Instellingen, menu

Algemene instellingen, menu

Optie

Tot

Taal op display

Engels

Francais

Deutsch

Italiano

Espanol

Dansk

Norsk

Nederlands

Zweeds

Portugees

Suomi

Russisch

Polski

Grieks

Magyar

Turkce

Cesky

Vereenvoudigd Chinees

Traditioneel Chinees

Koreaans

Japans

De taal van de tekst op het display selecteren.

Opmerking: Niet alle talen zijn op alle modellen beschikbaar. Mogelijk moet u voor sommige talen speciale hardware installeren.

Ecomodus

Uit

Energie

Energie/papier

Papier

Gebruik van energie, papier of speciaal afdrukmateriaal minimaliseren.

Opmerkingen:

 • "Uit" is de standaardinstelling. Hiermee zet u de printer terug in de standaardinstellingen.
 • Als u Eco Mode instelt op Energie of Papier, kan dit invloed hebben op de prestaties van de printer, maar niet op de afdrukkwaliteit.
Stille modus

Uit

Aan

Het geluid van de printer minimaliseren.

Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.

Initiële set-up uitvoeren

Ja

Nee

De installatiewizard uitvoeren.

Toetsenbord

Type toetsenbord

Engels

Francais

Francais Canadien

Deutsch

Italiano

Espanol

Grieks

Dansk

Norsk

Nederlands

Zweeds

Suomi

Portugees

Russisch

Polski

Zwitsers-Duits

Zwitsers-Frans

Koreaans

Magyar

Turkce

Cesky

Vereenvoudigd Chinees

Traditioneel Chinees

Japans

Aangepaste toets [x]

Een taal en informatie voor de aangepaste toets opgeven voor het toetsenbord van de display.

Papierformaten

Verenigde Staten

Metrisch

Hiermee geeft u de maateenheden voor papierformaten op.

Opmerkingen:

 • Verenigde Staten is de standaardinstelling.
 • De eerste instelling wordt bepaald door het land of de regio die u selecteert in de installatiewizard.
Weergegeven informatie

Linkerkant

Rechterkant

Aangepaste tekst [x]

Opgeven wat in de bovenste hoeken van het startscherm wordt weergegeven.

Kies uit de volgende opties voor de linker- en rechterzijde:

Geen

IP-adres

Hostnaam

Contactpersoon

Locatie

Datum/tijd

mDNS/DDNS-servicenaam

Naam configuratieloos programma

Aangepaste tekst [x]

Modelnaam

Opmerkingen:

 • Bij de standaardinstelling wordt aan de linkerkant het IP-adres weergegeven.
 • Bij de standaardinstelling wordt aan de rechterkant datum/tijd weergegeven.
Weergegeven informatie (vervolg)

Zwarte toner

Cyaan toner

Magenta toner

Gele toner

Zwarte beeldverwerkingseenhd

Cyaan beeldverwerkingseenhd

Magenta beeldverwerkingseenhd

Gele beeldverwerkingseenhd

Verhittingsstation

Overdrachtsmodule

Hiermee kunt u de weergegeven informatie voor Supplies aanpassen.

Maak een keuze uit de volgende instellingen:

Wanneer weergeven

Niet weergeven

Display

Berichten die moeten worden weergegeven

Standaard

Alternatief

Standaard

[tekstinvoer]

Alternatief

[tekstinvoer]

Opmerking: Niet weergeven is de standaardinstelling voor Wanneer weergeven.

Weergegeven informatie (vervolg)

Toneroverloopfles

Papier vast

Plaats papier

Fouten die onderhoud vereisen

Hiermee kunt u de weergegeven informatie voor bepaalde menu's aanpassen.

Maak een keuze uit de volgende instellingen:

Display

Ja

Nee

Berichten die moeten worden weergegeven

Standaard

Alternatief

Standaard

[tekstinvoer]

Alternatief

[tekstinvoer]

Opmerking: Nee is de standaardinstelling voor Weergeven.

Beginscherm aanpassen

Taal wijzigen

Wachttaken zoeken

Wachttaken

USB-station

Profielen en oplossingen

Bladwijzers

Taken per gebruiker

De pictogrammen wijzigen die worden weergegeven in het startscherm.

Maak een keuze uit de volgende opties voor elk pictogram:

Display

Niet weergeven

Datumindeling

MM-DD-JJJJ

DD-MM-JJJJ

JJJJ-MM-DD

De notatie van de datum instellen.

Opmerking: MM-DD-YYYY is de standaardinstelling. DD-MM-YYYY is de internationale standaardinstelling.

