Hindra obehöriga användare från att visa lagrade jobb

Med det medföljande programmet för lagrade/pausade jobb kan du visa alla lagrade jobb i skrivaren. När du har konfigurerat säkra pausade utskriftsjobb tar du bort ikonen Lagrade jobb på startsidan i skrivaren.

  1. I den inbyggda webbservern klickar du på Inställningar > Enhet > Synliga ikoner på startskärmen.

  2. Avmarkera Lagrade jobb.

  3. Klicka på Spara.