Menu papieru

Domyślne źródło, menu

Opcja

Działanie

Domyślne źródło

Zasobnik [x]

Podajnik uniwersalny

Ręczny podajnik papieru

Ręczny kopert

Ustawienie domyślnego źródła papieru dla wszystkich zadań drukowania.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Zasobnik 1 (zasobnik standardowy).
 • Aby Podajnik uniwersalny pojawiał się jako ustawienie menu, w konfiguracji podajnika uniwersalnego w menu papieru musi być ustawiona wartość Kaseta.
 • Jeśli do dwóch zasobników został włożony papier tego samego typu i o takim samym rozmiarze (i elementy menu Rozmiar papieru i Typ papieru są prawidłowo ustawione), zasobniki te zostaną automatycznie połączone. Po opróżnieniu jednego zasobnika zadanie drukowania jest realizowane przy użyciu połączonego zasobnika.

Menu Konfiguracja podajnika uniwersalnego

Opcja

Działanie

Konfiguracja podajnika uniwersalnego

Kaseta

Ręcznie

Pierwszy

Wskazanie, kiedy drukarka ma pobierać papier z podajnika uniwersalnego.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Kaseta. Za pomocą ustawienia Kaseta można skonfigurować podajnik do wielu zastosowań jako automatyczne źródło papieru.
 • Za pomocą opcji Ręcznie można skonfigurować podajnik uniwersalny do wyłącznej obsługi zadań drukowania z podawaniem ręcznym.
 • Za pomocą ustawienia Pierwszy można skonfigurować podajnik uniwersalny jako główne źródło papieru.

Rozmiar/typ papieru, menu

Opcja

Działanie

Rozmiar w zasobniku [x]

A4

A5

A6

JIS-B5

Letter

Legal

Executive

Oficio (Meksyk)

Folio

Statement

Uniwersalny

Koperta 7 3/4

Koperta 9

Koperta 10

Koperta DL

Koperta C5

Koperta B5

Inna koperta

Określa rozmiar papieru załadowanego do każdego zasobnika.

Uwagi:

 • Letter jest domyślnym ustawieniem fabrycznym w Stanach Zjednoczonych. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4.
 • Jeśli do dwóch zasobników został włożony papier tego samego typu i o takim samym rozmiarze (i elementy menu Rozmiar papieru i Typ papieru są prawidłowo ustawione), zasobniki te zostaną automatycznie połączone. Można również połączyć podajnik uniwersalny. Po opróżnieniu jednego zasobnika zadanie drukowania jest realizowane przy użyciu połączonego zasobnika.
 • Papier o rozmiarze A6 jest obsługiwany tylko w zasobniku 1 i w podajniku do wielu zastosowań.
Typ w zasobniku [x]

Zwykły papier

Karty

Folie

Makulaturowy

Etykiety

Etykiety winylowe

Papier dokumentowy

Papier firmowy

Formularze

Papier kolorowy

Lekki papier

Papier o dużej gramaturze

Szorstki/bawełniany

Typ niestandardowy [x]

Określa typ papieru załadowanego do każdego zasobnika.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla zasobnika 1 jest Zwykły papier. Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla pozostałych zasobników jest Typ niestandardowy [x].
 • Jeśli dostępna jest nazwa zdefiniowana przez użytkownika, będzie ona wyświetlana zamiast opcji Typ niestandardowy [x].
 • To menu służy do konfigurowania automatycznego łączenia zasobników.
Rozmiar podajnika do wielu zastosowań

A4

A5

A6

JIS B5

Letter

Legal

Executive

Oficio (Meksyk)

Folio

Statement

Uniwersalny

Koperta 7 3/4

Koperta 9

Koperta 10

Koperta DL

Koperta C5

Koperta B5

Inna koperta

Określa rozmiar papieru załadowanego do podajnika do wielu zastosowań.

