Asetukset-valikko

Yleisasetukset-valikko

Valinta

Toiminto

Näytön kieli

Englanti

Francais

Deutsch

Italiano

Espanol (espanja)

Kreikka

Dansk

Norsk

Nederlands

Svenska

Portugali

suomi

Venäjä

Polski

Magyar

Turkce (turkki)

Cesky (tsekki)

Kiina (yksinkertaistettu)

Kiina (perinteinen)

Korean (korea)

Japani

Määritä Embedded Web Serverin, Windows-käyttöjärjestelmän paikallisen tulostimen asetusten tai Macintosh-käyttöjärjestelmän tulostimen asetusten kieli.

Huomautus: Kaikki kielet eivät ole käytettävissä kaikissa malleissa. Voi olla tarpeen asentaa erityislaitteisto, jotta kyseiset kielet näkyvät.

Eco-Mode

Ei käytössä

Virta

Virta/paperi

Paperi

Minimoi virran, paperin ja erikoismateriaalin kulutus.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä. Tämä palauttaa tulostimen tehdasasetukset.
 • Virta-asetus minimoi tulostimen käyttämän virran. Suorituskyky voi alentua, mutta tulostuslaatu ei heikkene.
 • Virta/paperi-asetus minimoi virran, paperin ja erikoismateriaalin kulutuksen.
 • Paperi-asetus minimoi paperin ja tulostustyössä tarvittavan erikoismateriaalin kulutuksen. Suorituskyky voi alentua, mutta tulostuslaatu ei heikkene.
Hiljainen tila

Ei käytössä

Käytössä

Minimoi tulostimen aiheuttama ääni.

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Suorita alkumääritys

Kyllä

Ei

Suorita ohjattu asennustoiminto.

Näppäimistö

Näppäimistön tyyppi

Englanti

Francais

Francais Canadien (Kanadan ranska)

Deutsch

Italiano

Espanol (espanja)

Kreikka

Dansk

Norsk

Nederlands

Svenska

suomi

Portugali

Venäjä

Polski

Sveitsin saksa

Sveitsin ranska

Korean (korea)

Magyar

Turkce (turkki)

Cesky (tsekki)

Kiina (yksinkertaistettu)

Kiina (perinteinen)

Japani

Mukautettu näppäin 1

Määritä ohjauspaneelin näppäimistön kieli.

Paperikoot

U.S. (Yhdysvallat)

Metrinen

Määritä paperikokojen mittayksikkö.

Huomautuksia:

 • U.S. (Yhdysvallat) on oletusasetus.
 • Alkuasetukset määräytyvät ohjatussa alkuasennuksessa tehdyn maa- tai aluevalinnan mukaan.
Näytetyt tiedot

vasen reuna

oikea reuna

Mukautettu teksti [x]

[x] Väriaine

Kiinnitysyksikkö

Siirtomoduuli

Määritä, mitä aloitusnäytön yläkulmissa näkyy.

Valitse vasemman- ja oikeanpuoleiset valikot seuraavista vaihtoehdoista:

Ei mitään

IP-osoite

Pääkoneen nimi

Yhteystiedon nimi

Paikka

Päivämäärä/aika

mDNS/DDNS-palvelun nimi

Zero Configuration-nimi

Mukautettu teksti [x]

Mallinimi

Huomautuksia:

 • Vasen reuna -oletus on IP-osoite.
 • Oikea reuna -oletus on Päiväys/Aika.
Näytetyt tiedot

hukkaväriainepullo

Paperitukos

Lisää paperia

Huoltovirheet

Mukauta tiettyjen valikkojen näytettäviä tietoja.

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Näyttö

Ei

Kyllä

Näytössä näkyvä viesti

Oletus

Vaihtoehtoinen

Oletus

[tekstimerkintä]

Vaihtoehtoinen

[tekstimerkintä]

Huomautus: Näytä-asetuksen oletusasetus on Ei.

Aloitusnäytön mukauttaminen

Vaihda kieli

Haku pidossa olevista töistä

Pysäytetyt työt

USB-asema

Profiilit ja ratkaisut

Kirjanmerkit

Käyttäjän työt

Etäkäyttöpaneeli

Tausta ja vapaa näyttö

Diaesitys

Lomakkeet ja suosikit

Eco-Settings

Vaihda aloitusnäytössä näkyvät kuvakkeet.

Valitse kunkin kuvakkeen kohdalla seuraavista vaihtoehdoista:

Näyttö

Älä näytä

Päivämäärämuoto

[KK-PP-VVVV]

[PP-KK-VVVV]

[VVVV-KK-PP]

Määrittää päivämäärän esitysmuodon.

Huomautus: KK-PP-VVVV on Yhdysvalloissa oletusasetus. PP-KK-VVVV on kansainvälinen oletusasetus.

Aikamuoto

12 tuntia

24 tuntia

Määrittää ajan esitysmuodon.

Huomautus: Oletusasetus on 12 tuntia.

Näytön kirkkaus

20-100

Määritä näytön kirkkaus.

Huomautus: 100 on oletusasetus.

Virheen merkkivalo

Käytössä

Ei käytössä

Määritä, vilkkuvatko merkkivalot, kun tulostimessa havaitaan virheitä.

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Äänipalaute

Painikepalaute

Käytössä

Ei käytössä

Äänenvoimakkuus

1-10

Määritä painikkeiden äänenvoimakkuus.

Huomautuksia:

 • Painikepalautteen oletusasetus on Käytössä.
 • Äänenvoimakkuuden oletusasetus on 5.
Näytä kirjanmerkit

Kyllä

Ei

Määritä, näkyvätkö kirjanmerkit Pidossa olevat työt -alueella.

Huomautus: Oletusasetus on Kyllä.

Web-sivun päivitysväli

30-300

Määritä, miten monen sekunnin välein Embedded Web Server päivittyy.

