Printerberichten

Cartridge bijna leeg [88.xy]

Mogelijk moet u een tonercartridge bestellen. Selecteer indien nodig Doorgaan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te sluiten en verder te gaan met afdrukken. Druk bij modellen zonder aanraakscherm op the select button om dit te bevestigen.

Cartridge en beeldverwerkingseenheid komen niet overeen [41.xy]

Gebruik alleen een ondersteunde tonercartridge en beeldverwerkingseenheid.

Opmerking: Voor een lijst van ondersteunde supplies gaat u naar www.lexmark.com.

Cartridge bijna leeg [88.xy]

Selecteer indien nodig Doorgaan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te sluiten en verder te gaan met afdrukken. Druk bij modellen zonder aanraakscherm op the select button om dit te bevestigen.

Cartridge bijna leeg. Geschat aantal resterende pagina's is [x][88.xy]

Mogelijk moet u aangegeven tonercartridge zeer binnenkort vervangen. Raadpleeg het gedeelte “Supplies vervangen” in de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

Selecteer indien nodig Doorgaan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te sluiten en verder te gaan met afdrukken. Druk bij modellen zonder aanraakscherm op the select button om dit te bevestigen.

Wijzig [papierbron] in [aangepaste tekenreeks], plaats [afdrukstand papier]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Wijzig [papierbron] in [aangepaste soort], laad [afdrukstand]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen

Wijzig [papierbron] in [papierformaat], plaats [afdrukstand]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Wijzig [papierbron] in [papiersoort] [papierformaat], plaats [afdrukstand]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Sluit klep van de flatbed en plaats originelen bij het opnieuw starten van taak [2yy.xx]

Voer op het bedieningspaneel van de printer een of meer van de volgende handelingen uit:

Sluit voorklep

Sluit de voorklep van de printer.

Configuratie gewijzigd, sommige taken in wacht zijn niet hersteld [57]

Taken in de wachtrij zijn ongeldig vanwege een van de volgende mogelijke veranderingen op de printer:

Selecteer Doorgaan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te sluiten. Druk bij modellen zonder aanraakscherm op the select button om dit te bevestigen.

Complexe pagina, bepaalde gegevens worden mogelijk niet afgedrukt [39]

Probeer een of meer van de oplossingen:

Flash beschadigd [51]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Schijf vol [62]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

De schijf moet worden geformatteerd voor u deze in dit apparaat kunt gebruiken

Selecteer Schijf formatteren op het bedieningspaneel van de printer om de vaste schijf van de printer te formatteren en het bericht te wissen. Druk op printers zonder aanraakscherm op the select button om te bevestigen.

Opmerking: Als u de vaste schijf van de printer formatteert, worden alle bestanden van de schijf verwijderd.

Fout bij lezen van USB-station. Verwijder USB.

Er is een niet-ondersteund USB-apparaat geplaatst. Verwijder het USB-apparaat en plaats daarna een ondersteund apparaat.

Fout bij lezen USB-hub. Verwijder hub.

Er is een niet-ondersteunde USB-hub geplaatst. Verwijder de USB-hub en installeer daarna een ondersteund apparaat.

Faxgeheugen vol

 1. Raak Doorgaan aan op het bedieningspaneel om het bericht te wissen en de faxtaak te annuleren.

 2. Ga als volgt te werk:

  • Verlaag de faxresolutie.

  • Verminder het aantal pagina's.

 3. Verzend de faxtaak.

Faxpartitie werkt niet. Raadpleeg de systeembeheerder.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Faxserver 'Volgens indeling' is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Naam faxstation is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Nummer faxstation is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Beeldverwerkingseenheid bijna leeg [84.xy]

Mogelijk moet u een beeldverwerkingseenheid bestellen. Selecteer indien nodig Doorgaan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te sluiten en verder te gaan met afdrukken. Druk bij modellen zonder aanraakscherm op the select button om dit te bevestigen.

Beeldverwerkingseenheid bijna leeg [84.xy]

Selecteer indien nodig Doorgaan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te sluiten en verder te gaan met afdrukken. Druk bij modellen zonder aanraakscherm op the select button om dit te bevestigen.

Beeldverwerkingseenheid vrijwel leeg. Geschat aantal resterende pagina's is [x][84.xy]

Mogelijk moet u de beeldverwerkingseenheid zeer binnenkort vervangen. Raadpleeg het gedeelte "Supplies vervangen" in de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

Selecteer indien nodig Doorgaan op het bedieningspaneel van de printer om verder te gaan met afdrukken. Druk bij modellen zonder aanraakscherm op the select button om dit te bevestigen.

