Paperi-valikko

Oletuslähde-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Oletuslähde

Lokero <x>

MP Feeder (Monisyöttölaite)

Manual Paper (Käsinsyöttö)

Manual Env (K-syöttökri)

Määrittää oletuspaperilähteen kaikkia tulostustöitä varten

Huomautuksia:

 • Tray 1 (Lokero 1) (vakiolokero) on oletusasetus.
 • Monisyöttölaite tai Lokero 2 näkyvät Paperi-valikossa vaihtoehtoina vain, jos asennettuna on 650 arkin kaksoislokero.
 • Ainoastaan asennetut paperilähteet näkyvät valikkoasetuksina.
 • Tulostustyön valitsema paperilähde ohittaa oletuslähdeasetuksen koko tulostustyön ajan.
 • Jos kahdessa lähteessä käytetään samaa paperikokoa ja -lajia ja Paperikoko- ja Paperilaji-asetukset on määritetty oikein, lähteet yhdistetään automaattisesti. Kun yksi lokero on tyhjä, laite ottaa tulostusmateriaalin yhdistetystä lokerosta.

Paperikoko/-laji-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Lokeron <x> koko

A4

A5

JIS B5

Letter

Folio

Oficio (Meksiko)

Legal

Executive

Universal

Tässä määritetään kuhunkin lokeroon lisättävän paperin koko.

Huomautuksia:

 • Letter on oletusasetus Yhdysvalloissa. A4 on kansainvälinen oletusasetus.
 • Jos kahdessa lokerossa on samaa paperikokoa ja -lajia ja paperikoko- ja paperilajiasetukset on määritetty oikein, lokerot yhdistetään automaattisesti. Jos ensimmäinen lokero on tyhjä, tulostin käyttää toista yhdistettyä lokeroa.
Lokeron <x> laji

Tavallinen paperi

Kiiltävä paperi

Kartonki

Kalvo

Uusiopaperi

Kirjelomake

Värillinen paperi

Tarrat

Kovapap.

Esipainettu

Kevyt paperi

Paksu paperi

Karkea/kovapaperi

Mukautettu laji <x>

Tässä määritetään kuhunkin lokeroon lisättävän paperin laji.

Huomautuksia:

 • Tavallinen paperi on lokeron 1 oletusasetus. Kaikkien muiden lokeroiden oletusasetuksena on Custom Type <x> (Mukautettu laji).
 • Jos käyttäjän määrittämä nimi on käytettävissä, se näkyy Mukautettu laji  <x> -nimen paikalla.
 • Tähän valikkoon voit määrittää automaattisesti yhdistettävien lokeroiden asetukset.
Monisyötön koko

A4

A5

JIS B5

A6

Statement

Letter

Folio

Oficio (Meksiko)

Legal

Executive

Universal

7 3/4 -kirjekuori

9 9-kirjekuori

10 -kirjekuori

DL -kirjekuori

B5 -kirjekuori

C5-kirjekuori

Muu kirjekuori

Määrittää monikäyttöiseen syöttölokeroon lisättävän paperin koon.

Huomautuksia:

 • Monisyöttö on valittavissa Paperi-valikosta vain, jos 650 arkin kaksoislokero on asennettuna.
 • Letter on oletusasetus Yhdysvalloissa. A4 on kansainvälinen oletusasetus.
 • Monisyöttölokero ei tunnista paperin kokoa automaattisesti. Paperin koko on asetettava erikseen.
Monisyötön laji

Tavallinen paperi

Kiiltävä paperi

Kartonki

Kalvo

Uusiopaperi

Kirjelomake

Värillinen paperi

Tarrat

Kovapaperi

Kirjekuori

Esipainettu

Kevyt paperi

Paksu paperi

Karkea/kovapaperi

Mukautettu laji <x>

Määrittää monikäyttöiseen syöttölokeroon lisättävän paperin lajin.

