Det går inte att identifiera användar-ID

Om du får upp detta fel anges inte användar-ID för sessionen i inloggningsmetoden för det lokala kontot, nätverkskontot eller autentiseringsmodulen. Prova något/några av följande alternativ:

Kontrollera att programmet är säkrat

Mer information finns i Ange inställningarna för säkra lagrade utskriftsjobb.


Se till att sessionsanvändar-ID:t är korrekt inställt

Gör något av följande i den inbyggda webbservern:

Om du använder en lokalkonto-inloggningsmetod
  1. Klicka på Inställningar > Säkerhet > Inloggningsmetoder.

  2. Gå till Lokala konton. Klicka på den lokala kontotypen. Kontrollera att ett användarnamn har kopplats till kontot.

  3. Klicka på Spara.

Om du loggar in med ett nätverkskonto
  1. Klicka på Inställningar > Säkerhet > Inloggningsmetoder.

  2. Gå till Nätverkskonton. Klicka på nätverkskontot. Kontrollera att rätt användar-ID har kopplats till kontot. Om du vill ha mer information kan du kontakta systemadministratören.

  3. Klicka på Spara.

Om du använder en autentiseringsmodul
  1. Klicka på Program.

  2. Välj önskad autentiseringsmodul. Klicka på Konfigurera.

  3. Ange rätt inställning för sessionsanvändar-ID:t.

  4. Klicka på Spara eller på Verkställ.


Kontakta leverantören av lösningen

Om du inte lyckas lösa problemet kontaktar du leverantören.