Network/Ports, menu

Menu Actieve NIC

Menuoptie

Beschrijving

Actieve NIC

Automatisch

[lijst met beschikbare netwerkkaarten]

Opmerkingen:

 • Automatisch is de standaardinstelling.
 • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als een optionele netwerkkaart is geïnstalleerd.

Menu's Standaardnetwerk of Netwerk [x]

Opmerking: in dit menu verschijnen alleen actieve poorten. Alle inactieve poorten worden weggelaten.

Menuoptie

Beschrijving

PCL SmartSwitch

Aan

Uit

Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • Als Uit is ingesteld, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie als de PS-SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
PS SmartSwitch

Aan

Uit

Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • Als Uit is ingesteld, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PS-emulatie als de PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
NPA-modus

Automatisch

Uit

Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol.

Opmerkingen:

 • Automatisch is de standaardinstelling.
 • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
Netwerkbuffer

Automatisch

3 KB tot [maximum toegestane grootte]

Hiermee stelt u de grootte van de netwerkinvoerbuffer in.

Opmerkingen:

 • Automatisch is de standaardinstelling.
 • De waarde kan in stappen van 1 kB worden gewijzigd.
 • De toegestane maximumgrootte is afhankelijk van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en de instelling van menu-item Bronnen opslaan (Aan of Uit).
 • Als u het maximale bereik van de netwerkbuffer wilt vergroten, kunt u de parallelle, seriële buffers en USB-buffers uitschakelen of kleiner maken.
 • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
Taken in buffer

Uit

Aan

Automatisch

Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat deze worden afgedrukt. Dit menu wordt alleen weergegeven als er een geformatteerde vaste schijf is geïnstalleerd.

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling.
 • Als Aan is ingesteld, worden afdruktaken op de vaste schijf van de printer opgeslagen.
 • Afdruktaken worden alleen automatisch opgeslagen in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens vanaf een andere invoerpoort.
 • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
Mac binair PS

Automatisch

Aan

Uit

Hiermee stelt u de printer in voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.

Opmerkingen:

 • Automatisch is de standaardinstelling.
 • Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.
 • Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.
Standaardnetwerkinstelling

Rapporten

Netwerkkaart

TCP/IP

IPv6

Draadloos

AppleTalk

Hiermee kunt u de netwerkinstellingen van de printer weergeven en instellen.

Opmerking: Het menu Draadloos verschijnt alleen als de printer op een draadloos netwerk is aangesloten.

Netwerkinstellingen [x]

Rapporten

Netwerkkaart

TCP/IP

IPv6

Draadloos

AppleTalk


Reports (Rapporten), menu

Dit menu is beschikbaar via het menu Netwerk/poorten:

Netwerk/poorten > Standaardnetwerk of Netwerk [x] > Standaardnetwerkinstelling of Netwerkconfiguratie > Rapporten of Netwerkrapporten

Menuoptie

Beschrijving

Pagina met printerinstelling

Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over de instellingen van de netwerkprinter, zoals het TCP/IP-adres.


Netwerkkaart, menu

Dit menu is beschikbaar via het menu Netwerk/poorten:

Netwerk/poort > Standaardnetwerk of Netwerk [x] > Standaardnetwerkinstallatie of Netwerk [x] instellen > Netwerkkaart

Menuoptie

Beschrijving

Kaartstatus weergeven

Aangesloten

Verbinding verbroken

Hiermee kunt u de verbindingsstatus van de netwerkkaart bekijken

Kaartsnelheid weergeven

Hiermee kunt u de snelheid van een actieve netwerkkaart bekijken

Netwerkadres

UAA

LAA

Hiermee kunt u de netwerkadressen bekijken

Timeout taak

0

10-225

Hiermee stelt u in na hoeveel seconden een vanaf het netwerk opgegeven afdruktaak kan worden geannuleerd.

Opmerking: 90 seconden is de standaardinstelling.

