Importera eller exportera en konfigurationsfil

Obs! När du importerar konfigurationsfiler kommer befintliga programkonfigurationer att skrivas över.
  1. Från den inbyggda webbservern navigerar du till programmets konfigurationssida:

    Program > Säkra pausade utskriftsjobb > Konfigurera

  2. Klicka på Importera eller Exportera.