Paperi-valikko

Oletuslähde-valikko

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Oletuslähde

Tray (Lokero) [x]

Monisyöttölaite

Paperin käsinsyöttö

Kirjekuoren käsinsyöttö

Määrittää oletuspaperilähteen kaikkia tulostustöitä varten

Huomautuksia:

 • Tray 1 (Lokero 1) (vakiolokero) on oletusasetus.
 • Paperivalikon Monisyötön asetus -arvoksi on määritettävä Kasetti, jotta Monisyöttölaite näkyy valikkokohtana.
 • Jos kahdessa lähteessä käytetään samaa paperikokoa ja -lajia ja paperikoko- ja paperilajiasetukset on määritetty oikein, lähteet yhdistetään automaattisesti. Kun yksi lokero on tyhjä, tulostustyö jatkuu tulostusmateriaalin yhdistetystä lokerosta.

Paperikoko/-laji -valikko

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Lokeron [x] koko

Letter

Legal

Executive

Oficio (Meksiko)

Folio

Statement

Universal

A4

A5

JIS B5

Määrittää kuhunkin lokeroon asetetun paperin koon

Huomautuksia:

 • Letter on oletusasetus Yhdysvalloissa. A4 on kansainvälinen oletusasetus.
 • Jos lokerossa on automaattinen koon tunnistus, laitteiston havaitsema asetus näkyy.
 • Jos kahdessa lähteessä käytetään samaa paperikokoa ja -lajia ja paperikoko- ja paperilajiasetukset on määritetty oikein, lähteet yhdistetään automaattisesti. Kun yksi lokero on tyhjä, tulostustyö jatkuu tulostusmateriaalin yhdistetystä lokerosta.
Lokeron [x] laji

Tavallinen paperi

Kartonki

Piirtoheitinkalvo

Uusiopaperi

Kiiltävä

Paksu kiiltävä

Tarra-arkit

Muovitarrat

Kovapaperi

Kirjelomake

Esipainettu

Värillinen paperi

Kevyt paperi

Painava paperi

Karkea/Puuvillapaperi

Mukautettu laji [x]

Tunnistaa kuhunkin lokeroon asetetun paperin lajin

Huomautuksia:

 • Tavallinen paperi on oletusasetus lokerossa 1. Mukautettu laji [x] on toisten lokeroiden oletusasetus.
 • Jos käyttäjän määrittämä nimi on käytettävissä, se näkyy Mukautettu laji [x] -tekstin sijasta.
 • Tässä valikkokohdassa voit määrittää automaattisen lokeroiden yhdistämisen.
Monisyötön koko

Letter

Legal

Executive

Oficio (Meksiko)

Folio

Statement

Universal

7 3/4 kirjekuori

9 kirjekuori

10 kirjekuori

DL-kirjekuori 

C5-kirjekuori 

B5-kirjekuori 

Muu kirjekuori

A4

A5

A6

JIS B5

Määrittää monikäyttösyöttöaukkoon asetetun paperin koon

Huomautuksia:

 • Letter on oletusasetus Yhdysvalloissa. A4 on kansainvälinen oletusasetus.
 • Paperivalikon Monisyötön asetus -arvoksi on määritettävä Kasetti, jotta Monisyöttö näkyy valikkokohtana.
Monisyötön laji

Mukautettu laji [x]

Tavallinen paperi

Kartonki

Piirtoheitinkalvo

Uusiopaperi

Kiiltävä

Paksu kiiltävä

Tarra-arkit

Muovitarrat

Kovapaperi

Kirjekuori

Painava kirjekuori

Kirjelomake

Esipainettu

Värillinen paperi

Kevyt paperi

Painava paperi

Karkea/Puuvillapaperi

Määrittää monikäyttösyöttöaukkoon asetetun paperin lajin

Huomautuksia:

 • Mukautettu laji [x] on oletusasetus.
 • Paperivalikon Monisyötön asetus -arvoksi on määritettävä Kasetti, jotta Monisyöttö näkyy valikkokohtana.
Käsinsyötön paperikoko

Letter

Legal

Executive

Oficio (Meksiko)

Folio

Statement

Universal

A4

A5

A6

JIS B5

Määrittää manuaalisesti lisättävän paperin koon

Huomautus: Letter on oletusasetus Yhdysvalloissa. A4 on kansainvälinen oletusasetus.

