Network/Ports (Verkko/Portit)

Aktiivinen NIC -valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Aktiivinen NIC

Automaattinen

<luettelo käytettävissä olevista verkkokorteista>

Näyttää tulostuspalvelimen

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Tämä asetus näkyy ainoastaan, jos valinnainen verkkokortti on asennettu.

Verkkovalikko

Valikkokohta

Kuvaus

PCL-työn tunnist.

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää tulostimen käyttämään automaattisesti PCL-emulointia, kun tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Kun asetus on Ei käytössä, tulostin ei tutki saapuvia tietoja.
 • Kun asetus on Ei käytössä, tulostin käyttää PostScript-emulointia, jos PS-työn tunnist. -asetuksena on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PS-työn tunnist. -asetuksena on Ei käytössä.
PS-työn tunnist.

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää tulostimen käyttämään automaattisesti PostScript-emulointia, kun tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Kun asetus on Ei käytössä, tulostin ei tutki saapuvia tietoja.
 • Kun asetus on Ei käytössä, tulostin käyttää PCL-emulointia, jos PCL-työn tunnist. -asetuksena on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PCL-työn tunnist. -asetuksena on Ei käytössä.
NPA-tila

Automaattinen

Ei käytössä

Määrittää tulostimen käyttämään NPA-yhteyskäytännön mukaisen kaksisuuntaisen tiedonsiirron erityiskäsittelyä

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Jos asetusta muutetaan tulostimen ohjauspaneelista ja sen jälkeen poistutaan valikoista, tulostin käynnistyy uudelleen. Valikkovalinta päivittyy.
Verkkopuskuri

Automaattinen

Ei käytössä

Määrittää verkkopuskurin koon

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Jos asetusta muutetaan tulostimen ohjauspaneelista ja sen jälkeen poistutaan valikoista, tulostin käynnistyy uudelleen. Valikkovalinta päivittyy.
Mac-binaari PS

Automaattinen

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää tulostimen käsittelemään Macintoshin binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Ei käytössä -asetus suodattaa tulostustöitä käyttäen vakioyhteyskäytäntöä.
 • Käytössä -asetus käsittelee binaarimuotoiset PostScript-tulostustyöt.
Verkkoasetus

Raportit

Verkkokortti

TCP/IP

IPv6

Langaton

AppleTalk

Määrittää verkkoportin kautta lähetettävien töiden tulostimen asetukset

Huomautus: Kaikissa tulostimissa ei ole kaikkia asetuksia.


Raportit-valikko

Valikko on käytettävissä Verkko/Portit-valikossa:

Verkko/Portit >Verkko-valikko >Raportit

Valikkokohta

Kuvaus

Tulostimen asetussivu

Tulostaa raportin nykyisistä verkkoasetuksista

Huomautus: Asetussivulla on tietoja verkkotulostimen asetuksista, kuten TCP/IP-osoitteesta.


Verkkokortti-valikko

Valikko on käytettävissä Verkko/Portit-valikossa:

Verkko/Portit >Verkko-valikko >Verkkokortti

Valikkokohta

Kuvaus

Näytä kortin tila

Yhdistetty

Ei yhdistetty

Voit tarkastella verkkokortin yhteystilaa

Näytä korttinopeus

Voit tarkastella nykyisen käytössä olevan verkkokortin nopeustietoja

Verkko-osoite

UAA (Universally Administered Address)

LAA (Locally Administered Address)

Voit tarkastella verkko-osoitteita

Työn aikakatkaisu

0–225 sekuntia

Määrittää, miten monta sekuntia verkkotulostustyö voi kestää, ennen kuin se peruutetaan

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 90 sekuntia.
 • Jos asetuksen arvo on 0, aikakatkaisu ei ole käytössä.
 • Jos arvoksi valitaan 1–9, asetus tallennetaan arvolla 10.
Otsikkosivu

Ei käytössä

Käytössä

Sallii tulostimen tulostaa otsikkosivun

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.


TCP/IP-valikko

Huomautus: Valikko on käytettävissä ainoastaan verkkomalleissa tai tulostuspalvelimeen liitetyissä tulostimissa.