Huomautuksia:

 • Monisyöttö on valittavissa Paperi-valikosta vain, jos 650 arkin kaksoislokero on asennettuna.
 • Tavallinen paperi on tehdasasetuksena.
Käsinsyötön paperikoko

A4

A5

JIS B5

A6

Statement

Letter

Folio

Oficio (Meksiko)

Legal

Executive

Universal

Tähän voit määrittää käsin tulostettavan paperin koon.

Huomautus: Letter on oletusasetus Yhdysvalloissa. A4 on kansainvälinen oletusasetus.

Käsinsyötön paperilaji

Tav. paperi

Kiiltävä paperi

Kartonki

Kalvo

Uusiopaperi

Kirjelomake

Värillinen paperi

Tarrat

Kovapaperi

Esipainettu

Kevyt paperi

Paksu paperi

Karkea/kovapaperi

Mukautettu laji <x>

Tähän voi määrittää käsin tulostettavan paperin lajin.

Huomautus: Tavallinen paperi on oletusasetus.

Kirjek. käs. koko

7 3/4 -kirjekuori

9 9-kirjekuori

10 -kirjekuori

DL kirjekuori

B5 B5-kirjekuori

C5 -kirjekuori

Muu kirjekuori

Tähän voi määrittää käsin tulostettavan kirjekuoren koon.

Huomautus: 10-kirjekuori on oletuksena Yhdysvalloissa. DL-kirjekuori on kansainvälinen oletusasetus.

Kirjek. käs. laji

Kirjekuori

Mukautettu laji <x>

Tähän voi määrittää käsin tulostettavan kirjekuoren lajin.

Huomautus: Kirjekuori on oletusasetus.


Paperin laatu -valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Tavallinen laatu

Normaali

Smooth (Pehmeä)

Rough (Karkea)

Määrittää lokeroon lisätyn paperin suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kartonkilaatu

Normaali

Smooth (Pehmeä)

Rough (Karkea)

Määrittää lokeroon lisätyn kartongin suhteellisen laadun

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Normaali.
 • Asetukset näkyvät ainoastaan, jos kartonkia tuetaan.
Kalvolaatu

Normaali

Smooth (Pehmeä)

Rough (Karkea)

Määrittää lokeroon lisättyjen kalvojen suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Uusiopaperin laatu

Normaali

Smooth (Pehmeä)

Rough (Karkea)

Määrittää lokeroon lisätyn uusiopaperin suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kiiltävän laatu

Normaali

Smooth (Pehmeä)

Rough (Karkea)

Määrittää lokeroon lisätyn kiiltävän paperin suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Tarralaatu

Normaali

Smooth (Pehmeä)

Rough (Karkea)

Määrittää lokeroon lisättyjen paperitarrojen suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kovapaperilaatu

Rough (Karkea)

Smooth (Pehmeä)

Normaali

Määrittää lokeroon lisätyn paperin suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Karkea.

Kirjekuorilaatu

Normaali

Smooth (Pehmeä)

Rough (Karkea)

Määrittää lokeroon lisättyjen kirjekuorien suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kirjelomakelaatu

Normaali

Smooth (Pehmeä)

Rough (Karkea)

Määrittää lokeroon lisätyn paperin suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Esipainettu laatu

Normaali

Smooth (Pehmeä)

Rough (Karkea)

Määrittää lokeroon lisätyn paperin suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Värillinen laatu

Normaali

Smooth (Pehmeä)

Rough (Karkea)

Määrittää lokeroon lisätyn värillisen paperin suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kevyt paperi

Normaali

Smooth (Pehmeä)

Rough (Karkea)

Määrittää lokeroon lisätyn kevyen paperin suhteellisen laadun

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Normaali.
 • Asetukset ovat valittavissa ainoastaan, jos laite tukee mukautettua lajia.
Painava paperi

Normaali

Smooth (Pehmeä)

Rough (Karkea)

Määrittää lokeroon lisätyn painavan paperin suhteellisen laadun

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Normaali.
 • Asetukset ovat valittavissa ainoastaan, jos laite tukee mukautettua lajia.
Karkea/Puuvillapaperi

Rough (Karkea)

Määrittää lokeroon lisätyn karkean paperin tai puuvillapaperin suhteellisen laadun

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Karkea.
 • Asetukset ovat valittavissa ainoastaan, jos laite tukee mukautettua lajia.
Mukautettu <x> paperilaji

Normaali

Smooth (Pehmeä)

Rough (Karkea)

Määrittää lokeroon lisätyn mukautetun paperin suhteellisen laadun

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Normaali.
 • Asetukset ovat valittavissa ainoastaan, jos laite tukee mukautettua lajia.

