Tvorba kódov QR

História zmien

Prehľad

Konfigurácia aplikácie

Prístup k nástroju Embedded Web Server

Správa kódov QR

Import alebo export konfiguračného súboru

Používanie aplikácie

Používanie kódov QR

Riešenie problémov

Chyba aplikácie

Kódy QR sa nezobrazujú na domovskej obrazovke

Nie je možné pripojiť sa k webovej stránke

Upozornenia

Poznámka k vydaniu

Ochranné známky

GifEncoder

ZXing 1.7

Apache License Version 2.0, January 2004