Voorblad

Uit

Aan

Hiermee kunt u een voorblad afdrukken op de printer

Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.


Menu TCP/IP

U kunt het menu op een van de volgende manieren openen:

Opmerking: Dit menu is alleen beschikbaar op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Optie

Tot

Hostnaam instellen

De huidige TCP/IP-hostnaam instellen.

IP-adres

Het huidige TCP/IP-adres bekijken of wijzigen.

Opmerking: Handmatige instelling van het IP-adres zet de instellingen voor DHCP inschakelen en Autom. IP op "Uit". Het zet BOOTP inschakelen en RARP inschakelen op "Uit" op systemen die BOOTP en RARP ondersteunen.

Netmasker

Het huidige TCP/IP-netmasker bekijken of wijzigen.

Gateway

De huidige TCP/IP-gateway bekijken of wijzigen.

DHCP inschakelen

Uit

Aan

Het DHCP-adres en de parametertoewijzing opgeven.

Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

RARP inschakelen

Uit

Aan

De instelling voor de toewijzing van het RARP-adres opgeven.

Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.

BOOTP inschakelen

Uit

Aan

De instelling voor de toewijzing van het BOOTP-adres opgeven.

Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

AutoIP inschakelen

Ja

Nee

De netwerkinstelling voor nulconfiguratie opgeven.

Opmerking: Ja is de standaardinstelling.

FTP/TFTP inschakelen

Ja

Nee

Bestanden naar de printer verzenden via de ingebouwde FTP-server.

Opmerking: Ja is de standaardinstelling.

HTTP-server inschakelen

Ja

Nee

De ingebouwde webserver (Embedded Web Server) inschakelen waarmee u de printer op afstand kunt controleren en beheren via een webbrowser.

Opmerking: Ja is de standaardinstelling.

WINS-serveradres

Het huidige WINS-serveradres weergeven of wijzigen.

DDNS inschakelen

Ja

Nee

De huidige DDNS-instelling bekijken of wijzigen.

Opmerking: Ja is de standaardinstelling.

mDNS inschakelen

Ja

Nee

De huidige mDNS-instelling bekijken of wijzigen.

Opmerking: Ja is de standaardinstelling.

DNS-serveradres

Het huidige DNS-serveradres weergeven of wijzigen.

Back-up DNS-serveradres [x]

Het huidige DNS-serveradres weergeven of wijzigen.

HTTPS inschakelen

Ja

Nee

De huidige HTTPS-instelling bekijken of wijzigen.

Opmerking: Ja is de standaardinstelling.


IPv6, menu

Dit menu is beschikbaar via het menu Netwerk/poorten:

Netwerk/poorten > Standaardnetwerk of Netwerk [x] > Standaardnetwerkinstelling of Netwerk [x]-instelling > IPv6

Opmerking: Dit menu is alleen beschikbaar voor netwerkmodellen of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Menuoptie

Beschrijving

IPv6 inschakelen

Aan

Uit

Hiermee schakelt u IPv6 op de printer in.

Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

Autom. configuratie

Aan

Uit

Hiermee stelt u in of de netwerkadapter de door een router automatisch geconfigureerde IPv6-adressen accepteert.

Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

Hostnaam instellen

Hier kunt u uw hostnaam instellen

Opmerking: deze instellingen kunt u alleen wijzigen via de Embedded Web Server.

Adres weergeven
Routeradres weergeven
Schakel DHCPv6 in

Aan

Uit

Hiermee schakelt u DHCPv6 op de printer in.

Opmerking: Aan is de standaardinstelling.


Menu Draadloos

Gebruik de volgende menu-items om de instellingen van de draadloze interne afdrukserver weer te geven of te configureren.

Opmerking: Dit menu is alleen beschikbaar op modellen die zijn verbonden met een draadloos netwerk.

