Μενού χαρτιού

Μενού Προεπιλεγμένη προέλευση

Στοιχείο μενού

Περιγραφή

Προεπιλεγμένη προέλευση

Θήκη <x>

Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων

Μη αυτόματο χαρτί

Μη αυτόματος φάκελος

Ορίζει την προεπιλεγμένη προέλευση χαρτιού για όλες τις εργασίες εκτύπωσης

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Θήκη 1 (τυπική θήκη) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • Για να εμφανίζεται ο τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων ή η Θήκη 2 ως ρύθμιση μενού στο μενού Χαρτί, πρέπει να τοποθετηθεί το συρτάρι duo 650 φύλλων.
 • Μόνο μια εγκατεστημένη προέλευση χαρτιού εμφανίζεται ως ρύθμιση του μενού.
 • Η προέλευση χαρτιού που επιλέγεται από μια εργασία εκτύπωσης παρακάμπτει τη ρύθμιση Προεπιλεγμένη προέλευση καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας εκτύπωσης.
 • Αν και στις δύο θήκες βρίσκεται ο ίδιος τύπος και το ίδιο μέγεθος χαρτιού, και οι ρυθμίσεις Μέγεθος χαρτιού και Τύπος χαρτιού ταυτίζονται, οι θήκες συνδέονται αυτόματα. Μόλις αδειάσει κάποια θήκη, η εργασία εκτυπώνεται χρησιμοποιώντας τη συνδεδεμένη θήκη.

Μενού Μέγεθος/Τύπος χαρτιού

Στοιχείο μενού

Περιγραφή

Μέγεθος Θήκης <x>

A4

A5

JIS B5

Letter

Folio

Oficio (Mexico)

Legal

Executive

Universal

Καθορίζει το μέγεθος χαρτιού που τοποθετείται σε κάθε θήκη

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Letter είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση των ΗΠΑ. Η επιλογή A4 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση σε διεθνές επίπεδο.
 • Αν και στις δύο θήκες βρίσκεται ο ίδιος τύπος και το ίδιο μέγεθος χαρτιού και οι ρυθμίσεις Μέγεθος χαρτιού και Τύπος χαρτιού ταυτίζονται, οι θήκες συνδέονται αυτόματα. Μόλις αδειάσει κάποια θήκη, η εργασία εκτυπώνεται χρησιμοποιώντας τη συνδεδεμένη θήκη.
Τύπος Θήκης <x>

Απλό χαρτί

Γυαλιστερό χαρτί

Δεσμίδα καρτών

Διαφάνεια

Ανακυκλωμένο χαρτί

Επιστολόχαρτο

Έγχρωμο χαρτί

Ετικέτες

Bond

Προτυπωμένο χαρτί

Ελαφρύ χαρτί

Βαρύ χαρτί

Τραχύ/Βαμβακερό χαρτί

Προσαρμοσμένος τύπος <x>

Καθορίζει τον τύπο χαρτιού που τοποθετείται σε κάθε θήκη

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Απλό χαρτί είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για τη Θήκη 1. Η επιλογή Προσαρμοσμένος τύπος <x> είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για όλες τις θήκες.
 • Εάν υπάρχει, αντί του Προσαρμοσμένου τύπου <x> θα εμφανίζεται ένα όνομα που ορίζεται από τον χρήστη.
 • Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για ρύθμιση παραμέτρων αυτόματης σύνδεσης θήκης.
Μέγεθος τροφοδότη πολλαπλών χρήσεων

A4

A5

JIS B5

A6

Statement

Letter

Folio

Oficio (Mexico)

Legal

Executive

Universal

Φάκελος 7 3/4

Φάκελος 9

Φάκελος 10

Φάκελος DL

Φάκελος B5

Φάκελος C5

Άλλος φάκελος

Καθορίζει το μέγεθος χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στον τροφοδότη πολλαπλών χρήσεων

Σημειώσεις:

 • Για να εμφανίζεται ο τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων ως ρύθμιση μενού στο μενού Χαρτί, πρέπει να τοποθετηθεί το συρτάρι duo 650 φύλλων.
 • Η επιλογή Letter είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση των ΗΠΑ. Η επιλογή A4 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση σε διεθνές επίπεδο.
 • Ο τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων δεν ανιχνεύει το μέγεθος του χαρτιού με αυτόματο τρόπο. Πρέπει να οριστεί η τιμή μεγέθους χαρτιού.
Τύπος τροφοδότη πολλαπλών χρήσεων

