Asetukset

Yleisasetukset-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Näytön kieli

English (englanti)

Francais (ranska)

Deutsch (saksa)

Italiano (italia)

Espanol (espanja)

Dansk (tanska)

Norsk (norja)

Nederlands (hollanti)

Svenska (ruotsi)

Portugues (portugali)

suomi

Russian (venäjä)

Polski (Puola)

Magyar (unkari)

Turkce (turkki)

Cesky (tsekki)

Simplified Chinese (yksinkertaistettu kiina)

Traditional Chinese (perinteinen kiina)

Korean (korea)

Japanese (japani)

Määrittää näytön kielen

Huomautus: Kaikki kielet eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa tulostimissa.

Eko-tila

Ei käytössä

Virrankulutus

Virta/paperi

Paperi

Minimoi virran, paperin ja erikoismateriaalin kulutuksen

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä. Ei käytössä -asetus palauttaa tulostimen tehdasasetukset.
 • Virta-asetus minimoi tulostimen käyttämän virran. Suorituskyky voi alentua, mutta tulostuslaatu ei heikkene.
 • Virta/paperi-asetus minimoi virran, paperin ja erikoismateriaalin kulutuksen.
 • Paperi-asetus minimoi paperin ja tulostustyössä tarvittavan erikoismateriaalin kulutuksen. Suorituskyky voi alentua, mutta tulostuslaatu ei heikkene.
Hiljainen tila

Ei käytössä

Käytössä

Vähentää tulostimen aiheuttamaa melua

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Kun valittuna on Käytössä-asetus, tulostin aiheuttaa niin vähän melua, kuin on mahdollista.
Suorita alkumääritys

Kyllä

Ei

Ohjaa tulostimen suorittamaan ohjatun asennustoiminnon

Huomautuksia:

 • Kyllä on oletusarvo.
 • Kun käyttäjä on suorittanut ohjatun asennuksen ja valitsee Maan valinta -näytöstä Valmis, oletusasetukseksi vaihtuu Ei.
Hälytykset

Kasetin hälytys

Määrittää, kuuluuko tulostimesta hälytysääni tilanteessa, jossa vaaditaan käyttäjän toimia

Käytettävissä olevat valinnat:

 • Yksittäinen

 • Ei käytössä

Huomautuksia:

 • Hälytysäänen määritys -asetuksen oletusasetus on Yksittäinen. Yksittäinen-asetuksella tulostimesta kuuluu kolme lyhyttä merkkiääntä.
 • Ei käytössä merkitsee, että tulostimesta ei kuulu hälytysääntä.
Aikakatkaisut

Virransäästö

1–240 min

Määrittää, miten pian viimeisen toiminnon jälkeen järjestelmä siirtyy lepotilaan

Huomautus: Oletusasetus on 30 minuuttia.

Aikakatkaisut

Näytön aikakatkaisu

15–300 s

Määrittää, miten monta sekuntia tulostin odottaa ennen näytön palaamista Valmis-tilaan

Huomautus: Oletusasetus on 30 sekuntia.

Aikakatkaisut

Tulostuksen aikakatkaisu

Ei käytössä

1–255 s

Määrittää, miten monta sekuntia tulostin odottaa työn loppumisilmoitusta ennen tulostustyön jäljellä olevan osan peruuttamista

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 90 sekuntia.
 • Kun asetuksen mukainen aika on kulunut, kaikki tulostimessa olevat osittain alustetut sivut tulostetaan ja tulostin tarkistaa, onko uusia tulostustöitä odottamassa.
 • Tulostuksen aikakatkaisu on käytettävissä ainoastaan PCL- tai PPDS-emuloinnin yhteydessä. Tämä asetus ei vaikuta PostScript-emulointia käyttäviin tulostustöihin.
Aikakatkaisut

Odotuksen aikakatkaisu

Ei käytössä

15–65535 s

Määrittää, miten monta sekuntia tulostin odottaa lisätietoja, ennen kuin se peruuttaa työn

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 40 sekuntia.
 • Odotuksen aikakatkaisu on käytettävissä ainoastaan, kun tulostin käyttää PostScript-emulointia. Asetus ei vaikuta tulostustöihin, joissa käytetään PCL- tai PPDS-emulointia.
Tulostuksen palautus

