Alkalmazáshiba

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

Ellenőrizze a diagnosztikai naplót

 1. Nyisson meg egy webböngészőt, majd írja be a következőt: IP/se, ahol az IP a nyomtató IP-címe.

 2. Kattintson a Beágyazott megoldások lehetőségre, majd tegye a következőket:

  1. Törölje a naplófájlt.

  2. Állítsa a naplózási szintet Igen értékre.

  3. Generáljon egy naplófájlt.

 3. Elemezze a naplót, majd oldja meg a problémát.

  Megj.: A probléma megoldás után állítsa a naplózási szintet Nem értékre.

Forduljon Lexmark képviselőjéhez