Tijdsindeling

12-uurs klok

24-uurs klok

De notatie van de tijd instellen.

Opmerking: 12-uurs klok is de standaardinstelling.

Helderheid van scherm

20–100

De helderheid van het display aanpassen.

Opmerking: 100 is de standaardinstelling.

Audiofeedback

Knopfeedback

Aan

Uit

Volume

1-10

Het geluidsvolume voor de knoppen instellen.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling voor knopfeedback.
 • 5 is de standaardinstelling voor het volume.
Bladwijzers weergeven

Ja

Nee

Instellen bladwijzers worden weergegeven in het gedeelte met wachttaken.

Opmerking: Ja is de standaardinstelling.

Vernieuwingsfrequentie webpagina

30–300

Het aantal seconden instellen voordat de Embedded Web Server wordt vernieuwd.

Opmerking: 120 is de standaardinstelling.

Contactpersoon

Een contactpersoon opgeven.

Opmerking: De naam van de contactpersoon wordt opgeslagen op de Embedded Web Server.

Locatie

De locatie opgeven.

Opmerking: De locatie wordt opgeslagen op de Embedded Web Server.

Alarmen

Alarminstelling

Cartridge-alarm

Hiermee stelt u een alarmsignaal in dat wordt afgespeeld wanneer de gebruiker moet ingrijpen.

Selecteer een van de volgende opties voor de afzonderlijke alarmen:

Uit

Eén keer

Continu

Opmerkingen:

 • Eén is de standaardinstelling voor Alarminstelling en Cartridge-alarm. Hierdoor worden meerdere korte alarmsignalen afgespeeld.
 • Speelt herhaaldelijk een aantal snelle, regelmatige alarmsignalen af.
Time-outs

Stand-bymodus

Uitgeschakeld

1–240

Instellen na hoeveel minuten de printer overschakelt op de stand-bymodus.

Opmerking: 15 is de standaardinstelling.

Time-outs

Slaapstand

Uitgeschakeld

1–240

Hiermee stelt u in na hoeveel minuten de spaarstand wordt ingeschakeld nadat een taak is afgedrukt.

Opmerkingen:

 • De standaardinstelling is 5 minuten.
 • Met lagere instellingen bespaart u energie, maar kan de opwarmtijd langer zijn.
 • Selecteer de laagste instelling als de printer op hetzelfde stroomcircuit is aangesloten als de verlichting en u merkt dat de verlichting flikkert.
 • Selecteer een hoge instelling als de printer continu wordt gebruikt. De printer is dan in de meeste gevallen gereed om af te drukken met een minimale opwarmtijd.
 • "Uit" wordt alleen weergegeven als Energiebesparing is ingesteld op Uit.
Time-outs

Sluimerstand time-out

Uitgeschakeld

1-3 uur

6 uur

1-3 dagen

1-2 weken

1 maand

Hiermee wordt ingesteld na hoeveel tijd de printer overschakelt naar de sluimerstand.

Opmerking: 3 dagen is de standaardinstelling.

Time-outs

Sluimerstand time-out bij verbinding

Sluimerstand

Slaapstand niet inschakelen

De printer instellen op de sluimerstand zelfs als er een actieve Ethernet-verbinding is.

Opmerking: Geen sluimerstand is de standaardinstelling.

Time-outs

Time-out scherm

15–300

De tijd instellen die de printer wacht voor het scherm terugkeert naar de stand Gereed.

Opmerking: "30 seconden" is de standaardinstelling.

Time-outs

Afdruktime-out

Uitgeschakeld

1–255

Stel in hoe lang de printer wacht om een melding voor einde taak te ontvangen voordat de rest van de taak wordt geannuleerd.

Opmerkingen:

 • 90 seconden is de standaardinstelling.
 • Als de timer is verlopen, wordt elke gedeeltelijk afgedrukte pagina die nog aanwezig is in de printer, afgedrukt.
 • "Afdruktime-out" is alleen beschikbaar als u PCL-emulatie gebruikt.
Time-outs

Wachttime-out

Uitgeschakeld

15–65535

Instellen hoelang de printer wacht op verdere gegevens voordat de afdruktaak wordt geannuleerd.

Opmerkingen:

 • 40 seconden is de standaardinstelling.
 • Wachttime-out is alleen beschikbaar wanneer de printer PostScript-emulatie gebruikt.
Time-outs

Time-out taakwachtstand

5–255

Instellen hoelang de printer op een handeling van de gebruiker wacht voordat de taken die niet-beschikbare bronnen vereisen in de wacht worden gezet en de andere taken in de afdrukwachtrij worden verwerkt.

