Verkko/Portit-valikko

Aktiivinen NIC -valikko

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Aktiivinen verkkokortti

Automaattinen

[luettelo käytettävissä olevista verkkokorteista]

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Tämä asetus näkyy ainoastaan, jos valinnainen verkkokortti on asennettu.

Vakioverkko- tai Verkko [x] -valikot

Huomautus: Vain aktiiviset portit näkyvät tässä valikossa. Ei-aktiivisten porttien tietoja ei näytetä.

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

PCL-työn tunnis.

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää tulostimen käyttämään automaattisesti PCL-emulointia, kun tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Kun asetuksena on Ei käytössä, tulostin ei tutki saapuvia tietoja. Tulostin käyttää PostScript-emulointia, jos PS-työn tunnist. -asetuksena on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PS-työn tunnist. -asetuksena on Ei käytössä.
PS-työn tunnist.

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää tulostimen käyttämään automaattisesti PS-emulointia, kun tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Kun asetuksena on Ei käytössä, tulostin ei tutki saapuvia tietoja. Tulostin käyttää PCL-emulointia, jos PCL-työn tunnist. -asetuksena on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PCL-työn tunnist. -asetuksena on Ei käytössä.
NPA-tila

Automaattinen

Ei käytössä

Määrittää tulostimen käyttämään NPA-yhteyskäytännön mukaisen kaksisuuntaisen tiedonsiirron erityiskäsittelyä

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Jos asetusta muutetaan tulostimen ohjauspaneelista ja sen jälkeen poistutaan valikoista, tulostin käynnistyy uudelleen. Valikkovalinta päivittyy.
Verkkopuskuri

Automaattinen

3 kt - [sallittu enimmäiskoko]

Määrittää verkkopuskurin koon

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Arvoa voidaan muuttaa 1 kt:n tarkkuudella.
 • Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskureiden koon ja sen mukaan, onko Resurssien tallennus -asetus käytössä vai ei.
 • Voit kasvattaa verkkopuskurin enimmäiskokoa poistamalla rinnakkais-, sarja- ja USB-puskurin käytöstä tai pienentämällä niiden kokoa.
 • Jos asetusta muutetaan tulostimen ohjauspaneelista ja sen jälkeen poistutaan valikoista, tulostin käynnistyy uudelleen. Valikkovalinta päivittyy.
Työn puskurointi

Ei käytössä

Käytössä

Automaattinen

Tallentaa tulostustyöt tilapäisesti tulostimen kiintolevylle ennen tulostusta. Tämä valikkokohta näkyy ainoastaan, kun alustettu kiintolevy on asennettu.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Jos asetus on Käytössä, tulostustyöt puskuroidaan tulostimen kiintolevylle.
 • Automaattinen-asetus puskuroi tulostustyöt kiintolevylle vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa.
 • Jos asetusta muutetaan tulostimen ohjauspaneelista ja sen jälkeen poistutaan valikoista, tulostin käynnistyy uudelleen. Valikkovalinta päivittyy.
Mac binaari PS

Automaattinen

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää tulostimen käsittelemään Macintoshin binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Ei käytössä -asetus suodattaa tulostustöitä käyttäen vakioyhteyskäytäntöä.
 • Käytössä-asetus käsittelee binaarimuotoiset PostScript-tulostustyöt.
Vakioverkon asetukset

Raportit

Verkkokortti

TCP/IP

IPv6

Langaton yhteys

AppleTalk

Näyttää ja asettaa tulostimen verkkoasetukset.

Huomautus: Langaton-valikko näkyy vain, kun tulostin on liitetty langattomaan verkkoon.

Verkko [x] Asetus

Raportit

Verkkokortti

TCP/IP

IPv6

Langaton yhteys

AppleTalk


Verkkoraportit-valikko

Valikko on käytettävissä Verkko/Portit-valikossa:

Verkko/Portit > Vakioverkko tai Verkko [x] > Vakioverkon asetukset tai Verkko [x] asetus > Raportit tai Verkkoraportit

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Tulosta asetussivu

Tulostaa sivun, jolla on tietoja verkkotulostimen asetuksista, esimerkiksi TCP/IP-osoitteesta


Verkkokortti-valikko

Valikko on käytettävissä Verkko/Portit-valikossa:

Verkko/Portit > Vakioverkko tai Verkko [x] > Vakioverkon asetukset tai Verkko [x] asetus > Verkkokortti

Valikkokohta

Kuvaus

Näytä kortin tila

Yhdistetty

Ei yhdistetty

Voit tarkastella verkkokortin yhteystilaa

Näytä korttinopeus

Voit tarkastella nykyisen käytössä olevan verkkokortin nopeustietoja

Verkko-osoite

UAA (Universally Administered Address)

LAA (Locally Administered Address)

Voit tarkastella verkko-osoitteita

Työn aikakatkaisu

0

10-225

Määrittää, miten monta sekuntia verkkotulostustyö voi kestää, ennen kuin se peruutetaan

Huomautus: Tray 90 (Lokero 1) on oletusasetus.

