Ρυθμίσεις

Μενού Γενικές ρυθμίσεις

Στοιχείο μενού

Περιγραφή

Γλώσσα στην οθόνη

English

Francais (Γαλλικά)

Deutsch (Γερμανικά)

Italiano (Ιταλικά)

Espanol (Ισπανικά)

Dansk (Δανικά)

Norsk (Νορβηγικά)

Nederlands (Ολλανδικά)

Svenska (Σουηδικά)

Portugues (Πορτογαλικά)

Suomi (Φιλανδικά)

Russian

Polski (Πολωνικά)

Magyar (Ουγγρικά)

Turkce (Τουρκικά)

Cesky (Τσεχικά)

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Korean

Ιαπωνικά

Ορίζει τη γλώσσα του κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη

Σημείωση: Μπορεί να μην είναι διαθέσιμες όλες οι γλώσσες για όλους τους εκτυπωτές.

Λειτουργία Eco-Mode

Απενεργοποίηση

Ενέργεια

Ενέργεια/Χαρτί

Χαρτί

Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, του χαρτιού ή των ειδικών μέσων

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Απενεργοποίηση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση. Η επιλογή Απενεργοποίηση επαναφέρει τον εκτυπωτή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
 • Η επιλογή Εξοικονόμησης ενέργειας ελαχιστοποιεί την ενέργεια που καταναλώνει ο εκτυπωτής. Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση, αλλά όχι την ποιότητα εκτύπωσης.
 • Η επιλογή Ενέργεια/Χαρτί ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας, του χαρτιού και των ειδικών μέσων.
 • Η επιλογή Χαρτί ελαχιστοποιεί την ποσότητα χαρτιού και των ειδικών μέσων που χρειάζονται για μια εργασία εκτύπωσης. Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση, αλλά όχι την ποιότητα εκτύπωσης.
Αθόρυβη λειτουργία

Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Μειώνει το επίπεδο θορύβου που παράγεται από τον εκτυπωτή

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Απενεργοποίηση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • Η επιλογή Ενεργοποίηση ρυθμίζει τον εκτυπωτή ώστε να παράγει όσο το δυνατόν λιγότερο θόρυβο.
Εκτέλεση αρχικής εγκατάστασης

Ναι

Όχι

Η επιλογή ορίζει στον εκτυπωτή την εκτέλεση του οδηγού εγκατάστασης

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Ναι είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • Μετά την ολοκλήρωση του οδηγού εγκατάστασης πατώντας Ολοκληρώθηκε στην οθόνη επιλογής Χώρας, η προεπιλεγμένη ρύθμιση ορίζεται στην Απενεργοποίηση.
Ειδοποιήσεις

Ειδοποίηση κασέτας

Ορίζει μια ειδοποίηση που θα ηχεί όταν απαιτείται η παρεμβολή χειριστή στον εκτυπωτή

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής:

 • Μια φορά

 • Απενεργοποίηση

Σημειώσεις:

 • Μία φορά είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση για τη λειτουργία Έλεγχος ειδοποίησης. Η επιλογή Μία φορά δημιουργεί τρεις γρήγορες ηχητικές ειδοποιήσεις.
 • Η επιλογή Απενεργοποίηση σημαίνει πως η ειδοποίηση δεν θα ηχήσει.
Χρονικά όρια

Εξοικονόμηση ενέργειας

1–240 λεπτά

Ορίζει τον αριθμό των λεπτών αδράνειας πριν τεθεί σε ισχύ η κατάσταση ελάχιστης κατανάλωσης ενέργειας ορισμένων συστημάτων

Σημείωση: Η επιλογή 30 λεπτά αποτελεί την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Χρονικά όρια

Λήξη χρόνου οθόνης

15–300 δευτ.

Ορίζει το χρονικό όριο σε δευτερόλεπτα για την αναμονή του εκτυπωτή πριν την επιστροφή της οθόνης στην κατάσταση Έτοιμος

Σημείωση: Η επιλογή 30 δευτερόλεπτα αποτελεί την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Χρονικά όρια

Χρονικό όριο εκτύπωσης

Απενεργοποιημένο

1–255 δευτ.

Ορίζει το χρόνο σε δευτερόλεπτα που πρέπει να περιμένει ο εκτυπωτής για να λάβει ένα μήνυμα ολοκλήρωσης της εργασίας πριν ακυρώσει την υπολειπόμενη εργασία εκτύπωσης

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή 90 δευτερόλεπτα αποτελεί την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
 • Όταν παρέλθει το χρονικό όριο, εκτυπώνεται η σελίδα που έχει εκτυπωθεί εν μέρει και βρίσκεται ακόμα στον εκτυπωτή, και έπειτα ο εκτυπωτής ελέγχει αν βρίσκονται σε αναμονή νέες εργασίες εκτύπωσης.
 • Η επιλογή Χρονικό όριο εκτύπωσης είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιείται η προσομοίωση PCL ή PPDS. Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τις εργασίες εκτύπωσης με προσομοίωση PostScript.
Χρονικά όρια

Χρονικό όριο αναμονής

Απενεργοποιημένο

15–65535 δευτ.

Ορίζει το χρόνο σε δευτερόλεπτα που πρέπει να περιμένει ο εκτυπωτής για πρόσθετα δεδομένα πριν από την ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης.

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή 40 δευτερόλεπτα αποτελεί την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
 • Η επιλογή Χρονικό όριο αναμονής είναι διαθέσιμο όταν ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί προσομοίωση PostScript. Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τις εργασίες εκτύπωσης με προσομοίωση PCL ή PPDS.
Επαναφορά εκτύπωσης

Αυτόματη συνέχιση

Απενεργοποιημένο

5–255 δευτ.

Επιτρέπει στον εκτυπωτή να συνεχίζει αυτόματα την εκτύπωση από ορισμένες καταστάσεις εκτός σύνδεσης, όταν η κατάσταση δεν επιλύεται εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου.

