Menu Pomoc

Element menu

Opis

Drukuj wszystkie podręczniki

Powoduje wydrukowanie wszystkich podręczników.

Podręcznik kopiowania

Dostarcza informacji o kopiowaniu i konfiguracji ustawień

Podręcznik poczty e-mail

Dostarcza informacji o wysyłaniu wiadomości e-mail i konfiguracji ustawień

Podręcznik faksowania

Dostarcza informacji o wysyłaniu faksów i konfiguracji ustawień

Podręcznik FTP

Dostarcza informacji o skanowaniu dokumentów i konfiguracji ustawień

Usuwanie defektów wydruków

Stanowi schemat określania przyczyny powtarzających się błedów w wydruku i wymienia ustawienia służące do dostosowywania jakości wydruku.

Informacje

Pomaga znaleźć dodatkowe informacje.

Materiały eksploatacyjne

Zawiera informacje dotyczące zamawiania materiałów eksploatacyjnych.