Ohje-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Tulosta kaikki oppaat

Kaikkien oppaiden tulostaminen

Värilaatuopas

Tietoja värilaatuongelmien ratkaisemisesta.

Tulostuslaatu

Tietoja tulostuslaatuongelmien ratkaisemisesta

Tulostusopas

Tietoja paperin ja muiden erikoismateriaalien lisäämisestä

Tulostusmateriaaliopas

Lokeroiden ja syöttölaitteiden tukemien paperikokojen luettelo

Toistuvien virheiden opas

Malli toistuvien tulostuslaadun virheiden syyn määrittämiseen ja tulostuslaadun säätoasetusten luettelo

Valikkokartta

Luettelo ohjauspaneelin valikoista ja asetuksista

Tieto-opas

Lisätietojen paikantamisohjeita

Kytkentäopas

Tietoja tulostimen liittämisestä paikallisesti (USB) tai verkkoon

Kuljetusopas

Tietoja tulostimen kuljettamisesta turvallisesti

Tarvikeopas

Tietoja tarvikkeiden tilaamisesta