Lista menu

Menu papieru

Raporty

Network/Ports (Sieć/Porty)

Bezpieczeństwo

1 W zależności od konfiguracji drukarki to menu jest wyświetlane jako Sieć standardowa lub Sieć [x].

2 To menu jest wyświetlane, tylko gdy jest zainstalowany co najmniej jeden emulator pobierania DLE.

Domyślne źródło

Rozmiar/typ papieru

Konfiguruj adres MP

Substitute Size (Zastąp rozmiar)

Tekstura papieru

Gramatura papieru

Ładowanie papieru

Custom Types (Typy niestandardowe)

Nazwy niestandardowe

Niestandardowe rozmiary skanów

Niestandardowe nazwy odbiorników

Konfiguracja uniwersalna

Ustawienia odbiornika

Strona ustawień menu

Statystyki urządzenia

Strona konfiguracji sieci

Strona [x] konfiguracji sieci

Lista skrótów

Dziennik zadań faksowania

Dziennik wywołań faksu

Kopiuj skróty

Skróty e-mail

Skróty faksu

Skróty FTP

Lista profili

Drukuj czcionki

Drukuj katalog

Print Demo (Drukuj demonstrację)

Asset Report (Raport inwentaryzacji)

aktywna karta sieciowa

Sieć standardowa1

Standardowy port USB

Równoległy [x]

Szeregowy [x]

Ustawienia SMTP

Edytuj konfiguracje zabezpieczeń

Różne ustawienia zabezpieczeń

Wydruk poufny

Kasuj pliki tymczasowe

Dziennik audytu bezpieczeństwa

Ustaw datę i godzinę

    

Ustawienia

Pomoc

Zarządzaj skrótami

Menu karty opcjonalnej2

Ustawienia ogólne

Ustawienia kopiowania

Ustawienia faksu

Ustawienia e-mail

Ustawienia FTP

Menu napędu flash

Ustawienia OCR

Ustawienia druk.

Drukuj wszystkie podręczniki

Podręcznik kopiowania

Podręcznik poczty e-mail

Podręcznik faksowania

Podręcznik FTP

Usuwanie defektów wydruków

Informacje

Materiały eksploatacyjne

Skróty faksu

Skróty e-mail

Skróty FTP

Kopiuj skróty

Skróty profili

Wyświetlana jest lista zainstalowanych emulatorów pobierania DLE.