Autom. jatko

Ei käytössä

5–255 s

Sallii tulostimen jatkaa toimintaansa automaattisesti tietyissä offline-tilanteissa, joita ei ole ratkaistu määritetyn ajanjakson kuluessa

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Tulostuksen palautus

Tukosselvitys

Automaattinen

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää, tulostaako tulostin juuttuneet sivut

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen. Tulostin tulostaa jumiutuneet sivut uudelleen, jos sivujen säilyttämiseen tarvittavaa muistitilaa ei tarvita tulostimen muihin tehtäviin.
 • Jos asetus on Käytössä, tulostin tulostaa juuttuneet sivut aina.
 • Jos asetus on Ei käytössä, tulostin ei tulosta juuttuneita sivuja.
Tulostuksen palautus

Sivunsuojaus

Ei käytössä

Käytössä

Antaa tulostimen tulostaa sivun, joka ei välttämättä muutoin olisi tulostunut

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä. Ei käytössä -asetuksella tulostin tulostaa sivun osittain, kun muisti ei riitä koko sivun tulostamiseen.
 • Jos asetus on Käytössä, tulostin käsittelee ja tulostaa koko sivun.
Tehdasasetukset

Älä palauta

Palauta

Palauttaa tulostimen oletusasetukset

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Älä palauta. Jos valitset Älä palauta, käyttäjän määrittämät asetukset säilyvät.
 • Palauta-vaihtoehto palauttaa tulostimen kaikki oletusasetukset paitsi Verkko/Portit-valikon asetukset. Kaikki RAM-muistiin tallennetut lataukset poistetaan. Tämä ei vaikuta flash-muistiin tai tulostimen kiintolevylle tallennettuihin latauksiin.

Asetus-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Komentokieli

PCL-emulointi

PS-emulointi

PPDS-emulointi

Määrittää oletuskomentokielen

Huomautuksia:

 • Oletuskomentokieli on PCL.
 • PCL-emulointi -asetus käsittelee tulostustyöt PCL-kielellä. PostScript-emulointi -asetus käsittelee tulostustyöt PS-kielellä. PPDS-emulointi -asetus käsittelee tulostustyöt PPDS-kielellä
 • Komentokielen asettaminen oletukseksi ei estä sovellusohjelmaa lähettämästä töitä, joiden tulostusta ohjataan jollakin muulla komentokielellä.
Tulostusalue

Normaali

Sovita sivulle

Koko sivu

Määrittää loogisen ja fyysisen tulostusalueen

Huomautus: Oletusasetus on Normaali. Kun yrität tulostaa tietoja Normaali-asetuksen määrittämälle ei-tulostettavalle alueelle, tulostin leikkaa kuvan rajan kohdasta.

Tallennuspaikka

RAM

Flash

Määrittää latausten tallennuspaikan

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on RAM.
 • Flash-muistissa lataukset säilyvät pysyvästi. Lataukset säilyvät flash-muistissa, vaikka tulostimen virta katkaistaan.
 • Lataukset voidaan tallentaa RAM-muistiin ainoastaan väliaikaisesti.
 • Tämä valikko tulee näkyviin vain, jos tulostimeen on asennettu Flash-muisti.
Resurssien tallennus

Ei käytössä

Käytössä

Määrittää, mitä tulostin tekee ladatuille resursseille, kuten RAM-muistiin tallennetuille fonteille ja makroille, jos tulostin vastaanottaa työn, joka edellyttää muistia enemmän kuin on käytettävissä.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä. Jos asetus on Ei käytössä, tulostin säilyttää lataukset ainoastaan siihen saakka, kun muistia tarvitaan. Latauksia poistetaan tulostustöiden käsittelemistä varten.
 • Jos asetus on Käytössä, lataukset säilytetään myös kielen muuttamisen ja tulostimen asetusten palauttamisen aikana. Jos tulostimen muisti loppuu kesken, näyttöön tulee teksti 38 Muisti täynnä ja latauksia ei poisteta.