Opmerkingen:

 • 30 is de standaardinstelling.
 • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd.
Afdrukherstel

Auto doorgaan

Uitgeschakeld

5–255

De printer opdracht geven om automatisch door te gaan als bepaalde offline situaties niet binnen de opgegeven periode zijn opgelost.

Opmerking: Disabled (Uitgeschakeld) is de standaardinstelling.

Afdrukherstel

Herstel na storing

Aan

Uit

Automatisch

Opgeven of de printer vastgelopen pagina's opnieuw moet afdrukken.

Opmerkingen:

 • "Automatisch" is de standaardinstelling. De printer drukt vastgelopen pagina's opnieuw af, tenzij het geheugen om de pagina's op te slaan benodigd is voor andere afdruktaken.
 • Als "Aan" de instelling is, worden vastgelopen pagina's altijd opnieuw afgedrukt.
 • Als "Uit" de instelling is, worden vastgelopen pagina's nooit opnieuw afgedrukt.
Afdrukherstel

Paginabeveiliging

Uit

Aan

Een pagina afdrukken die anders mogelijk niet zou worden afgedrukt.

Opmerkingen:

 • "Uit" is de standaardinstelling. Met de instelling "Uit" wordt een pagina gedeeltelijk afgedrukt wanneer er niet genoeg geheugen is om de hele pagina af te drukken.
 • Met de instelling Aan worden pagina's volledig afgedrukt.
Druk op slaapknop

Niets doen

Sleep (Slapen)

Bepalen hoe de printer in de inactieve stand reageert als er kort op de slaapknop wordt gedrukt.

Opmerking: Slapen is de standaardinstelling.

Slaapknop ingedrukt houden

Niets doen

Sleep (Slapen)

Bepalen hoe de printer in de inactieve stand reageert als er lang op de slaapknop wordt gedrukt.

Opmerking: Niets doen is de standaardinstelling.

Standaardfabrieksinstellingen

Niet herstellen

Nu herstellen

De standaardfabrieksinstelling van de printer gebruiken.

Opmerkingen:

 • "Niet herstellen" is de standaardinstelling.
 • Als "Nu herstellen" is ingesteld, worden alle printerinstellingen teruggezet in de standaardinstellingen, met uitzondering van de menu-instellingen voor Netwerk en Poorten. Alle downloads in het RAM worden verwijderd. Downloads die in het flashgeheugen of op de vaste schijf zijn opgeslagen, worden niet verwijderd.
Gecomprimeerd logbestand exporteren

Exporteren

Configuratiebestanden exporteren naar een flashstation.


Menu Flashstation

Menuoptie

Beschrijving

Exemplaren

1–999

Hiermee geeft u een standaardaantal exemplaren op voor elke afdruktaak.

Opmerking: 1 is de standaardinstelling.

Papierbron

Lade [x]

Universeellader

Handmatige papierinvoer

Handmatige envelopinvoer

Hiermee stelt u de standaardpapierbron in voor alle afdruktaken

Opmerking: Lade 1 (standaardlade) is de standaardinstelling.

Kleur

Kleur

Alleen zwart

Hiermee worden afdrukken in kleur gemaakt

Opmerking: Kleur is de standaardinstelling.

Sorteren

Aan (1,2,1,2,1,2)

Uit (1,1,1,2,2,2)

Hiermee houdt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u meerdere exemplaren afdrukt.

Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

Zijden (Duplex)

Enkelzijdig

Dubbelzijdig

Hiermee bepaalt u of op één zijde of beide zijden van het papier wordt afgedrukt

Opmerking: Enkelzijdig is de standaardinstelling.

Duplex inbinden

Lange zijde

Korte zijde

Hiermee definieert u hoe dubbelzijdig afgedrukte pagina's worden ingebonden en wat de afdrukstand is van de achterzijde van de pagina ten opzichte van de voorzijde van de pagina.

Opmerkingen:

 • Lange zijde is de standaardinstelling. Voor Inbinden aan lange zijde worden pagina's ingebonden langs de lange zijde van de pagina (linkerrand voor staand, bovenrand voor liggend).
 • Met Korte zijde worden pagina's ingebonden langs de korte zijde van de pagina (bovenrand voor staand, linkerrand voor liggend).
Stand papierbesparing

Automatisch

Liggend

Staand

Hiermee stelt u de afdrukstand in van een document met meerdere pagina's

Opmerkingen:

 • Automatisch is de standaardinstelling. De printer kiest tussen de afdrukstanden Staand en Liggend.
 • Deze instelling is van toepassing als Papierbesparing in dit menu niet is ingesteld op Uit.
Papierbesparing

Uit

2 per vel

3 per vel

4 per vel

6 per vel

9 per vel

12 per vel

16 per vel

Hiermee geeft u aan dat meerdere paginabeelden afgedrukt moeten worden op één zijde van een vel papier.