Het menu Draadloos is beschikbaar vanuit het menu Netwerk/poorten:

Netwerk/poorten > Standaardnetwerk of Netwerk [x] > Standaardnetwerkinstelling of Netwerk [x] instellen > Draadloos

Menuoptie

Beschrijving

WPS PBC-modus

Hiermee kunt u de printer aansluiten op een draadloos netwerk door binnen een bepaalde tijdsperiode knoppen op de printer en het toegangspunt (draadloze router) in te drukken

WPS PIN-modus

Hiermee kunt u de printer aansluiten op een draadloos netwerk door een pincode in te stellen op de printer en deze code in te voeren bij de draadloze instellingen van het toegangspunt

WPS Automatisch vaststellen

Uitschakelen

Inschakelen

Hiermee wordt automatisch vastgesteld welke verbindingsmethode een toegangspunt met WPS gebruikt: de WPS-configuratiemethode met drukknop (PBC) of de WPS-configuratiemethode met pincode (PIN)

Opmerking: De standaardinstelling is Uitschakelen.

Netwerkmodus

Ad-hoc

Infrastructuur

Hiermee geeft u de netwerkmodus op

Opmerkingen:

 • Ad hoc is de standaardinstelling. Hiermee stelt u de draadloze verbinding rechtstreeks in tussen de printer en een computer.
 • Met Infrastructuur krijgt de printer toegang tot een netwerk via een toegangspunt.
Compatibiliteit

802.11b/g/n

802.11n

802.11b/g

Hiermee wordt de standaard voor draadloos netwerkgebruik voor het draadloze netwerk aangegeven

Opmerking: De standaardinstelling is 2.11b/g/n.

Netwerk kiezen

[lijst met beschikbare netwerken]

Hiermee kunt u een beschikbaar netwerk voor de printer selecteren

Signaalsterkte weergeven

Hiermee kunt u de kwaliteit van de draadloze verbinding bekijken

Beveiligingsmodus weergeven

Hiermee kunt u de coderingsmethode voor een draadloos netwerk bekijken


Opmerking: WPS (Wi-Fi Protected Setup) is een eenvoudige en veilige configuratie waarmee u een draadloos thuisnetwerk kunt opzetten en netwerkbeveiliging kunt inschakelen zonder kennis van de Wi-Fi-technologie. Het is niet langer nodig om voor netwerkapparaten de netwerknaam (SSID) en de WEP-sleutel of het WPA-wachtwoord te configureren.

AppleTalk, menu

U kunt als volgt het menu openen:

Optie

Tot

Inschakelen

Ja

Nee

Ondersteuning voor AppleTalk in- of uitschakelen.

Opmerking: "Nee" is de standaardinstelling.

Naam weergeven

De toegewezen AppleTalk-naam weergeven.

Opmerking: U kunt de AppleTalk-naam alleen wijzigen via de Embedded Web Server.

Adres weergeven

Het toegewezen AppleTalk-adres weergeven.

Opmerking: U kunt het AppleTalk-adres alleen wijzigen via de Embedded Web Server.

Zone instellen

[lijst met zones beschikbaar op het netwerk]

Een lijst met AppleTalk-zones weergeven die op het netwerk beschikbaar zijn.

Opmerking: De standaardzone voor het netwerk is de standaardinstelling.


Menu Standaard-USB

Menuoptie

Beschrijving

PCL SmartSwitch

Aan

Uit

Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
PS SmartSwitch

Aan

Uit

Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PCL-emulatie als PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
NPA-modus

Automatisch

Aan

Uit

Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol.

Opmerkingen:

 • Automatisch is de standaardinstelling. Met Automatisch controleert de printer gegevens, stelt de indeling vast en verwerkt gegevens vervolgens op de juiste manier.
 • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
USB-buffer

Automatisch

3 KB tot [maximum toegestane grootte]

Uitgeschakeld

Hiermee stelt u de grootte van de USB-invoerbuffer in.

