Publishing Platform for Retail

Historia zmian

Przegląd

Obsługiwane przeglądarki

Obsługiwana przeglądarka i wstępne wymagania

Rozpoczęcie pracy

Przełączanie aplikacji

In-Store Publisher

Oznaczenia

Wsady

Zadania drukowania

Zmiana sklepu

Zmiana języka

Signage Administrator

Konfiguracja

Konfiguracja widoku wsadu

Konfiguracja strony oznaczenia

Konfiguracja widoku oznaczenia

Konfiguracja biblioteki pozycji

Konfiguracja niestandardowej lokalizacji

Zarządzanie szablonami

Korzystanie z narzędzia migracji szablonów

Uwagi

Informacje o wydaniu

Znaki towarowe