Käsinsyötön paperilaji

Tavallinen paperi

Kartonki

Piirtoheitinkalvo

Uusiopaperi

Kiiltävä

Paksu kiiltävä

Tarra-arkit

Muovitarrat

Kovapaperi

Kirjelomake

Esipainettu

Värillinen paperi

Kevyt paperi

Painava paperi

Karkea/Puuvillapaperi

Mukautettu laji [x]

Määrittää manuaalisesti lisättävän paperin lajin

Huomautus: Tavallinen paperi on oletusarvo.

Käsinsyötön kirjekuoren koko

10 kirjekuori

DL-kirjekuori 

C5-kirjekuori 

B5-kirjekuori 

Muu kirjekuori

7 3/4 kirjekuori

9 kirjekuori

Määrittää manuaalisesti lisättävän kirjekuoren koon

Huomautus: 10-kirjekuori on oletusasetus Yhdysvalloissa. DL-kirjekuori on kansainvälinen oletusasetus.

Käsinsyötön kirjekuoren laji

Kirjekuori

Painava kirjekuori

Mukautettu laji [x]

Määrittää manuaalisesti lisättävän kirjekuoren lajin

Huomautus: Oletusasetus on Kirjekuori.


Monisyötön asetus -valikko

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Määritä MT

Kasetti

Manuaalinen

Ensimmäinen

Määrittää, milloin tulostin valitsee monikäyttösyöttöaukkoon lisättyä paperia.

Huomautuksia:

 • Kasetti on oletusarvo. Kasetti-asetuksella monikäyttösyöttöaukko määritetään automaattiseksi paperilähteeksi.
 • Kun Manuaalinen-vaihtoehto valitaan, monikäyttösyöttöaukkoa voidaan käyttää ainoastaan manuaalisesti syötettyjen tulostustöiden yhteydessä.
 • Ensimmäinen-asetuksella monikäyttösyöttöaukko määritetään ensisijaiseksi paperilähteeksi.

Korvaava paperikoko -valikko

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Korvaava paperikoko

Koko luettelo

Ei käytössä

Statement/A5

Letter/A4

Korvaa määritetyn paperikoon, jos haluttu paperikoko ei ole käytettävissä

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Koko luettelo. Kaikki saatavilla olevat korvaavat koot ovat sallittuja.
 • Ei käytössä -asetus osoittaa, että paperikokoja ei korvata.
 • Korvaavan koon asettaminen sallii tulostustyön jatkamisen niin, että näyttöön ei tule ilmoitusta paperin vaihtamisesta.

Paperin laatu -valikko

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Tavallinen laatu

Normaali

Karkea

Pehmeä

Määrittää lisätyn tavallisen paperin suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kartonkilaatu

Normaali

Karkea

Pehmeä

Määrittää lisätyn kartongin suhteellisen laadun

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Normaali.
 • Asetukset näkyvät ainoastaan, jos kartonkia tuetaan.
Kalvolaatu

Normaali

Karkea

Pehmeä

Määrittää lisätyn piirtoheitinkalvon suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Uusiopaperin laatu

Normaali

Karkea

Pehmeä

Määrittää lisätyn uusiopaperin suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kiiltävän laatu

Normaali

Karkea

Pehmeä

Määrittää lokeroon lisätyn kiiltävän paperin suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Paksun kiiltävän laatu

Normaali

Karkea

Pehmeä

Määrittää lokeroon lisätyn kiiltävän paperin suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Tarralaatu

Normaali

Karkea

Pehmeä

Määrittää lisätyn tarramateriaalin suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Muovitarrojen laatu

Normaali

Karkea

Pehmeä

Määrittää lisättyjen muovitarrojen suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kovapaperilaatu

Karkea

Pehmeä

Normaali

Määrittää lokeroon lisätyn kovapaperin suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Karkea.

Kirjekuorilaatu

Normaali

Karkea

Pehmeä

Määrittää lisätyn kirjekuorimateriaalin suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Karkea kirjekuorilaatu

Karkea

Määrittää lisätyn kirjekuorimateriaalin suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Karkea.