Huomautus: 120 on oletusasetus.

Yhteystiedon nimi

Määrittää tulostimen yhteyshenkilön nimen.

Paikka

Määritä tulostimen sijainti.

Huomautus: Sijainti tallennetaan Embedded Web Server -palveluun.

Hälytykset

Hälytysäänen määritys

Kasetin hälytys

Nidontahälytys

Rei'ityshälytys

Määritä hälytysääni kuulumaan tilanteessa, jossa vaaditaan käyttäjän toimia.

Valitse kullekin hälytyslajille jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Ei käytössä

Yksittäinen

Jatkuva

Huomautuksia:

 • Hälytysäänen määrityksen ja Kasetin hälytyksen oletusasetus on Yksittäinen. Tällöin kuuluu monta lyhyttä äänimerkkiä.
 • Ei käytössä on Nidontahälytys- ja Rei'ittimen hälytys -asetuksen oletus.
 • Jatkuva-asetuksella kuuluu monta lyhyttä äänimerkkiä säännöllisin väliajoin.
Aikakatkaisut

Valmiustila

Ei käytössä

1-240

Määritä aika, jonka kuluttua tulostin siirtyy virransäästötilaan.

Huomautus: Oletusasetus on 15 minuuttia.

Aikakatkaisut

Lepotila

Ei käytössä

1-240

Määritä aika, jonka tulostin odottaa työn tulostamisen jälkeen ennen siirtymistä virransäästötilaan.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 20 minuuttia.
 • Pienet arvot säästävät enemmän energiaa, mutta saattavat edellyttää tavallista pitempiä lämpenemisaikoja.
 • Jos tulostin on samassa virtapiirissä huonevalaistuksen kanssa, valitse pienin mahdollinen asetus.
 • Jos tulostin on jatkuvassa käytössä, kannattaa valita suuri asetusarvo. Näin tulostin pysyy useimmissa tapauksissa tulostusvalmiudessa.
Aikakatkaisut

Horrostilan aikakatkaisu

Ei käytössä

1–3 tuntia

6 tuntia

1–3 pv

1–2 vkoa

1 kk

Määritä, miten kauan tulostin odottaa ennen siirtymistä horrostilaan.

Huomautus: Oletusasetus on 3 päivää.

Aikakatkaisut

Näytön aikakatkaisu

15-300

Määritä, kuinka kauan laite odottaa ennen näytön palauttamista valmiustilaan.

Huomautus: Oletusasetus on 30 sekuntia.

Aikakatkaisut

Tulostuksen aikakatkaisu

Ei käytössä

1–255

Määritä, miten kauan tulostin odottaa työn loppumisilmoitusta ennen tulostustyön jäljellä olevan osan peruuttamista.

Huomautuksia:

 • 90 sekuntia on oletusasetus.
 • Kun asetuksen mukainen aika on kulunut, kaikki osittain alustetut sivut tulostetaan ja tulostin tarkistaa, onko uusia tulostustöitä odottamassa.
 • Tulostuksen aikakatkaisu on käytettävissä vain, kun PCL-emulointi on käytössä.
Aikakatkaisut

Odotuksen aikakatkaisu

Ei käytössä

15-65535

Määritä, miten kauan tulostin odottaa lisätietoja, ennen kuin se peruuttaa työn.

Huomautuksia:

 • 40 sekuntia on oletusasetus.
 • Odotuksen aikakatkaisu on käytettävissä ainoastaan, kun tulostin käyttää PostScript-emulointia.
Tulostuksen palautus

Automaattinen jatko

Ei käytössä

5–255

Tulostin saa jatkaa toimintaansa automaattisesti tietyissä offline-tilanteissa, joita ei ole ratkaistu määritetyn ajanjakson kuluessa

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Tulostuksen palautus

Tukosselvitys

Automaattinen

Käytössä

Ei käytössä

Määritä, tulostaako tulostin juuttuneet sivut.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen. Tulostin tulostaa jumiutuneet sivut uudelleen, jos sivujen säilyttämiseen tarvittavaa muistitilaa ei tarvita tulostimen muihin tehtäviin.
 • Jos asetus on Käytössä, tulostin tulostaa juuttuneet sivut aina.
 • Jos asetus on Ei käytössä, tulostin ei tulosta juuttuneita sivuja.
Tulostuksen palautus

Sivunsuojaus

Ei käytössä

Käytössä

Voit tulostaa sivun, joka ei välttämättä muutoin olisi tulostunut.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä. Tulostin tulostaa sivun osittain, kun muisti ei riitä koko sivun tulostamiseen.
 • Jos asetus on Käytössä, tulostin käsittelee ja tulostaa koko sivun.
Aikakatkaisut

Hibernate Timeout on Connection (Horrostilan aikakatkaisu yhteyden ollessa olemassa)

Horros

Ei horrostilaa

Aseta tulostin horrostilaan, vaikka aktiivinen Ethernet-yhteys on olemassa.

Huomautus: Oletusasetus on Ei horrostilaa.

Paina lepopainiketta

Lepo

Horros

Älä tee mitään

Määritä, miten tulostin reagoi vapaatilassa lepopainikkeen lyhyeen painallukseen.

Huomautus: Oletusasetus on Lepo.

Pidä lepopainiketta painettuna

Älä tee mitään

Lepo

Horros

Määritä, miten tulostin reagoi käyttämättömyystilassa lepopainikkeen pitkään painallukseen.

Huomautus: Oletusasetus on Älä tee mitään.

Tehdasasetukset

Älä palauta

Palauta nyt

Palauta tulostimen tehdasasetukset.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Älä palauta.
 • Palauta-vaihtoehto palauttaa tulostimen kaikki oletusasetukset paitsi Verkko/portit-valikon asetukset. Kaikki RAM-muistiin tallennetut lataukset poistetaan.