Απλό χαρτί

Γυαλιστερό χαρτί

Δεσμίδα καρτών

Διαφάνεια

Ανακυκλωμένο χαρτί

Επιστολόχαρτο

Έγχρωμο χαρτί

Ετικέτες

Bond

Φάκελος

Προτυπωμένο χαρτί

Ελαφρύ χαρτί

Βαρύ χαρτί

Τραχύ/Βαμβακερό χαρτί

Προσαρμοσμένος τύπος <x>

Καθορίζει τον τύπο του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στον τροφοδότη πολλαπλών χρήσεων

Σημειώσεις:

 • Για να εμφανίζεται ο τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων ως ρύθμιση μενού στο μενού Χαρτί, πρέπει να τοποθετηθεί το συρτάρι duo 650 φύλλων.
 • Η επιλογή απλό χαρτί είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Μη αυτόματο μέγεθος χαρτιού

A4

A5

JIS B5

A6

Statement

Letter

Folio

Oficio (Mexico)

Legal

Executive

Universal

Καθορίζει το μέγεθος του χαρτιού που τοποθετείται με μη αυτόματο τρόπο

Σημείωση: Η επιλογή Letter είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση των ΗΠΑ. Η επιλογή A4 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση σε διεθνές επίπεδο.

Μη αυτόματος τύπος χαρτιού

Απλό χαρτί

Γυαλιστερό χαρτί

Δεσμίδα καρτών

Διαφάνεια

Ανακυκλωμένο χαρτί

Επιστολόχαρτο

Έγχρωμο χαρτί

Ετικέτες

Bond

Προτυπωμένο χαρτί

Ελαφρύ χαρτί

Βαρύ χαρτί

Τραχύ/Βαμβακερό χαρτί

Προσαρμοσμένος τύπος <x>

Καθορίζει τον τύπο χαρτιού που τοποθετείται με μη αυτόματο τρόπο

Σημείωση: Η επιλογή Απλό χαρτί είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Μη αυτόματο μέγεθος φακέλου

Φάκελος 7 3/4

Φάκελος 9

Φάκελος 10

Φάκελος DL

Φάκελος B5

Φάκελος C5

Άλλος φάκελος

Καθορίζει το μέγεθος του φακέλου που τοποθετείται με μη αυτόματο τρόπο

Σημείωση: Η επιλογή Φάκελος 10 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση των ΗΠΑ. Η επιλογή Φάκελος DL είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση σε διεθνές επίπεδο.

Τύπος μη αυτόματου φακέλου

Φάκελος

Προσαρμοσμένος τύπος <x>

Καθορίζει τον τύπο φακέλου που τοποθετείται με μη αυτόματο τρόπο

Σημείωση: Η επιλογή Φάκελος είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.


Μενού Υφή χαρτιού

Στοιχείο μενού

Περιγραφή

Υφή απλού χαρτιού

Κανονικό

Λεία

Τραχιά

Καθορίζει τη σχετική υφή του τοποθετημένου χαρτιού

Σημείωση: Η επιλογή Κανονική είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Υφή δεσμίδας καρτών

Κανονικό

Λεία

Τραχιά

Καθορίζει τη σχετική υφή της τοποθετημένης δεσμίδας καρτών

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Κανονική είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • Οι ρυθμίσεις εμφανίζονται μόνο αν υποστηρίζεται η επιλογή δεσμίδα καρτών.
Υφή διαφάνειας

Κανονικό

Λεία

Τραχιά

Καθορίζει τη σχετική υφή των τοποθετημένων διαφανειών

Σημείωση: Η επιλογή Κανονική είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Υφή ανακυκλωμένου

Κανονικό

Λεία

Τραχιά

Καθορίζει τη σχετική υφή του τοποθετημένου ανακυκλωμένου χαρτιού

Σημείωση: Η επιλογή Κανονική είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Υφή γυαλιστερού χαρτιού

Κανονικό

Λεία

Τραχιά

Καθορίζει τη σχετική υφή του τοποθετημένου γυαλιστερού χαρτιού

Σημείωση: Η επιλογή Κανονική είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Υφή ετικετών

Κανονικό

Λεία

Τραχιά

Καθορίζει τη σχετική υφή των τοποθετημένων ετικετών

Σημείωση: Η επιλογή Κανονική είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Υφή bond

Τραχιά

Λεία

Κανονικό

Καθορίζει τη σχετική υφή του τοποθετημένου χαρτιού

Σημείωση: Η επιλογή Τραχιά είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Υφή φακέλου