Viimeistely-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Sivut (kaksipuolisuus)

1-puolinen

2-puolinen

Määrittää, onko kaksipuolinen tulostus kaikkien tulostustöiden oletus

Huomautuksia:

 • 1-puolinen on oletusarvo.
 • Voit määrittää kaksipuolisen tulostuksen ohjelmistosovelluksessa. Windows-käyttäjät: valitse Tiedosto  > Tulosta ja valitse sitten Ominaisuudet, Määritykset, Asetukset taiAsennus. Macintosh-käyttäjät: valitse Arkisto > Tulosta ja määritä sitten asetukset tulostusvalintataulun ja ponnahdusvalikkojen avulla.
Kaksipuolinen sidonta

Pitkä reuna

Lyhyt reuna

Määrittää, kuinka kaksipuolisesti tulostetut sivut sidotaan ja miten arkin taustapuoli tulostuu arkin etupuoleen nähden.

Huomautuksia:

 • Pitkä reuna on oletusasetus.
 • Jos valitset Pitkä reuna -asetuksen, sidonta on pystysivujen vasemmassa reunassa ja vaakasivujen yläreunassa.
 • Jos valitset Lyhyt reuna -asetuksen, sidonta on pystysivujen yläreunassa ja vaakasivujen vasemmassa reunassa.
Kopiot

1–999

Määrittää kunkin tulostustyön oletuskopiomäärän

Huomautus: 1 on oletusasetus.

Tyhjät sivut

Älä tulosta

Tulosta

Määrittää, lisätäänkö tulostustyöhön tyhjiä sivuja

Huomautus: Oletusasetus on Älä tulosta.

Lajittelu

Ei käytössä (1,1,1,2,2,2)

Käytössä (1,2,1,2,1,2)

Pinoaa tulostustyön sivut järjestyksessä tulostettaessa useita kopioita

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä. Sivuja ei lajitella.
 • Käytössä-asetus pinoaa tulostustyöt järjestyksessä.
 • Molemmilla asetuksilla laite tulostaa koko työn Kopiot-valikon kopiomääräarvon mukaan.
Erotinsivut

Ei mitään

Kopioiden väliin

Töiden väliin

Arkkien väliin

Määrittää, lisätäänkö tyhjiä erotinsivuja

Huomautuksia:

 • Ei mitään on oletusarvo.
 • Jos valitset Kopioiden väliin, laite lisää tulostustyön kopioiden väliin tyhjän arkin, jos Lajittelu, asetus on Käytössä. Jos Lajittelu-asetukseksi on valittu Ei käytössä, tyhjä sivu tulostuu tulostettujen sivujen jokaisen sarjan väliin (kaikki sivut 1, kaikki sivut 2).
 • Jos valitset Töiden väliin, laite lisää tyhjän arkin tulostustöiden väliin.
 • Jos valitset Arkkien väliin, laite lisää tyhjän arkin tulostustyön jokaisen sivun jälkeen. Tämä on hyödyllinen kalvoja tulostettaessa tai silloin, kun asiakirjaan halutaan tulostaa tyhjiä sivuja muistiinpanoja varten.
Erotinsivujen lähde

Lokero <x>

Monisyöttölaite

Määrittää erotinsivujen paperilähteen

Huomautuksia:

 • Lokero 1 (vakiolokero) on oletusasetus.
 • Paperi-valikon Monisyötön asetus -arvoksi on määritettävä Kasetti, jotta monisyöttölaite näkyy valikkokohtana.
Sivua/puoli

Ei toiminnassa

2-sivua/puoli

3-sivua/puoli

4-sivua/puoli

6-sivua/puoli

9-sivua/puoli

12-sivua/puoli

16-sivua/puoli

Määrittää, että monisivuiset kuvat tulostetaan paperiarkin yhdelle puolelle

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Kullekin sivulle tulostetaan valitun numeron mukainen määrä kuvia.
Monisivun valinta

Vaaka

Käänteinen vaaka

Käänteinen pysty

Pysty

Määrittää monisivuisten kuvien paikan käytettäessä Sivua/puoli-toimintoa.

Huomautuksia:

 • Vaaka on oletusasetus.
 • Paikka määräytyy sivujen lukumäärän ja sen mukaan, ovatko ne pysty- vai vaakasuunnassa.
Suunta

Automaattinen

Vaaka

Pysty

Määrittää monisivuarkin suunnan

Huomautus: Oletusasetus on Automaattinen. Tulostin valitsee pysty- tai vaakasuunnan.