Flash-asema-valikko

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Kopiot

1–999

Määrittää kunkin tulostustyön oletuskopiomäärän

Huomautus: Oletusasetus on 1.

Paperilähde

Tray (Lokero) [x]

Monisyöttö

Paperin käsinsyöttö

Kirjekuoren käsinsyöttö

Määrittää oletuspaperilähteen kaikkia tulostustöitä varten

Huomautus: Oletusasetus on Lokero 1 (vakiolokero).

Väri

Väri

Vain musta

Tulostaa värillisiä tulosteita

Huomautus: Oletusasetus on Väri.

Lajittele

Käytössä (1,2,1,2,1,2)

Ei käytössä (1,1,1,2,2,2)

Säilyttää tulostustyön sivut järjestyksessä tulostettaessa useita kopioita

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Puolet (kaksipuolisuus)

Yksipuolinen

Kaksipuolinen

Määrittää, tulostetaanko vain paperin toiselle puolelle vai molemmille puolille

Huomautus: Oletusasetus on Yksipuolinen.

Nidonta

Ei käytössä

Käytössä

Määrittelee tulostustöiden nidonnan

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Tämä valikko näkyy vain, kun nitoja on asennettu.
Rei'itys

Ei käytössä

Käytössä

Määrittelee tulosteiden rei'ityksen

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Tämä valikko näkyy vain, kun rei'ittäjä on asennettu.
Rei'itystila

2 reikää

3 reikää

4 reikää

Määrittelee rei'ityksen tyypin tulosteissa

Huomautuksia:

 • 3 reikää on oletusasetus Yhdysvalloissa. 4 reikää on kansainvälinen oletusasetus.
 • Tämä valikko näkyy vain, kun rei'ittäjä on asennettu.
Kaksipuolinen sidonta

Pitkä reuna

Lyhyt reuna

Määrittää, kuinka kaksipuolisesti tulostetut sivut sidotaan ja miten arkin taustapuoli tulostuu arkin etupuoleen nähden.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Pitkä reuna. Pitkä reuna -asetusta käytettäessä sivut sidotaan sivun pitkältä reunalta (pystytulostuksessa vasen reuna ja vaakatulostuksessa yläreuna).
 • Lyhyt reuna -asetusta käytettäessä sivut sidotaan sivun lyhyeltä reunalta (pystytulostuksessa yläreuna ja vaakatulostuksessa vasen reuna).
Paperinsäästön suunta

Automaattinen

Vaaka

Pysty

Määrittää monisivuisen asiakirjan suunnan

Huomautus: Oletusasetus on Automaattinen. Tulostin valitsee pysty- tai vaakasuunnan.

Paperinsäästö

Ei käytössä

2 sivua/arkki

3 sivua/arkki

4 sivua/arkki

6 sivua/arkki

9 sivua/arkki

12 sivua/arkki

16 sivua/arkki

Määrittää, että monisivuiset kuvat tulostetaan paperin yhdelle puolelle

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Kullekin sivulle tulostetaan valitun numeron mukainen määrä kuvia.
Paperinsäästön reuna

Ei mitään

Tasainen

Tulostaa reunuksen jokaisen sivun ympärille, kun käytetään Paperinsäästön reuna -asetusta

Huomautus: Oletusasetus on Ei mitään.

Paperinsäästön järjestys

Vaaka

Käänteinen vaaka

Käänteinen pysty

Pysty

Määrittää monisivuisten kuvien paikan, kun käytetään Paperinsäästön järjestys -toimintoa

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Vaaka.
 • Paikka määräytyy sivun kuvien lukumäärän ja sen mukaan, ovatko ne pysty- vai vaakasuunnassa.
Erotinsivut

Ei käytössä

Kopioiden väliin

Töiden väliin

Arkkien väliin

Määrittää, lisätäänkö tyhjiä erotinsivuja

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Jos valitset Kopioiden väliin, laite lisää tulostustyön kopioiden väliin tyhjän arkin, jos Lajittelu-asetuksen arvo on Käytössä. Jos Lajittelu-asetukseksi on valittu Ei käytössä, tyhjä sivu tulostuu tulostettujen sivujen jokaisen sarjan väliin (kaikki sivut 1, kaikki sivut 2 ja niin edelleen).
 • Jos valitset Töiden väliin, laite lisää tulostustöiden väliin tyhjän arkin.
 • Jos valitset Arkkien väliin, laite lisää tyhjän arkin tulostustyön jokaisen sivun jälkeen. Tämä on hyödyllinen kalvoja tulostettaessa tai silloin, kun asiakirjaan halutaan tulostaa tyhjiä sivuja muistiinpanoja varten.
Erotinsivujen lähde

Tray (Lokero) [x]

Käsinsyöttö

Määrittää erotinsivujen paperilähteen

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Lokero 1 (vakiolokero).
 • Paperi-valikon Monisyötön asetus -arvoksi on määritettävä Kasetti, jotta Käsinsyöttö näkyy valikkokohtana.
Tyhjät sivut

Älä tulosta

Tulosta

Määrittää, lisätäänkö tulostustyöhön tyhjiä sivuja

Huomautus: Oletusasetus on Älä tulosta.


Asetus-valikko

Valinta

Toiminto

Komentokieli

PCL-emulointi

PS-emulointi

Määritä oletuskomentokieli.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on PS-emulointi. PS-emulointi-asetus käsittelee tulostustyöt PS-kielellä.
 • PCL-emulointi-asetus käsittelee tulostustyöt PCL-kielellä.
 • Tämä ei estä sovellusohjelmaa lähettämästä töitä, joiden tulostusta ohjataan jollakin muulla komentokielellä.
Tulostusalue

Normaali

Sovita sivulle

Koko sivu

Määritä looginen ja fyysinen tulostusalue.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali. Kun yrität tulostaa tietoja Normaali-asetuksen määrittämälle ei-tulostettavalle alueelle, tulostin leikkaa kuvan.