Κανονικό

Λεία

Τραχιά

Καθορίζει τη σχετική υφή των τοποθετημένων φακέλων

Σημείωση: Η επιλογή Κανονική είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Υφή επιστολόχαρτου

Κανονικό

Λεία

Τραχιά

Καθορίζει τη σχετική υφή του τοποθετημένου χαρτιού

Σημείωση: Η επιλογή Κανονική είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Υφή προτυπωμένου χαρτιού

Κανονικό

Λεία

Τραχιά

Καθορίζει τη σχετική υφή του τοποθετημένου χαρτιού

Σημείωση: Η επιλογή Κανονική είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Υφή έγχρωμου χαρτιού

Κανονικό

Λεία

Τραχιά

Καθορίζει τη σχετική υφή του τοποθετημένου έγχρωμου χαρτιού

Σημείωση: Η επιλογή Κανονική είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Ελαφρύ χαρτί

Κανονικό

Λεία

Τραχιά

Καθορίζει τη σχετική υφή του τοποθετημένου ελαφριού χαρτιού

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Κανονική είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • Οι ρυθμίσεις εμφανίζονται μόνο αν υποστηρίζεται η επιλογή προσαρμοσμένος τύπος.
Βαρύ χαρτί

Κανονικό

Λεία

Τραχιά

Καθορίζει τη σχετική υφή του τοποθετημένου βαριού χαρτιού

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Κανονική είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • Οι ρυθμίσεις εμφανίζονται μόνο αν υποστηρίζεται η επιλογή προσαρμοσμένος τύπος.
Τραχύ/βαμβακερό χαρτί

Τραχιά

Καθορίζει τη σχετική υφή του τοποθετημένου τραχέος/βαμβακερού χαρτιού

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Τραχιά είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
 • Οι ρυθμίσεις εμφανίζονται μόνο αν υποστηρίζεται η επιλογή προσαρμοσμένος τύπος.
Προσαρμοσμένο χαρτί <x>

Κανονικό

Λεία

Τραχιά

Καθορίζει τη σχετική υφή του τοποθετημένου προσαρμοσμένου χαρτιού

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Κανονική είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • Οι ρυθμίσεις εμφανίζονται μόνο αν υποστηρίζεται η επιλογή προσαρμοσμένος τύπος.

Μενού Βάρος χαρτιού

Στοιχεία μενού

Ορισμός

Βάρος απλού χαρτιού, Βάρος γυαλιστερού χαρτιού, Βάρος χαρτιού Bond, Βάρος επιστολόχαρτου, Βάρος προτυπωμένου χαρτιού ή Βάρος έγχρωμου χαρτιού

Κανονικό

Ελαφρύ

Βαρύ

Καθορίζει το σχετικό βάρος του τοποθετημένου χαρτιού

Σημείωση: Η επιλογή Κανονική είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Βάρος για διαφάνεια

Κανονικό

Ελαφρύ

Βαρύ

Καθορίζει το σχετικό βάρος των τοποθετημένων διαφανειών

Σημείωση: Η επιλογή Κανονική είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Βάρος ανακυκλωμένου

Κανονικό

Ελαφρύ

Βαρύ

Καθορίζει το σχετικό βάρος του τοποθετημένου ανακυκλωμένου χαρτιού

Σημείωση: Η επιλογή Κανονική είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Βάρος για ετικέτες

Κανονικό

Ελαφρύ

Βαρύ

Καθορίζει το σχετικό βάρος των τοποθετημένων ετικετών

Σημείωση: Η επιλογή Κανονική είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Βάρος για φάκελο

Κανονικό

Ελαφρύ

Βαρύ

Καθορίζει το σχετικό βάρος των τοποθετημένων φακέλων

Σημείωση: Η επιλογή Κανονική είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Βάρος δεσμίδας καρτών

Κανονικό

Ελαφρύ

Βαρύ

Καθορίζει το σχετικό βάρος της τοποθετημένης δεσμίδας καρτών

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Κανονική είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • Οι ρυθμίσεις εμφανίζονται μόνο αν υποστηρίζεται η επιλογή δεσμίδα καρτών.
Βάρος ελαφριού χαρτιού

Ελαφρύ

Καθορίζει το σχετικό βάρος του τοποθετημένου ελαφριού χαρτιού

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Ελαφρύ είναι προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
 • Οι ρυθμίσεις εμφανίζονται μόνο αν υποστηρίζεται το ελαφρύ χαρτί.
Βάρος βαριού χαρτιού