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling.
 • Het geselecteerde aantal is het aantal paginabeelden dat per zijde wordt afgedrukt.
Rand papierbesparing

Geen

Effen

Hiermee drukt u een rand af rond elk paginabeeld wanneer Papierbesparing wordt gebruikt.

Opmerkingen:

 • Geen is de standaardinstelling.
 • Deze instelling is van toepassing als Papierbesparing in dit menu niet is ingesteld op Uit.
Indeling papierbesparing

Horizontaal

Omgekeerd horizon.

Omgekeerd verticaal

Verticaal

Hiermee stelt u de positie van meerdere paginabeelden in als Papierbesparing wordt gebruikt.

Opmerkingen:

 • Horizontaal is de standaardinstelling.
 • De positie hangt af van het aantal pagina's en de afdrukstand (staand of liggend).
 • Deze instelling is van toepassing als Papierbesparing in dit menu niet is ingesteld op Uit.
Scheidingspagina's

Uit

Tussen kopieën

Tussen taken

Tussen pagina's

Hiermee stelt u in of er lege scheidingsvellen worden ingevoerd.

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling.
 • Met Tussen exemplaren voegt u een lege pagina in tussen elke kopie van een afdruktaak als Sorteren staat ingesteld op Aan. Als Sorteren is ingesteld op Uit, wordt een lege pagina ingevoegd tussen alle sets afgedrukte pagina's (tussen alle pagina's 1, tussen alle pagina's 2 enzovoort).
 • Met Tussen taken voegt u een leeg vel in tussen afdruktaken.
 • Met Tussen pagina's voegt u een leeg vel in tussen elke pagina van de afdruktaak. Deze instelling is handig als u transparanten afdrukt of lege pagina's in een document wilt opnemen.
Bron scheidingsblad

Lade [x]

Handinvoer

Hiermee geeft u de papierbron voor de scheidingsvellen op.

Opmerkingen:

 • Lade 1 (standaardlade) is de standaardinstelling.
 • In het menu Papier stelt u Configuratie U-lader in op Cassette om de handinvoer als menu-instelling weer te geven.
Lege pagina's

Niet afdrukken

Afdrukken

Hiermee stelt u in of er lege pagina's in een afdruktaak worden ingevoegd.

Opmerking: Niet afdrukken is de standaardinstelling.


Menu Instellen

Menuoptie

Beschrijving

Printertaal

PS-emulatie

PCL-emulatie

Hiermee wordt de standaardprintertaal ingesteld.

Opmerkingen:

 • De standaardprintertaal is PS-emulatie.
 • Als een bepaalde printertaal als standaardtaal is ingesteld, betekent dit niet dat programma's geen afdruktaken kunnen verzenden die een andere printertaal gebruiken.
Taak in wachtrij

Uit

Aan

Geeft aan dat afdruktaken uit de afdrukwachtrij worden verwijderd als ze niet-beschikbare printeropties of aangepaste instellingen vereisen. De taken worden in een aparte afdrukwachtrij opgeslagen, zodat andere afdruktaken normaal kunnen worden afgedrukt. Wanneer de ontbrekende gegevens en/of opties beschikbaar zijn, worden de opgeslagen taken afgedrukt.

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling.
 • Dit menu wordt alleen weergegeven als een vaste schijf in de printer is geïnstalleerd die niet alleen-lezen is. Deze vereiste zorgt ervoor dat opgeslagen taken niet worden verwijderd als de stroomtoevoer naar de printer wegvalt.
Afdrukgebied

Normaal

Hele pagina

Hiermee stelt u het logische en fysieke afdrukbare gebied in.