Uwagi:

 • Letter jest domyślnym ustawieniem fabrycznym w Stanach Zjednoczonych. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4.
 • Aby w menu było dostępne ustawienie Rozmiar podajnika uniwersalnego, w menu Papier należy dla ustawienia Konfiguracja podajnika do wielu zastosowań wybrać wartość Kaseta.
 • Podajnik do wielu zastosowań nie wykrywa automatycznie rozmiaru papieru. Wartość rozmiaru papieru musi zostać ustawiona.
Typ podajnika do wielu zastosowań

Zwykły papier

Karty

Folie

Makulaturowy

Etykiety

Papier dokumentowy

Koperta

Koperta gruboziarnista

Papier firmowy

Formularze

Papier kolorowy

Lekki papier

Papier o dużej gramaturze

Szorstki/bawełniany

Typ niestandardowy [x]

Określa typ papieru załadowanego do podajnika do wielu zastosowań.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Zwykły papier.
 • Aby w menu było dostępne ustawienie Typ podajnika uniwersalnego, w menu Papier należy dla ustawienia Konfiguracja podajnika do wielu zastosowań wybrać wartość Kaseta.
Rozmiar papieru podawanego ręcznie

A4

A5

A6

JIS B5

Letter

Legal

Executive

Oficio (Meksyk)

Folio

Statement

Uniwersalny

Określa rozmiar papieru podawanego ręcznie.

Uwaga: Letter jest domyślnym ustawieniem fabrycznym w Stanach Zjednoczonych. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4.

Typ papieru podawanego ręcznie

Zwykły papier

Karty

Folie

Makulaturowy

Etykiety

Papier dokumentowy

Papier firmowy

Formularze

Papier kolorowy

Lekki papier

Papier o dużej gramaturze

Szorstki/bawełniany

Typ niestandardowy [x]

Określa typ papieru ładowanego ręcznie.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Zwykły papier.
 • Aby w menu było dostępne ustawienie Typ papieru podawanego ręcznie, w menu Papier należy dla ustawienia Konfiguracja podajnika do wielu zastosowań wybrać wartość Ręczny.
Rozmiar kopert podawanych ręcznie

Koperta 7 3/4

Koperta 9

Koperta 10

Koperta DL

Koperta C5

Koperta B5

Inna koperta

Określa rozmiar kopert ładowanych ręcznie.

Uwaga: Koperta 10 jest domyślnym ustawieniem fabrycznym w Stanach Zjednoczonych. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest Koperta DL.

Typ kopert podawanych ręcznie

Koperta

Koperta gruboziarnista

Typ niestandardowy [x]

Określa typ kopert ładowanych ręcznie.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Koperta.

Domyślny typ nośnika ADF

Zwykły papier

Karty

Folie

Makulaturowy

Etykiety

Etykiety winylowe

Papier dokumentowy

Koperta

Koperta gruboziarnista

Papier firmowy

Formularze

Papier kolorowy

Lekki papier

Papier o dużej gramaturze

Szorstki/bawełniany

Niestandardowy [x]

Określa typ nośnika załadowanego do automatycznego podajnika dokumentów.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Zwykły papier.


Menu Zastąp rozmiar

Element

Przeznaczenie

Zastąp rozmiar

Wyłącz

Statement/A5

Letter/A4

Cała lista

Zastępuje określony rozmiar papieru, jeśli żądany rozmiar nie jest dostępny.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Cała lista. Dozwolone są wszystkie dostępne możliwości zastępowania.
 • Ustawienie Wyłącz oznacza, że zastępowanie rozmiaru papieru nie jest dozwolone.
 • Ustawienie zastępowania rozmiaru umożliwia kontynuację zadania drukowania bez otrzymywania komunikatu Zmień papier.