Tulost. käyttö

Max Yield (Enimmäisriitto)

Enimmäisnopeus

Määritä värillisen väriaineen käyttö tulostamisessa.

Huomautus: Tehdasasetuksena on Max Yield (Enimmäisriitto).

Vain musta -tila

Käytössä

Ei käytössä

Määritä tulostin tulostamaan kaikki tekstit ja kuvat käyttämällä ainoastaan mustaa väriainekasettia.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Tämä ei vaikuta tulostimen kykyyn tuottaa väritulosteita flash-aseman tulostustöistä.
Resurssien tallennus

Käytössä

Ei käytössä

Määritä, mitä tulostin tekee ladatuille resursseille, kuten RAM-muistiin tallennetuille fonteille ja makroille, jos tulostin vastaanottaa työn, joka edellyttää muistia enemmän kuin on käytettävissä.

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä. Tällä määritetään, että tulostin säilyttää lataukset ainoastaan siihen saakka, kun muistia tarvitaan. Latauksia poistetaan tulostustöiden käsittelemistä varten.

Kaikkien töiden tulostusjärjestys

Aakkosellinen

Vanhimmat ensin

Uusimmat ensin

Määritä luottamuksellisten ja pysäytettyjen töiden tulostusjärjestys, kun Tulosta kaikki valitaan.

Huomautus: Oletusasetus on Aakkosellinen.


Työkirjanpito-valikko

Huomautus: Tämä valikkokohta näkyy ainoastaan, kun alustettu, toimiva tulostimen kiintolevy on asennettu. Tulostimen kiintolevy ei saa olla luku-/kirjoitussuojattu tai kirjoitussuojattu.

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Työkirjanpito-loki

Ei käytössä

Käytössä

Määrittää, luoko tulostin lokin tulostustöistä

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Työkirjanpidon apuohjelmat

Voit tulostaa ja poistaa lokitiedostoja tai viedä ne flash-asemaan

Työkirjanpito-lokin aikaväli

Kuukausittain

Viikoittain

Määrittää, miten usein lokitiedosto luodaan

Huomautus: Oletusasetus on Kuukausittain.

Kirjaa toiminta lokiin aikavälin lopussa

ei mitään

Sähköpostita nykyinen loki

Sähköpostita ja poista nykyinen loki

Julkaise nykyinen loki

Julkaise ja poista nykyinen loki

Määrittää, miten tulostin reagoi, kun aikaväli tulee täyteen

Huomautus: Oletusasetus on Ei mitään.

Levy melkein täynnä -taso

1–99

Ei käytössä

Määrittää lokitiedoston enimmäiskoon ennen kuin tulostin suorittaa Levy lähes täynnä -toiminnon

Huomautus: Oletusasetus on 5MB-muisti.

Levy melkein täynnä -toiminto

Ei mitään

Sähköpostita nykyinen loki

Sähköpostita ja poista nykyinen loki

Sähköpostita ja poista vanhin loki

Julkaise nykyinen loki

Julkaise ja poista nykyinen loki

Julkaise ja poista vanhin loki

Poista nykyinen loki

Poista vanhin loki

Poista kaikki lokit

Poista kaikki paitsi nykyinen

Määrittää, miten tulostin reagoi, kun tulostimen kiintolevy on lähes täynnä

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei mitään.
 • Levy lähes täynnä -tasoksi määritetty arvo määrää, milloin toiminto suoritetaan.
Levy täynnä -toiminto

Ei mitään

Sähköpostita ja poista nykyinen loki

Sähköpostita ja poista vanhin loki

Julkaise ja poista nykyinen loki

Julkaise ja poista vanhin loki

Poista nykyinen loki

Poista vanhin loki

Poista kaikki lokit

Poista kaikki paitsi nykyinen

Määrittää, miten tulostin reagoi, kun levyn käyttö saavuttaa enimmäisrajan (100 Mt)

Huomautus: Oletusasetus on Ei mitään.

URL-osoite lokien julkaisemiseksi

Määrittää, mihin tulostin julkaisee työkirjanpidon lokit

Sähköpostiosoite lokien lähettämiseksi

Määrittää sähköpostiosoitteen, johon laite lähettää työkirjanpidon lokit

Lokitiedoston etuliite

Huomautus: TCP/IP-valikossa määritettyä nykyistä palvelimen nimeä käytetään lokitiedoston etuliitteen oletuksena.


Viimeistely-valikko

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Puolet (kaksipuolisuus)

Yksipuolinen

Kaksipuolinen

Määrittää, onko kaksipuolinen tulostus kaikkien tulostustöiden oletus

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Yksipuolinen.
 • Voit määrittää kaksipuolisen tulostuksen ohjelmistosovelluksessa. Windows-käyttäjät: valitse Tiedosto > Tulosta ja sitten Ominaisuudet, Määritykset tai Asetukset. Macintosh-käyttäjät: valitse File (Tulosta) > Print (Tulosta) ja määritä sitten asetukset tulostusvalintataulun ja ponnahdusvalikkojen avulla.
Kaksipuolinen sidonta

Pitkä reuna

Lyhyt reuna

Määrittää, kuinka kaksipuolisesti tulostetut sivut sidotaan ja miten arkin taustapuoli tulostuu arkin etupuoleen nähden.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Pitkä reuna. Pitkä reuna -asetusta käytettäessä sivut sidotaan sivun pitkältä reunalta (pystytulostuksessa vasen reuna ja vaakatulostuksessa yläreuna).
 • Lyhyt reuna -asetusta käytettäessä sivut sidotaan sivun lyhyeltä reunalta (pystytulostuksessa yläreuna ja vaakatulostuksessa vasen reuna).
Kopiot

1–999

Määrittää kunkin tulostustyön oletuskopiomäärän

Huomautus: Oletusasetus on 1.