Opmerkingen:

 • Normaal is de standaardinstelling. Als u probeert gegevens af te drukken in het niet-afdrukbare gebied dat is aangegeven via de instelling Normaal, snijdt de printer de afbeelding bij op de begrenzing.
 • Als de instelling Hele pagina is ingeschakeld, kunt u de afbeelding verplaatsen naar het niet-afdrukbare gebied dat is aangegeven via de instelling Normaal, maar de printer snijdt de afbeelding bij op de begrenzing van de instelling Normaal. De instelling Hele pagina is alleen van toepassing op pagina’s die zijn afgedrukt met een PCL 5e-interpreter. Deze instelling is niet van invloed op pagina’s die worden afgedrukt met de PCL XL- of PostScript-interpreter.
Printergebruik

Max. snelheid

Max. rendement

Hiermee stelt u het gebruik van kleurentoner voor het afdrukken in

Opmerkingen:

 • Max. snelheid is de standaardprinterinstelling.
 • Het printerstuurprogramma kan deze instelling negeren.
Modus Alleen zwart

Uit

Aan

Hiermee stelt u de printer zo in dat tekst en afbeeldingen alleen met de zwarte cartridge worden afgedrukt.

Opmerking: Uit is de standaardinstelling.

Downloadbestemming

RAM

Flash

Schijf

Hiermee stelt u de opslaglocatie voor downloads in.

Opmerkingen:

 • RAM is de standaardinstelling. In het RAM-geheugen worden de bronnen tijdelijk opgeslagen.
 • Als downloads worden opgeslagen in het flashgeheugen of op de vaste schijf van een printer, worden deze permanent opgeslagen. De downloads blijven aanwezig in het flashgeheugen of op de vaste schijf, ook als de printer wordt uitgezet.
 • Dit menu wordt alleen weergegeven als een flashstation en/of optionele vaste schijf is geïnstalleerd.
Bronnen opslaan

Uit

Aan

Hiermee stelt u in wat de printer moet doen met geladen bronnen, zoals lettertypen en macro's die zijn opgeslagen in het RAM-geheugen, als de printer een taak ontvangt die meer geheugen vereist dan er beschikbaar is.

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling. Als Uit is ingesteld, worden downloads bewaard op de printer tot het geheugen nodig is voor andere taken. Downloads worden verwijderd zodat afdruktaken kunnen worden verwerkt.
 • Als Aan is ingesteld, blijven geladen bronnen bewaard, ook wanneer de taal wordt gewijzigd en de printer opnieuw wordt ingesteld. Als de printer onvoldoende geheugen heeft, wordt het bericht 38 Geheugen vol weergegeven. Downloads worden niet verwijderd.
Volgorde voor alles afdrukken

Alfabetisch

Oudste taak als eerste

Nieuwste taak als eerste

Hiermee bepaalt u de volgorde waarin vastgehouden en vertrouwelijke taken worden afgedrukt als Alles afdrukken is geselecteerd

Opmerking: De standaardinstelling is Alfabetisch. Afdruktaken verschijnen altijd in alfabetische volgorde op het bedieningspaneel van de printer.


Menu Taakadministratie

Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als een geformatteerde, niet-defecte vaste schijf in de printer is geïnstalleerd. De vaste schijf van de printer mag niet beveiligd zijn tegen lezen/schrijven of schrijven.

Menuoptie

Beschrijving

Logbestand voor taakadministratie

Uit

Aan

Hiermee bepaalt u of de printer een logbestand maakt voor de ontvangen afdruktaken

Opmerking: Uit is de standaardinstelling.

Hulpprogramma's voor taakadminstratie

Hiermee kunt u de logbestanden afdrukken en verwijderen of exporteren naar een flashstation

Frequentie administratielogbestand

Maandelijks

Wekelijks

Hiermee bepaalt u hoe vaak een logbestand wordt gemaakt

Opmerking: Maandelijks is de standaardinstelling.

Actie logbestand bij einde van frequentie

Geen

Huidig logbestand e-mailen

Huidig logbestand e-mailen en verwijderen

Huidig logbestand plaatsen

Huidig logbestand plaatsen en verwijderen

Hiermee bepaalt u hoe de printer reageert aan het einde van de opgegeven frequentie

Opmerking: Geen is de standaardinstelling.

Schijf bijna vol

1–99

Uit

Hiermee kunt u opgeven hoe groot het logbestand maximaal kan zijn voordat de handeling bij Actie schijf bijna vol wordt uitgevoerd

Opmerking: 5MB is de standaardinstelling.

