Checklista för distribueringsberedskap

Obs! Mer information finns i Administratörsguiden för smartkorts-autentiseringsklienter.