Αναφορές

Μενού Σελίδα ρυθμίσεων μενού

Στοιχείο μενού

Περιγραφή

Σελίδα ρυθμίσεων μενού

Εκτυπώνει μια αναφορά που περιέχει πληροφορίες για το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στις θήκες, την εγκατεστημένη μνήμη, τον συνολικό αριθμό σελίδων, τις ειδοποιήσεις, τα χρονικά όρια, τη γλώσσα του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, τη διεύθυνση TCP/IP, την κατάσταση των αναλώσιμων, την κατάσταση της σύνδεσης δικτύου και άλλες πληροφορίες

Σημείωση: Η σελίδα εκτυπώνεται όταν επιλεγεί αυτό το στοιχείο.


Μενού Στατιστικά συσκευής

Στοιχείο μενού

Περιγραφή

Στατιστικά συσκευής

Εκτυπώνει μια αναφορά που περιέχει στατιστικά στοιχεία του εκτυπωτή, όπως πληροφορίες για τα αναλώσιμα και λεπτομέρειες για τις εκτυπωμένες σελίδες

Σημείωση: Η σελίδα εκτυπώνεται όταν επιλεγεί αυτό το στοιχείο.


Μενού Σελίδα εγκατάστασης δικτύου

Στοιχείο μενού

Περιγραφή

Σελίδα εγκατάστασης δικτύου

Εκτυπώνει μια αναφορά που περιέχει πληροφορίες για τις ρυθμίσεις δικτύου, όπως πληροφορίες για τη διεύθυνση TCP/IP

Σημειώσεις:

  • Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο για εκτυπωτές που διαθέτουν εγκατεστημένο διακομιστή εκτυπώσεων δικτύου.
  • Η σελίδα εκτυπώνεται όταν επιλεγεί αυτό το στοιχείο.

μενού Γραμματοσειρές εκτύπωσης

Στοιχείο μενού

Περιγραφή

Γραμματοσειρές εκτύπωσης

Γραμματοσειρές PCL

Γραμματοσειρές PostScript

Εκτυπώνει μια αναφορά όλων των διαθέσιμων γραμματοσειρών για την ρυθμισμένη γλώσσα του εκτυπωτή

Σημείωση: Υπάρχει διαθέσιμη ξεχωριστή αναφορά για προσομοιώσεις PCL και PostScript. Κάθε αναφορά προσομοιωτή περιέχει δείγματα εκτύπωσης και πληροφορίες για τις διαθέσιμες γραμματοσειρές της γλώσσας.


Μενού Ελαττώματα εκτύπωσης

Στοιχείο μενού

Περιγραφή

Ελαττώματα εκτύπωσης

Εκτυπώνει μια διαγνωστική λίστα των προβλημάτων

Σημειώσεις:

  • Η σελίδα εκτυπώνεται όταν επιλεγεί αυτό το στοιχείο.
  • Η λίστα πρέπει να εκτυπώνεται σε μέγεθος letter ή A4.

μενού Αναφορά ενεργητικού

Στοιχείο Μενού

Περιγραφή

Asset Report (Αναφορά υλικού)

Εκτυπώνει μια αναφορά που περιέχει πληροφορίες ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού σειράς του εκτυπωτή και του ονόματος του μοντέλου. Η αναφορά περιέχει κείμενο και γραμμικούς κώδικες UPC που μπορούν να σαρωθούν σε μια βάση δεδομένων ενεργητικού.