Actie schijf bijna vol

Geen

Huidig logbestand e-mailen

Huidig logbestand e-mailen en verwijderen

Oudste logbestand e-mailen en verwijderen

Huidig logbestand plaatsen

Huidig logbestand plaatsen en verwijderen

Oudste logbestand plaatsen en verwijderen

Huidig logbestand verwijderen

Oudste logbestand verwijderen

Alle logbestanden verwijderen

Alles verwijderen behalve huidig logbestand

Hiermee bepaalt u hoe de printer reageert als de vaste schijf van de printer bijna vol is

Opmerkingen:

 • Geen is de standaardinstelling.
 • De waarde die is opgeven bij Schijf bijna vol bepaalt wanneer deze actie wordt uitgevoerd.
Actie schijf vol

Geen

Huidig logbestand e-mailen en verwijderen

Oudste logbestand e-mailen en verwijderen

Huidig logbestand plaatsen en verwijderen

Oudste logbestand plaatsen en verwijderen

Huidig logbestand verwijderen

Oudste logbestand verwijderen

Alle logbestanden verwijderen

Alles verwijderen behalve huidig logbestand

Hiermee bepaalt u hoe de printer reageert als het maximale schijfgebruik is bereikt (100 MB)

Opmerking: Geen is de standaardinstelling.

URL voor plaatsen logbestanden

Hiermee bepaalt u waar de logbestanden worden geplaatst door de printer

E-mailadres voor verzenden logbestanden

Hier kunt u het e-mailadres opgeven waarnaar de logbestanden voor taakadministratie worden verzonden

Voorvoegsel logbestand

Opmerking: Het huidige hostnaam die is opgegeven in het menu TCP/IP, wordt gebruikt als standaardvoorvoegsel voor het logbestand.


Finishing (Afwerking), menu

Menuoptie

Beschrijving

Zijden (Duplex)

1-zijdig

2-zijdig

Hiermee bepaalt u of dubbelzijdig afdrukken is ingesteld als de standaardinstelling voor alle afdruktaken.

Opmerkingen:

 • 1-zijdig is de standaardinstelling.
 • U kunt dubbelzijdig afdrukken instellen in het programma. Voor Windows-gebruikers: klik op Bestand > Afdrukken en vervolgens op Eigenschappen, Voorkeuren, Opties of Instellen. Voor Macintosh-gebruikers: kies Archief > Druk af en pas de instellingen aan in het dialoogvenster en de pop-upmenu's voor afdrukken.
Duplex inbinden

Lange zijde

Korte zijde

Hiermee definieert u hoe dubbelzijdig afgedrukte pagina's worden ingebonden en wat de afdrukstand is van de achterzijde van de pagina in relatie tot de voorzijde van de pagina.

Opmerkingen:

 • Lange zijde is de standaardinstelling.
 • Voor Inbinden aan lange zijde worden pagina's ingebonden langs de lange zijde van de pagina (linkerrand voor staand, bovenrand voor liggend).
 • Voor Inbinden aan korte zijde worden pagina's ingebonden langs de korte zijde van de pagina (bovenrand voor staand, linkerrand voor liggend).
Exemplaren

1-999

Hiermee geeft u een standaardaantal exemplaren op voor elke afdruktaak.

Opmerking: "1" is de standaardinstelling.

Lege pagina's

Niet afdrukken

Afdrukken

Hiermee stelt u in of er lege pagina's in een afdruktaak worden ingevoegd.

Opmerking: Niet afdrukken is de standaardinstelling.

Sorteren

Aan (1,2,1,2,1,2)

Uit (1,1,1,2,2,2)

Hiermee houdt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u meerdere exemplaren afdrukt.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling. De pagina's worden niet gesorteerd.
 • Met de instelling Aan wordt de afdruktaak op volgorde gehouden.
 • Beide instellingen zorgen ervoor dat de gehele afdruktaak zo vaak wordt afgedrukt als is opgegeven in de menu-instelling Exemplaren.
Scheidingsvellen

Uit

Tussen exemplaren

Tussen taken

Tussen pagina's

Hiermee stelt u in of er lege scheidingsvellen worden ingevoerd.

Opmerkingen:

 • "Uit" is de standaardinstelling.
 • Met Tussen exemplaren voegt u een lege pagina in tussen elke kopie van een afdruktaak als Sorteren staat ingesteld op Aan. Als Sorteren is ingesteld op Uit, wordt een lege pagina ingevoegd tussen alle sets afgedrukte pagina's (tussen alle pagina's 1, tussen alle pagina's 2 enzovoort).
 • Met Tussen taken voegt u een leeg vel in tussen afdruktaken.
 • Met Tussen pagina's voegt u een leeg vel in tussen elke pagina van de afdruktaak. Deze instelling is handig als u transparanten afdrukt of pagina's voor aantekeningen in een document wilt opnemen.
Bron scheidingspagina

Lade [x]

Handmatige invoer

Hiermee geeft u de papierbron voor de scheidingsvellen op.

