Generator QR kodova

Istorija promena

Pregled

Konfigurisanje aplikacije

Pristupanje Embedded Web Server-u

Upravljanje QR kodovima

Uvoz/izvoz konfiguracione datoteke

Korišćenje aplikacije

Upotreba QR kodova

Rešavanje problema

Greška aplikacije

QR kodovi se ne prikazuju na početnom ekranu

Nije moguće povezivanje sa Web lokacijom

Obaveštenja

Obaveštenje o verziji

Zaštićeni žigovi

GifEncoder

ZXing 1.7

Apache License Version 2.0, January 2004