Tyhjät sivut

Älä tulosta

Tulosta

Määrittää, lisätäänkö tulostustyöhön tyhjiä sivuja

Huomautus: Oletusasetus on Älä tulosta.

Lajittele

Ei käytössä (1,1,1,2,2,2)

Käytössä (1,2,1,2,1,2)

Säilyttää tulostustyön sivut järjestyksessä tulostettaessa useita kopioita

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Käytössä-asetus pinoaa tulostustyöt järjestyksessä.
Erotinsivut

Ei käytössä

Kopioiden väliin

Töiden väliin

Arkkien väliin

Määrittää, lisätäänkö tyhjiä erotinsivuja

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Jos valitset Kopioiden väliin, laite lisää tulostustyön kopioiden väliin tyhjän arkin, jos Lajittele-asetuksen arvo on Käytössä. Jos Lajittele-asetukseksi on valittu Ei käytössä, tyhjä sivu tulostuu tulostettujen sivujen jokaisen sarjan väliin (kaikki sivut 1, kaikki sivut 2 ja niin edelleen).
 • Jos valitset Töiden väliin, laite lisää tulostustöiden väliin tyhjän arkin.
 • Jos valitset Arkkien väliin, laite lisää tyhjän arkin tulostustyön jokaisen sivun jälkeen. Tämä on hyödyllinen kalvoja tulostettaessa tai silloin, kun asiakirjaan halutaan tulostaa tyhjiä sivuja.
Erotinsivujen lähde

Tray (Lokero) [x]

Käsinsyöttö

Määrittää erotinsivujen paperilähteen

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Lokero 1 (vakiolokero).
 • Paperi-valikon Monisyötön asetus -arvoksi on määritettävä Kasetti, jotta Käsinsyöttö näkyy valikkokohtana.
Paperinsäästö

Ei käytössä

2 sivua/arkki

3 sivua/arkki

4 sivua/arkki

6 sivua/arkki

9 sivua/arkki

12 sivua/arkki

16 sivua/arkki

Määrittää, että monisivuiset kuvat tulostetaan paperin yhdelle puolelle

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Kullekin sivulle tulostetaan valitun numeron mukainen määrä kuvia.
Paperinsäästön järjestys

Vaaka

Käänteinen vaaka

Käänteinen pysty

Pysty

Määrittää monisivuisten kuvien paikan

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Vaaka.
 • Paikka määräytyy sivun kuvien lukumäärän ja sen mukaan, ovatko ne pysty- vai vaakasuunnassa.
Paperinsäästön suunta

Automaattinen

Vaaka

Pysty

Määrittää monisivuisen asiakirjan suunnan

Huomautus: Oletusasetus on Automaattinen. Tulostin valitsee pysty- tai vaakasuunnan.

Paperinsäästön reuna

Ei mitään

Tasainen

Tulostaa reunan kunkin sivun kuvan ympärille

Huomautus: Oletusasetus on Ei mitään.

Nidontatyö

Ei käytössä

Käytössä

Määrittelee tulostustöiden nidonnan

Huomautus: Tämä valikko näkyy vain, kun nitoja on asennettu.

Rei'itys

Ei käytössä

Käytössä

Määrittelee tulosteiden rei'ityksen

Huomautus: Tämä valikko näkyy vain, kun rei'ittäjä on asennettu.

Rei'itystila

2 reikää

3 reikää

4 reikää

Määrittelee rei'ityksen tyypin tulosteissa

Huomautuksia:

 • 3 reikää on oletusasetus Yhdysvalloissa. 4 reikää on kansainvälinen oletusasetus.
 • Tämä valikko näkyy vain, kun rei'ittäjä on asennettu.
Porrasta sivut

Ei mitään

Kopioiden väliin

Töiden väliin

Porrastaa sivut tietyissä tapauksissa

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei mitään.
 • Jos valitset Kopioiden väliin, laite porrastaa tulostustyön kopiot, jos Lajittele-asetuksen arvo on Käytössä. Jos Lajittele-asetukseksi on valittu Ei käytössä, tulostettujen sivujen jokainen osio porrastetaan (kaikki sivut 1, kaikki sivut 2 ja niin edelleen).
 • Töiden väliin -asetus määrittää saman porrastuskohdan koko tulostustyölle tulostettavien kopioiden määrästä riippumatta.
 • Tämä valikko näkyy vain, kun nitoja on asennettu.

Laatu-valikko

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Tulostustila

Väri

Vain musta

Sen määrittäminen, tulostetaanko kuvat harmaasävyisinä vai värillisinä.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Väri.
 • Tulostinohjain voi ohittaa tämän asetuksen.
Värinkorjaus

Automaattinen

Ei käytössä

Manuaalinen

Tulostetun sivun väritulostuksen säätäminen.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen. Automaattinen-asetuksella kussakin tulostetun sivun objektissa käytetään eri värinmuuntotaulukkoa.
 • Manuaalinen-asetus sallii värinmuuntotaulukoiden mukauttamisen Värinsäätö käsin -valikon asetuksilla.
 • Additiivisten ja subtraktiivisten värien välisten erojen vuoksi joitakin värejä, jotka näkyvät tietokoneen näytössä, ei voida tulostaa.
Tulostustarkkuus

4800 CQ

1200 dpi

Tulostustarkkuuden määrittäminen.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 4800 CQ.
 • 1200 dpi -asetuksella saa tarkimman tulosteen ja lisää kiiltoa.
Väriaineen tummuus

1–5

Tulosteen vaalentaminen tai tummentaminen.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 4.
 • Valitsemalla pienemmän arvon voi säästää väriainetta.
 • Jos Tulostustila-asetus on Vain musta, arvo 5 lisää kaikkien tulostustöiden väriaineen tummuutta.
 • Jos Tulostustila-asetus on Väri, arvo 5 on sama kuin 4.
Paranna ohuita viivoja

