Raportit-valikko

Raportit-valikko

Valinta

Toiminto

Valikkoasetussivu

Tulosta useita sivuja, joilla on tietoja esimerkiksi lokeroihin lisätystä paperista, asennetusta muistista, kokonaissivumäärästä, hälytyksistä, aikakatkaisuista, käyttöpaneelin kielestä, TCP/IP-osoitteesta, tarvikkeiden tilasta, verkkoyhteyden tilasta.

Laitetilastot

Tulosta sivu, joka sisältää tulostimen tilastotietoja, kuten tarvikkeiden ja tulostettujen sivujen tiedot.

Verkkoasetussivu

Tulosta sivu, jolla on tietoja verkkotulostimen asetuksista, esimerkiksi TCP/IP-osoitteesta.

Huomautus: Tämä valikko näkyy ainoastaan verkkotulostimissa tai tulostuspalvelimeen liitetyissä tulostimissa.

Verkon [x] asetussivu

Tulosta sivu, jolla on tietoja verkkotulostimen asetuksista, esimerkiksi TCP/IP-osoitteesta.

Huomautuksia:

  • Tämä valikkokohta on käytettävissä vain, kun asennettuja verkkotulostimia on enemmän kuin yksi.
  • Tämä valikkokohta näkyy ainoastaan verkkotulostimissa tai tulostuspalvelimeen liitetyissä tulostimissa.
Profiililuettelo

Tulosta tulostimeen tallennettujen profiilien luettelo.

Tulosta fontit

PCL-fontit

PostScript Fonts (PostScript-fontit)

Tulosta näyte kaikista tulostimessa valitun komentokielen fonteista.

Huomautus: PostScript- ja PCL-emulointia varten on erilliset luettelot. Kukin emulointiraportti sisältää tulostusnäytteitä ja tietoja kunkin kielen fonteista.

Print Demo (Tulosta esitys)

Demo Page (Esittelysivu)

[käytettävissä olevien näytesivujen luettelo]

Tulosta RIP-koodia käyttävät demo-tiedostot sekä Flash-muistin ja levyasetukset.

Asset-raportti

Tulosta raportti, joka sisältää esimerkiksi tulostimen sarjanumeron ja mallinimen. Raportti sisältää tekstiä ja UPC-viivakoodeja, jotka voi skannata resurssitietokantaan.