Tekstura papieru, menu

Opcja

Działanie

Tekstura zwykła

Gładka

Normalny

Gruboziarnista

Określa względną teksturę zwykłego papieru załadowanego w danym zasobniku.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Tekstura kart

Gładka

Normalny

Gruboziarnista

Określa względną teksturę kart załadowanych w danym zasobniku.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
 • Opcje te są wyświetlane tylko wtedy, gdy karty są obsługiwane.
Tekstura folii

Gładka

Normalny

Gruboziarnista

Określa względną teksturę folii załadowanej w danym zasobniku.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Tekstura p. makulaturowego

Gładka

Normalny

Gruboziarnista

Określa względną teksturę papieru makulaturowego załadowanego w danym zasobniku.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Tekstura etykiet

Gładka

Normalny

Gruboziarnista

Określa względną teksturę etykiet załadowanych w danym zasobniku.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Vinyl Labels Texture (Tekstura etykiet winylowych)

Gładka

Normalny

Gruboziarnista

Określa względną teksturę etykiet winylowych załadowanych w danym zasobniku.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Tekstura pap. dokument.

Gładka

Normalny

Gruboziarnista

Określa względną teksturę papieru bond załadowanego w danym zasobniku.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Gruboziarnista.

Tekstura kopert

Gładka

Normalny

Gruboziarnista

Określa względną teksturę kopert załadowanych w danym zasobniku.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Tekstura grubej koperty

Gruboziarnista

Określa względną teksturę grubych kopert załadowanych w danym zasobniku.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Gruboziarnista.

Tekstura pap. firmowego

Gładka

Normalny

Gruboziarnista

Określa względną teksturę papieru firmowego załadowanego w danym zasobniku.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Tekstura formularzy

Gładka

Normalny

Gruboziarnista

Określa względną teksturę papieru z nadrukiem załadowanego w danym zasobniku.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Tekstura papieru kolor.

Gładka

Normalny

Gruboziarnista

Określa względną teksturę papieru kolorowego załadowanego w danym zasobniku.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Tekstura papieru lekkiego

Gładka

Normalny

Gruboziarnista

Określa względną teksturę papieru lekkiego załadowanego w danym zasobniku.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Tekstura papieru ciężkiego

Gładka

Normalny

Gruboziarnista

Określa względną teksturę papieru ciężkiego załadowanego w danym zasobniku.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Gruby/bawełniany - tekstura

Gruboziarnista

Określa względną teksturę papieru grubego/bawełnianego załadowanego w danym zasobniku.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Gruboziarnista.

Tekstura niestand. [x]

Gładka

Normalny

Gruboziarnista

Określa względną teksturę papieru niestandardowego załadowanego w danym zasobniku.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).


Menu Gramatura papieru

Opcja

Działanie

Gram. - papier zwykły

O małej gramaturze

Normalny

O dużej gramaturze

Określa względną gramaturę załadowanego zwykłego papieru.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Gramatura - karty

O małej gramaturze

Normalny

O dużej gramaturze

Określa względną gramaturę załadowanych kart.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Gramatura - folie

O małej gramaturze

Normalny

O dużej gramaturze

Określa względną gramaturę załadowanych folii.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Gramatura p. makulat.

O małej gramaturze

Normalny

O dużej gramaturze

Określa względną gramaturę załadowanego papieru makulaturowego.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Gramatura - etykiety

O małej gramaturze

Normalny

O dużej gramaturze

Określa względną gramaturę załadowanych etykiet.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Vinyl Labels Weight (Gramat. etykiet winylowych)

O małej gramaturze

Normalny

O dużej gramaturze

Określa względną gramaturę załadowanych etykiet winylowych.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Gramatura - pap. dok.

O małej gramaturze

Normalny

O dużej gramaturze

Określa względną gramaturę załadowanego papieru dokumentowego.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Gramatura - koperty

O małej gramaturze

Normalny

O dużej gramaturze

Określa względną gramaturę załadowanych kopert.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Gramatura grubych kopert

O małej gramaturze

Normalny

O dużej gramaturze

Określa względną gramaturę załadowanych kopert gruboziarnistych.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Gramatura - pap. firm.