Ei käytössä

Käytössä

Sellaisen tulostustilan ottaminen käyttöön, jota suositellaan esimerkiksi rakennuspiirustusten, karttojen, virtapiirikaavioiden ja vuokaavioiden tulostamiseen.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Tämän asetuksen voi määrittää ohjelmistossa. Windows-käyttäjät: valitse Tiedosto > Tulosta ja sitten Ominaisuudet, Määritykset tai Asetukset. Macintosh-käyttäjät: valitse File (Tiedosto) > Print (Tulosta) ja määritä sitten asetukset tulostusvalintataulun ja ponnahdusvalikkojen avulla.
 • Tämän asetuksen voi määrittää upotetussa verkkopalvelimessa kirjoittamalla IP-osoitteen selaimen osoiteriville.
Värinsäästö

Ei käytössä

Käytössä

Kuvien tulostamiseen käytetyn väriaineen määrän vähentäminen. Tekstin tulostukseen käytetyn väriaineen määrää ei vähennetä.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Käytössä-asetus ohittaa Väriaineen tummuus -asetukset.
RGB-kirkkaus

-6–6

Kirkkauden säätäminen väritulosteissa.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 0.
 • Tämä ei vaikuta tiedostoihin, joissa käytetään CMYK-värimäärityksiä.
RGB-kontrasti

0–5

Kontrastin säätäminen väritulosteissa.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 0.
 • Tämä ei vaikuta tiedostoihin, joissa käytetään CMYK-värimäärityksiä.
RGB-kylläisyys

0–5

Kylläisyyden säätäminen väritulosteissa.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 0.
 • Tämä ei vaikuta tiedostoihin, joissa käytetään CMYK-värimäärityksiä.
Väritasapaino

Syaani

-5–5

Magenta

-5–5

Keltainen

-5–5

Musta

-5–5

Palauta oletusasetukset

Tulosteiden värin säätäminen lisäämällä tai vähentämällä kunkin värin tulostamiseen käytetyn väriaineen määrää.

Huomautus: Oletusasetus on 0.

Väriesimerkit

sRGB-näyttö

Tarkka sRGB

Näyttö—Todellinen musta

Tarkka

Ei käytössä—RGB

US CMYK

Euro CMYK

Tarkka CMYK

Ei käytössä—CMYK

Esimerkkisivujen tulostaminen kustakin tulostimessa käytettävästä RGB- ja CMYK-värinmuuntotaulukosta.

Huomautuksia:

 • Minkä tahansa asetuksen valitseminen tulostaa esimerkin.
 • Väriesimerkkisivuilla on värillisiä ruutuja ja RGB- tai CMYK-yhdistelmä, josta kunkin ruudun väri muodostuu. Näiden sivujen avulla voi päättää, mitä yhdistelmiä käytetään halutun väritulosteen aikaansaamiseksi.
 • Kirjoittamalla selaimen osoiteriville tulostimen IP-osoitteen voit avata upotetun verkkopalvelimen väriesimerkkisivujen luettelon.
Värinsäätö käsin

RGB-kuva

sRGB-näyttö

Näyttö—Todellinen musta

Tarkka sRGB

Ei käytössä

Tarkka

RGB-teksti

Tarkka sRGB

Ei käytössä

Tarkka

sRGB-näyttö

Näyttö—Todellinen musta

RGB-grafiikka

Tarkka sRGB

Ei käytössä

Tarkka

sRGB-näyttö

Näyttö—Todellinen musta

RGB-värinmuunnon mukauttaminen.

Huomautuksia:

 • RGB-kuvien oletusasetus on sRGB-näyttö. Se käyttää värinmuuntotaulukkoa, jonka avulla pyritään tulostamaan tietokoneen näytön värejä vastaava tuloste.
 • RGB-tekstin ja RGB-grafiikan oletusasetus on Kirkas sRGB. Se käyttää värinmuuntotaulukkoa, joka lisää värien kylläisyyttä. Tätä asetusta kannattaa käyttää yritysgrafiikalle ja tekstille.
 • Tarkka-asetuksella tulostin käyttää värinmuuntotaulukkoa, joka tuottaa kirkkaita ja täyteläisiä värejä.
 • Näyttö—Todellinen musta -asetuksella tulostin käyttää värinmuuntotaulukkoa, jossa neutraalien harmaasävyjen tulostamiseen käytetään ainoastaan mustaa väriainetta.
Värinsäätö käsin

CMYK-kuva

US CMYK

Euro CMYK

Tarkka CMYK

Ei käytössä

CMYK-teksti

US CMYK

Euro CMYK

Tarkka CMYK

Ei käytössä

CMYK-grafiikka

US CMYK

Euro CMYK

Tarkka CMYK

Ei käytössä

CMYK-värinmuunnon mukauttaminen.

Huomautuksia:

 • US CMYK on oletusasetus Yhdysvalloissa. US CMYK -asetuksella tulostin käyttää värinmuuntotaulukkoa, joka jäljittelee SWOP-väritulostusta.
 • Euro CMYK on kansainvälinen oletusasetus. Euro CMYK -asetuksella tulostin käyttää värinmuuntotaulukkoa, joka jäljittelee EuroScale-väritulostusta.
 • Tarkka CMYK tulostaa värit täyteläisinä käytettäessä US CMYK -värinmuuntotaulukkoa.
Spottivärin vaihtaminen

Tällä voi määrätä tiettyjä CMYK-arvoja nimettyihin spottiväreihin.

Värinsäätö

Tulostimen värinmuuntotaulukoiden uudelleenkalibroinnin aloittaminen ja sen salliminen, että tulostin säätää tulostuksen värien epäsuhtaisuutta.