Σημείωση: Η επιλογή Απενεργοποίηση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Επαναφορά εκτύπωσης

Αποκατάσταση εμπλοκής

Αυτόματο

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Καθορίζει αν ο εκτυπωτής θα εκτυπώνει ξανά τις μπλοκαρισμένες σελίδες

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Αυτόματα. Ο εκτυπωτής εκτυπώνει ξανά μπλοκαρισμένες σελίδες, εκτός και αν η μνήμη που απαιτείται για την προσωρινή τους αποθήκευση χρειάζεται για άλλες εργασίες του εκτυπωτή.
 • Με την επιλογή Ενεργοποίηση, ο εκτυπωτής ρυθμίζεται ώστε να επανεκτυπώνει πάντα τις μπλοκαρισμένες σελίδες.
 • Με την επιλογή Απενεργοποίηση, ο εκτυπωτής ρυθμίζεται ώστε να μην εκτυπώνει ποτέ ξανά τις μπλοκαρισμένες σελίδες.
Επαναφορά εκτύπωσης

Προστασία σελίδας

Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Επιτρέπει στον εκτυπωτή να εκτυπώνει με επιτυχία μια σελίδα, που δεν θα μπορούσε να είχε εκτυπωθεί διαφορετικά.

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Απενεργοποίηση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση. Με την επιλογή Απενεργοποίηση εκτυπώνεται μέρος της σελίδας όταν δεν υπάρχει αρκετή μνήμη για εκτύπωση ολόκληρης της σελίδας.
 • Με την επιλογή Ενεργοποίηση, ο εκτυπωτής ρυθμίζεται ώστε να γίνεται επεξεργασία του συνόλου της σελίδας για να εκτυπωθεί ολόκληρη.
Εργοστασιακές προεπιλογές

Να μην γίνει επαναφορά

Επαναφορά

Γίνεται επαναφορά των ρυθμίσεων του εκτυπωτή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Να μην γίνει επαναφορά είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση. Η επιλογή Να μην γίνει επαναφορά διατηρεί τις ρυθμίσεις που ορίζονται από το χρήστη.
 • Η επιλογή Επαναφορά επιστρέφει όλες τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις με εξαίρεση τις ρυθμίσεις μενού Δίκτυο/Θύρες. Όλα τα αποθηκευμένα στη RAM στοιχεία από μεταφόρτωση διαγράφονται. Τα στοιχεία λήψης που αποθηκεύονται στη μνήμη flash ή στο σκληρό δίσκο του εκτυπωτή δεν επηρεάζονται.

Μενού Εγκατάσταση

Στοιχείο μενού

Περιγραφή

Γλώσσα εκτυπωτή

Προσομοίωση PCL

Προσομοίωση PS

Προσομοίωση PPDS

Ορίζει την προεπιλεγμένη γλώσσα του εκτυπωτή

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για τη γλώσσα του εκτυπωτή είναι PCL.
 • Η προσομοίωση PCL χρησιμοποιεί έναν μεταγλωττιστή PCL για την επεξεργασία των εργασιών εκτύπωσης. Η προσομοίωση PostScript χρησιμοποιεί έναν μεταγλωττιστή PS για την επεξεργασία των εργασιών εκτύπωσης. Η προσομοίωση PPDS χρησιμοποιεί ένα μεταγλωττιστή PPDS για την επεξεργασία των εργασιών εκτύπωσης
 • Αν ορίσετε μια γλώσσα εκτυπωτή ως την προεπιλεγμένη, αυτό δεν εμποδίζει το πρόγραμμα λογισμικού από το να στέλνει εργασίες εκτύπωσης που χρησιμοποιούν άλλη γλώσσα εκτυπωτή.
Περιοχή εκτύπωσης

Κανονικό

Προσαρμογή στη σελίδα

Ολόκληρη σελίδα

Ορίζει τη λογική και φυσική εκτυπώσιμη περιοχή.

Σημείωση: Η επιλογή Κανονική είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση. Αν προσπαθήσετε να εκτυπώσετε δεδομένα σε μη εκτυπώσιμη περιοχή που έχει οριστεί με τη ρύθμιση Κανονική, ο εκτυπωτής θα περικόψει την εικόνα στα όρια.

Λήψη προορισμού

RAM

Γραμματοσειρές flash

Ορίζει τη θέση αποθήκευσης για τα στοιχεία λήψης.

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή RAM είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • Η αποθήκευση λήψεων στη μνήμη flash είναι μόνιμη. Οι λήψεις παραμένουν στη μνήμη flash ακόμη και όταν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος.
 • Η αποθήκευση των στοιχείων μεταφόρτωσης στη μνήμη RAM είναι προσωρινή.
 • Το συγκεκριμένο μενού εμφανίζεται μόνο αν έχει εγκατασταθεί πρόσθετο εξάρτημα μνήμης flash.
Αποθήκευση πόρου

Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Καθορίζει τον τρόπο χειρισμού από τον εκτυπωτή των προσωρινών στοιχείων μεταφόρτωσης, όπως τις γραμματοσειρές και τις μακροεντολές που αποθηκεύονται σε μνήμη RAM, όταν ο εκτυπωτής λαμβάνει μια εργασία για την οποία απαιτείται περισσότερη μνήμη από ό,τι είναι διαθέσιμη.

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Απενεργοποίηση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση. Με την επιλογή Απενεργοποίηση, ο εκτυπωτής ρυθμίζεται ώστε να διατηρεί τα στοιχεία λήψης μέχρι να γίνει απαραίτητη η μνήμη. Τα στοιχεία λήψης διαγράφονται για να είναι δυνατή η επεξεργασία των εργασιών εκτύπωσης.
 • Με την επιλογή Ενεργοποίηση, τα στοιχεία λήψης διατηρούνται κατά την αλλαγή γλώσσας και επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων του εκτυπωτή. Αν εξαντληθεί η μνήμη του εκτυπωτή, εμφανίζεται το μήνυμα 38 Πλήρης μνήμη και οι λήψεις δεν διαγράφονται.