Kirjelomakelaatu

Normaali

Karkea

Pehmeä

Määrittää lisätyn kirjelomakkeen suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Esipainettu laatu

Normaali

Karkea

Pehmeä

Määrittää lokeroon lisätyn esipainetun paperin suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Värillinen laatu

Normaali

Karkea

Pehmeä

Määrittää lokeroon lisätyn värillisen paperin suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kevyt laatu

Normaali

Karkea

Pehmeä

Määrittää lisätyn paperin suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Painava laatu

Normaali

Karkea

Pehmeä

Määrittää lisätyn paperin suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Karkea/Puuvillalaatu

Karkea

Määrittää lokeroon lisätyn puuvillapaperin suhteellisen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Karkea.

Mukautettu [x] laatu

Normaali

Karkea

Pehmeä

Määrittää lisätyn mukautetun paperin suhteellisen laadun

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Normaali.
 • Asetukset ovat valittavissa ainoastaan, jos laite tukee mukautettua lajia.

Paperin paino -valikko

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Tavallisen paino

Normaali

Painava

Merkkivalo

Määrittää lisätyn tavallisen paperin suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kartongin paino

Normaali

Painava

Merkkivalo

Määrittää lisätyn kartongin suhteellisen painon

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Normaali.
 • Asetukset näkyvät ainoastaan, jos kartonkia tuetaan.
Kalvon paino

Normaali

Painava

Merkkivalo

Määrittää lisätyn kalvomateriaalin suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Uusiopaperin paino

Normaali

Painava

Merkkivalo

Määrittää lisätyn uusiopaperin suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kiiltävän paino

Normaali

Painava

Merkkivalo

Määrittää lisätyn kiiltävän paperin suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Paksun kiiltävän paino

Painava

Määrittää lisätyn kiiltävän paperin suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Painava.

Tarrojen paino

Normaali

Painava

Merkkivalo

Määrittää lisätyn tarramateriaalin suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Muovitarrojen paino

Normaali

Painava

Merkkivalo

Määrittää lisättyjen muovitarrojen suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kovapaperin paino

Normaali

Painava

Merkkivalo

Määrittää lisätyn kovapaperin suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kirjekuoren paino

Normaali

Painava

Merkkivalo

Määrittää lisätyn kirjekuorimateriaalin suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Karkean kirjekuoren paino

Painava

Merkkivalo

Normaali

Määrittää lisätyn kirjekuorimateriaalin suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Painava.

Kirjelomakkeen paino

Normaali

Painava

Merkkivalo

Määrittää lisätyn kirjelomakkeen suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Esipainetun paperin paino

Normaali

Painava

Merkkivalo

Määrittää lokeroon lisätyn esipainetun paperin suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Värillisen paperin paino

Normaali

Painava

Merkkivalo

Määrittää lisätyn värillisen paperin suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kevyen paperin paino

Merkkivalo

Määrittää lisätyn paperin suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Kevyt.

Painavan paperin paino

Painava

Määrittää lisätyn paperin suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Painava.

Karkea/Puuvillan paino

Normaali

Painava

Merkkivalo

Määrittää lisätyn puuvillapaperin suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Mukautetun [x] paino

Normaali

Painava

Merkkivalo

Määrittää lisätyn mukautetun paperin suhteellisen painon

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Normaali.
 • Asetukset ovat valittavissa ainoastaan, jos laite tukee mukautettua lajia.

Paperin asettaminen -valikko

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Kartongin lisäys

Ei käytössä

Kaksipuolinen

Määrittää, tulostetaanko kaksipuolisina kaikki tulostustyöt, joiden paperilajiksi on määritetty Kartonki

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Uusiopaperin lisäys

Ei käytössä

Kaksipuolinen

Määrittää, tulostetaanko kaksipuolisina kaikki tulostustyöt, joiden paperilajiksi on määritetty Uusiopaperi

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Kiiltävien lisäys

Ei käytössä

Kaksipuolinen

Määrittää, tulostetaanko kaksipuolisina kaikki tulostustyöt, joiden paperilajiksi on määritetty Kiiltävä

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Paksun kiiltävän paperin lisäys

Ei käytössä

Kaksipuolinen

Määrittää, tulostetaanko kaksipuolisina kaikki tulostustyöt, joiden paperilajiksi on määritetty Paksu kiiltävä paperi