Monisivujen reunukset

Ei mitään

Tasainen

Tulostaa reunuksen jokaisen sivun ympärille, kun käytetään Sivua/puoli-toimintoa

Huomautus: Ei mitään on oletusarvo.


Laatu-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Värinkorjaus

Automaattinen

Ei käytössä

Manuaalinen

Säätää tulostetun sivun värien tulostusta

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen. Automaattinen-asetuksella kussakin tulostetun sivun objektissa käytetään eri värinmuuntotaulukkoa.
 • Ei käytössä -asetus poistaa värinkorjauksen käytöstä.
 • Manuaalinen -asetus sallii värinmuuntotaulukoiden mukauttamisen Värinsäätö käsin -valikon asetuksilla.
 • Additiivisten ja subtraktiivisten värien välisten erojen vuoksi joitakin värejä, jotka näkyvät tietokoneen näytössä, ei voida tulostaa.
Tulostustarkkuus

4800 CQ

1200 dpi

Määrittää tulostustarkkuuden

Huomautus: 4800 oletusasetus on CQ.

Tummuuden säätö

1–5

Vaalentaa tai tummentaa tulostetta

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 4.
 • Voit säästää väriainetta valitsemalla pienemmän numeron.
 • Jos Tulostustila-asetus on Vain musta, asetusvaihtoehto 5 lisää kaikkien tulostustöiden väriaineen tummuutta.
 • Jos Tulostustila-asetus on Väri, asetusvaihtoehto 5 on sama kuin 4.
Viivojen korjaus

Ei käytössä

Käytössä

Ottaa käyttöön tulostustilan, jota suositellaan esimerkiksi rakennuspiirustusten, karttojen, virtapiirikaavioiden ja vuokaavioiden tulostamiseen

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Viivojen korjauksen asettaminen ohjelmistossa: Windows-käyttäjät: valitse Tiedosto  > Tulosta ja valitse sitten Ominaisuudet, Määritykset, Asetukset taiAsennus. Macintosh-käyttäjät: valitse Arkisto > Tulosta ja määritä sitten asetukset tulostusvalintataulun ja ponnahdusvalikkojen avulla.
Värinsäästö

Ei käytössä

Käytössä

Vähentää kuvien tulostamiseen käytetyn väriaineen määrää. Tekstin tulostukseen käytetyn väriaineen määrää ei vähennetä.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Käytössä-asetus ohittaa Tummuuden säätö -asetukset.
RGB-kirkkaus

-6–6

Säätää väritulosteiden kirkkautta

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 0.
 • -6 on suurin mahdollinen vähennys. 6 on suurin mahdollinen lisäys.
RGB-kontrasti

0–5

Säätää väritulosteiden kontrastia

Huomautus: Oletusasetus on 0.

RGB-kylläisyys

0–5

Säätää väritulosteiden kylläisyyttä

Huomautus: Oletusasetus on 0.

Väritasapaino

Syaani

Magenta

Keltainen

Musta

Säätää tulosteiden väriä lisäämällä tai vähentämällä kunkin värin tulostamiseen käytetyn väriaineen määrää

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 0.
 • Käytettävissä olevat valinnat kullekin asetukselle ovat välillä -5 - 5.
Väritasapaino

Palauta oletukset

Palauttaa väritasapainon oletusarvot

Väriesimerkit

sRGB-näyttö

Tarkka sRGB

Näyttö — todellinen musta

Tarkka

Ei käytössä — RGB

US CMYK

Euro CMYK

Tarkka CMYK

Off—CMYK (Ei käytössä—CMYK)

Tulostaa esimerkkisivuja jokaisesta tulostimessa käytettävästä RGB- ja CMYK-värinmuuntotaulukosta

Huomautuksia:

 • Minkä tahansa asetuksen valitseminen tulostaa esimerkin.
 • Väriesimerkkisivuilla on värillisiä ruutuja ja niiden ohella RGB- tai CMYK-yhdistelmät, joista kunkin ruudun väri muodostuu. Nämä sivut voivat auttaa käyttäjää päättämään, mitä yhdistelmiä käytetään halutun väritulosteen aikaansaamiseksi.
 • Kirjoittamalla selaimen osoiteriville tulostimen IP-osoitteen voit avata upotetun Web-palvelimen väriesimerkkisivujen luettelon.
Värinsäätö käsin