Opmerkingen:

 • Automatisch is de standaardinstelling.
 • Met de waarde Uitgeschakeld schakelt u het opslaan van taken in de buffer uit. Taken die al in de buffer op de vaste schijf van de printer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken wordt hervat.
 • De instelling van de waarde voor de USB-buffergrootte kan in stappen van 1 kB worden aangepast.
 • De toegestane maximumgrootte is afhankelijk van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en de instelling van menu-item Bronnen opslaan (Aan of Uit).
 • Als u het maximale bereik van de USB-buffer wilt vergroten, kunt u de parallelle, seriële buffers en netwerkbuffers uitschakelen of kleiner maken.
 • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
Taken in buffer

Uit

Aan

Automatisch

Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat deze worden afgedrukt. Dit menu wordt alleen weergegeven als er een geformatteerde vaste schijf is geïnstalleerd in de printer.

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling.
 • Als Aan is ingesteld, worden afdruktaken op de vaste schijf van de printer opgeslagen.
 • Afdruktaken worden alleen automatisch opgeslagen in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens vanaf een andere invoerpoort.
 • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
Mac binair PS

Automatisch

Aan

Uit

Hiermee stelt u de printer in voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.

Opmerkingen:

 • Automatisch is de standaardinstelling.
 • Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.
 • Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.
ENA-adres

yyy.yyy.yyy.yyy

Hiermee worden de netwerkadresgegevens voor een externe afdrukserver ingesteld.

Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.

ENA-netmasker

yyy.yyy.yyy.yyy

Hiermee worden de netmaskergegevens voor een externe afdrukserver ingesteld.

Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.

ENA-gateway

yyy.yyy.yyy.yyy

Hiermee worden de gatewaygegevens voor een externe afdrukserver ingesteld.

Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.


Menu Parallel <x>

Menuoptie

Beschrijving

PCL SmartSwitch

Aan

Uit

Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op een seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie als de PS-SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
PS SmartSwitch

Aan

Uit

Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak op een seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PS-emulatie als de PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
NPA-modus

Automatisch

Aan

Uit

Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol.

Opmerkingen:

 • Automatisch is de standaardinstelling.
 • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
Parallelbuffer

Automatisch

3 KB tot [maximum toegestane grootte]

Uitgeschakeld

Hiermee stelt u de grootte van de parallelle invoerbuffer in.

Opmerkingen:

 • Automatisch is de standaardinstelling.
 • Met de waarde Uitgeschakeld schakelt u het opslaan van taken in de buffer uit. Afdruktaken die al in de buffer op de vaste schijf van de printer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken wordt hervat.
 • De instelling van de grootte van de parallelle buffer kan in stappen van 1 kB worden aangepast.
 • De toegestane maximumgrootte is afhankelijk van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en de instelling van menu-item Bronnen opslaan (Aan of Uit).
 • Als u het maximale bereik van de parallelbuffer wilt vergroten, kunt u de USB-buffers, seriële buffers en netwerkbuffers uitschakelen of kleiner maken.
 • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
Taken in buffer

Uit

Aan

Automatisch

Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat deze worden afgedrukt.

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling.
 • Als Aan is ingesteld, worden afdruktaken op de vaste schijf van de printer opgeslagen.
 • Afdruktaken worden alleen automatisch opgeslagen in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens vanaf een andere invoerpoort.
 • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
Uitgebreide status

Aan

Uit

Hiermee schakelt u bidirectionele communicatie via de parallelle interface in.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • Uit schakelt onderhandeling op de parallelle poort uit.
Protocol

Fastbytes

Standaard

Hiermee stelt u een protocol in voor de parallelle poort.

Opmerkingen:

 • Fastbytes is de standaardinstelling. Deze instelling biedt compatibiliteit met de meeste parallelle poorten en is de aanbevolen instelling.
 • De standaardinstelling probeert communicatieproblemen met de parallelle poort op te lossen.
INIT honoreren

Uit

Aan

Hiermee stelt u vast of de printer printerhardware-initialisatieverzoeken van de computer honoreert.