Opmerking: "(Lade 1) (standaardlade)" is de standaardinstelling.

Papierbesparing

Uit

2 per vel

3 per vel

4 per vel

6 per vel

9 per vel

12 per vel

16 per vel

Hiermee geeft u aan dat meerdere paginabeelden moeten worden afgedrukt op één zijde van een vel papier.

Opmerkingen:

 • "Uit" is de standaardinstelling.
 • Het geselecteerde aantal is het aantal paginabeelden dat op elke pagina wordt afgedrukt.
Indeling papierbesparing

Horizontaal

Omgekeerd horizon.

Omgekeerd verticaal

Verticaal

Hiermee geeft u de positie op van afbeeldingen met meerdere pagina's.

Opmerkingen:

 • Horizontaal is de standaardinstelling.
 • De positie hangt af van het aantal afbeeldingen en de afdrukstand van de afbeeldingen (staand of liggend).
Stand papierbesparing

Automatisch

Liggend

Staand

Hiermee stelt u de afdrukstand in van een vel waarop meerdere pagina's worden afgedrukt.

Opmerking: "Automatisch" is de standaardinstelling. De printer kiest tussen de afdrukstanden Staand en Liggend.

Rand papierbesparing

Geen

Effen

Hiermee drukt u een rand af rond elke afbeelding op de pagina

Opmerking: Geen is de standaardinstelling.


Menu Kwaliteit

Optie

Tot

Afdrukmodus

Kleur

Alleen zwart

Opgeven of beelden in kleur moeten worden afgedrukt.

Opmerking: "Kleur" is de standaardinstelling.

Kleurcorrectie

Automatisch

Uit

Handmatig

Kleuruitvoer op de afgedrukte pagina aanpassen.

Opmerking: "Automatisch" is de standaardinstelling.

Afdrukresolutie

Beeldkwaliteit 1200

De resolutie instellen van de afgedrukte uitvoer.

Tonerintensiteit

1-5

Afdrukken lichter of donkerder maken.

Opmerking: 4 is de standaardinstelling.

Dunne lijnen verbeteren

Aan

Uit

Een afdrukmodus inschakelen die speciaal bedoeld is voor bestanden met nauwkeurige details, zoals bouwkundige tekeningen, kaarten, stroomcircuitschema's en stroomdiagrammen.

Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.

Kleur besparen

Aan

Uit

Hoeveelheid toner voor het afdrukken van illustraties en afbeeldingen beperken.

Opmerkingen:

 • "Uit" is de standaardinstelling.
 • Als Aan is ingesteld, worden de instellingen voor tonerintensiteit genegeerd.
RGB-helderheid

-6 tot 6

De helderheid van de uitvoer aanpassen.

Opmerking: 0 is de standaardinstelling.

RGB-contrast

0-5

Het contrast van de uitvoer aanpassen.

Opmerking: 0 is de standaardinstelling.

RGB-verzadiging

0-5

Verzadiging in de kleuruitvoer aanpassen.

Opmerking: 0 is de standaardinstelling.

Kleurbalans

Cyaan

-5 tot 5

Magenta

-5 tot 5

Geel

-5 tot 5

Zwart-wit

-5 tot 5

Reset std.instellingen

Kleurbalans inschakelen voor de uitvoer.

Opmerking: 0 is de standaardinstelling.

Kleurvoorbeelden

sRGB-display

sRGB Levendig

Display - Echt zwart

Levendig

Uit—RGB

CMYK-VS

CMYK-Euro

CMYK-levendig

Uit—CMYK

Voorbeeldpagina's afdrukken voor elk van de RGB- en CMYK-kleurconversietabellen die in de printer worden gebruikt.

Aangepaste kleur

RGB-kleurbeeld

RGB-tekst

RGB-illustraties

RGB-kleurconversies aanpassen.

Maak een keuze uit de volgende instellingen:

Levendig

sRGB-display

Display - Echt zwart

sRGB Levendig

Uit

Opmerkingen:

 • "sRGB-display" is de standaardinstelling voor RGB-kleurbeeld.
 • "sRGB-levendig" is de standaardinstelling voor RGB-tekst en RGB-afbeeldingen.
Aangepaste kleur (vervolg)

CMYK-kleurbeeld

CMYK-tekst

CMYK-afbeeldingen

CMYK-kleurconversies aanpassen.

Maak een keuze uit de volgende instellingen:

CMYK-VS

CMYK-Euro

CMYK-levendig

Uit

Opmerking: US CMYK is de Amerikaanse standaardinstelling. CMYK-Euro is de internationale standaardinstelling.

