Översikt

Använd programmet för att låta autentiserade användare visa och släppa sina lagrade utskriftsjobb.

En autentiseringsmodul eller inloggningsmetod krävs för att säkerhetsfunktionerna i programmet ska fungera. Ett exempel på en autentiseringsmodul är smartkorts-autentiseringsklienten. Mer information finns i Administratörsguiden för smartkorts-autentiseringsklienter.

I det här dokumentet finns det instruktioner om hur du konfigurerar, använder och felsöker programmet.