Suojaus-valikko

Muut suojausasetukset -valikko

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Sisäänkirjautumisrajoitus

Virheelliset kirjautumisyritykset

1–10

Kirjautumisvirheen aikaraja

1–60

Lukitusaika

1–60

Kirjautumisen aikakatkaisu

1–900

Etäkirjautumisen aikakatkaisu

1–120

Määrittää tulostimen ohjauspaneelissa tehtyjen epäonnistuneiden kirjautumisyritysten määrän ja ajan, ennen kuin laite lukitaan kaikilta käyttäjiltä.

Huomautuksia:

 • Virheelliset kirjautumisyritykset -kohdassa määritetään, kuinka monta virheellistä kirjautumisyritystä sallitaan, ennen kuin laite lukitaan. 3 yritystä on oletusasetus.
 • Kirjautumisvirheen aikaraja -kohdassa määritetään ajanjakso, jonka kuluessa virheelliset kirjautumisyritykset sallitaan ennen laitteen lukitsemista. Oletusasetus on 5 minuuttia.
 • Lukitusaika-kohdassa määritetään, miten pitkäksi aikaa laite lukitaan, kun virheellisten kirjautumisten enimmäismäärä on ylittynyt. Oletusasetus on 5 minuuttia.
 • Kirjautumisen aikakatkaisu -kohdassa määritetään, kuinka kauan tulostimen aloitusnäyttö pysyy valmiustilassa, ennen kuin käyttäjä kirjataan automaattisesti ulos. Oletusasetus on 30 sekuntia.
 • Etäkirjautumisen aikakatkaisu -kohdassa määritetään, kuinka kauan etäliittymä (esimerkiksi web-sivu) pysyy valmiustilassa, ennen kuin käyttäjä kirjataan automaattisesti ulos. Oletusasetus on 10 minuuttia.

Luottamuksellinen tulostus -valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Virheellinen maks. PIN

Ei käytössä

2–10

Määrittää, miten monta kertaa väärä PIN voidaan antaa

Huomautuksia:

 • Tämä valikko näkyy ainoastaan, kun alustettu, toimiva tulostimen kiintolevy on asennettu.
 • Kun raja on saavutettu, kyseisen käyttäjätunnuksen ja PIN-koodin tulostustyöt poistetaan.
Luottamuksellisen työn vanheneminen

Ei käytössä

1 hour (1 tunti)

4 hours (4 tuntia)

24 Hours (24 tuntia)

1 week (1 viikko)

Määrittää, miten kauan luottamuksellinen tulostustyö säilyy tulostimessa

Huomautuksia:

 • Jos Työn vanheneminen -asetusta muutetaan, kun tulostimen RAM-muistissa tai kiintolevyllä on luottamuksellisia tulostustöitä, kyseisten tulostustöiden vanhenemisaikaa ei muuteta uuden oletusarvon mukaiseksi.
 • Jos tulostimesta katkaistaan virta, kaikki sen RAM-muistissa olevat luottamukselliset työt poistetaan.
Toista Työn vanheneminen

Ei käytössä

1 hour (1 tunti)

4 hours (4 tuntia)

24 Hours (24 tuntia)

1 week (1 viikko)

Asettaa ajan, kuinka kauan tulostin säilyttää tulostustöitä

Varmenna Työn vanheneminen

Ei käytössä

1 hour (1 tunti)

4 hours (4 tuntia)

24 Hours (24 tuntia)

1 week (1 viikko)

Asettaa ajan, kuinka kauan tulostin säilyttää vahvistusta vaativia tulostustöitä

Säilytä Työn vanheneminen

Ei käytössä

1 hour (1 tunti)

4 hours (4 tuntia)

24 Hours (24 tuntia)

1 week (1 viikko)

Asettaa ajan, kuinka kauan tulostin säilyttää myöhemmin suoritettavia tulostustöitä


Pyyhi väliaikaiset datatiedostot -valikko

Pyyhi väliaikaiset datatiedostot poistaa tulostimen kiintolevyltä vain sellaiset tulostustyötiedot, joita tiedostojärjestelmä ei käytä tällä hetkellä. Mitään kiintolevyn pysyviä tietoja ei hävitetä. Tällaisia ovat esimerkiksi ladatut fontit, makrot ja pidossa olevat työt.