O małej gramaturze

Normalny

O dużej gramaturze

Określa względną gramaturę załadowanego papieru firmowego.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Gramatura formularzy

O małej gramaturze

Normalny

O dużej gramaturze

Określa względną gramaturę załadowanych formularzy.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Gram. - pap. kolor.

O małej gramaturze

Normalny

O dużej gramaturze

Określa względną gramaturę załadowanego papieru kolorowego.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Gram. - pap. lekki

O małej gramaturze

Określa małą gramaturę załadowanego papieru.

Gram. - pap. ciężki

O dużej gramaturze

Określa dużą gramaturę załadowanego papieru.

Gruby/bawełniany - gramatura

O małej gramaturze

Normalny

O dużej gramaturze

Określa względną gramaturę załadowanego papieru bawełnianego lub chropowatego.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Gramatura niestandardowa [x]

O małej gramaturze

Normalny

O dużej gramaturze

Określa względną gramaturę załadowanego papieru niestandardowego.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
 • Opcje są wyświetlane tylko wtedy, gdy jest obsługiwany dany typ niestandardowy.

Ładowanie papieru, menu

Opcja

Działanie

Ładowanie kart

Dwustronny

Wyłączone

Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań drukowania, dla których wybranym typem papieru jest Karta.

Ładowanie p. makulat.

Dwustronny

Wyłączone

Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań drukowania, dla których wybranym typem papieru jest Makulaturowy.

Ładowanie etykiet

Dwustronny

Wyłączone

Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań drukowania, dla których wybranym typem papieru są Etykiety.

Vinyl Labels Loading (Ładow. etykiet winyl.)

Dwustronny

Wyłączone

Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań drukowania, dla których wybranym typem papieru są Etykiety winylowe.

Ładowanie pap. dok.

Dwustronny

Wyłączone

Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań drukowania, dla których wybranym typem papieru jest Papier bond.

Ładowanie pap. firm.

Dwustronny

Wyłączone

Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań drukowania, dla których wybranym typem papieru jest Papier firmowy.

Ładowanie formularzy

Dwustronny

Wyłączone

Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań drukowania, dla których wybranym typem papieru jest Formularz.

Ładowanie pap. kolor.

Dwustronny

Wyłączone

Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań drukowania, dla których wybranym typem papieru jest Kolorowy.

Light Loading (Ładowanie - lekki)

Dwustronny

Wyłączone

Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań drukowania, dla których wybranym typem papieru jest Lekki.

Heavy Loading (Ładowanie - ciężki)

Dwustronny

Wyłączone

Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań drukowania, dla których wybranym typem papieru jest Ciężki.

Gruby/bawełniany - ładowanie

Dwustronny

Wyłączone

Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań drukowania, dla których wybranym typem papieru jest Gruboziarnisty lub Bawełniany.

Ładowanie niestand. [x]

Dwustronny

Wyłączone

Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań drukowania, dla których wybranym typem papieru jest Niestandardowy [x].

Uwaga: Opcja Ładowanie niestand. [x] dostępna jest tylko wtedy, gdy typ niestandardowy jest obsługiwany.


Typy niestandardowe, menu

Opcja

Działanie

Typ niestandardowy [x]

Papier

Karty

Folie

Szorstki/bawełniany

Etykiety

Etykiety winylowe

Koperta

Określa powiązanie papieru lub typu nośnika specjalnego z nazwą fabryczną niestandardową lub zdefiniowaną przez użytkownika nazwą niestandardową utworzoną przy użyciu wbudowanego serwera WWW lub aplikacji MarkVisionTM Professional

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Papier.
 • Aby możliwe było drukowanie z danego źródła, niestandardowy typ nośnika musi być obsługiwany przez wybrany zasobnik lub podajnik uniwersalny.
Makulaturowy

Papier

Karty

Folie

Szorstki/bawełniany

Etykiety

Etykiety winylowe

Koperta

Określa typ papieru, gdy w innych menu wybrano ustawienie Recycled (Makulaturowy).