Huomautuksia:

 • Kalibrointi alkaa, kun tämä valikko valitaan. Näytössä näkyy teksti Kalibroidaan, kunnes kalibrointi on valmis.
 • Värien epäsuhtaisuus voi johtua vaihtelevista olosuhteista, kuten huoneen lämpötilasta tai kosteudesta. Värien säädöt perustuvat tulostimen algoritmeihin. Samalla kalibroidaan myös värinkohdistus.

Apuohjelmat-valikko

Käytettävä kohde

Toiminto

Alusta flash

Kyllä

Ei

Alusta flash-muisti.

Varoitus — Vaurioitumisen mahdollisuus: Älä katkaise tulostimen virtaa flash-muistin alustuksen aikana.

Huomautuksia:

 • Jos valitset Kyllä, kaikki flash-muistin tiedot poistetaan.
 • Jos valitset Ei, alustuspyyntö peruutetaan.
 • Flash-muistilla tarkoitetaan tulostimeen asennettua flash-muistikorttia.
 • Flash-muistikortti ei saa olla luku-/kirjoitus- tai kirjoitussuojattu.
 • Valikkokohta näkyy vain, jos toimiva Flash-muistikortti on asennettuna.
Heksatulostus

Ohjeita tulostustyön ongelmien selvittämiseen.

Huomautuksia:

 • Kun toiminto on käytössä, kaikki tulostimeen lähetetyt tiedot tulostetaan heksadesimaaleina ja merkkeinä, eikä hallintakoodeja suoriteta.
 • Voit lopettaa heksatulostuksen katkaisemalla tulostimen virran tai palauttamalla tulostimen tehdasasetukset.
Peittävyysarvio

Ei käytössä

Käytössä

Arvio prosentteina, miten suuren osan sivusta musta väriaine peittää. Arvio tulostetaan erilliselle sivulle kunkin tulostustyön loppuun.

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.


XPS-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Tulostusvirhesivut

Ei pala

Ei käytössä

Tulostaa virhetietosivun, mukaan lukien XML-merkintävirheet

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.


PDF-valikko

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Sovita sivulle

Ei

Kyllä

Muuttaa sivun kokoa siten, että se mahtuu valitulle paperikoolle.

Huomautus: Oletusarvo on Ei.

Kommentit

Älä tulosta

Tulosta

Tulostaa PDF-tiedoston huomautukset

Huomautus: Oletusasetus on Älä tulosta.


PostScript-valikko

Valinta

Toiminto

Tulosta PS-virhe

Käytössä

Ei käytössä

Tulosta sivu, joka sisältää PostScript-virheen.

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Lukitse PS-käynnistystila

Käytössä

Ei käytössä

Käyttäjät voivat poistaa SysStart-tiedoston käytöstä.

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Kuvan tasoitus

Käytössä

Ei käytössä

Paranna kuvantarkkuudeltaan pienten kuvien kontrastia ja terävyyttä sekä pehmennä värien rajakohtia.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Kuvan tasoitus -asetus ei vaikuta kuviin, joiden tarkkuus on 300 dpi tai enemmän.

PCL-emulaatio-valikko

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Fonttilähde

vakio

levy

ladatut

Flash

Kaikki

Määrittää Fontin nimi -valikkokohdassa määritetyt fontit

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Vakio. Se näyttää RAM-muistiin ladatut oletusfontit.
 • Flash-muisti- ja Levy-asetukset näyttävät kaikki kyseisen asetuksen fontit. Varmista, että Flash-muisti on alustettu oikein, eikä se ole luku-/kirjoitus- tai salasanasuojattu.
 • Ladatut-asetus näyttää kaikki RAM-muistiin ladatut fontit.
 • Kaikki-asetus näyttää kaikkien lisävarusteiden fontit.
Fontin nimi

RO Courier

Näyttää tietyn fontin ja sen tallennuspaikan

Huomautus: RO Courier on oletusasetus. RO Courier näyttää fontin nimen ja tunnuksen sekä fontin tallennuspaikan tulostimessa. Fonttilähteen lyhenteet ovat: R – Vakio, F – Flash-muisti, K – Levy, D – Ladatut.

Merkistö

10U PC-8

12U PC-850

Kunkin fonttinimen merkistö

Huomautuksia:

 • 10U PC-8 on oletusasetus Yhdysvalloissa. 12U PC-850 on kansainvälinen oletusasetus.
 • Merkistö on aakkosten ja numeroiden, väli- ja erikoismerkkien sarja. Symbolijoukot tukevat eri kielten tai tiettyjen sovellusten vaatimuksia, kuten tieteellisessä tekstissä käytettäviä matemaattisia symboleita. Ainoastaan tuetut merkistöt näkyvät.
PCL-valikon asetukset

Pistekoko

1.00–1008.00

Muuttaa skaalattavien typografisten fonttien pistekoon

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 12.
 • Pistekoko viittaa fontin merkkien korkeuteen. Yksi piste on keskimäärin 1/72 tuumaa.
 • Pistekokoa voidaan suurentaa tai pienentää 0,25 pisteen tarkkuudella.
PCL-valikon asetukset

Tiheys

0.08–100

Määrittää fontin tiheyden skaalattavia kiinteävälisiä fontteja varten

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 10.
 • Tiheys viittaa kiinteävälisten merkkien lukumäärään yhdellä tuumalla (cpi).
 • Tiheyttä voidaan suurentaa tai pienentää 0,01 cpi:n tarkkuudella.
 • Jos valittu fontti on ei-skaalattava kiinteävälinen fontti, sen tiheys näytetään, mutta sitä ei voida muuttaa.
PCL-valikon asetukset

Suunta

Pysty

Vaaka

Määrittää tekstin ja kuvien suunnan sivulla

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Pysty.
 • Pysty-asetuksella teksti ja grafiikka tulostetaan sivun lyhyen reunan suuntaisesti.
 • Vaaka-asetuksella teksti ja grafiikka tulostetaan sivun pitkän reunan suuntaisesti.
PCL-valikon asetukset