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling.
 • De computer dient een initialisatieverzoek in door het INIT-signaal op de parallelle poort te activeren. Veel computers activeren het INIT-signaal opnieuw als de computer wordt aangezet.
Parallelle modus 2

Aan

Uit

Hiermee bepaalt u hoe de gegevens van de parallelle poort worden gesampled aan de voor- of achterkant van de strobe.

Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

Mac binair PS

Automatisch

Aan

Uit

Hiermee stelt u de printer in voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.

Opmerkingen:

 • Automatisch is de standaardinstelling.
 • Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.
 • Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.
ENA-adres

yyy.yyy.yyy.yyy

Hiermee worden de netwerkadresgegevens voor een externe afdrukserver ingesteld.

Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.

ENA-netmasker

yyy.yyy.yyy.yyy

Hiermee worden de netmaskergegevens voor een externe afdrukserver ingesteld.

Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.

ENA-gateway

yyy.yyy.yyy.yyy

Hiermee worden de gatewaygegevens voor een externe afdrukserver ingesteld.

Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.


Menu Serieel [x]

Menuoptie

Beschrijving

PCL SmartSwitch

Aan

Uit

Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op een seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie als de PS-SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
PS SmartSwitch

Aan

Uit

Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak op een seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PS-emulatie als de PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
NPA-modus

Automatisch

Aan

Uit

Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol.

Opmerkingen:

 • Automatisch is de standaardinstelling. Met Automatisch controleert de printer gegevens, stelt de indeling vast en verwerkt de gegevens vervolgens op de juiste manier.
 • Als deze instelling is ingesteld op Aan, voert de printer NPA-verwerking uit. Als de gegevens niet een NPA-indeling hebben, worden deze als onverwerkbaar beschouwd en verwijderd.
 • Als deze instelling is ingesteld op Uit, voert de printer geen NPA-verwerking uit.
 • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
Seriële buffer

Automatisch

3 KB tot [maximum toegestane grootte]

Uitgeschakeld

Hiermee stelt u de grootte van de seriële invoerbuffer in.

Opmerkingen:

 • Automatisch is de standaardinstelling.
 • Met de waarde Uitgeschakeld schakelt u het opslaan van taken in de buffer uit. Afdruktaken die al in de schijfbuffer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken van nieuwe afdruktaken wordt hervat.
 • De instelling van de waarde van de seriële buffer kan in stappen van 1 kB worden aangepast.
 • De toegestane maximumgrootte is afhankelijk van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en de instelling van menu-item Bronnen opslaan (Aan of Uit).
 • Als u het maximale bereik van de seriële buffer wilt vergroten, kunt u de parallelle buffers, seriële buffers en netwerkbuffers uitschakelen of kleiner maken.
 • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
Taken in buffer

Uit

Aan

Automatisch

Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat deze worden afgedrukt.

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling. De printer buffert de afdruktaken niet op de vaste schijf van de printer.
 • Als Aan is ingesteld, worden afdruktaken op de vaste schijf van de printer opgeslagen.
 • Afdruktaken worden alleen automatisch opgeslagen in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens vanaf een andere invoerpoort.
 • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
Protocol

DTR

DTR/DSR

XON/XOFF

XON/XOFF/DTR

XONXOFF/DTRDSR

Hiermee selecteert u de instellingen van de hardware- en software-handshaking voor de seriële poort.

Opmerkingen:

 • DTR is de standaardinstelling.
 • DTR/DSR is een instelling voor hardware-handshaking.
 • XON/XOFF is een instelling voor software-handshaking.
 • XON/XOFF/DTR en XON/XOFF/DTR/DSR zijn instellingen voor gecombineerde hardware- en software-handshaking.
Robust XON

Uit

Aan

Hiermee bepaalt u of de beschikbaarheid van de printer wordt gemeld aan de computer.

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling.
 • Dit menu-item is alleen van toepassing op de seriële poort als Serieel protocol is ingesteld op XON/XOFF.
Baud

9600

19200

38400

57600

115200

138200

172800

230400

345600

1200

2400

4800

Hiermee stelt u in met welke snelheid gegevens via de seriële poort kunnen worden ontvangen.