μενού Finishing (Διάτρηση και συρραφή)

Στοιχείο Μενού

Περιγραφή

Sides (Duplex) (Όψεις (Εκτύπωση διπλής όψης))

Μίας όψης

Διπλής όψης

Ορίζει αν η εκτύπωση διπλής όψης έχει οριστεί ως προεπιλογή για όλες τις εργασίες εκτύπωσης

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι η εκτύπωση μίας όψης.
 • Για να ορίσετε εκτύπωση διπλής όψης από το πρόγραμμα λογισμικού: οι χρήστες Windows πρέπει να επιλέξουν πρώτα File (Αρχείο)  > Print (Εκτύπωση) και έπειτα Properties (Ιδιότητες), Preferences (Προτιμήσεις), Options (Επιλογές) ή Setup (Εγκατάσταση), ενώ οι χρήστες Macintosh πρέπει να επιλέξουν File (Αρχείο) > Print (Εκτύπωση) και στη συνέχεια να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις από το παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση) και από τα αναδυόμενα μενού.
Duplex Binding (Δέσιμο διπλής όψης)

Long Edge (Μεγάλη πλευρά)

Short Edge (Μικρή πλευρά)

Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα βιβλιοδετούνται οι σελίδες διπλής όψης και τον τρόπο με τον οποίο η εκτύπωση στην πίσω πλευρά της σελίδας θα έχει προσανατολισμό σύμφωνα με την εκτύπωση στην μπροστινή πλευρά της

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Long Edge (Μεγάλη πλευρά).
 • Η ρύθμιση Long Edge (Μεγάλη πλευρά) ορίζει ότι το δέσιμο πρέπει να τοποθετηθεί στην αριστερή πλευρά των κατακόρυφων σελίδων και στην πάνω πλευρά των οριζόντιων σελίδων.
 • Η ρύθμιση Short Edge (Μικρή πλευρά) ορίζει ότι το δέσιμο πρέπει να τοποθετηθεί στην πάνω πλευρά των κατακόρυφων σελίδων και στην αριστερή πλευρά των οριζόντιων σελίδων.
Copies (Αντίγραφα)

1–999

Καθορίζει έναν προεπιλεγμένο αριθμό αντιγράφων για κάθε εργασία εκτύπωσης

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 1.

Blank Pages (Κενές σελίδες)

Do Not Print (Να μην γίνεται εκτύπωση)

Print (Να γίνεται εκτύπωση)

Καθορίζει εάν θα υπάρχουν κενές σελίδες σε μια εργασία εκτύπωσης

Σημείωση: Η ρύθμιση Do Not Print (Να μην γίνεται εκτύπωση) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Collate (Συρραφή)

Off (1,1,1,2,2,2) (Απενεργοποίηση (1,1,1,2,2,2))

On (1,2,1,2,1,2) (Ενεργοποίηση (1,2,1,2,1,2))

Οι σελίδες μιας εργασίας εκτύπωσης στοιβάζονται διαδοχικά, κατά την εκτύπωση πολλών αντιγράφων

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Off (Απενεργοποίηση). Δεν θα γίνει καμία συρραφή σελίδων.
 • Με τη ρύθμιση On (Ενεργοποίηση) η εργασία εκτύπωσης στοιβάζεται διαδοχικά.
 • Και στις δύο ρυθμίσεις ολόκληρη η εργασία εκτυπώνεται τόσες φορές, όσες έχουν καθοριστεί από τη ρύθμιση του μενού Copies (Αντίγραφα).
Separator Sheets (Διαχωριστικά φύλλα)

None (Κανένα)

Between Copies (Μεταξύ αντιγράφων)

Between Jobs (Μεταξύ εργασιών)

Between Pages (Μεταξύ σελίδων)

Καθορίζεται εάν θα παρεμβάλλονται κενά διαχωριστικά φύλλα

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι None (Κανένα).
 • Η ρύθμιση Between Copies (Μεταξύ αντιγράφων) εισάγει ένα κενό φύλλο ανάμεσα σε κάθε αντίγραφο μιας εργασίας εκτύπωσης, όταν έχει ενεργοποιηθεί (On) η ρύθμιση Collation (Συρραφή). Αν η ρύθμιση Collation (Συρραφή) έχει απενεργοποιηθεί (Off), ένα κενό φύλλο εισάγεται ανάμεσα σε κάθε σύνολο εκτυπωμένων σελίδων (π.χ. μετά από όλες τις σελίδες 1 και όλες τις σελίδες 2).
 • Η ρύθμιση Between Jobs (Μεταξύ εργασιών) εισάγει ένα κενό φύλλο μεταξύ των εργασιών εκτύπωσης.
 • Η ρύθμιση Between Pages (Μεταξύ σελίδων) εισάγει ένα κενό φύλλο ανάμεσα σε κάθε σελίδα της εργασίας εκτύπωσης. Η συγκεκριμένη ρύθμιση χρησιμεύει στην εκτύπωση διαφανειών ή στην εισαγωγή κενών σελίδων για σημειώσεις σε ένα έγγραφο.
Separator Source (Προέλευση διαχωριστικού)

Tray <x> (Θήκη<x>)

MP Feeder (Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων)

Καθορίζεται η πηγή προέλευσης του χαρτιού για τα διαχωριστικά φύλλα

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Tray 1 (τυπική θήκη).
 • Από το μενού Paper (Χαρτί), το στοιχείο Configure MP (Ρύθμιση τροφοδότη πολλαπλών χρήσεων) πρέπει να έχει οριστεί σε Cassette (Κασέτα), προκειμένου να εμφανιστεί το Multi-Purpose Feeder (Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων) ως ρύθμιση του μενού.
N-up (pages-side) (Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων ανά φύλλο (σελίδες/πλευρά))

Off (Απενεργοποίηση)

2-Up

3-Up

4-Up

6-Up

9-Up

12-Up

16-Up

Καθορίζεται ότι θα εκτυπώνονται εικόνες πολλαπλών σελίδων σε μία πλευρά ενός φύλλου χαρτιού