Riviä/sivu

1–255

Määrittää, montako riviä tulostetaan yhdelle sivulle

Huomautuksia:

 • 60 on oletusasetus Yhdysvalloissa. Muiden maiden/alueiden oletusasetus on 64.
 • Tulostettavien rivien väli määräytyy Riviä/sivu-, Paperikoko- ja Suunta-asetuksen mukaan. Valitse haluamasi Paperikoko- ja Suunta-asetus, ennen kuin muutat Riviä/sivu-asetusta.
PCL-valikon asetukset

A4-leveys

198 mm

203 mm

Määrittää tulostimen tulostamaan A4-kokoiselle paperille

Huomautuksia:

 • 198  mm on tehdasasetus.
 • Jos asetus on 203 mm, sivun leveys määritetään siten, että riville mahtuu 80 merkkiä, joiden tiheys on 10.
PCL-valikon asetukset

Autom. CR LFn jäl

Ei käytössä

Käytössä

Määrittää, tekeekö tulostin automaattisen rivinvaihdon rivinsiirtokomennon jälkeen

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

PCL-valikon asetukset

Autom LF CRn jäl

Ei käytössä

Käytössä

Määrittää, tekeekö tulostin automaattisen rivinsiirron (LF) rivinvaihtokomennon (CR) jälkeen

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Lokeron uudelleennumerointi

Määritä monisyöttö

Ei käytössä

ei mitään

0–199

Määritä lokero [x]

Ei käytössä

ei mitään

0–199

Määr. käsins. paperi

Ei käytössä

ei mitään

0–199

Määritä kirjekuoren käsinsyöttö

Ei käytössä

ei mitään

0–199

Määrittää tulostimen asetukset siten, että se voi toimia yhdessä niiden tulostinohjelmistojen tai sovellusten kanssa, joiden paperilokero- ja syöttölaitemääritykset ovat erilaiset.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Ei mitään -asetus ohittaa paperinsyötön valintakomennon. Tämä valinta näkyy näytössä vain PCL 5e -komentokielen valitsemana.
 • 0–199 sallii asetuksen mukauttamisen.
Lokeron uudelleennumerointi

Näytä tehdasoletukset

Monitoimilaitteen oletusarvo = 8

T1-oletus = 1

T2-oletus = 4

T3-oletus = 5

T4-oletus = 20

T5-oletus = 21

Kirjekuoren oletus = 6

Käsinsyötön paperioletus = 2

Käsinsyötön kirjekuorioletus = 3

Näyttää kunkin lokeron tai syöttölaitteen oletusasetuksen

Lokeron uudelleennumerointi

Palauta oletusasetukset

Kyllä

Ei

Palauttaa kaikkien lokeroiden ja syöttölaitteiden oletusasetukset


HTML-valikko

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Fontin nimi

Albertus MT

Antique Olive

Apple Chancery

Arial MT

Avant Garde

Bodoni

Bookman

Chicago

Clarendon

Cooper Black

Copperplate

Coronet

Courier

Eurostile

Garamond

Geneva

Gill Sans

Goudy

Helvetica

Hoefler Text

Intl CG Times

Intl Courier

Intl Univers

Joanna MT

Letter Gothic

Lubalin Graph

Marigold

MonaLisa Recut

Monaco

New CenturySbk

New York

Optima

Oxford

Palatino

StempelGaramond

Taffy

Times

TimesNewRoman

Univers

Zapf Chancery

NewSansMTCS

NewSansMTCT

New SansMTJA

NewSansMTKO

Määrittää HTML-asiakirjojen oletusfontin

Huomautus: Jos HTML-asiakirjalle ei ole määritetty fonttia, siinä käytetään Times-fonttia.


Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Fonttikoko

1–255 pt

Määrittää HTML-asiakirjojen oletusfonttikoon

Huomautuksia:

 • 12  pt on oletusasetus.
 • Fonttikokoa voidaan kasvattaa 1 pisteen tarkkuudella.
Sovita

1–400%

Skaalaa HTML-asiakirjojen oletusfontin

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 100 %.
 • Skaalausta voidaan kasvattaa yhden prosentin tarkkuudella.
Suunta

Pysty

Vaaka

Määrittää HTML-asiakirjojen sivun suunnan

Huomautus: Oletusasetus on Pysty.

Reunuksen koko

8–255 mm

Määrittää HTML-asiakirjojen sivun reunuksen

Huomautuksia:

 • 19  mm on oletusasetus.
 • Reunuksen kokoa voidaan kasvattaa 1 mm:n tarkkuudella.
Taustat

Tulosta

Älä tulosta

Määrittää, tulostetaanko HTML-asiakirjan tausta.

Huomautus: Oletusasetus on Tulosta.


Kuva-valikko

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Automaattinen sovitus

Käytössä

Ei käytössä

Valitsee optimaalisen paperikoon, skaalauksen ja suunnan

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä. Se ohittaa joidenkin kuvien skaalaus- ja suunta-asetukset.

Käänteinen

Ei käytössä

Käytössä

Muuttaa kaksisävyiset mustavalkokuvat käänteisiksi

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Asetus ei koske GIF- ja JPEG-kuvia.
Skaalaus

Parhaiten sopiva

Ankkuroi keskelle

Sovita korkeus/leveys

Sovita korkeus

Sovita leveys

Ankkuroi ylävasen

Skaalaa kuvan valitun paperikoon mukaan

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Parhaiten sopiva.
 • Kun Automaattinen sovitus -asetus on Käytössä, Skaalaus-asetus on automaattisesti Parhaiten sopiva.
Suunta

Pysty

Vaaka

Käänteinen pysty

Käänteinen vaaka

Määrittää kuvan suunnan

Huomautus: Oletusasetus on Pysty.