Huomautus: Tämä valikko näkyy ainoastaan, jos alustettu ja toimiva kiintolevy on asennettu.

Valinta

Toiminto

Pyyhintätila

Ei käytössä

Automaattinen

Manuaalinen

Määritä väliaikaisten datatiedostojen pyyhintätila.

Huomautus: Oletusasetus on Automaattinen.

Automaattinen menetelmä

Kertapyyhintä

Monikertapyyhintä

Määritä automaattinen levyn pyyhinnän menetelmä.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Kertapyyhintä.
 • Erittäin luottamuksellinen tieto tulisi pyyhkiä vain käyttäen monikertamenetelmää.
Manuaalinen pyyhintämenetelmä

Kertapyyhintä

Monikertapyyhintä

Määritä manuaalinen levyn pyyhinnän menetelmä.

Huomautus: Oletusasetus on Kertapyyhintä.

Ajastettu menetelmä

Kertapyyhintä

Monikertapyyhintä

Määritä ajastettu levyn pyyhinnän menetelmä.

Huomautus: Oletusasetus on Kertapyyhintä.


Suojatarkistusloki-valikko

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Vie loki

Sallii valtuutetun käyttäjän suorittaman tarkistuslokin viennin

Huomautuksia:

 • Tarkistuslokin vieminen tulostimen ohjauspaneelista edellyttää, että tulostimeen on liitetty Flash-asema.
 • Tarkistuslokin voi ladata tietokoneeseen upotetusta web-palvelimesta.
Poista loki

Kyllä

Ei

Määrittää, poistetaanko tarkistuslokit

Huomautus: Oletusasetus on Kyllä.

Määritä loki

Ota tarkistus käyttöön

Ei

Kyllä

Ota etäloki käyttöön

Ei

Kyllä

Etälokiasetus

0–23

Lokiin kirjattavien tapahtumien vakavuus

0–7

Tarkistuslokien luontiasetusten määrittäminen

Huomautuksia:

 • Ota tarkistus käyttöön -toiminnolla määritetään, tallennetaanko tapahtumat suojaustarkistuslokiin ja etäjärjestelmän lokiin. Oletusarvo on Ei.
 • Ota etäloki käyttöön -toiminnolla määritetään, lähetetäänkö lokit etäpalvelimeen. Oletusarvo on Ei.
 • Etälokiasetuksella määritetään arvo, jonka perusteella lokit lähetetään etälokipalvelimeeen. Oletusasetus on 4.
 • Kun Suojatarkistusloki-toiminto on valittu käyttöön, kunkin tapahtuman vakavuusarvo kirjataan. Oletusasetus on 4.

Aseta päivämäärä ja aika -valikko

Valikkovaihtoehto

Kuvaus

Nykyinen päiväys ja aika

Näyttää tulostimen nykyiset päivämäärä- ja aika-asetukset

Aseta päivä ja aika manuaalisesti

[kirjoita pvm]

Huomautuksia:

 • Päiväys ja aika asetetaan muodossa VVVV-KK-PP TT:MM.
 • Päiväyksen ja ajan asettaminen manuaalisesti muuttaa Salli NTP -asetukseksi Ei käytössä.
Aikavyöhyke

[aikavyöhykeluettelo]

Huomautus: Oletusasetus on GMT-muisti.

Noudata kesäaikaa automaattisesti

Käytössä

Ei käytössä

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä. Tämä käyttää kesä-/talviaikaa aikavyöhykeasetusten mukaisesti.

Ota käyttöön NTP

Käytössä

Ei käytössä

Sallii verkkoaikatoiminnon, joka synkronoi verkossa olevien laitteiden kellot

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Asetus poistetaan käytöstä, jos asetat päiväyksen ja ajan manuaalisesti.