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Off (Απενεργοποίηση).
 • Ο αριθμός που επιλέξατε είναι ο αριθμός των εικόνων σελίδων που θα εκτυπώνονται σε κάθε πλευρά.
N-up Ordering (Παραγγελία εκτυπώσεων πολλαπλών σελίδων ανά φύλλο)

Horizontal (Οριζόντια)

Reverse Horizontal (Οριζόντια αναστροφή)

Reverse Vertical (Κατακόρυφη αναστροφή)

Vertical (Κατακόρυφη)

Καθορίζεται η θέση εικόνων πολλαπλών σελίδων όταν χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση N-up (pages-sides) (Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων ανά φύλλο (σελίδες/πλευρά))

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Horizontal (Οριζόντια).
 • Η τοποθέτηση εξαρτάται από τον αριθμό των εικόνων και από το εάν οι εικόνες έχουν κάθετο ή οριζόντιο προσανατολισμό.
Orientation (Προσανατολισμός)

Auto (Αυτόματα)

Landscape (Οριζόντιος προσανατολισμός)

Portrait (Κατακόρυφος προσανατολισμός)

Καθορίζει τον προσανατολισμό ενός φύλλου πολλαπλών σελίδων.

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Auto (Αυτόματα). Ο εκτυπωτής επιλέγει μεταξύ κατακόρυφου και οριζόντιου προσανατολισμού.

N-up Border (Περίγραμμα εκτυπώσεων πολλαπλών σελίδων ανά φύλλο)

None (Κανένα)

Solid (Αμιγώς)

Εκτυπώνεται ένα περίγραμμα γύρω από κάθε εικόνα σελίδας, όταν χρησιμοποιείται η ρύθμιση N-up (pages-sides) (Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων ανά φύλλο (σελίδες/πλευρά))

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι None (Κανένα).


Μενού Ποιότητα

Στοιχείο μενού

Περιγραφή

Διόρθωση χρώματος

Αυτόματο

Απενεργοποίηση

Μη αυτόματα

Προσαρμόζει το χρωματικό αποτέλεσμα στην εκτυπωμένη σελίδα

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Αυτόματα. Η επιλογή Αυτόματα εφαρμόζει διάφορους πίνακες μετατροπής χρώματος σε κάθε αντικείμενο της εκτυπωμένης σελίδα.
 • Η επιλογή Απενεργοποίηση απενεργοποιεί τη διόρθωση χρώματος.
 • Η επιλογή Μη αυτόματα επιτρέπει την προσαρμογή των πινάκων προσαρμογής χρώματος χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις που διατίθενται στο μενού Μη αυτόματο χρώμα.
 • Εξαιτίας των δυσκολιών στα προσθετικά και αφαιρετικά χρώματα, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων χρωμάτων που εμφανίζονται στις οθόνες των υπολογιστών στην εκτυπωμένη σελίδα.
Ανάλυση εκτύπωσης

4800 CQ

1200 dpi

Καθορίζει την ανάλυση των εκτυπωμένων αποτελεσμάτων

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 4800 CQ.

Σκουρότητα τόνερ

1-5

Φωτίζει ή σκουραίνει την εκτύπωση

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή 4 αποτελεί την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
 • Αν επιλέξετε μικρότερο αριθμό, μπορείτε να εξοικονομήσετε τόνερ.
 • Αν η Κατάσταση εκτύπωσης έχει οριστεί σε Μόνο μαύρο, η ρύθμιση 5 αυξάνει την πυκνότητα και την σκοτεινότητα του τόνερ σε όλες τις εργασίες εκτύπωσης.
 • Αν η Κατάσταση εκτύπωσης έχει οριστεί σε Έγχρωμο, η ρύθμιση 5 είναι ίδια με τη ρύθμιση 4.
Βελτίωση λεπτών γραμμών

Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Επιτρέπει έναν τρόπο εκτύπωσης που είναι προτιμώμενος για αρχεία όπως αρχιτεκτονικά σχέδια, χάρτες, διαγράμματα ηλεκτρικών κυκλωμάτων και οργανογράμματα.

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Απενεργοποίηση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • Για να ρυθμιστεί το στοιχείο Enhance Fine Lines (Διόρθωση λεπτών γραμμών) από το πρόγραμμα λογισμικού: οι χρήστες Windows πρέπει να επιλέξουν πρώτα Αρχείο  > Εκτύπωση και έπειτα Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές) ή Εγκατάσταση, ενώ οι χρήστες Macintosh πρέπει να επιλέξουν File (Αρχείο) > Print (Εκτύπωση) και στη συνέχεια να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις από το παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση) και από τα αναδυόμενα μενού.
Εξοικονόμηση χρώματος

Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Μειώνει την ποσότητα του τόνερ που χρησιμοποιείται για τα γραφικά και τις εικόνες. Η ποσότητα χρώματος που χρησιμοποιείται για το κείμενο δεν μειώνεται.

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Απενεργοποίηση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • Η επιλογή Ενεργοποίηση αντικαθιστά τις ρυθμίσεις Σκοτεινότητα τόνερ.
Φωτεινότητα RGB

-6-6

Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της εκτύπωσης

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0.
 • Η επιλογή -6 αποτελεί τη μέγιστη μείωση. Η επιλογή 6 αποτελεί τη μέγιστη αύξηση.
Αντίθεση RGB

0-5

Προσαρμόζει την αντίθεση της εκτύπωσης

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0.

Κορεσμός RGB

0-5

Προσαρμόζει τον κορεσμό της εκτύπωσης

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0.

