Generator kod QR

Zgodovina sprememb

Pregled

Konfiguriranje programa

Dostopanje do vdelanega spletnega strežnika

Upravljanje kod QR

Uvažanje in izvažanje konfiguracijske datoteke

Uporaba programa

Uporaba kod QR

Odpravljanje težav

Napaka programa

Kode QR niso prikazane na začetnem zaslonu

Povezave s spletnim mestom ni mogoče vzpostaviti

Obvestila

Obvestilo o izdaji

Blagovne znamke

GifEncoder

ZXing 1.7

Apache License Version 2.0, January 2004