Βαρύ

Καθορίζει το σχετικό βάρος του τοποθετημένου βαριού χαρτιού

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Βαρύ είναι προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
 • Οι ρυθμίσεις εμφανίζονται μόνο αν υποστηρίζεται το βαρύ χαρτί.
Βάρος τραχέος/βαμβακερού χαρτιού

Κανονικό

Καθορίζει το σχετικό βάρος του τοποθετημένου τραχέος/βαμβακερού χαρτιού

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Κανονική είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • Οι ρυθμίσεις εμφανίζονται μόνο αν υποστηρίζεται το τραχύ/βαμβακερό χαρτί.
Προσαρμοσμένο <x>

Κανονικό

Ελαφρύ

Βαρύ

Καθορίζει το σχετικό βάρος του τοποθετημένου προσαρμοσμένου τύπου χαρτιού

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Κανονική είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • Οι ρυθμίσεις εμφανίζονται μόνο αν υποστηρίζεται το προσαρμοσμένο χαρτί.

μενού Τοποθέτηση χαρτιού

Σημείωση: Ορισμένα πρόσθετα εξαρτήματα δεν διατίθενται σε επιλεγμένα μοντέλα εκτυπωτών.

Στοιχείο μενού

Περιγραφή

Τοποθέτηση ανακυκλωμένου χαρτιού

Απενεργοποίηση

Διπλή όψη

Καθορίζει την κατεύθυνση τοποθέτησης χαρτιού για όλες τις εργασίες που ορίζουν ως τύπο χαρτιού την επιλογή Ανακυκλωμένο χαρτί

Σημείωση: Η επιλογή Απενεργοποίηση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Τοποθέτηση γυαλιστερού χαρτιού

Απενεργοποίηση

Διπλή όψη

Καθορίζει την κατεύθυνση τοποθέτησης χαρτιού για όλες τις εργασίες που ορίζουν ως τύπο χαρτιού την επιλογή Γυαλιστερό χαρτί

Σημείωση: Η επιλογή Απενεργοποίηση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Τοποθέτηση χαρτιού bond

Απενεργοποίηση

Διπλή όψη

Καθορίζει την κατεύθυνση τοποθέτησης χαρτιού για όλες τις εργασίες που ορίζουν ως τύπο χαρτιού την επιλογή Χαρτί Bond

Σημείωση: Η επιλογή Απενεργοποίηση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Τοποθέτηση επιστολόχαρτου

Απενεργοποίηση

Διπλή όψη

Καθορίζει την κατεύθυνση τοποθέτησης χαρτιού για όλες τις εργασίες που ορίζουν ως τύπο χαρτιού την επιλογή Επιστολόχαρτο

Σημείωση: Η επιλογή Απενεργοποίηση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Τοποθέτηση προτυπωμένου

Απενεργοποίηση

Διπλή όψη

Καθορίζει την κατεύθυνση τοποθέτησης χαρτιού για όλες τις εργασίες που ορίζουν ως τύπο χαρτιού την επιλογή Προτυπωμένο χαρτί

Σημείωση: Η επιλογή Απενεργοποίηση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Τοποθέτηση έγχρωμου χαρτιού

Απενεργοποίηση

Διπλή όψη

Καθορίζει την κατεύθυνση τοποθέτησης χαρτιού για όλες τις εργασίες που ορίζουν ως τύπο χαρτιού την επιλογή Έγχρωμο χαρτί

Σημείωση: Η επιλογή Απενεργοποίηση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Τοποθέτηση ελαφριού χαρτιού

Απενεργοποίηση

Διπλή όψη

Καθορίζει την κατεύθυνση τοποθέτησης χαρτιού για όλες τις εργασίες που ορίζουν ως τύπο χαρτιού την επιλογή Ελαφρύ χαρτί

Σημείωση: Η επιλογή Απενεργοποίηση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Τοποθέτηση βαριού χαρτιού

Απενεργοποίηση

Διπλή όψη

Καθορίζει την κατεύθυνση τοποθέτησης χαρτιού για όλες τις εργασίες που ορίζουν ως τύπο χαρτιού την επιλογή Βαρύ χαρτί

Σημείωση: Η επιλογή Απενεργοποίηση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Τοποθέτηση τραχέος/βαμβακερού χαρτιού

Απενεργοποίηση

Διπλή όψη

Καθορίζει την κατεύθυνση τοποθέτησης χαρτιού για όλες τις εργασίες που ορίζουν ως τύπο χαρτιού την επιλογή Τραχύ/Βαμβακερό χαρτί

Σημείωση: Η επιλογή Απενεργοποίηση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Τοποθέτηση προσαρμοσμένου <x>

Απενεργοποίηση

Διπλή όψη

Καθορίζει την κατεύθυνση τοποθέτησης χαρτιού για όλες τις εργασίες που ορίζουν ως τύπο χαρτιού την επιλογή Προσαρμοσμένο <x>

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Απενεργοποίηση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • Η Τοποθέτηση προσαρμοσμένου <x> είναι διαθέσιμη μόνο αν υποστηρίζεται η επιλογή προσαρμοσμένος τύπος.