RGB-kuva

RGB-teksti

RGB-grafiikka

Mukauttaa RGB-värinmuuntoa

Kunkin asetuksen käytettävissä olevat vaihtoehdot:

Tarkka

sRGB-näyttö

Näyttö — todellinen musta

Tarkka sRGB

Ei käytössä

Huomautuksia:

 • sRGB Display (sRGB-näyttö) on RGB-kuvien oletusasetus. Se käyttää värinmuuntotaulukkoa, jonka avulla pyritään tulostamaan tietokoneen näytön värejä vastaava tuloste.
 • Tarkka sRGB on RGB-tekstin ja -kuvien oletusasetus. Tarkka sRGB -asetuksella tulostin käyttää värinmuuntotaulukkoa, joka lisää kylläisyyttä. Tämä on suositeltava asetus yritysgrafiikalle ja tekstille.
 • Tarkka-asetuksella tulostin käyttää värinmuuntotaulukkoa, joka tuottaa kirkkaita ja täyteläisiä värejä.
 • Näyttö—Todellinen musta -asetuksella tulostin käyttää värinmuuntotaulukkoa, jossa neutraalien harmaasävyjen tulostamiseen käytetään ainoastaan mustaa väriainetta.
 • Ei käytössä -asetus poistaa värinmuunnon käytöstä.
Värinsäätö käsin

CMYK-kuva

CMYK-teksti

CMYK-grafiikka

Mukauttaa CMYK-värinmuuntoa

Käytettävissä olevat valinnat kullekin asetukselle:

US CMYK

Euro CMYK

Tarkka CMYK

Ei käytössä

Huomautuksia:

 • US CMYK on oletusasetus Yhdysvalloissa. US CMYK -asetuksella tulostin käyttää värinmuuntotaulukkoa, joka jäljittelee SWOP-väritulostusta.
 • Euro CMYK on kansainvälinen oletusasetus. Euro CMYK -asetuksella tulostin käyttää värinmuuntotaulukkoa, joka jäljittelee EuroScale-väritulostusta.
 • Tarkka CMYK tulostaa värit täyteläisinä käytettäessä US CMYK -värinmuuntotaulukkoa.
 • Ei käytössä -asetus poistaa värinmuunnon käytöstä.
Värinsäätö

Aloittaa värien automaattisen kalibroinnin


Apuohjelmat-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Alusta Flash

Ei

Kyllä

Alustaa Flash-muistin. Flash-muistilla tarkoitetaan tulostimeen asennettua valinnaista flash-muistikorttia.

Varoitus — Vaurioitumisen mahdollisuus: Älä katkaise tulostimen virtaa flash-muistin alustuksen aikana.

Huomautuksia:

 • Valinnainen flash-muisti on käytettävissä, kun tulostimeen on asennettu valinnainen flash-muistikortti. Flash-muistikortti ei saa olla luku- ja kirjoitussuojattu tai kirjoitussuojattu.
 • Jos valitset Ei, alustuspyyntö peruutetaan.
 • Jos valitset Kyllä, kaikki flash-muistin tiedot poistetaan.
Eheytä Flash

Ei

Kyllä

Valmistelee flash-muistin vastaanottamaan uusia tietoja vapauttamalla käytettyä tallennustilaa.

Varoitus — Vaurioitumisen mahdollisuus: Älä katkaise tulostimen virtaa flash-muistin eheytyksen aikana.

Huomautuksia:

 • Valinnainen flash-muisti on käytettävissä, kun tulostimeen on asennettu valinnainen flash-muistikortti. Flash-muistikortti ei saa olla luku- ja kirjoitussuojattu tai kirjoitussuojattu.
 • Jos valitset Ei, eheytyspyyntö peruutetaan.
 • Jos valitset Kyllä, flash-muisti alustetaan uudelleen, kun kaikki ladatut kohteet on siirretty tulostimen omaan muistiin. Kun alustus on valmis, ladatut kohteet ladataan takaisin Flash-muistiin.
Heksatulostus

Ota käyttöön

Auttaa tulostustyön ongelmien selvittämisessä

Huomautuksia:

 • Jos valitset Ota käyttöön, kaikki tulostimeen lähetetyt tiedot tulostetaan heksadesimaaleina ja merkkeinä eikä hallintakoodeja suoriteta.
 • Voit lopettaa heksatulostuksen katkaisemalla tulostimen virran tai palauttamalla tulostimen tehdasasetukset.
Peittävyysarvio

Ei käytössä

Käytössä

Arvioi syaanin, magentan, keltaisen ja mustan peittävyysprosentin sivulla. Arvio tulostuu erotinsivulle.

