Skann til RightFax

Endringshistorikk

Oversikt

Sjekkliste for distribusjonsklar tilstand

Konfigurere programmet

Få tilgang til Embedded Web Server

Konfigurere programinnstillingene

Administrere en profil

Tilpasse programikonet

Importere eller eksportere konfigurasjonsfiler

Skjule innstillingene på skriverens kontrollpanel

Begrense offentlig tilgang til programmet

Bruke programmet

Sende et dokument automatisk

Sende et dokument manuelt

Feilsøking

Programfeil

Har ikke tilgang til programmet

Kan ikke godkjenne brukeren

Kan ikke koble til RightFax faksserveren

Kan ikke sende faks med vedlegg

Lisensfeil

Merknader

Utgivelsesmerknad

Varemerker