Inga utskriftsjobb tillgängliga för användaren

Prova något/några av följande alternativ:

Dubbelkolla att jobben skickas till rätt skrivare och inte har upphört att gälla

Användaren kan ha skickat jobben till en annan skrivare, eller så har jobben tagits bort om de inte skrevs ut före utgångsdatumet.


Se till att sessionsanvändar-ID:t är korrekt inställt

Gör något av följande i den inbyggda webbservern:

Om du använder en lokalkonto-inloggningsmetod
  1. Klicka på Inställningar > Säkerhet > Inloggningsmetoder.

  2. Gå till Lokala konton. Klicka på den lokala kontotypen. Kontrollera att ett användarnamn har kopplats till kontot.

  3. Klicka på Spara.

Om du loggar in med ett nätverkskonto
  1. Klicka på Inställningar > Säkerhet > Inloggningsmetoder.

  2. Gå till Nätverkskonton. Klicka på nätverkskontot. Kontrollera att rätt användar-ID har kopplats till kontot. Om du vill ha mer information kan du kontakta systemadministratören.

  3. Klicka på Spara.

Om du använder en autentiseringsmodul
  1. Klicka på Program.

  2. Välj önskad autentiseringsmodul. Klicka på Konfigurera.

  3. Ange rätt inställning för sessionsanvändar-ID:t.

  4. Klicka på Spara eller på Verkställ.


Kontakta leverantören av lösningen

Om du inte lyckas lösa problemet kontaktar du leverantören.