Valikko on käytettävissä Verkko/Portit-valikossa:

Verkko/Portit >Verkko-valikko >TCP/IP

Valikkokohta

Kuvaus

Ota käyttöön

Käytössä

Ei käytössä

Ottaa TCP/IP-yhteyskäytännön käyttöön

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Näytä pääkoneen nimi

Tuo näkyviin TCP/IP-yhteyskäytännön nykyisen pääkoneen nimen.

Huomautus: Asetusta voidaan muuttaa vain upotetusta web-palvelimesta.

IP-osoite

Voit tarkastella tai muuttaa nykyistä TCP/IP-osoitetta

Huomautus: IP-osoitteen manuaalinen määrittäminen muuttaa Ota DHCP käyttöön- ja Ota autom. IP käyttöön -asetusten arvoksi Ei käytössä.

Verkkopeite

Voit tarkastella tai muuttaa nykyistä TCP/IP-verkkopeitettä

Yhdyskäytävä

Voit tarkastella tai muuttaa nykyistä TCP/IP-yhdyskäytävää

Ota DHCP käyttöön

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää DHCP-osoitteen ja parametrin määritysasetuksen

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Ota autom. IP käyttöön

Kyllä

Ei

Määrittää Zero configuration -verkkoyhteyden asetuksen

Huomautus: Kyllä on oletusarvo.

Ota FTP/TFTP käyttöön

Kyllä

Ei

Ottaa käyttöön sisään rakennetun FTP-palvelimen, josta voit lähettää tiedostoja tulostimeen FTP-yhteyskäytännön avulla.

Huomautus: Kyllä on oletusarvo.

Ota käyttöön HTTP-palvelin

Kyllä

Ei

Ottaa käyttöön sisäänrakennetun web-palvelimen (upotettu web-palvelin). Kun tämä toiminto on käytössä, tulostinta voidaan valvoa ja hallita web-palvelimen etäyhteyden kautta.

Huomautus: Kyllä on oletusarvo.

WINS-palvelinosoite

Voit tarkastella tai muuttaa nykyistä WINS-palvelinosoitetta

Ota DDNS/mDNS käyttöön

Kyllä

Ei

Voit tarkastella tai muuttaa nykyisiä DDNS/mDNS-palvelinosoitetietoja

Huomautus: Kyllä on oletusarvo.

DNS-palvelimen osoite

Voit tarkastella tai muuttaa nykyistä DNS-palvelinosoitetta


IPv6-valikko

Huomautus: IPv6 (Internet Protocol version 6) -valikko on käytettävissä ainoastaan verkkomalleissa tai tulostuspalvelimiin liitetyissä tulostimissa.

Valikko on käytettävissä Verkko/Portit-valikossa:

Verkko/Portit >Verkkovalikko >IPv6

Valikkokohta

Kuvaus

Ota IPv6 käyttöön

Käytössä

Ei käytössä

Ottaa IPv6-yhteyskäytännön käyttöön tulostimessa

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Automaattimääritys

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää verkkosovittimen hyväksymään reitittimen antamat automaattisen IPv6-osoitteen määritysmerkinnät

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Näytä pääkoneen nimi
Näytä osoite
Näytä reitittimen osoite

Voit tarkastella nykyistä asetusta

Huomautus: Näitä asetuksia voidaan muuttaa vain upotetun Web-palvelimen avulla.

Ota DHCPv6 käyttöön

Käytössä

Ei käytössä

Ottaa DHCPv6-yhteyskäytännön käyttöön tulostimessa

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.


Langaton-valikko

Seuraavissa valikkokohdissa voit tarkastella tai määrittää langattoman sisäisen tulostuspalvelimen asetuksia.

Huomautus: Tämä valikko on käytettävissä ainoastaan verkkomalleissa tai tulostuspalvelimiin liitetyissä tulostimissa, joihin on asennettu valinnainen langaton sisäinen tulostuspalvelin.