Opmerkingen:

 • 9600 is de standaardinstelling.
 • De baudwaarden 138200, 172800, 230400 en 345600 worden alleen weergegeven in het menu Std. serieel. Deze instellingen worden niet weergegeven in de menu's Serieel optie 1, Serieel optie 2 of Serieel optie 3.
Databits

8

7

Hiermee stelt u in hoeveel databits per transmissieframe worden verzonden.

Opmerking: 8 is de standaardinstelling.

Pariteit

Geen

Negeren

Even

Oneven

Hiermee selecteert u de pariteit voor seriële in- en uitvoerframes.

Opmerking: Geen is de standaardinstelling.

DSR honoreren

Uit

Aan

Hiermee bepaalt u of de printer al dan niet het DSR-signaal gebruikt.

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling.
 • DSR is een handshaking-signaal dat wordt gebruikt door de meeste seriële kabels. DSR wordt door de seriële poort gebruikt om onderscheid te maken tussen gegevens die door de computer zijn verzonden en gegevens die zijn veroorzaakt door elektrische ruis in de seriële kabel. De elektrische ruis kan tot gevolg hebben dat er ongewenste tekens worden afgedrukt. Stel deze optie in op Aan om te voorkomen dat er ongewenste tekens worden afgedrukt.

Menu Instellingen SMTP

Menuoptie

Beschrijving

Primaire SMTP-gateway

Hiermee kunt u de gegevens voor de SMTP-servergateway en -poort opgeven

Opmerking: "25" is de standaard-SMTP-gatewaypoort.

Primaire SMTP-gatewaypoort
Secundaire SMTP-gateway
Primaire SMTP-gatewaypoort
SMTP-time-out

5–30

Hiermee kunt u het aantal seconden opgeven waarna de server een poging een e-mail te verzenden beëindigt.

Opmerking: "30 seconden" is de standaardinstelling.

Antwoordadres

Hiermee geeft u het antwoordadres van maximaal 128 tekens op in e-mailberichten die door de printer worden verzonden

SSL gebruiken

Uitgeschakeld

Onderhandelen

Vereist

Hiermee wordt de printer ingesteld op het gebruik van SSL voor extra veiligheid bij het maken van een verbinding met de SMTP-server

Opmerkingen:

 • Uitgeschakeld is de standaardinstelling.
 • Wanneer de instelling Onderhandelen wordt gebruikt, bepaalt de SMTP-server of SSL wordt gebruikt.
Verificatie SMTP-server

Geen verificatie vereist

Aanmelden/Normaal

CRAM-MD5

Digest-MD5

NTLM

Kerberos 5

Hiermee kunt u opgeven welk type verificatie voor de gebruiker is vereist om te kunnen scannen naar e-mail.

Opmerking: Geen verifcatie vereist is de standaardinstelling.

Door het apparaat geïnitieerde e-mail

Geen

SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

Hiermee wordt opgegeven welke referenties worden gebruikt bij het communiceren met de SMTP-server. Sommige SMTP-servers vereisen referenties om e-mail te kunnen verzenden.

Opmerkingen:

 • Door het apparaat geïnitieerde e-mail en Door de gebruiker geïnitieerde e-mail zijn standaard ingesteld op Geen.
 • Gebruikersnaam apparaat en Wachtwoord apparaat worden gebruikt om aan te melden bij de SMTP-server als SMTP-referenties van apparaat gebruiken is geselecteerd.
Door de gebruiker geïnitieerde e-mail

Geen

SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

Gebruikersnaam en wachtwoord voor de sessie gebruiken

E-mailadres en wachtwoord voor de sessie gebruiken

Gebruiker vragen

Gebruikersnaam apparaat
Wachtwoord apparaat
Kerberos 5-realm
NTLM-domein