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.


PDF-valikko

Huomautus: Kaikissa tulostimissa ei ole kaikkia asetuksia.

Valikkokohta

Kuvaus

Scale to Fit (Sovita sivulle)

Ei

Kyllä

Muuttaa sivun kokoa siten, että se mahtuu valitulle paperikoolle.

Huomautus: No (Ei) on oletusarvo.

Annotations (Kommentit)

Do Not Print (Älä tulosta)

Print (Tulosta)

Tulostaa PDF-tiedoston huomautukset

Huomautus: Oletusasetus on Do Not Print (Älä tulosta).


PostScript-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Tulosta PS-virhe

Ei käytössä

Käytössä

Tulostaa sivun, joka sisältää PostScript-virheen

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Fonttijärjestys

Vakio

Flash (Flash-muisti)

Määrittää fonttien hakujärjestyksen

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Vakio.
 • Tämä valikkokohta on käytettävissä, kun tulostimeen on asennettu toimiva alustettu flash-muistimoduuli tai kiintolevy.
 • Flash-muisti tai tulostimen kiintolevy ei saa olla luku-/kirjoitus-, kirjoitus- tai salasanasuojattu.
 • Työpuskurin koko -asetus ei saa olla 100 %.
Kuvan tasoitus

Ei käytössä

Käytössä

Parantaa kuvantarkkuudeltaan pienten kuvien kontrastia ja terävyyttä sekä pehmentää värien rajakohtia.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Kuvan tasoitus -asetus ei vaikuta kuviin, joiden tarkkuus on 300 dpi tai enemmän.

PCL-emulointi-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Fonttilähde

Vakio

Ladatut

Flash (Flash-muisti)

All (Kaikki)

Määrittää Fontin nimi -valikkokohdassa määritetyt fontit

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Vakio. Se näyttää RAM-muistiin ladatut oletusfontit.
 • Käytettävissä olevat fontit näkyvät Flash-muistiasetuksissa.
 • Flash-muistin on oltava oikein alustettu, eikä siinä saa olla luku-/kirjoitus-, kirjoitus- tai salasanasuojausta.
 • Ladatut-asetus näyttää kaikki RAM-muistiin ladatut fontit.
 • Kaikki-asetus näyttää kaikkien lisävarusteiden fontit.
Fontin nimi

Courier

Näyttää tietyn fontin ja lisävarusteen, jossa fontti sijaitsee

Huomautuksia:

 • Tehdasasetuksena on Courier.
 • Courier näyttää fontin nimen, tunnuksen ja tallennuspaikan tulostimessa. Fonttilähteen lyhenteet ovat R - Resident, F - Flash, D - Download.
Merkistö

10U PC-8

12U PC-850

Kunkin fonttinimen merkistö

Huomautuksia:

 • 10U PC-8 on oletusasetus Yhdysvalloissa.
 • 12U PC-850 on kansainvälinen oletusasetus.
 • Merkistö on aakkosten ja numeroiden, väli- ja erikoismerkkien sarja. Merkistöt tukevat eri kieliä tai tiettyjä sovelluksia, kuten tieteellisessä tekstissä käytettäviä matemaattisia symboleja. Ainoastaan tuetut merkistöt näkyvät.
PCL-emulointiasetukset

Point Size (Pistekoko)

1,00–1008,00

Muuttaa skaalattavien typografisten fonttien pistekoon

Huomautuksia:

 • 12 on oletusasetus.
 • Pistekoko tarkoittaa fontin merkkien korkeutta. Yksi piste on keskimäärin 1/72 tuumaa.
 • Pistekokoa voidaan suurentaa tai pienentää 0,25 pisteen tarkkuudella.
PCL-emulointiasetukset