Paperin paino -valikko

Valikon vaihtoehdot

Määritelmä

Tavallisen paino, Kiiltävän paino, Kovapaperin paino, Kirjelomakkeen paino, Esipainetun paino tai Värillisen paino

Normaali

Kevyt

Painava

Määrittää lokeroon lisätyn paperin suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kalvon paino

Normaali

Kevyt

Painava

Määrittää lokeroon lisättyjen kalvojen suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Uusiopaperin paino

Normaali

Kevyt

Painava

Määrittää lokeroon lisätyn uusiopaperin suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Tarrojen paino

Normaali

Kevyt

Painava

Määrittää lokeroon lisättyjen paperitarrojen suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kirjekuoren paino

Normaali

Kevyt

Painava

Määrittää lokeroon lisättyjen kirjekuorien suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kartongin paino

Normaali

Kevyt

Painava

Määrittää lokeroon lisätyn kartongin suhteellisen painon

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Normaali.
 • Asetukset näkyvät ainoastaan, jos kartonkia tuetaan.
Kevyen paperin paino

Kevyt

Määrittää lokeroon lisätyn kevyen paperin suhteellisen painon

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Kevyt.
 • Asetukset näkyvät ainoastaan, jos laite tukee kevyttä paperia.
Painavan paperin paino

Painava

Määrittää lokeroon lisätyn painavan paperin suhteellisen painon

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Painava.
 • Asetukset näkyvät ainoastaan, jos laite tukee painavaa paperia.
Karkean paperin tai puuvillapaperin paino

Normaali

Määrittää lokeroon lisätyn karkean paperin tai puuvillapaperin suhteellisen painon

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Normaali.
 • Asetukset näkyvät ainoastaan, jos laite tukee karkeaa paperia tai puuvillapaperia.
Mukautettu <x>

Normaali

Kevyt

Painava

Määrittää lokeroon lisätyn mukautetun paperilajin suhteellisen painon

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Normaali.
 • Asetukset näkyvät ainoastaan, jos mukautettua paperia tuetaan.

Paperin asettaminen -valikko

Huomautus: Kaikissa tulostimissa ei ole kaikkia asetuksia.

Valikkokohta

Kuvaus

Uusiopaperin lisäys

Ei käytössä

Duplex (Kaksipuolinen tulostusyksikkö)

Määrittää paperi lisäämissuunnan kaikissa töissä, joiden paperilajiksi on määritetty Uusiopaperi

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Kiiltävien lisääminen

Ei käytössä

Duplex (Kaksipuolinen tulostusyksikkö)

Määrittää paperi lisäämissuunnan kaikissa töissä, joiden paperilajiksi on määritetty Kiiltävä

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Kovapaperin lisäys

Ei käytössä

Duplex (Kaksipuolinen tulostusyksikkö)

Määrittää paperi lisäämissuunnan kaikissa töissä, joiden paperilajiksi on määritetty Kovapaperi

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Kirjelomakkeiden lisäys

Ei käytössä

Duplex (Kaksipuolinen tulostusyksikkö)

Määrittää paperi lisäämissuunnan kaikissa töissä, joiden paperilajiksi on määritetty Kirjelomake

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Esipainetun lisäys

Ei käytössä

Duplex (Kaksipuolinen tulostusyksikkö)

Määrittää paperi lisäämissuunnan kaikissa töissä, joiden paperilajiksi on määritetty Esipainettu

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Värillisen paperin lisäys

Ei käytössä

Duplex (Kaksipuolinen tulostusyksikkö)

Määrittää paperi lisäämissuunnan kaikissa töissä, joiden paperilajiksi on määritetty Värillinen