Onjuist papierformaat. Open [papierbron] [34]

Opmerking: De papierbron kan een lade of een invoerlade zijn.

Probeer een of meer van de oplossingen:

Plaats invoerlade [x]

Plaats de aangegeven lade in de printer.

Onvoldoende geheugen, sommige taken in wacht zijn verwijderd [37]

De printer heeft enkele wachttaken verwijderd om de huidige taken te kunnen verwerken.

Selecteer Doorgaan om het bericht te sluiten. Druk bij modellen zonder aanraakscherm op the select button om dit te bevestigen.

Onvoldoende geheugen, sommige taken in wacht worden niet hersteld [37]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Onvoldoende geheugen om de taak te sorteren [37]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Onvoldoende geheugen voor ondersteuning van functie voor bronnenopslag [35]

Installeer extra printergeheugen of selecteer Doorgaan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te sluiten en verder te gaan met afdrukken. Druk bij modellen zonder aanraakscherm op the select button om dit te bevestigen.

Plaats [aangepaste tekenreeks] [afdrukstand] in multifunctionele invoer

Probeer een of meer van de oplossingen:

Plaats [naam aangepaste soort] [afdrukstand] in multifunctionele invoer

Probeer een of meer van de oplossingen:

Plaats [papierformaat] [afdrukstand] in multifunctionele invoer

Probeer een of meer van de oplossingen:

Plaats [papiersoort] [papierformaat] [afdrukstand] in multifunctionele invoer

Probeer een of meer van de oplossingen:

Plaats [tekenreeks voor aangepast papier] [afdrukstand papier] in [papierbron]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Plaat [naam aangepaste soort] [afdrukstand papier] in [papierbron]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Plaats [papierformaat] [afdrukstand papier] in [papierbron]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Plaats [papiersoort] [papierformaat] [afdrukstand papier] in [papierbron]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Onderhoudskit bijna leeg [80.xy]

Mogelijk moet u een onderhoudskit bestellen. Ga voor meer informatie naar de ondersteuningswebsite van Lexmark op http://support.lexmark.com of neem contact op met uw servicevertegenwoordiger en geef het bericht door.

Selecteer indien nodig Doorgaan om het bericht te sluiten en door te gaan met afdrukken. Druk op printers zonder aanraakscherm op the select button om te bevestigen.

Onderhoudskit bijna leeg [80.xy]

Ga voor meer informatie naar de ondersteuningswebsite van Lexmark op http://support.lexmark.com of neem contact op met uw servicevertegenwoordiger en geef het bericht door.

Selecteer indien nodig Doorgaan om het bericht te sluiten en door te gaan met afdrukken. Druk op printers zonder aanraakscherm op the select button om te bevestigen.

Onderhoudskit vrijwel leeg [80.xy]

Mogelijk moet u aangegeven onderhoudskit zeer binnenkort vervangen. Neem voor meer informatie contact op met de klantenondersteuning op http://support.lexmark.com of met uw servicevertegenwoordiger.

Selecteer indien nodig Doorgaan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te sluiten en verder te gaan met afdrukken. Druk bij modellen zonder aanraakscherm op the select button om dit te bevestigen.

Geheugen vol [38]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Geheugen vol: kan geen faxen afdrukken

Doe het volgende op het bedieningspaneel:

Softwarefout netwerk [x] [54]

Probeer een of meer van de oplossingen:

Geen analoge telefoonlijn aangesloten op de modem, fax is uitgeschakeld.

Sluit de printer aan op een analoge telefoonlijn.

Geen [supplytype] van Lexmark, Zie Gebruikershandleiding [33.xy]

Opmerking: Het supplytype kan de tonercartridge of beeldverwerkingseenheid zijn.

De printer heeft gedetecteerd dat een supply of onderdeel van een ander merk dan Lexmark in de printer is geïnstalleerd.

Uw Lexmark-printer werkt het beste met originele supplies en onderdelen van Lexmark. Wanneer u supplies of onderdelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de prestaties, betrouwbaarheid of levensduur van de printer en de beeldverwerkingsonderdelen van het apparaat. Zie Officiële Lexmark onderdelen en supplies gebruiken voor meer informatie.