Pitch (Tiheys)

0,08–100

Määrittää fontin tiheyden skaalattavia kiinteävälisiä fontteja varten

Huomautuksia:

 • 10 on oletusasetus.
 • Tiheys viittaa kiinteävälisten merkkien lukumäärään yhdellä tuumalla (cpi).
 • Tiheyttä voidaan suurentaa tai pienentää 0,01 cpi:n tarkkuudella.
 • Jos valittu fontti on ei-skaalattava kiinteävälinen fontti, sen tiheys näytetään, mutta sitä ei voida muuttaa.
PCL-emulointiasetukset

Suunta

Pysty

Vaaka

Määrittää tekstin ja kuvien suunnan sivulla

Huomautuksia:

 • Pysty on oletusasetus.
 • Pysty-asetuksella teksti ja grafiikka tulostetaan sivun lyhyen reunan suuntaisesti.
 • Vaaka-asetuksella teksti ja grafiikka tulostetaan sivun pitkän reunan suuntaisesti.
PCL-emulointiasetukset

Lines per Page (Riviä/sivu)

1–255

60

64

Määrittää, montako riviä tulostetaan yhdelle sivulle

Huomautuksia:

 • 60 on oletusasetus Yhdysvalloissa. 64 on kansainvälinen oletusasetus.
 • Tulostettavien rivien väli määräytyy Riviä/sivu-, Paperikoko- ja Suunta-asetuksen mukaan. Valitse haluamasi Paperikoko- ja Suunta-asetus, ennen kuin muutat Riviä/sivu-asetusta.
PCL-emulointiasetukset

A4-leveys

198 mm

203  mm

Määrittää tulostimen tulostamaan A4-kokoiselle paperille

Huomautuksia:

 • 198 mm on oletusasetus.
 • Jos asetus on 203 mm, sivun leveys määritetään siten, että riville mahtuu 80 merkkiä, joiden tiheys on 10.
PCL-emulointiasetukset

Auto CR after LF (Autom. CR LFn jäl)

Ei käytössä

Käytössä

Määrittää, tekeekö tulostin automaattisen rivinvaihdon rivinsiirtokomennon jälkeen

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Näihin asetuksiin tehdyt muutokset näkyvät myös PPDS-valikossa.
PCL-emulointiasetukset

Autom. LF CR:n jälkeen

Ei käytössä

Käytössä

Määrittää, tekeekö tulostin automaattisen rivinsiirron rivinvaihtokomennon jälkeen

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Näihin asetuksiin tehdyt muutokset näkyvät myös PPDS-valikossa.
Lokeron uudelleennumerointi

Assign MP Feeder (Määr. monisyöttö)

Määritä lokero <x>

Assign Manual Paper (Määr. käsins. paperi)

Assign Man Env (Määr. käs. kirj.)

Määrittää tulostimen asetukset siten, että se voi toimia yhdessä niiden tulostinohjelmistojen tai sovellusten kanssa, joiden paperilokero- ja syöttölaitemääritykset ovat erilaiset.

Kunkin asetuksen käytettävissä olevat vaihtoehdot:

Ei käytössä

None (Ei mitään)

0 - 199

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Ei mitään ei ole valittavissa. Se näkyy näytössä vain PCL 5 -komentokielen valitsemana.
 • Ei mitään -asetus ohittaa paperinsyötön valintakomennon.
 • 0–199 sallii asetuksen mukauttamisen.
Lokeron uudelleennumerointi

View Factory Def (Näytä tehd.olet.)

Näyttää kunkin lokeron tai syöttölaitteen oletusasetuksen

Lokeron uudelleennumerointi

Restore Defaults (Palauta oletukset)

Kyllä

Ei

Palauttaa kaikkien lokeroiden ja syöttölaitteiden oletusasetukset


Kuva-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Automaattinen sovitus

Käytössä

Ei käytössä

Valitsee optimaalisen paperikoon, skaalauksen ja suunnan

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Käytössä-asetus ohittaa joidenkin kuvien skaalaus- ja suunta-asetukset.
Käänteinen