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Kevyen paperin lisäys

Ei käytössä

Duplex (Kaksipuolinen tulostusyksikkö)

Määrittää paperi lisäämissuunnan kaikissa töissä, joiden paperilajiksi on määritetty Kevyt paperi

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Paksun paperin lisäys

Ei käytössä

Duplex (Kaksipuolinen tulostusyksikkö)

Määrittää paperi lisäämissuunnan kaikissa töissä, joiden paperilajiksi on määritetty Painava paperi

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Karkea/Puuvillalisäys

Ei käytössä

Duplex (Kaksipuolinen tulostusyksikkö)

Määrittää paperi lisäämissuunnan kaikissa töissä, joiden paperilajiksi on määritetty Karkea/Puuvilla

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Mukautetun <x> lisäys

Ei käytössä

Duplex (Kaksipuolinen tulostusyksikkö)

Määrittää paperi lisäämissuunnan kaikissa töissä, joiden paperilajiksi on määritetty Mukautettu <x>

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Mukautetun <x> lisäys on käytettävissä ainoastaan, jos mukautettua lajia tuetaan.

Mukautetut lajit -valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Mukautettu laji <x>

Paperi

Kartonki

Kalvo

Kiiltävä

Tarrat

Kirjekuori

Karkea/Puuvilla

Liittää paperi- tai erikoismateriaalilajin oletusarvoiseen Mukautettu laji <x> -nimeen tai käyttäjän määrittämään, upotetussa Web-palvelimessa tai MarkVisionTM Professional-ohjelmassa luotuun mukautettuun nimeen. Tämä käyttäjän määrittämä nimi näkyy Mukautettu laji <x> -tekstin sijasta.

Huomautuksia:

 • Paperi on oletusarvo.
 • Valitun lokeron tai syöttölaitteen on tuettava mukautettua paperilajia, jotta kyseisestä lähteestä voi tulostaa.
Uusiopaperi

Paperi

Kartonki

Kalvo

Kiiltävä

Tarrat

Kirjekuori

Karkea/Puuvilla

Määrittelee paperityypin, kun uusiopaperiasetus on valittu muista valikoista.

Huomautuksia:

 • Paperi on oletusarvo.
 • Valitun lokeron tai syöttölaitteen on tuettava uusiopaperin lajia, jotta kyseisestä lähteestä voi tulostaa.

Universal-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Mittayksiköt

Tuumat

Millimetrit

Mittayksikköjen valinta

Huomautuksia:

 • Tuumat on oletusasetus Yhdysvalloissa.
 • Millimetrit on kansainvälinen oletusasetus.
Pystykuvan leveys

3–14,17 tuumaa

76–360 mm

Pystykuvan leveyden määrittäminen

Huomautuksia:

 • Jos leveys ylittää sallitun enimmäisarvon, tulostin käyttää suurinta sallittua leveyttä.
 • 8,5 tuumaa on oletusasetus Yhdysvalloissa. Tuumakokoa voidaan kasvattaa 0,01 tuuman tarkkuudella.
 • 216 mm on kansainvälinen oletusasetus. Millimetrikokoa voidaan kasvattaa 1 mm:n tarkkuudella.
Pystykuvan korkeus

3–14,17 tuumaa

76–360 mm

Pystykuvan korkeuden määrittäminen

Huomautuksia:

 • Jos korkeus ylittää sallitun enimmäisarvon, tulostin käyttää suurinta sallittua korkeutta.
 • 14 tuumaa on oletusasetus Yhdysvalloissa. Tuumakokoa voidaan kasvattaa 0,01 tuuman tarkkuudella.
 • 356 mm on kansainvälinen oletusasetus. Millimetrikokoa voidaan kasvattaa 1 mm:n tarkkuudella.
Syöttösuunta

Lyhyt reuna

Pitkä reuna

Määrittää syöttösuunnan

Huomautuksia:

 • Lyhyt reuna on oletusasetus.
 • Pitkä reuna näkyy ainoastaan, jos pisin reuna on lyhyempi kuin lokeron tukema enimmäispituus.