Ισορροπία χρώματος

Κυανό

Ματζέντα

Κίτρινο

Ασπρόμαυρη εκτύπωση

Προσαρμόζει το χρώμα στο εκτυπωμένο αντίγραφο, αυξάνοντας ή μειώνοντας την ποσότητα του τόνερ που χρησιμοποιείται για το κάθε χρώμα

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0.
 • Οι διαθέσιμες επιλογές για κάθε ρύθμιση κυμαίνονται από -5 έως 5.
Ισορροπία χρώματος

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Πραγματοποιεί επαναφορά της Ισορροπίας χρώματος στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις

Δείγματα χρώματος

Οθόνη sRGB

Ζωντανό sRGB

Εμφάνιση-Πλήρως μαύρο

Ζωντανό

Απενεργοποίηση-RGB

US CMYK

Euro CMYK

Ζωντανό CMYK

Απενεργοποίηση-CMYK

Εκτυπώνει σελίδες δείγματος για κάθε πίνακα μετατροπής χρώματος RGB και CMYK που χρησιμοποιούνται στον εκτυπωτή

Σημειώσεις:

 • Το δείγμα εκτυπώνεται με την επιλογή οποιασδήποτε ρύθμισης.
 • Τα δείγματα χρώματος αποτελούνται από ένα σύνολο έγχρωμων πλαισίων μαζί με τους συνδυασμούς RGB ή CMYK τα οποία δημιουργούν το χρώμα που εμφανίζεται. Αυτές οι σελίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόφαση στην επιλογή των συνδυασμών που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα εκτύπωσης.
 • Σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή για πρόσβαση στην πλήρη λίστα των σελίδων δείγματος χρώματος του Ενσωματωμένου διακομιστή Web.
Μη αυτόματο χρώμα

Εικόνα RGB

Κείμενο RGB

Γραφικά RGB

Προσαρμόζει τις μετατροπές του χρώματος RGB

Οι διαθέσιμες επιλογές για κάθε ρύθμιση είναι οι εξής:

Ζωντανό

Οθόνη sRGB

Εμφάνιση-Πλήρως μαύρο

Ζωντανό sRGB

Απενεργοποίηση

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Οθόνη sRGB αποτελεί προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για την Εικόνα RGB. Αυτό εφαρμόζει έναν πίνακα μετατροπής χρώματος σε αποτέλεσμα που αντιστοιχεί στα χρώματα που εμφανίζονται στην οθόνη ενός υπολογιστή.
 • Η επιλογή sRGB Vivid είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για Κείμενο και Γραφικά RGB. Η επιλογή sRGB Vivid εφαρμόζει έναν πίνακα μετατροπής χρώματος που αυξάνει τον κορεσμό. Αυτό προτιμάται σε γραφικά κείμενα επαγγελματικής χρήσης.
 • Η επιλογή Ζωντανό εφαρμόζει έναν πίνακα μετατροπής που παράγει πιο φωτεινά και περισσότερο κορεσμένα χρώματα.
 • Η επιλογή Εμφάνιση-Πλήρως μαύρο εφαρμόζει έναν πίνακα μετατροπής χρώματος που χρησιμοποιεί μόνο μαύρο τόνερ για ουδέτερα γκρι χρώματα.
 • Η επιλογή Απενεργοποίηση απενεργοποιεί τη μετατροπή χρώματος.
Μη αυτόματο χρώμα

Εικόνα CMYK

Κείμενο CMYK

Γραφικά CMYK

Προσαρμόζει τις μετατροπές του χρώματος CMYK

Οι διαθέσιμες επιλογές για κάθε ρύθμιση είναι οι εξής:

US CMYK

Euro CMYK

Ζωντανό CMYK

Απενεργοποίηση

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή US CMYK αποτελεί προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση των ΗΠΑ. Η επιλογή US CMYK εφαρμόζει έναν πίνακα μετατροπής χρώματος ο οποίος αποπειράται παραγωγή αποτελέσματος που αντιστοιχεί στο χρωματικό αποτέλεσμα SWOP.
 • Η επιλογή Euro CMYK αποτελεί την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση σε διεθνές επίπεδο. Η επιλογή Euro CMYK εφαρμόζει έναν πίνακα μετατροπής χρώματος ο οποίος αποπειράται παραγωγή αποτελέσματος που αντιστοιχεί στο χρωματικό αποτέλεσμα EuroScale.
 • Η επιλογή ζωντανό CMYK αυξάνει τον κορεσμό χρώματος για τον πίνακα μετατροπής χρώματος US CMYK.
 • Η επιλογή Απενεργοποίηση απενεργοποιεί τη μετατροπή χρώματος.
Προσαρμογή χρώματος

Ξεκινάει αυτόματη προσαρμογή χρώματος


μενού Utilities (Βοηθητικά προγράμματα)

Στοιχείο Μενού

Περιγραφή

Format Flash (Διαμόρφωση μνήμης Flash)

No (Όχι)

Yes (Ναι)

Διαμορφώνεται η μνήμη flash. Η μνήμη Flash είναι η μνήμη που προστίθεται αν εγκαταστήσετε μια προαιρετική κάρτα μνήμης flash στον εκτυπωτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΒΗΣ: Μην απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή όσο γίνεται διαμόρφωση της μνήμης flash.

Σημειώσεις:

 • Για να είναι διαθέσιμο αυτό το στοιχείο του μενού, πρέπει να εγκατασταθεί μια προαιρετική κάρτα μνήμης flash στον εκτυπωτή. Η προαιρετική κάρτα μνήμης flash δεν πρέπει να διαθέτει προστασία κατά Ανάγνωσης/Γραφής ή Γραφής.
 • Αν επιλέξετε No (Όχι), ακυρώνεται το αίτημα διαμόρφωσης.
 • Η επιλογή Yes (Ναι) διαγράφει όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη flash.
Defragment Flash (Ανασυγκρότηση μνήμης Flash)

No (Όχι)

Yes (Ναι)

Με την ανάκτηση χαμένου χώρου αποθήκευσης, η μνήμη flash ετοιμάζεται να δεχτεί νέα δεδομένα.

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΒΗΣ: Μην απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή όσο γίνεται ανασυγκρότηση της μνήμης flash.