Ei käytössä

Käytössä

Muuttaa kaksisävyiset mustavalkokuvat käänteisiksi

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Fonttikokoa voidaan kasvattaa 1 pisteen tarkkuudella.
 • Asetus ei koske GIF- ja JPEG-kuvia.
Skaalaus

Parhaiten sopiva

Ankkuroi ylävasen

Ankkuroi keskelle

Sovita korkeus/leveys

Sovita korkeus

Sovita leveys

Skaalaa kuvan valitun paperikoon mukaan

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Parhaiten sopiva.
 • Kun Automaattinen sovitus -asetus on Käytössä, Skaalaus-asetus on automaattisesti Parhaiten sopiva.
Orientation (Suunta)

Pysty

Vaaka

Käänteinen pysty

Käänteinen vaaka

Määrittää kuvan suunnan

Huomautus: Portrait (Pysty) on oletusasetus.


PictBridge-valikko

Huomautus: Kaikissa tulostimissa ei ole kaikkia asetuksia.

Valikkokohta

Kuvaus

Valokuvan koko

Automaattinen

L

2L

Hagaki-postikortti

Kortin koko

100  x  150 mm

4 x 6 tuumaa

8 x 10 tuumaa

Letter

A4

A5

JIS B5

Säätää sellaisten valokuvien kokoa, jotka tulostetaan PictBridge-ohjelmaa tukevasta digitaalikamerasta.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Jos jokin asetus on määritetty sekä tulostimeen että PictBridge-ohjelmaa käyttävään digitaalikameraan, kameraan määritetty asetus ylittää aina tulostimen asetuksen.
Asettelu

Automaattinen

Ei käytössä

2 Up (2 sivua/arkki)

3 Up (3 sivua/arkki)

4 Up (4 sivua/arkki)

6 Up (6 sivua/arkki)

9 Up (9 sivua/arkki)

12 Up (12 sivua/arkki)

16 Up (16 sivua/arkki)

Luettelon tulostus

Määrittää yhdelle sivulle tulostettavien kuvien enimmäismäärän.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Jos jokin asetus on määritetty sekä tulostimeen että PictBridge-ohjelmaa käyttävään digitaalikameraan, kameraan määritetty asetus ylittää aina tulostimen asetuksen.
Quality (Laatu)

Normaali

Draft (Vedos)

Fine (Tarkka)

Määrittää PictBridge-ohjelmaa käyttävästä digitaalikamerasta tulostettavien kuvien resoluution, tummuuden ja värinsäästön asetukset.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Normaali.
 • Jos jokin asetus on määritetty sekä tulostimeen että PictBridge-ohjelmaa käyttävään kameraan, kameraan määritetty asetus ylittää aina tulostimen asetuksen.
Paper Source (Paperilähde)

Manual Paper (Käsinsyöttö)

MP Feeder (Monisyöttölaite)

Lokero <x>

Osoittaa tulostimen oletusmuotoisen syöttölähteen, kun valokuvia tulostetaan PictBridge-ohjelmaa käytävästä digitaalikamerasta.

Huomautuksia:

 • Käsin syötettävä paperi on oletusarvo.
 • Et voi valita suurempaa valokuvan kokoa kuin digitaalikameran lähdemateriaalin koko.

Flash-asema-valikko

Huomautus: USB-suoraliitäntä ei ole käytettävissä kaikissa tulostinmalleissa.

Valikkokohta

Kuvaus

Ota asema käyttöön

Enable (Ota käyttöön)

Disable (Poista käytöstä)

Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tulostimen etupuolen USB-portin

Huomautus: Enable (Ota käyttöön) on oletusasetus.

Päivitä koodi

Enable (Ota käyttöön)

Disable (Poista käytöstä)

Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Flash-aseman laiteohjelmistokoodin päivitystoiminnon USB-laitteen kautta

Huomautus: Enable (Ota käyttöön) on oletusasetus.

Copies (Kopiot)

1–999

Määrittää, kuinka monta kopiota tulostin tulostaa tulostustyön jokaisesta sivusta

Huomautus: 1 on oletusasetus.

Sivut (kaksipuolisuus)

1-puolinen

2-puolinen

Määrittää tulostetaanko vain paperin toiselle puolelle vai molemmille puolille

Huomautus: Oletusasetus on yksipuolinen.