Otsikkosivu

Ei käytössä

Käytössä

Sallii tulostimen tulostaa otsikkosivun

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.


TCP/IP-valikko

Valikko on käytettävissä Verkko/Portit-valikossa:

Verkko/Portit > Vakioverkko or Verkko [x] > Vakioverkon asetukset tai Verkko [x] asetus > TCP/IP

Huomautus: Valikko on käytettävissä ainoastaan verkkomalleissa tai tulostuspalvelimeen liitetyissä tulostimissa.

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Ota käyttöön

Käytössä

Ei käytössä

Ottaa TCP/IP-yhteyskäytännön käyttöön

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Aseta isäntänimi

Voit asettaa TCP/IP-yhteyskäytännön nykyisen pääkoneen nimen.

Huomautus: Asetusta voidaan muuttaa vain upotetun Web-palvelimen avulla.

IP-osoite

Voit tarkastella tai muuttaa nykyistä TCP/IP-osoitetta

Huomautus: IP-osoitteen manuaalinen määrittäminen muuttaa Ota DHCP käyttöön- ja Ota autom. IP käyttöön -asetusten arvoksi Ei käytössä. Järjestelmissä, jotka tukevat BOOTP- ja RARP-protokollia, myös Ota BOOTP/RARP käyttöön -asetuksen arvoksi vaihtuu Ei käytössä.

Verkkopeite

Voit tarkastella tai muuttaa nykyistä TCP/IP-verkkomaskia

Yhdyskäytävä

Voit tarkastella tai muuttaa nykyistä TCP/IP-yhdyskäytävää

Ota käyttöön DHCP

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää DHCP-osoitteen ja parametrin määritysasetuksen

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Ota käyttöön RARP

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää RARP-osoitteen määritysasetuksen

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Ota BOOTP käyttöön

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää BOOTP-osoitteen määritysasetuksen

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Ota AutoIP käyttöön

Kyllä

Ei

Määrittää Zero configuration -verkkoyhteyden asetuksen

Huomautus: Oletusasetus on Kyllä.

Ota käyttöön FTP/TFTP

Kyllä

Ei

Ottaa käyttöön sisään rakennetun FTP-palvelimen, josta voit lähettää tiedostoja tulostimeen FTP-yhteyskäytännön avulla.

Huomautus: Oletusasetus on Kyllä.

Ota käyttöön HTTP-palvelin

Kyllä

Ei

Ottaa käyttöön sisäisen Web-palvelimen (upotetun Web-palvelimen). Kun upotettu palvelin on käytössä, tulostinta voidaan valvoa ja hallita etäältä web-selainta käyttämällä.

Huomautus: Oletusasetus on Kyllä.

WINS-palvelinosoite

Voit tarkastella tai muuttaa nykyistä WINS-palvelinosoitetta

Ota käyttöön DDNS

Kyllä

Ei

Voit tarkastella tai muuttaa nykyistä DDNS-asetusta

Huomautus: Oletusasetus on Kyllä.

Ota käyttöön mDNS

Kyllä

Ei

Voit tarkastella tai muuttaa nykyistä mDNS-asetusta

Huomautus: Oletusasetus on Kyllä.

DNS-palvelinosoite

Voit tarkastella tai muuttaa nykyistä DNS-palvelinosoitetta

Ota HTTPS käyttöön

Kyllä

Ei

Voit tarkastella tai muuttaa nykyistä HTTPS-asetusta

Huomautus: Oletusasetus on Kyllä.


IPv6-valikko

Voit siirtyä valikkoon seuraavilla tavoilla:

Huomautus: Valikko on käytettävissä ainoastaan verkkotulostimissa tai tulostuspalvelimeen liitetyissä tulostimissa.

