire la laser

Etichetă de avertizate laser

Consumul de energie

Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicaţii

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Notă cu privire la interferenţele radio