Σημειώσεις:

 • Για να είναι διαθέσιμο αυτό το στοιχείο του μενού, πρέπει να εγκατασταθεί μια προαιρετική κάρτα μνήμης flash στον εκτυπωτή. Η προαιρετική κάρτα μνήμης flash δεν πρέπει να διαθέτει προστασία κατά Ανάγνωσης/Γραφής ή Γραφής.
 • Αν επιλέξετε No (Όχι), ακυρώνεται το αίτημα ανασυγκρότησης.
 • Η επιλογή Ναι αναδιαμορφώνει τη μνήμη flash μετά τη μεταφορά όλων των μεταφορτώσεων στην κανονική μνήμη του εκτυπωτή. Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, οι λήψεις φορτώνονται ξανά στη μνήμη flash.
Παρακολούθηση δεκαεξαδικών

Activate (Ενεργοποίηση)

Απομονώνεται η πηγή του προβλήματος μιας εργασίας εκτύπωσης

Σημειώσεις:

 • Όταν επιλεγεί η ρύθμιση Activate (Ενεργοποίηση), όλα τα δεδομένα που απεστάλησαν στον εκτυπωτή εκτυπώνονται με δεκαεξαδικούς χαρακτήρες, ενώ δεν εκτελούνται οι λειτουργίες απεικόνισης χαρακτήρων και κωδικών ελέγχου.
 • Για έξοδο από τη λειτουργία Hex Trace (Παρακολούθηση δεκαεξαδικών), απενεργοποιήστε ή επανεκκινήστε τον εκτυπωτή.
Coverage Estimator (Υπολογισμός κάλυψης)

Off (Απενεργοποίηση)

On (Ενεργοποίηση)

Υπολογίζει κατά προσέγγιση το ποσοστό κάλυψης της σελίδας με κυανό, ματζέντα, κίτρινο και μαύρο χρώμα. Η εκτίμηση εκτυπώνεται σε ξεχωριστή σελίδα.

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Off (Απενεργοποίηση).


μενού PDF

Σημείωση: Ορισμένα πρόσθετα εξαρτήματα δεν διατίθενται σε επιλεγμένα μοντέλα εκτυπωτών.

Στοιχείο μενού

Περιγραφή

Προσαρμογή στο μέγεθος

Όχι

Ναι

Προσαρμόζει το περιεχόμενο της σελίδας ώστε να ταιριάζει στο επιλεγμένο μέγεθος χαρτιού

Σημείωση: Η επιλογή Όχι είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Σχόλια

Να μη γίνει εκτύπωση

Εκτύπωση

Εκτυπώνει τα σχόλια σε ένα PDF

Σημείωση: Η επιλογή Να μη γίνει εκτύπωση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.


Μενού PostScript

Στοιχείο μενού

Περιγραφή

Εκτύπωση σφάλματος PS

Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Εκτυπώνει μια σελίδα που περιέχει σφάλμα PostScript

Σημείωση: Η επιλογή Απενεργοποίηση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Προτεραιότητα γραμματοσειρών

Εγγενής

Γραμματοσειρές flash

Καθορίζει τη σειρά αναζήτησης γραμματοσειρών

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Εγγενής είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
 • Για να είναι διαθέσιμο αυτό το στοιχείο μενού, στον εκτυπωτή πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σωστά μια προαιρετική κάρτα μνήμης flash ή σκληρός δίσκος εκτυπωτή.
 • Η προαιρετική μνήμη flash ή ο σκληρός δίσκος εκτυπωτή δεν μπορεί να έχει δικαιώματα ανάγνωσης/εγγραφής, εγγραφής ή να προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.
 • Το μέγεθος ενδιάμεσης μνήμης εργασίας δεν πρέπει να οριστεί σε 100%.
Εξομάλυνση εικόνας

Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Βελτιώνει την αντίθεση και την ευκρίνεια των εικόνων χαμηλής ανάλυσης και λειαίνει τις χρωματικές τους αποχρώσεις

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Απενεργοποίηση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • Η Εξομάλυνση εικόνας δεν επιδρά σε εικόνες με ανάλυση 300 dpi ή υψηλότερη.

Μενού PCL Emul

Στοιχείο μενού

Περιγραφή

Προέλευση γραμματοσειράς

Εγγενής

Γραμματοσειρές από λήψη

Γραμματοσειρές flash

Όλα

Ορίζει το σύνολο των γραμματοσειρών που χρησιμοποιείται από το στοιχείο μενού Όνομα γραμματοσειράς

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Εγγενής είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Εμφανίζει το εργοστασιακά προεπιλεγμένο σύνολο γραμματοσειρών που λαμβάνονται στη RAM.
 • Οι ρυθμίσεις flash εμφανίζουν όλες τις γραμματοσειρές που ανήκουν σε αυτό το πρόσθετο εξάρτημα.
 • Τα πρόσθετα εξαρτήματα μνήμης flash πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλα και δεν μπορούν να έχουν προστασία ανάγνωσης/εγγραφής, εγγραφής ή προστασία με κωδικό πρόσβασης.
 • Η επιλογή Γραμματοσειρές από λήψη εμφανίζει όλες τις γραμματοσειρές που έχουν ληφθεί στη RAM.
 • Όλα δείχνουν όλες τις γραμματοσειρές που διατίθενται με κάποιο πρόσθετο εξάρτημα.
Όνομα γραμματοσειράς

Courier

Εντοπίζει μια συγκεκριμένη γραμματοσειρά και το πρόσθετο εξάρτημα στο οποίο είναι αποθηκευμένη

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Courier.
 • Η ρύθμιση Courier εμφανίζει το όνομα γραμματοσειράς, το αναγνωριστικό γραμματοσειράς και τη θέση αποθήκευσης στον εκτυπωτή. Οι συντομογραφίες προέλευσης γραμματοσειράς είναι R για Γραμματοσειρές που παρέχονται με τον εκτυπωτή, F για Γραμματοσειρές flash, και D για Γραμματοσειρές από λήψη.
Σύνολο συμβόλων