Käytettävä kohde

Tarkoitus

Ota käyttöön IPv6

Käytössä

Ei käytössä

Ota käyttöön IPv6-yhteyskäytäntö tulostimessa.

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Automaattimääritys

Käytössä

Ei käytössä

Määritä verkkosovitin hyväksymään reitittimen antamat automaattisen IPv6-osoitteen määritysmerkinnät.

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Aseta isäntänimi

Aseta palvelimen nimi.

Huomautus: Näitä asetuksia voidaan muuttaa vain Embedded Web Server -palvelimen avulla.

Näytä osoite
Näytä reitittimen osoite
Ota DHCPv6 käyttöön

Käytössä

Ei käytössä

Ota käyttöön DHCPv6-yhteyskäytäntö tulostimessa.

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.


Langaton-valikko

Seuraavissa valikkokohdissa voit tarkastella tai määrittää langattoman sisäisen tulostuspalvelimen asetuksia.

Huomautus: Valikko on käytettävissä vain malleissa, jotka on yhdistetty langattomaan verkkoon.

Langaton-valikko on käytettävissä Verkko/Portit-valikossa:

Verkko/Portit > Vakioverkko tai Verkko [x] > Vakioverkon asetukset tai Verkko [x] asetus > Langaton

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

WPS PBC -tila

Voit yhdistää tulostimen langattomaan verkkoon painamalla tulostimen ja yhteyspisteen (langattoman reitittimen painikkeita tietyn ajan kuluessa.

WPS PIN -tila

Voit yhdistää tulostimen langattomaan verkkoon tulostimen PIN-koodin avulla. Kirjoita koodi yhteyspisteen langattomiin asetuksiin.

WPS:n automaattinen tunnistus

Poista käytöstä

Ota käyttöön

Tunnistaa automaattisesti WPS:ää käyttävän yhteyspisteen yhteystavan: WPS PBC (Push Button Configuration) tai WPS PIN (Personal Identification Number).

Huomautus: Oletusasetus on Poista käytöstä.

Verkon tila

Ad-hoc

Infrastruktuuri

Määrittää verkkotilan

Huomautuksia:

 • Ad hoc on oletusasetus. Tämä määrittää langattoman yhteyden suoraan tulostimen ja tietokoneen välille.
 • Infrastruktuuritilassa tulostin voi käyttää verkkoa yhteyspisteen avulla.
Yhteensopivuus

802.11b/g/n

802.11n

802.11b/g

Määrittää langattoman verkon langattoman tekniikan standardin

Huomautus: 802.11b/g/n on oletusasetus.

Valitse verkko

[käytettävissä olevien verkkojen luettelo]

Voit valita käytettävissä olevan verkon tulostinta varten

Näytä signaalin laatu

Voit tarkastella langattoman yhteyden laatua

Näytä suojaustila

Voit tarkastella langattoman verkon käyttämän suojausmenetelmän tietoja


Huomautus: Wi-Fi Protected Setup (WPS) on yksinkertainen ja suojattu määritystoiminto, jonka avulla langattoman verkon voi perustaa ja verkkosuojauksen ottaa käyttöön ilman erityistä Wi-Fi-tietoutta. Verkkolaitteille ei enää tarvitse määrittää verkkonimeä (SSID) ja WEP-avainta tai WPA-salasanaa.

AppleTalk-valikko

Voit siirtyä valikkoon kahdella tavalla:

Valinta

Toiminto

Ota käyttöön

Kyllä

Ei

Ota AppleTalk-tuki käyttöön tai poista se käytöstä.

Huomautus: Ei on oletusarvo.

Näytä nimi

Näytä määritetty AppleTalk-nimi.

Huomautus: AppleTalk-nimen voi muuttaa vain Embedded Web Server -sovelluksella.

Näytä osoite

Näytä määritetty AppleTalk-osoite.

Huomautus: AppleTalk-osoitteen voi muuttaa vain Embedded Web Server -sovelluksella.

Määritä vyöhyke

[verkossa käytettävissä olevien vyöhykkeiden luettelo]

Näytä verkossa käytettävissä olevien AppleTalk-vyöhykkeiden luettelo.

Huomautus: Tehdasasetuksena on verkon oletusvyöhyke.


Vakio-USB-valikko

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

PCL-työn tunnis.