Valikko on käytettävissä Verkko/Portit-valikossa:

Verkko/Portit >Verkko-valikko >Langaton

Valikkokohta

Kuvaus

Verkon tila

Adhoc

Infrastruktuuri

Määrittää verkkotilan

Huomautuksia:

 • Ad hoc on oletusasetus. Ad hoc -tila määrittää tulostimessa langattoman verkkoyhteyden suoraan tulostimen ja tietokoneen välille.
 • Infrastruktuuritilassa tulostin voi käyttää verkkoa liityntäpisteen avulla.
Yhteensopivuus

802.11b/g/n

802.11n

802.11b/g

Määrittää langattoman verkon langattoman tekniikan standardin

Huomautus: 802.11b/g/n on tehdasasetus.

Valitse verkko

<käytettävissä olevien verkkojen luettelo>

Voit valita käytettävissä olevan verkon tulostinta varten

Näytä signaalin laatu

Voit tarkastella langattoman yhteyden laatua

Näytä suojaustila

Voit tarkastella langattoman yhteyden suojausmenetelmän tietoja


AppleTalk-valikko

Valikko on käytettävissä Verkko/Portit-valikossa:

Verkko/Portit >Verkko-valikko >AppleTalk

Valikkokohta

Kuvaus

Ota käyttöön

Kyllä

Ei

Ottaa AppleTalk-tuen käyttöön

Huomautus: Kyllä on oletusarvo.

Näytä nimi

Näyttää määritetyn AppleTalk-nimen

Huomautus: Nimeä voidaan muuttaa vain upotetun Web-palvelimen avulla.

Näytä osoite

Näyttää määritetyn AppleTalk-osoitteen

Huomautus: Osoitetta voidaan muuttaa vain upotetun Web-palvelimen avulla.

Määritä vyöhyke

<verkossa käytettävissä olevien vyöhykkeiden luettelo>

Näyttää verkossa käytettävissä olevien AppleTalk-vyöhykkeiden luettelon

Huomautus: Oletus on verkon oletusvyöhyke. Jos oletusvyöhykettä ei ole, oletusarvo on *-merkillä merkitty vyöhyke.


USB-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

PCL-työn tunnist.

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää tulostimen käyttämään automaattisesti PCL-emulointia, kun tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Kun asetus on Ei käytössä, tulostin ei tutki saapuvia tietoja.
 • Kun asetus on Ei käytössä, tulostin käyttää PostScript-emulointia, jos PS-työn tunnist. -asetuksena on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PS-työn tunnist. -asetuksena on Ei käytössä.
PS-työn tunnist.

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää tulostimen käyttämään automaattisesti PostScript-emulointia, kun tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Kun asetus on Ei käytössä, tulostin ei tutki saapuvia tietoja.
 • Kun asetus on Ei käytössä, tulostin käyttää PCL-emulointia, jos PCL-työn tunnist. -asetuksena on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PCL-työn tunnist. -asetuksena on Ei käytössä.
NPA-tila

Automaattinen

Ei käytössä

Määrittää tulostimen käyttämään NPA-yhteyskäytännön mukaisen kaksisuuntaisen tiedonsiirron erityiskäsittelyä

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Jos asetusta muutetaan tulostimen ohjauspaneelista ja sen jälkeen poistutaan valikoista, tulostin käynnistyy uudelleen. Valikkovalinta päivittyy.
USB-puskuri

Automaattinen

Ei käytössä

Määrittää USB-puskurin koon

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Jos asetusta muutetaan tulostimen ohjauspaneelista ja sen jälkeen poistutaan valikoista, tulostin käynnistyy uudelleen. Valikkovalinta päivittyy.
Mac binaari PS

Automaattinen

Ei käytössä

Käytössä

Määrittää tulostimen käsittelemään Macintoshin binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Ei käytössä -asetus suodattaa tulostustöitä käyttäen vakioyhteyskäytäntöä.
 • Käytössä -asetus käsittelee binaarimuotoiset PostScript-tulostustyöt.
USB ja ENA

ENA-osoite

ENA-verkkopeite

ENA-yhdyskäytävä

Määrittää tulostimeen USB-kaapelilla liitetyn ulkoisen tulostuspalvelimen verkko-osoite-, verkkopeite- tai yhdyskäytävätiedot

Huomautus: Tämä valikko on käytettävissä ainoastaan, jos tulostin on liitetty ulkoiseen tulostuspalvelimeen USB-portin kautta.