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Tarrojen lisäys

Ei käytössä

Kaksipuolinen

Määrittää, tulostetaanko kaksipuolisina kaikki tulostustyöt, joiden paperilajiksi on määritetty Tarra-arkit

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Muovitarrojen lisäys

Ei käytössä

Kaksipuolinen

Määrittää, tulostetaanko kaksipuolisina kaikki tulostustyöt, joiden paperilajiksi on määritetty Muovitarrat

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Kovapaperin lisäys

Ei käytössä

Kaksipuolinen

Määrittää, tulostetaanko kaksipuolisina kaikki tulostustyöt, joiden paperilajiksi on määritetty Kovapaperi

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Kirjelomakkeiden lisäys

Ei käytössä

Kaksipuolinen

Määrittää, tulostetaanko kaksipuolisina kaikki tulostustyöt, joiden paperilajiksi on määritetty Kirjelomake

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Esipainetun lisäys

Ei käytössä

Kaksipuolinen

Määrittää, tulostetaanko kaksipuolisina kaikki tulostustyöt, joiden paperilajiksi on määritetty Esipainettu paperi

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Värillisen paperin lisäys

Ei käytössä

Kaksipuolinen

Määrittää, tulostetaanko kaksipuolisina kaikki tulostustyöt, joiden paperilajiksi on määritetty Värillinen paperi

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Kevyen paperin lisäys

Ei käytössä

Kaksipuolinen

Määrittää, tulostetaanko kaksipuolisina kaikki tulostustyöt, joiden paperilajiksi on määritetty Kevyt paperi

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Painavan paperin lisäys

Ei käytössä

Kaksipuolinen

Määrittää, tulostetaanko kaksipuolisina kaikki tulostustyöt, joiden paperilajiksi on määritetty Painava paperi

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Karkea/Puuvillalisäys

Ei käytössä

Kaksipuolinen

Määrittää, tulostetaanko kaksipuolisina kaikki tulostustyöt, joiden paperilajiksi on määritetty Karkea paperi tai Puuvillapaperi

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Mukautetun [x] lisäys

Ei käytössä

Kaksipuolinen

Määrittää, tulostetaanko kaksipuolisina kaikki tulostustyöt, joiden paperilajiksi on määritetty Mukautettu [x]

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Mukautetun [x] lisäys on käytettävissä ainoastaan, jos mukautettua paperilajia tuetaan.

Mukautetut lajit -valikko

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Mukautettu laji [x]

Paperi

Kartonki

Läpinäkyvyys

Kiiltävä

Karkea/Puuvilla

Tarra-arkit

Muovitarrat

Kirjekuori

Liittää paperi- tai erikoismateriaalilajin oletusarvoiseen Mukautettu laji [x] -nimeen tai käyttäjän määrittämään, järjestelmään sisältyvässä Web-palvelimessa tai MarkVisionTM Professionalissa luotuun mukautettuun nimeen.

Huomautuksia:

 • Paperi on oletusarvo.
 • Valitun lokeron tai monikäyttösyöttöaukon on tuettava mukautettua paperilajia, jotta kyseisestä lähteestä voi tulostaa.
Uusiopaperi

Paperi

Kartonki

Läpinäkyvyys

Kiiltävä

Karkea/Puuvilla

Tarra-arkit

Muovitarrat

Kirjekuori

Määrittelee paperityypin, kun uusiopaperiasetus on valittu muista valikoista.

Huomautuksia:

 • Paperi on oletusarvo.
 • Valitun lokeron tai monikäyttösyöttöaukon on tuettava mukautettua paperilajia, jotta kyseisestä lähteestä voi tulostaa.

Custom Names (Mukautetut nimet) -valikko

Valikkovaihtoehto

Määritelmä

Custom Name [x] (Mukautettu nimi [x])

[ei mitään]

Määritä paperilajille mukautettu nimi. Kirjoittamasi nimi korvaa Custom Type [x] (Mukautettu laji [x]) -nimen tulostimen valikoissa.


Mukautetut alustojen nimet -valikko

Asetus

Kuvaus

Vakioalusta

Vakioalustan mukautetun nimen määrittäminen

Alusta [x]

Määrittää mukautetun nimen alustalle [x]


Universal-asetukset-valikko

Näillä asetuksilla määritetään Universal-paperikoon korkeus ja leveys. Universal-paperikoko on käyttäjän määrittämä paperikokoasetus. Se näkyy muiden paperikokoasetusten yhteydessä ja sisältää samanlaisia asetuksia kuin muutkin, kuten kaksipuolisen tulostuksen tuen ja useiden sivujen tulostamisen yhdelle arkille.