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää tulostimen käyttämään automaattisesti PCL-emulointia, kun USB-portin kautta saapunut tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Kun asetuksen arvoksi on valittu Ei käytössä, tulostin ei tutki tulevia tietoja. Tulostin käyttää PostScript-emulointia, jos PS-työn tunnist. -asetuksena on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PS-työn tunnist. -asetuksena on Ei käytössä.
PS-työn tunnist.

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää tulostimen käyttämään automaattisesti PS-emulointia, kun USB-portin kautta saapunut tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Kun asetuksen arvoksi on valittu Ei käytössä, tulostin ei tutki tulevia tietoja. Tulostin käyttää PCL-emulointia, jos PCL-työn tunnist. -asetuksena on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PCL-työn tunnist. -asetuksena on Ei käytössä.
NPA-tila

Automaattinen

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää tulostimen käyttämään NPA-yhteyskäytännön mukaisen kaksisuuntaisen tiedonsiirron erityiskäsittelyä

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen. Automaattinen-asetuksella tulostin tarkistaa tiedot, määrittää muodon ja käsittelee sitten tiedot asianmukaisesti.
 • Jos asetusta muutetaan tulostimen ohjauspaneelista ja sen jälkeen poistutaan valikoista, tulostin käynnistyy uudelleen. Valikkovalinta päivittyy.
USB-puskuri

Automaattinen

3 kt - [sallittu enimmäiskoko]

Ei käytössä

Määrittää USB-puskurin koon

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Ei käytössä -arvo poistaa työn puskuroinnin käytöstä. Kaikki tulostimen kiintolevylle jo puskuroidut työt tulostetaan, ennen kuin normaali käsittely jatkuu.
 • USB-puskurin kokoa voidaan muuttaa 1 kt:n tarkkuudella.
 • Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskureiden koon ja sen mukaan, onko Resurssien tallennus -asetus käytössä vai ei.
 • Voit kasvattaa USB-puskurin enimmäiskokoa poistamalla rinnakkais-, sarja- ja verkkopuskurin käytöstä tai pienentämällä niiden kokoa.
 • Jos asetusta muutetaan tulostimen ohjauspaneelista ja sen jälkeen poistutaan valikoista, tulostin käynnistyy uudelleen. Valikkovalinta päivittyy.
Työn puskurointi

Ei käytössä

Käytössä

Automaattinen

Tallentaa tulostustyöt tilapäisesti tulostimen kiintolevylle ennen tulostusta

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Jos asetus on Käytössä, työt puskuroidaan tulostimen kiintolevylle.
 • Automaattinen-asetus puskuroi tulostustyöt kiintolevylle vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa.
 • Jos asetusta muutetaan tulostimen ohjauspaneelista ja sen jälkeen poistutaan valikoista, tulostin käynnistyy uudelleen. Valikkovalinta päivittyy.
Mac binaari PS

Automaattinen

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää tulostimen käsittelemään Macintoshin binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Käytössä-asetus käsittelee binaarimuotoiset PostScript-tulostustyöt.
 • Ei käytössä -asetus suodattaa tulostustöitä käyttäen vakioyhteyskäytäntöä.
ENA-osoite

yyy.yyy.yyy.yyy

Asettaa verkon osoitetiedot ulkoista tulostuspalvelinta varten

Huomautus: Nämä valikkokohdat ovat käytettävissä ainoastaan, jos tulostin on liitetty ulkoiseen tulostuspalvelimeen USB-portin kautta.

ENA-verkkopeite

yyy.yyy.yyy.yyy

Asettaa verkkopeitetiedot ulkoista tulostuspalvelinta varten

Huomautus: Nämä valikkokohdat ovat käytettävissä ainoastaan, jos tulostin on liitetty ulkoiseen tulostuspalvelimeen USB-portin kautta.

ENA-yhdyskäytävä

yyy.yyy.yyy.yyy

Asettaa yhdyskäytävätiedot ulkoista tulostuspalvelinta varten

Huomautus: Nämä valikkokohdat ovat käytettävissä ainoastaan, jos tulostin on liitetty ulkoiseen tulostuspalvelimeen USB-portin kautta.


Rinnakkaisportti [x] -valikko

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

PCL-työn tunnis.

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää tulostimen käyttämään automaattisesti PCL-emulointia, kun sarjaportin kautta saapunut tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Kun asetuksen arvoksi on valittu Ei käytössä, tulostin ei tutki tulevia tietoja. Tulostin käyttää PostScript-emulointia, jos PS-työn tunnist. -asetuksena on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PS-työn tunnist. -asetuksena on Ei käytössä.
PS-työn tunnist.

