μενού Αναλώσιμα

Στοιχείο μενού

Περιγραφή

Κασέτες τόνερ Κυανού, Ματζέντα, Κίτρινου ή Μαύρου χρώματος

Αρχική ειδοποίηση

Χαμηλή

Μη έγκυρη

Αντικατάσταση

Ανύπαρκτη ή ελαττωματική

OK

Μη υποστηριζόμενη

Εμφανίζει την κατάσταση των κασετών τόνερ

Σημείωση: Η ένδειξη Αντικαταστήστε την κασέτα υποδεικνύει ότι η κασέτα είναι σχεδόν άδεια και ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα εκτύπωσης.

Κιτ απεικόνισης

OK

Αντικαταστήστε το ασπρόμαυρο κιτ απεικόνισης

Αντικαταστήστε το έγχρωμο κιτ απεικόνισης

Ελαττωματικό

Εμφανίζει την κατάσταση του κιτ απεικόνισης

Θήκη υπολειμμάτων τόνερ

Σχεδόν πλήρες

Αντικατάσταση

Απουσία

OK

Εμφανίζει την κατάσταση της θήκης υπολειμμάτων τόνερ