Λίστα μενού

Μενού Αναλώσιμα

Μενού Χαρτί

Αναφορές

Δίκτυο/Θύρες

Ρυθμίσεις

Κασέτα τόνερ χρώματος κυανού

Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα

Κασέτα κίτρινου

Κασέτα τόνερ χρώματος μαύρου

Κιτ απεικόνισης

Θήκη υπολειμμάτων τόνερ

Προεπιλεγμένη προέλευση

Μέγεθος/Τύπος

Υφή χαρτιού

Βάρος χαρτιού

Τοποθέτηση χαρτιού

Προσαρμοσμένοι τύποι

Καθολική ρύθμιση

Σελίδα ρυθμίσεων μενού

Στατιστικά συσκευής

Σελίδα εγκατάστασης δικτύου

Γραμματοσειρές εκτύπωσης

Ελαττώματα εκτύπωσης

Αναφορά πόρου

Ενεργό NIC

Μενού Δίκτυο

Μενού USB

Μενού Ασύρματη σύνδεση

Γενικές ρυθμίσεις

Μενού Ρυθμίσεις

Μενού Τελείωμα

Μενού Ποιότητα

Μενού Βοηθητικά προγράμματα

Μενού PDF

Μενού PostScript

Μενού Προσομοίωση PCL

Μενού Εικόνα

Μενού PictBridge

Μενού Μονάδα Flash


Σημείωση: Ορισμένα μενού δεν διατίθενται σε επιλεγμένα μοντέλα εκτυπωτών.