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää tulostimen käyttämään automaattisesti PS-emulointia, kun sarjaportin kautta saapunut tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Kun asetuksen arvoksi on valittu Ei käytössä, tulostin ei tutki tulevia tietoja. Tulostin käyttää PCL-emulointia, jos PCL-työn tunnist. -asetuksena on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PCL-työn tunnist. -asetuksena on Ei käytössä.
NPA-tila

Automaattinen

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää tulostimen käyttämään NPA-yhteyskäytännön mukaisen kaksisuuntaisen tiedonsiirron erityiskäsittelyä

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Jos asetusta muutetaan tulostimen ohjauspaneelista ja sen jälkeen poistutaan valikoista, tulostin käynnistyy uudelleen. Valikkovalinta päivittyy.
Rinnakkaispuskuri

Automaattinen

3 kt - [sallittu enimmäiskoko]

Ei käytössä

Määrittää rinnakkaispuskurin koon

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Ei käytössä -arvo poistaa työn puskuroinnin käytöstä. Kaikki tulostimen kiintolevylle jo puskuroidut tulostustyöt tulostetaan, ennen kuin normaali käsittely jatkuu.
 • Rinnakkaispuskurin kokoa voidaan muuttaa 1 kt:n tarkkuudella.
 • Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskureiden koon ja sen mukaan, onko Resurssien tallennus -asetus käytössä vai ei.
 • Voit kasvattaa rinnakkaispuskurin enimmäiskokoa poistamalla USB-, sarja- ja verkkopuskurin käytöstä tai pienentämällä niiden kokoa.
 • Jos asetusta muutetaan tulostimen ohjauspaneelista ja sen jälkeen poistutaan valikoista, tulostin käynnistyy uudelleen. Valikkovalinta päivittyy.
Työn puskurointi

Ei käytössä

Käytössä

Automaattinen

Tallentaa tulostustyöt tilapäisesti tulostimen kiintolevylle ennen tulostusta

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Jos asetus on Käytössä, tulostustyöt puskuroidaan tulostimen kiintolevylle.
 • Automaattinen-asetus puskuroi tulostustyöt kiintolevylle vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa.
 • Jos asetusta muutetaan tulostimen ohjauspaneelista ja sen jälkeen poistutaan valikoista, tulostin käynnistyy uudelleen. Valikkovalinta päivittyy.
Lisäasetus

Käytössä

Ei käytössä

Mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron rinnakkaisliitännän kautta

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Ei käytössä -asetus poistaa käytöstä rinnakkaisportin kaksisuuntaisen tiedonsiirron.
Yhteyskäytäntö

Nopea

Vakio

Määrittää rinnakkaisportin yhteyskäytännön

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Nopea. Se on suositeltu asetus, joka takaa yhteensopivuuden useimpien rinnakkaisporttien kanssa.
 • Vakio-asetuksella laite yrittää ratkaista rinnakkaisportin tiedonsiirto-ongelmat.
Pääkoneen alustus

Ei käytössä

Käytössä

Määrittää, käyttääkö tulostin tietokoneen lähettämiä tulostinlaitteiston alustuskomentoja

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Tietokone pyytää tulostimen alustusta aktivoimalla rinnakkaisportin Init-signaalin. Useimmat tietokoneet aktivoivat Init-signaalin aina, kun tietokoneen virta kytketään.
Rinnakkaistila 2

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää, tutkitaanko tulostimen rinnakkaisporttiin lähetetyt tiedot näytteenottojakson alku- vai loppupäästä

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Mac binaari PS

Automaattinen

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää tulostimen käsittelemään Macintoshin binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Ei käytössä -asetus suodattaa tulostustöitä käyttäen vakioyhteyskäytäntöä.
 • Käytössä-asetus käsittelee binaarimuotoiset PostScript-tulostustyöt.
ENA-osoite

yyy.yyy.yyy.yyy

Asettaa verkon osoitetiedot ulkoista tulostuspalvelinta varten

Huomautus: Nämä valikkokohdat ovat käytettävissä ainoastaan, jos tulostin on liitetty ulkoiseen tulostuspalvelimeen USB-portin kautta.

ENA-verkkopeite

yyy.yyy.yyy.yyy

Asettaa verkkopeitetiedot ulkoista tulostuspalvelinta varten

Huomautus: Nämä valikkokohdat ovat käytettävissä ainoastaan, jos tulostin on liitetty ulkoiseen tulostuspalvelimeen USB-portin kautta.