Μενού Προσαρμοσμένοι τύποι

Στοιχείο μενού

Περιγραφή

Προσαρμοσμένος τύπος <x>

Χαρτί

Δεσμίδα καρτών

Διαφάνεια

Γυαλιστερό

Ετικέτες

Φάκελος

Τραχύ/Βαμβακερό

Ένας τύπος χαρτιού ή ειδικού μέσου συσχετίζεται με ένα προεπιλεγμένο όνομα Προσαρμοσμένου τύπου <x> ή με ένα προσαρμοσμένο όνομα που έχει οριστεί από το χρήστη, το οποίο δημιουργήθηκε από τον ενσωματωμένο διακομιστή Web ή από το MarkVisionTM Professional. Εμφανίζεται το όνομα που έχει οριστεί από το χρήστη αντί του Custom Type <x> (Προσαρμοσμένος τύπος <x>).

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Χαρτί είναι η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • Ο προσαρμοσμένος τύπος μέσου πρέπει να υποστηρίζεται από την επιλεγμένη θήκη ή τροφοδότη προκειμένου να είναι δυνατή η εκτύπωση από την εν λόγω προέλευση.
Ανακυκλωμένο χαρτί

Χαρτί

Δεσμίδα καρτών

Διαφάνεια

Γυαλιστερό

Ετικέτες

Φάκελος

Τραχύ/Βαμβακερό

Καθορίζει έναν τύπο χαρτιού, όταν σε άλλα μενού έχει επιλεγεί η ρύθμιση Ανακυκλωμένο

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Χαρτί είναι η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • Ο τύπος Ανακυκλωμένο πρέπει να υποστηρίζεται από την επιλεγμένη θήκη ή τροφοδότη προκειμένου να είναι δυνατή η εκτύπωση από την εν λόγω προέλευση.

μενού Γενική εγκατάσταση

Στοιχείο Μενού

Περιγραφή

Units of Measure (Μονάδες μέτρησης)

Ίντσες

Χιλιοστά

Καθορίζει τις μονάδες μέτρησης.

Σημειώσεις:

 • Οι ίντσες είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση για τις ΗΠΑ.
 • Τα χιλιοστά είναι η διεθνής εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Portrait Width (Πλάτος κατακόρυφου προσανατολισμού)

3-14,17 ίντσες

76-360 χλστ.

Ορίζει το πλάτος σε κατακόρυφη διάταξη.

Σημειώσεις:

 • Εάν το πλάτος είναι πάνω από το μέγιστο όριο, ο χρησιμοποιεί το μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος.
 • Η επιλογή 8,5 ίντσες είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση για τις ΗΠΑ. Οι ίντσες μπορούν να αυξηθούν σε προσαυξήσεις των 0,01 ιντσών.
 • Η επιλογή 216 χλστ. είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση σε διεθνές επίπεδο. Τα χιλιοστά μπορούν να αυξηθούν σε προσαυξήσεις του 1 χλστ.
Portrait Height (Ύψος κατακόρυφου προσανατολισμού)

3-14,17 ίντσες

76-360 χλστ.

Ορίζει το ύψος σε κατακόρυφη διάταξη.

Σημειώσεις:

 • Εάν το πλάτος είναι πάνω από το μέγιστο όριο, ο χρησιμοποιεί το μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος.
 • Η επιλογή 14 ίντσες είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση για τις ΗΠΑ. Οι ίντσες μπορούν να αυξηθούν σε προσαυξήσεις των 0,01 ιντσών.
 • Η επιλογή 356 χλστ. είναι η διεθνής εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση. Τα χιλιοστά μπορούν να αυξηθούν σε προσαυξήσεις του 1 χλστ.
Κατεύθυνση τροφοδοσίας

Short Edge (Μικρή πλευρά)

Long Edge (Μεγάλη πλευρά)

Καθορίζει τον προσανατολισμό τροφοδότησης.

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Μικρή πλευρά είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • Η επιλογή Μεγάλη πλευρά εμφανίζεται μόνο εάν η μεγάλη πλευρά είναι πιο κοντή από το μέγιστο μήκος που υποστηρίζεται από τη θήκη.