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Papier.
 • Aby możliwe było drukowanie z danego źródła, niestandardowy typ nośnika musi być obsługiwany przez wybrany zasobnik lub podajnik uniwersalny.

Menu Nazwy niestandardowe

Ustawienia

Przeznaczenie

Niestandardowa nazwa [x]

Określa niestandardową nazwę typu papieru. Ta nazwa zastępuje widoczną w menu drukarki nazwę Typ niestandardowy [x].


Menu Niestandardowe rozmiary skanów

Zastosowanie

Działanie

Niestandardowy rozmiar skanu [x]

Scan Size Name (Nazwa rozmiaru skanu)

Typ nośnika

ADF Media Type (Typ nośnika ADF)

Zwykły papier

Karty

Folie

Makulaturowy

Etykiety

Etykiety winylowe

Papier dokumentowy

Koperta

Koperta gruboziarnista

Papier firmowy

Formularze

Papier kolorowy

Lekki papier

Papier o dużej gramaturze

Szorstki/bawełniany

Typ niestandardowy [x]

Szerokość

1–8,5 cala (25–216 mm)

Height (Wysokość)

25 – 635 mm (1 – 25 cali)

Orientacja

Pionowa

Pozioma

2 scans per side (2 skany na stronie)

Wyłączone

Włączone

Określa nazwę niestandardowego rozmiaru skanu, wymiary i orientację strony. Pozycję Custom Scan Size [x] (Niestandardowy rozmiar skanu [x]) w pozycjach menu drukarki jest zastąpiona niestandardowa nazwą skanowania.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym przy niestandardowych rozmiarach skanów 1 i 2 jest Gruboziarnisty/bawełniany.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym przy niestandardowych rozmiarach skanów 3, 4, 5, i 6 jest typ nośnika w automatycznym podajniku dokumentów.
 • Fabryczna szerokość domyślna w Stanach Zjednoczonych to 8,5 cala domyślnym fabrycznym ustawieniem szerokości. Domyślne międzynarodowe ustawienie fabryczne szerokości to 216 mm.
 • Fabryczna wysokość domyślna w Stanach Zjednoczonych to 14 cali . Domyślne międzynarodowe ustawienie fabryczne wysokości to 356 mm.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym opcji Orientacja jest ustawienie Pionowa.
 • Domyślne ustawienie fabryczne opcji 2 scans per side (2 skany na stronie) to Off (Wyłączone).

Konfiguracja uniwersalna, menu

Opcja

Działanie

Jednostki miary

Cali

Milimetry

Określa jednostki miary.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym w USA są cale.
 • Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym są milimetry.
Portrait Width (Szerokość w pionie)

3–8,5 cala

76–216 mm

Ustawia szerokość w pionie.

Uwagi:

 • Jeśli ustawiona wartość przekracza szerokość maksymalną, drukarka wykorzysta maksymalną dozwoloną szerokość.
 • Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest 8,5 cala. Szerokość można zwiększać z przyrostem o 0,01 cala.
 • Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest 216 mm. Szerokość można zwiększać z przyrostem o 1 mm.
Portrait Height (Wysokość w pionie)

3–14,17 cala

76–360 mm

Ustawia wysokość w pionie.

Uwagi:

 • Jeśli ustawiona wartość przekracza wysokość maksymalną, drukarka wykorzysta maksymalną dozwoloną wysokość.
 • Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest 14 cali. Wysokość można zwiększać z przyrostem o 0,01 cala.
 • Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest 356 mm. Wysokość można zwiększać z przyrostem o 1 mm.
Kierunek podawania

Krótsza krawędź

Dłuższa krawędź

Określa kierunek podawania, jeśli papier można ładować z obu kierunków.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Krótka krawędź.
 • Wartość Długa krawędź jest wyświetlana tylko wtedy, gdy najdłuższa krawędź jest krótsza niż maksymalna szerokość obsługiwana przez zasobnik.