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Mittayksiköt

Tuumaa

Millimetrit

Mittayksikön valinta

Huomautus: Tuumat on oletusasetus Yhdysvalloissa. Millimetrit on kansainvälinen oletusasetus.

Leveys pystysuunnassa

3–48 tuumaa

76–1219 mm

Pystykuvan leveyden määrittäminen

Huomautuksia:

 • Jos leveys ylittää sallitun enimmäisarvon, tulostin käyttää suurinta sallittua leveyttä.
 • 8,5 tuumaa on oletusasetus Yhdysvalloissa. 216 millimetriä on kansainvälinen oletusasetus.
 • Leveyttä voidaan suurentaa tai pienentää 0,01 tuuman tai 1 millimetrin tarkkuudella.
Korkeus pystysuunnassa

3–48 tuumaa

76–1219 mm

Pystykuvan korkeuden määrittäminen

Huomautuksia:

 • Jos korkeus ylittää sallitun enimmäisarvon, tulostin käyttää suurinta sallittua korkeutta.
 • 14 tuumaa on oletusasetus Yhdysvalloissa. 356 millimetriä on kansainvälinen oletusasetus.
 • Korkeutta voidaan suurentaa tai pienentää 0,01 tuuman tai 1 millimetrin tarkkuudella.
Syöttösuunta

Lyhyt reuna

Pitkä reuna

Määrittää syöttösuunnan

Huomautuksia:

 • Lyhyt reuna on oletusasetus.
 • Pitkä reuna näkyy ainoastaan, jos pisin reuna on lyhyempi kuin paperikotelon sallima enimmäispituus.

Alustan asetus -valikko

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Vastaanottoalusta

Vakioalusta

Alusta [x]

Määrittää oletusvastaanottoalustan

Huomautus: Vakioalusta on oletusasetus.

Määritä vastaanottoalustat

Postilaatikko

Yhdistä

Postil. täynnä

Yhdis. alustat

Lajin määritys

Määrittää vastaanottoalustojen määritysasetukset

Huomautuksia:

 • Postilaatikko on oletusarvo. Postilaatikko-asetuksella kutakin alustaa käsitellään erillisenä postilaatikkona.
 • Yhdistä-asetus yhdistää kaikki käytettävissä olevat alustat yhdeksi suureksi vastaanottoalustaksi.
 • Postilaatikko täynnä -asetus määrittää ylivuotoalustan, kun postilaatikkoalustat täyttyvät.
 • Yhdistä alustat -asetus yhdistää kaikki käytettävissä olevat vastaanottoalustat vakioalustaa lukuun ottamatta ja se näkyy ainoastaan, kun laitteeseen on asennettu vähintään kaksi valinnaista vastaanottoalustaa.
 • Lajin määritys -asetus yhdistää kunkin paperilajin vastaanottoalustaan tai yhdistettyyn alustajoukkoon.
 • Samannimiset alustat yhdistetään automaattisesti, jos Yhdistä alustat -vaihtoehto ei ole valittuna.
Ylivuotoalusta

Vakioalusta

Alusta [x]

Määrittää vaihtoehtoisen vastaanottoalustan, kun määritetty vastaanottoalusta on täynnä

Huomautus: Vakioalusta on oletusasetus.

Aseta laji/alusta

Tavallisen paperin alusta

Kartonkialusta

Kalvoalusta

Uusiopaperin alusta

Kiiltävän alusta

Paksun kiiltävän alusta

Tarra-alusta

Muovitarralokero

Kovapaperin alusta

Kirjekuorialusta

Alusta painaville kirjekuorille

Kirjelomakealusta

Esip.pap. alusta

Väripaperin alusta

Kevytpaperialusta

Alusta painavalle paperille

Karkea/Puuvillapaperialusta

Mukautettu [x] alusta

Valitsee vastaanottoalustan kullekin tuetulle paperilajille

Valitse kullekin lajille asetus seuraavista vaihtoehdoista:

Ei käytössä

Vakioalusta

Alusta [x]

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.