ENA-yhdyskäytävä

yyy.yyy.yyy.yyy

Asettaa yhdyskäytävätiedot ulkoista tulostuspalvelinta varten

Huomautus: Nämä valikkokohdat ovat käytettävissä ainoastaan, jos tulostin on liitetty ulkoiseen tulostuspalvelimeen USB-portin kautta.


Sarjaportti [x] -valikko

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

PCL-työn tunnis.

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää tulostimen käyttämään automaattisesti PCL-emulointia, kun sarjaportin kautta saapunut tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Kun asetuksen arvoksi on valittu Ei käytössä, tulostin ei tutki tulevia tietoja. Tulostin käyttää PostScript-emulointia, jos PS-työn tunnist. -asetuksena on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PS-työn tunnist. -asetuksena on Ei käytössä.
PS-työn tunnist.

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää tulostimen käyttämään automaattisesti PS-emulointia, kun sarjaportin kautta saapunut tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Kun asetuksen arvoksi on valittu Ei käytössä, tulostin ei tutki tulevia tietoja. Tulostin käyttää PCL-emulointia, jos PCL-työn tunnist. -asetuksena on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PCL-työn tunnist. -asetuksena on Ei käytössä.
NPA-tila

Automaattinen

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää tulostimen käyttämään NPA-yhteyskäytännön mukaisen kaksisuuntaisen tiedonsiirron erityiskäsittelyä

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen. Automaattinen-asetuksella tulostin tarkistaa tiedot, määrittää muodon ja käsittelee sitten tiedot asianmukaisesti.
 • Kun valitaan Käytössä, tulostin suorittaa NPA-käsittelyn. Jos tiedot eivät ole NPA-muodossa, ne hylätään virheellisinä.
 • Kun asetuksen arvoksi on valittu Ei käytössä, tulostin ei suorita NPA-käsittelyä.
 • Jos asetusta muutetaan tulostimen ohjauspaneelista ja sen jälkeen poistutaan valikoista, tulostin käynnistyy uudelleen. Valikkovalinta päivittyy.
Sarjapuskuri

Automaattinen

3 kt - [sallittu enimmäiskoko]

Ei käytössä

Määrittää sarjapuskurin koon

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Ei käytössä -arvo poistaa työn puskuroinnin käytöstä. Kaikki levylle puskuroidut työt tulostetaan ennen normaalin käsittelyn jatkamista.
 • Sarjapuskurin kokoa voidaan muuttaa 1 kt:n tarkkuudella.
 • Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskureiden koon ja sen mukaan, onko Resurssien tallennus -asetus käytössä vai ei.
 • Sarjapuskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä rinnakkais-, sarja- ja verkkopuskureita.
 • Jos asetusta muutetaan tulostimen ohjauspaneelista ja sen jälkeen poistutaan valikoista, tulostin käynnistyy uudelleen. Valikkovalinta päivittyy.
Työn puskurointi

Ei käytössä

Käytössä

Automaattinen

Tallentaa tulostustyöt tilapäisesti tulostimen kiintolevylle ennen tulostusta

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä. Tulostin ei puskuroi tulostustöitä tulostimen kiintolevylle.
 • Jos asetus on Käytössä, tulostustyöt puskuroidaan tulostimen kiintolevylle.
 • Automaattinen-asetus puskuroi tulostustyöt kiintolevylle vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa.
 • Jos asetusta muutetaan tulostimen ohjauspaneelista ja sen jälkeen poistutaan valikoista, tulostin käynnistyy uudelleen. Valikkovalinta päivittyy.
Yhteyskäytäntö

DTR

DTR/DSR

XON/XOFF

XON/XOFF/DTR

XONXOFF/DTRDSR

Valitaan laitteistokättely- ja ohjelmistokättely-asetukset sarjaporttia varten

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on DTR-muisti.
 • DTR/DSR on laitteistokättelyasetus.
 • XON/XOFF on ohjelmistokättelyasetus.
 • XON/XOFF/DTR ja XON/XOFF/DTR/DSR ovat yhdistettyjä laitteisto- ja ohjelmistokättelyasetuksia.
Robust XON

