Felhasználóhitelesítés beállításainak konfigurálása

Megjegyzések:

 1. Érje el az alkalmazás konfigurációs oldalát az Embedded Web Server segítségével.

 2. Válassza ki a Zárolási képernyő engedélyezése vagy a Készenléti képernyő engedélyezése lehetőséget az Identitásszolgáltató beállításai alatt.

 3. Adja meg az azonosítási szolgáltató és a belépőkártya-szolgáltató IP-címét, állomásnevét vagy URL-címét.

 4. Állítsa be az alkalmazás hozzáférési rendjét.

 5. Biztonságos kapcsolat használatához töltse fel az azonosítási szolgáltató SSL-tanúsítványát.

  Megj.: Az SSL-tanúsítvány létrehozásával kapcsolatos további információért tekintse meg a webböngészőjéhez mellékelt dokumentációt.
 6. Ha lehetővé kívánja tenni, hogy a felhasználók bejelentkezhessenek a nyomtatóhoz önálló szolgáltatásfiók használatával, jelölje be a Szolgáltatásfiók használata funkciót, majd írja be a szolgáltatásfiók hitelesítő adatait.

  Megj.: A beállítás nem használható összevont hozzáférésre konfigurált alkalmazás esetében. További információkért lásd: Ügyfél-azonosító és az ügyféljelszó konfigurálása.
 7. Tegye az alábbiak valamelyikét:

  Az eSF 5.0 és újabb verziók esetében

  1. A Kártyaregisztráció beállításai alatt állítsa a KártyaregisztrációtIdentitásszolgáltató értékre.

   Megj.: Amennyiben a Kártyaregisztráció opció Letiltva értékre van állítva, a felhasználók nem tudják regisztrálni kártyájukat.
  2. Kattintson a Mentés gombra.

  Az eSF alkalmazás 3.x és 4.x verziójához

  1. A Felhasználói hitelesítés részben állítsa a Kártyaérvényesítés beállítást Identitásszolgáltató értékre.

  2. Állítsa a Kártyaregisztráció hozzáférés-vezérléstIdentitásszolgáltató módra.

  3. Kattintson az Alkalmaz gombra.

  4. Az Embedded Web Server felületén kattintson a Beállítások > Biztonság > Biztonsági beállítások > Hozzáférés-szabályozás > Eszközmegoldások elemre.

  5. Állítsa be a Munkamenet hozzáférés-szabályzási opciót a felhőalapú hitelesítéssel konfigurált biztonsági sablonhoz.

   Megj.: Az alapértelmezett biztonsági sablon a 2. megoldás.
  6. Kattintson az Alkalmaz gombra.