10U PC-8

12U PC-850

Προσδιορίζει το σύνολο συμβόλων για κάθε όνομα γραμματοσειράς

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για Η.Π.Α. είναι 10U PC 8.
 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση σε διεθνές επίπεδο είναι η 12U PC 850.
 • Ένα σύνολο συμβόλων είναι ένα σύνολο αλφαβητικών και αριθμητικών χαρακτήρων, σημείων στίξης και ειδικών συμβόλων. Το σύνολο συμβόλων υποστηρίζει τις διαφορετικές γλώσσες ή συγκεκριμένα προγράμματα, όπως μαθηματικά σύμβολα για ένα επιστημονικό κείμενο. Εμφανίζονται μόνο τα υποστηριζόμενα σύνολα συμβόλων.
Ρυθμίσεις προσομοίωσης PCL

Μέγεθος στιγμών

1.00-1008.00

Αλλάζει το μέγεθος στιγμών για κλιμακούμενες τυπογραφικές γραμματοσειρές

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 12.
 • Η ρύθμιση Μέγεθος στιγμών αναφέρεται στο ύψος των χαρακτήρων στη γραμματοσειρά. Μία στιγμή ισοδυναμεί περίπου με το 1/72 της ίντσας.
 • Τα μεγέθη στιγμών μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν σε προσαυξήσεις των 0,25 στιγμών.
Ρυθμίσεις προσομοίωσης PCL

Βήμα χαρακτήρων

0,08-100

Καθορίζει το βήμα της γραμματοσειράς για κλιμακούμενες γραμματοσειρές σταθερού πλάτους.

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή 10 είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • Το βήμα χαρακτήρων αναφέρεται στον αριθμό χαρακτήρων σταθερής απόστασης ανά ίντσα (cpi).
 • Το βήμα χαρακτήρων μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί σε προσαυξήσεις των 0,01 cpi.
 • Για τις μη κλιμακούμενες γραμματοσειρές σταθερού πλάτους, το βήμα χαρακτήρων εμφανίζεται στην οθόνη αλλά δεν είναι δυνατή η αλλαγή του.
Ρυθμίσεις προσομοίωσης PCL

Προσανατολισμός

Κατακόρυφο

Οριζόντιος

Καθορίζει τον προσανατολισμό του κειμένου και των γραφικών στη σελίδα

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Κατακόρυφη είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
 • Με την επιλογή Κατακόρυφη, το κείμενο και τα γραφικά εκτυπώνονται παράλληλα προς τη μικρή πλευρά της σελίδας.
 • Με την επιλογή Οριζόντια, το κείμενο και τα γραφικά εκτυπώνονται παράλληλα προς τη μεγάλη πλευρά της σελίδας.
Ρυθμίσεις προσομοίωσης PCL

Γραμμές ανά σελίδα

1-255

60

64

Καθορίζει τον αριθμό γραμμών που εκτυπώνονται σε κάθε σελίδα

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση Η.Π.Α. είναι 60. Η εργοστασιακή ρύθμιση για όλες τις υπόλοιπες χώρες ορίζεται στις 64.
 • Ο εκτυπωτής καθορίζει το διάστιχο ανάλογα με τις ρυθμίσεις Γραμμές ανά σελίδα, Μέγεθος χαρτιού και Διάταξη. Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού και τον προσανατολισμό που θέλετε πριν ορίσετε τις γραμμές ανά σελίδα.
Ρυθμίσεις προσομοίωσης PCL

Πλάτος Α4

198 χλστ.

203 mm

Ορίζει την εκτύπωση σε μέγεθος χαρτιού A4 για τον εκτυπωτή

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή 198 χλστ. είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
 • Η ρύθμιση 203 χλστ. ορίζει το πλάτος της σελίδας ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωση ογδόντα χαρακτήρων σε βήμα 10.
Ρυθμίσεις προσομοίωσης PCL

Αυτόματος χαρακτήρας επιστροφής μετά από τροφοδοσία γραμμής

Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Καθορίζει αν ο εκτυπωτής θα εκτελεί αυτόματα λειτουργία χαρακτήρα επιστροφής (CR) μετά από μια εντολή τροφοδοσίας γραμμής (LF).

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Απενεργοποίηση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • Οι αλλαγές σε αυτές τις ρυθμίσεις αναπαράγονται στο μενού PPDS.
Ρυθμίσεις προσομοίωσης PCL

Αυτόματη τροφοδοσία γραμμής μετά από χαρακτήρα επιστροφής

Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Καθορίζει αν ο εκτυπωτής θα εκτελεί αυτόματα τροφοδοσία γραμμής (LF) μετά από μια εντολή χαρακτήρα επιστροφής (CR).

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Απενεργοποίηση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • Οι αλλαγές σε αυτές τις ρυθμίσεις αναπαράγονται στο μενού PPDS.
Επαναρίθμηση θήκης

Αντιστοίχιση τροφοδότη πολλαπλών χρήσεων

Αντιστοίχηση θήκης <x>

Αντιστοίχιση μη αυτόματου χαρτιού

Αντιστοίχηση μη αυτόματου φακέλου

Διαμορφώνει τον εκτυπωτή ώστε να λειτουργεί με λογισμικό εκτυπωτή ή προγράμματα που χρησιμοποιούν διαφορετικές αντιστοιχισμένες προελεύσεις για θήκες, συρτάρια και τροφοδότες.

Οι διαθέσιμες επιλογές για κάθε ρύθμιση είναι οι εξής:

Απενεργοποίηση

Κανένα

0-199

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Απενεργοποίηση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • Η επιλογή Κανένα δεν διατίθεται. Εμφανίζεται μόνο όταν επιλέγεται από το μεταγλωττιστή PCL 5.
 • Η επιλογή Κανένα αγνοεί την εντολή Επιλογή τροφοδότησης χαρτιού.
 • Το 0-199 επιτρέπει της αντιστοίχιση μιας προσαρμοσμένης ρύθμισης.
Επαναρίθμηση θήκης

Προβολή εργοστασιακής προεπιλογής

Εμφανίζει την εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση που αντιστοιχίζεται σε κάθε δίσκο, συρτάρι ή τροφοδότη.