Alle levensduurindicators zijn ontworpen om te functioneren met de supplies en onderdelen Lexmark. Als u supplies of onderdelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dat tot onvoorspelbare resultaten leiden. Het gebruik van beeldverwerkingsonderdelen langer dan de beoogde levensduur kan uw Lexmark-printer of de desbetreffende onderdelen beschadigen.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Het gebruik van supplies of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die werd veroorzaakt door het gebruik van supplies of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie.

Als u deze risico's wilt aanvaarden en wilt doorgaan met het gebruik van niet-originele supplies of onderdelen in uw printer, hou dan de knop Annuleren en de knop # op het bedieningspaneel gedurende 15 seconden gelijktijdig ingedrukt.

Bij printermodellen zonder aanraakscherm houdt u de knop Selecteren en de knop Annuleren op het bedieningspaneel gedurende 15 seconden gelijktijdig ingedrukt om het bericht te sluiten en verder te gaan met afdrukken.

Als u deze risico's niet wilt aanvaarden, verwijder dan het supply of onderdeel van andere fabrikanten uit uw printer en vervang deze door een origineel supply of onderdeel van Lexmark.

Opmerking: Raadpleeg het gedeelte 'Supplies bestellen' of ga naar www.lexmark.com voor een lijst met ondersteunde supplies.

Onvoldoende vrije ruimte in flashgeheugen voor bronnen [52]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

De printer moest opnieuw worden opgestart. De laatste taak is mogelijk niet voltooid.

Selecteer Doorgaan op het bedieningspaneel om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrukken. Druk bij modellen zonder aanraakscherm op om dit te bevestigen.

Ga voor meer informatie naar http://support.lexmark.com of neem contact op met de klantenservice.

Plaats ontbrekende of niet-reagerende cartridge terug [31.xy]

Probeer een of meer van de oplossingen:

Verwijder papier uit uitvoerlade

Verwijder de papierstapel uit de standaardlade. De printer stelt automatisch vast dat het papier is verwijderd en gaat door met afdrukken.

Selecteer Doorgaan op het bedieningspaneel van de printer als het bericht niet wordt gewist nadat u het papier hebt verwijderd. Druk bij modellen zonder aanraakscherm op the select button om dit te bevestigen.

Plaats alle originelen terug als u de taak opnieuw start.

Voer op het bedieningspaneel van de printer een of meer van de volgende handelingen uit:

Vervang cartridge. Geschat aantal resterende pagina's is 0 [88.xy]

Vervang de tonercartridge om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Raadpleeg voor meer informatie de instructies die bij de supply zijn geleverd of het gedeelte “Supplies vervangen” van de Gebruikershandleiding.

Opmerking: Als u geen vervangende tonercartridge hebt, raadpleegt u het gedeelte “Supplies bestellen” van de Gebruikershandleiding of gaat u naar www.lexmark.com.

Vervang de defecte beeldverwerkingseenheid [31.xy]

Vervang de defecte beeldverwerkingseenheid om het bericht te wissen. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte “Supplies vervangen” in de Gebruikershandleiding of de instructies die bij het onderdeel of de supply zijn geleverd.

Opmerking: Raadpleeg het gedeelte Supplies bestellen van de Gebruikershandleiding als u geen vervangende beeldverwerkingseenheid hebt of ga naar www.lexmark.com.

Vervang beeldverwerkingseenheid. Geschat aantal resterende pagina's is 0 [84.xy]

Vervang de beeldverwerkingseenheid om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Raadpleeg voor meer informatie de instructies die bij de supply zijn geleverd of het gedeelte “Supplies vervangen” van de Gebruikershandleiding.

Opmerking: Als u geen vervangende beeldverwerkingseenheid hebt, raadpleegt u het gedeelte “Supplies bestellen” van de Gebruikershandleiding of gaat u naar www.lexmark.com.

Plaats vastgelopen origin. terug bij opn. starten taak.

Voer op het bedieningspaneel van de printer een of meer van de volgende handelingen uit:

Onderhoudskit vervangen [80.xy]

De printer vereist onderhoud. Ga voor meer informatie naar http://support.lexmark.com. Of neem contact op met uw servicevertegenwoordiger en meld het probleem.

Vervang ontbrekende beeldverwerkingseenheid [31.xy]

Installeer de ontbrekende beeldverwerkingseenheid. Raadpleeg de instructies bij de supply voor meer informatie.

