Raportit

Valikkoasetussivu-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Valikkoasetussivu

Tulostaa raportin, jossa on tietoja esimerkiksi lokeroihin lisätystä paperista, asennetusta muistista, kokonaissivumäärästä, hälytyksistä, aikakatkaisuista, tulostimen ohjauspaneelin kielestä, TCP/IP-osoitteesta, tarvikkeiden tilasta ja verkkoyhteyden tilasta

Huomautus: Sivu tulostuu, kun tämä kohta valitaan.


Laitetilastot-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Device Statistics (Laitetilastot)

Tulostaa raportin, joka sisältää tulostimen tilastotietoja, kuten tarvikkeiden ja tulostettujen sivujen tiedot

Huomautus: Sivu tulostuu, kun tämä kohta valitaan.


Verkkoasetussivu-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Verkkoasetussivu

Tulostaa raportin, jossa on tietoja verkkoasetuksista, esimerkiksi TCP/IP-osoitteesta

Huomautuksia:

  • Tämä valikkokohta koskee ainoastaan tulostimia, joihin on asennettu verkkotulostuspalvelin.
  • Sivu tulostuu, kun tämä kohta valitaan.

Tulosta fontit -valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Tulosta fontit

PCL-fontit

PostScript-fontit

Tulostaa raportin kaikista tulostimessa valitun komentokielen fonteista

Huomautus: PCL- ja PostScript-emulointia varten on erilliset raportit. Kukin emulointiraportti sisältää tulostusnäytteitä ja tietoja kunkin kielen fonteista.


Tulostusvirheet-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Tulostusvirheet

Tulostaa luettelon ongelmista vianmääritystä varten

Huomautuksia:

  • Sivu tulostuu, kun tämä kohta valitaan.
  • Luettelo pitää tulostaa Letter- tai A4-kokoiselle paperille.

Inventaariraportti-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Inventaariraportti

Tulostaa raportin, joka sisältää esimerkiksi tulostimen sarjanumeron ja mallinimen. Raportti sisältää tekstiä ja UPC-viivakoodeja, jotka voi skannata resurssitietokantaan.