Επαναρίθμηση θήκης

Επαναφορά προεπιλογών

Ναι

Όχι

Επαναφέρει όλες τις αντιστοιχίσεις θηκών, συρταριού και τροφοδότη στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις


Μενού Εικόνα

Στοιχείο μενού

Περιγραφή

Αυτόματη προσαρμογή

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Επιλέγει το βέλτιστο μέγεθος, κλιμάκωση και διάταξη του χαρτιού

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.
 • Η ρύθμιση Ενεργοποίηση παρακάμπτει τις ρυθμίσεις κλιμάκωσης και διάταξης για ορισμένες εικόνες.
Αναστροφή

Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Αναστρέφει μονόχρωμες εικόνες δύο τόνων

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Απενεργοποίηση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • Το μέγεθος της γραμματοσειράς είναι δυνατό να αυξηθεί σε προσαυξήσεις της μίας στιγμής.
 • Αυτή η ρύθμιση δεν ισχύει για εικόνες GIF ή JPEG.
Κλιμάκωση

Καλύτερη προσαρμογή

Αγκύρωση επάνω αριστερά

Αγκύρωση στο κέντρο

Προσαρμογή ύψους/πλάτους

Προσαρμογή ύψους

Προσαρμογή πλάτους

Προσαρμόζει την εικόνα ώστε να ταιριάζει με το επιλεγμένο μέγεθος χαρτιού

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Καλύτερη προσαρμογή είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
 • Όταν η Αυτόματη προσαρμογή έχει ρυθμιστεί σε Ενεργοποίηση, η Κλιμάκωση ρυθμίζεται αυτόματα σε Καλύτερη προσαρμογή.
Προσανατολισμός

Κατακόρυφο

Οριζόντιος

Αντιστροφή κατακόρυφου

Αντιστροφή οριζόντιου

Ορίζει τη διάταξη της εικόνας

Σημείωση: Η επιλογή Κατακόρυφη είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.


μενού PictBridge

Σημείωση: Ορισμένα πρόσθετα εξαρτήματα δεν διατίθενται σε επιλεγμένα μοντέλα εκτυπωτών.

Στοιχείο μενού

Περιγραφή

Μέγεθος φωτογραφίας

Αυτόματο

Ι

2L

Ταχυδρομική κάρτα Hagaki

Μέγεθος κάρτας

100 x 150 χλστ.

4 x 6 ιν.

8 x 10 ιν.

Letter

A4

A5

JIS B5

Ελέγχει το μέγεθος κάθε φωτογραφίας που εκτυπώθηκε από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα PictBridge

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Αυτόματα.
 • Αν ο εκτυπωτής και η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα PictBridge έχουν τιμή για αυτή τη ρύθμιση, η τιμή της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής υπερισχύει πάντα της τιμής του εκτυπωτή.
Διάταξη

Αυτόματο

Απενεργοποίηση

2 σε ένα φύλλο

3 σε ένα φύλλο

4 σε ένα φύλλο

6 σε ένα φύλλο

9 σε ένα φύλλο

12 σε ένα φύλλο

16 σε ένα φύλλο

Εκτύπωση ευρετηρίου

Καθορίζει το μέγιστο αριθμό εικόνων που μπορούν να εκτυπωθούν στη μία πλευρά του χαρτιού

Σημειώσεις:

 • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Αυτόματα.
 • Αν ο εκτυπωτής και η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα PictBridge έχουν τιμή για αυτή τη ρύθμιση, η τιμή της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής υπερισχύει πάντα της τιμής του εκτυπωτή.
Ποιότητα

Κανονικό

Πρόχειρη

Υψηλή

Καθορίζει ποιες τιμές ανάλυσης, φωτεινότητας τόνερ και εξοικονόμησης χρώματος χρησιμοποιεί ο εκτυπωτής όταν εκτυπώνει φωτογραφίες που έχουν σταλεί από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα PictBridge

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Κανονική είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • Αν ο εκτυπωτής και η κάμερα με δυνατότητα PictBridge έχουν τιμή για αυτή τη ρύθμιση, η τιμή της κάμερας υπερισχύει πάντα της τιμής του εκτυπωτή.
Προέλευση χαρτιού

Μη αυτόματο χαρτί

Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων

Θήκη <x>

Εντοπίζει την προεπιλεγμένη προέλευση εισόδου κατά την εκτύπωση φωτογραφιών από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα PictBridge

Σημειώσεις:

 • Η επιλογή Μη αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
 • Δεν μπορεί να επιλεγεί φωτογραφία με μέγεθος μεγαλύτερο από το μέγεθος των μέσων που είναι εγκατεστημένα στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα PictBridge.

Μενού μονάδας Flash

Σημείωση: Η άμεση διασύνδεση USB δεν διατίθεται σε επιλεγμένα μοντέλα εκτυπωτών.

Στοιχείο μενού

Περιγραφή

Ενεργοποίηση μονάδας

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Ενεργοποιεί η απενεργοποιεί τη θύρα USB στην μπροστινή πλευρά του εκτυπωτή

Σημείωση: Η επιλογή Ενεργοποίηση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Κώδικας ενημέρωσης

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυνατότητα της μονάδας flash να ενημερώνει τον κώδικα υλικολογισμικού μέσω μιας συσκευής USB

Σημείωση: Η επιλογή Ενεργοποίηση είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Αντίγραφα

1-999

Ορίζει τον αριθμό των αντιγράφων που πρέπει να δημιουργήσει ο εκτυπωτής για κάθε σελίδα της εργασίας εκτύπωσης

Σημείωση: Η επιλογή 1 είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Πλευρές (εκτύπωση δύο όψεων)

1 όψης

2 όψεων

Ελέγχει εάν ο εκτυπωτής εκτυπώνει σε μία ή και στις δύο πλευρές του χαρτιού

Σημείωση: Η εκτύπωση μίας όψης είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.