Vervang niet-ondersteunde cartridge [32.xy]

Vervang de tonercartridge en installeer een ondersteund exemplaar om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Raadpleeg de instructies bij de supply voor meer informatie.

Deze fout kan ook worden veroorzaakt door het installeren van een officiële Lexmark-cartridge, zoals een cartridge met hoog rendement die niet is bedoeld voor dit product.

De volgende foutcodes geven aan dat een niet-origineel Lexmark-tonercartridge is geïnstalleerd:

32.13

32.16

32.19

32.22

32.25

32.28

32.31

32.34

32.37

Zie Officiële Lexmark onderdelen en supplies gebruiken voor meer informatie.

Opmerking: Raadpleeg het gedeelte 'Supplies bestellen' of ga naar www.lexmark.com als u geen vervangende cartridge hebt.

Vervang niet-ondersteunde beeldverwerkingseenheid [32.xy]

Vervang de beeldverwerkingseenheid en installeer een ondersteund exemplaar om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Raadpleeg de instructies bij de supply voor meer informatie.

Deze fout kan ook worden veroorzaakt door de installatie van een originele beeldverwerkingseenheid van Lexmark, zoals een MICR-eenheid, die niet is bedoeld voor dit product.

De volgende foutcodes geven aan dat een niet-originele Lexmark beeldverwerkingseenheid is geïnstalleerd:

32.14

32.17

32.20

32.23

32.26

32.29

32.32

32.35

32.38

Zie Officiële Lexmark onderdelen en supplies gebruiken voor meer informatie.

Opmerking: Raadpleeg het gedeelte 'Supplies bestellen' of ga naar www.lexmark.nl als u geen vervangende beeldverwerkingseenheid hebt.

Wachttaken herstellen?

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Klep automatische invoer van scanner is open

Sluit de ADI-klep.

Scanner uitgeschakeld door beheerder [840.01]

Druk af zonder de scanner of neem contact op met de systeembeheerder.

Scanner uitgeschakeld. Neem contact op met de systeembeheerder als het probleem zich blijft voordoen. [840.02]

Voer op het bedieningspaneel van de printer een of meer van de volgende handelingen uit:

Scannerstoring: verwijder alle originelen uit de scanner [2yy.xx]

Verwijder het vastgelopen papier uit de scanner.

Scannerstoring: verwijder alle vastgelopen originelen uit de scanner [2yy.xx]

Verwijder het vastgelopen papier uit de scanner.

SMTP-server is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder.

Selecteer Doorgaan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te sluiten. Druk bij modellen zonder aanraakscherm op the select button om dit te bevestigen.

Opmerking: Neem contact op met uw systeembeheerder als het bericht opnieuw wordt weergegeven.

Sommige taken in wacht zijn niet hersteld

Selecteer Doorgaan op het bedieningspaneel van de printer om de opgegeven taak te wissen. Druk bij modellen zonder aanraakscherm op the select button om dit te bevestigen.

Opmerking: Onderbroken taken die niet worden hersteld, blijven op de vaste schijf opgeslagen en zijn niet toegankelijk.

Softwarefout in standaardnetwerk [54]

Probeer een of meer van de oplossingen:

Standaard USB-poort uitgeschakeld [56]

Selecteer Doorgaan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te sluiten. Druk bij modellen zonder aanraakscherm op the select button om dit te bevestigen.

Opmerkingen:

Supply nodig om de taak te voltooien

Voer een van de volgende handelingen uit:

Het apparaat staat in de veilige modus. Enkele afdrukopties zijn mogelijk uitgeschakeld of leveren onverwachte resultaten.

Selecteer Doorgaan om het bericht te wissen. Druk bij modellen zonder aanraakscherm op om dit te bevestigen.

Te veel flashopties geïnstalleerd [58]

 1. Zet de printer uit.

 2. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

 3. Verwijder het extra flashgeheugen.

 4. Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.

 5. Zet de printer weer aan.

Te veel laden aangesloten [58]

 1. Zet de printer uit.

 2. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

 3. Verwijder de extra laden.

 4. Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.

 5. Zet de printer weer aan.

Flash niet geformatteerd [53]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Weblinkserver niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder.

Selecteer Doorgaan om het bericht te sluiten. Druk bij modellen zonder aanraakscherm op the select button om dit te bevestigen.

Opmerking: Neem contact op met uw systeembeheerder als het bericht opnieuw wordt weergegeven.