Skenování do RightFax

Historie změn

Přehled

Kontrolní seznam připravenosti k nasazení

Konfigurace aplikace

Přístup k serveru Embedded Web Server

Konfigurace nastavení aplikace

Správa profilu

Přizpůsobení ikony aplikace

Import nebo export konfiguračního souboru

Skrytí nastavení na ovládacím panelu tiskárny

Omezení veřejného přístupu k aplikaci

Použití aplikace

Automatické odeslání dokumentu

Ruční odeslání dokumentu

Řešení problémů

Chyba aplikace

Aplikace není dostupná

Uživatele nelze ověřit

Nelze se připojit k faxovému serveru RightFax

Nelze odeslat fax s přílohami

Chyba licence

Poznámky

Poznámky k vydání

Ochranné známky