Ei käytössä

Käytössä

Määrittää, ilmoittaako tulostin tietokoneelle olevansa käytettävissä.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Tämä asetus koskee vain sarjaporttia, jos Sarja yhteyskäyt -asetuksen vaihtoehdoksi on valittu XON/XOFF.
Nopeus

9600

19200

38400

57600

115200

138200

172800

230400

345600

1200

2400

4800

Määrittää nopeuden, jolla tietoa voidaan vastaanottaa sarjaportin kautta

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 9600.
 • Siirtonopeudet 138200, 172800, 230400 ja 345600 näkyvät ainoastaan Vakio sarjap.-valikossa. Nämä asetukset eivät näy Sarjaportti 1-, Sarjaportti 2- tai Sarjaportti 3 -valikossa.
Databitit

8

7

Määrittää jokaisessa tietokehyksessä käytettävän databittien määrän

Huomautus: Oletusasetus on 8.

Pariteetti

ei mitään

Ohita

Parillinen

Pariton

Valitsee vastaanotettavien ja lähetettävien tietokehysten pariteetin

Huomautus: Oletusasetus on Ei mitään.

Käytä DSR-sign

Ei käytössä

Käytössä

Määrittää, käyttääkö tulostin DSR-signaalia.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • DSR on useimpien sarjakaapelien kättelysignaali. Sarjaportti käyttää DSR-signalointia erottelemaan tietokoneen tulostimelle lähettämän tiedon sarjakaapelissa esiintyvistä sähköisistä häiriöistä. Sähköhäiriöt voivat aiheuttaa ylimääräisten merkkien tulostumisen. Ottamalla DSR-signalointi käyttöön estetään ylimääräisten merkkien tulostuminen.

SMTP-asetukset-valikko

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Primary SMTP Gateway (Ensisijainen SMTP-yhdyskäytävä)

Määrittää SMTP-palvelimen yhdyskäytävän ja portin tiedot

Huomautus: Oletusarvoinen SMTP-yhdyskäytävän portti on 25.

Primary SMTP Gateway Port (Ensisijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti)
Secondary SMTP Gateway (Toissijainen SMTP-yhdyskäytävä)
Secondary SMTP Gateway Port (Toissijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti)
SMTP-aikakatkaisu

5–30

Määrittää, miten monen sekunnin kuluttua palvelin lopettaa sähköpostin lähetysyrityksen

Huomautus: Oletusasetus on 30 sekuntia.

Reply Address (Vastausosoite)

Määrittää enintään 128 merkin vastausosoitteen tulostimen lähettämässä sähköpostiviestissä

Käytä SSL

Ei käytössä

Neuvottele

pakollinen

Asetuksella määritetään tulostin käyttämään SSL-tekniikkaa, mikä parantaa turvallisuutta muodostettaessa yhteys SMTP-palvelimeen

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Off (Ei käytössä).
 • Kun Neuvottele-asetus on käytössä, SMTP-palvelin selvittää, käytetäänkö SSL-suojaustekniikkaa.
SMTP Server Authentication (SMTP-palvelimen todennus)

No authentication required (Todennusta ei tarvita)

Kirjautuminen/Tavallinen

CRAM-MD5

Digest-MD5

NTLM

Kerberos 5

Määrittää, minkatyyppistä käyttäjän todennusta skannaus sähköpostiin -oikeudet edellyttävät

Huomautus: Oletusasetus on No authentication required (Todennusta ei tarvita).

Laitteeseen perustuva s-posti

ei mitään

Käytä laitteen SMTP-valtuuksia

Määrittää valtuudet, joita sovelletaan viestintään SMTP-palvelimen kanssa. Sähköpostin lähettämiseen tarvitaan valtuudet joissakin SMTP-palvelimissa.

Huomautuksia:

 • Ei mitään on oletusarvo Laitteen lähettämä sähköposti- ja Käyttäjän lähettämä sähköposti -asetuksissa.
 • Laitekäyttäjätunnusta ja -salasanaa käytetään SMTP-palvelimeen kirjautumiseen, kun valittuna on Käytä laitteen SMTP-valtuuksia -vaihtoehto.
Käyttäjän lähettämä sähköposti

ei mitään

Käytä laitteen SMTP-valtuuksia

Käytä istunnon käyttäjätunnusta ja salasanaa

Käytä istunnon sähköpostiosoitetta ja salasanaa

Kehota käyttäjää

Device Userid (Laitekäyttäjätunnus)
Laitesalasana
Kerberos 5 -alue
NTLM-toimialue