Säkra åtkomst till programmet

Begränsa allmän åtkomst till programmet

 1. Från den inbyggda webbservern klickar du på Inställningar >> Säkerhet >> Inloggningsmetoder.

 2. Från det offentliga avsnittet klickar du på Hantera behörigheter.

 3. Visa Program. Avmarkera Säkra pausade utskriftsjobb.

  Obs! Om du vill begränsa den offentliga behörigheten till det medföljande Lagrade jobb-programmet kan du visa Funktionsbehörighet och sedan avmarkera Behörighet till lagrade jobb.
 4. Klicka på Spara.

Låta användarna använda programmet

 1. Från den inbyggda webbservern klickar du på Inställningar >> Säkerhet >> Inloggningsmetoder.

 2. Gör något av följande:

  • I avsnittet Lokala konton klickar du på Hantera grupp/behörigheter.

  • I avsnittet Nätverkskonton klickar du på Hantera grupp/behörigheter bredvid inloggningsmetoden.

  • I avsnittet Ytterligare inloggningsmetoder klickar du på Hantera behörigheter bredvid autentiseringsmodulen.

 3. Klicka på den användargrupp som behöver åtkomst till programmet.

  Obs! För att konfigurera standardanvändarbehörighet klickar du på Alla användare.
 4. Visa Program. Välj Säkra pausade utskriftsjobb.

  Obs! Du kan välja fler funktioner utifrån användarnas behov.
 5. Klicka på Spara.