Kleur aanpassen

Herkalibratie van de kleurconversietabellen starten zodat de printer kleurvariaties kan aanpassen.

Steunkleur vervangen

Specifieke CMYK-waarden toewijzen aan steunkleuren met namen.

Opmerking: Dit menu is alleen beschikbaar op de Embedded Web Server.

RGB-vervanging

De kleuren van de uitvoer vergelijken met die van het originele document.

Opmerking: Dit menu is alleen beschikbaar op de Embedded Web Server.


Menu Extra

Menuoptie

Beschrijving

Wachttaken verwijd.

Vertrouwelijk

In wachtstand

Niet hersteld

Alles

Hiermee verwijdert u vertrouwelijke taken en wachttaken van de vaste schijf van de printer.

Opmerkingen:

 • Als u een instelling selecteert, is dat alleen van invloed op de afdruktaken die zich in de printer bevinden. Bladwijzers, afdruktaken op flashstations en andere typen taken in de wacht worden niet beïnvloed.
 • Als u Niet hersteld selecteert, worden alle afdruk- en wachtstandtaken die niet zijn hersteld van de vaste schijf of het geheugen van de printer verwijderd.
Flash formatteren

Ja

Nee

Hiermee formatteert u het flashgeheugen.

Let op—Kans op beschadiging: Zet de printer niet uit als het flashgeheugen wordt geformatteerd.

Opmerkingen:

 • Als u Ja selecteert, worden alle gegevens in het flashgeheugen verwijderd.
 • Als u Nee selecteert, wordt het verzoek om de vaste schijf te formatteren geannuleerd.
 • Met het flashgeheugen wordt het geheugen bedoeld dat wordt toegevoegd door een flashgeheugenoptiekaart in de printer te installeren.
 • Dit menu-item is alleen beschikbaar als er een goed werkende flashgeheugenoptiekaart in de printer is geïnstalleerd.
 • De flashgeheugenoptiekaart moet niet zijn beveiligd tegen lezen/schrijven of schrijven.
Downloads op schijf verwijderen

Nu verwijderen

Niet verwijderen

Verwijdert downloads van de vaste schijf van de printer, met inbegrip van alle taken in de wacht, taken in de buffer en taken in de geparkeerde stand.

Opmerkingen:

 • Met Nu verwijderen wordt het bedieningspaneel van de printer ingesteld zodat dit terugkeert naar het verwijderscherm nadat het verwijderproces is voltooid.
 • Als Niet verwijderen is ingesteld keert het bedieningspaneel van de printer terug naar het menu Extra.
Hex Trace inschakelen

Hiermee kunt u de oorzaak van een afdrukprobleem opsporen.

Opmerkingen:

 • Als deze optie is ingeschakeld, worden alle gegevens die naar de printer worden gestuurd, zowel in een hexadecimale weergave als in een tekenweergave afgedrukt en worden besturingscodes niet uitgevoerd.
 • Als u Hex Trace wilt verlaten of uitschakelen, schakelt u de printer uit of stelt u de printer opnieuw in.
Dekkingsindicatie

Uit

Aan

Geeft een schatting van het dekkingspercentage voor toner op een pagina. De schatting wordt afgedrukt op een aparte pagina aan het einde van elke afdruktaak.

Opmerking: Uit is de standaardinstelling.


Menu XPS

Menu-item

Beschrijving

Foutpagina's afdrukken

Uit

Aan

Drukt een pagina af met informatie over fouten, waaronder XML-markupfouten.

Opmerking: Uit is de standaardinstelling.


Menu PDF

Menuoptie

Beschrijving

Passend

Nee

Ja

Hiermee past u de inhoud van een pagina aan het formaat van het geselecteerde papier aan.

Opmerking: Nee is de standaardinstelling.

Aantekeningen

Niet afdrukken

Afdrukken

Hiermee drukt u aantekeningen in een PDF-bestand af.

Opmerking: Niet afdrukken is de standaardinstelling.


Menu PostScript

Menuoptie

Beschrijving

PS-fout afdrukken

Uit

Aan

Hiermee wordt een pagina afgedrukt die de PostScript-fout bevat.

Opmerking: Uit is de standaardinstelling.

PS-opstartmodus vergrendelen

Uit

Aan

Hiermee kunnen gebruikers het SysStart-bestand uitschakelen

Opmerking: Uit is de standaardinstelling.

Voorkeurslettertype

Intern

Flash/Schijf

Hiermee bepaalt u waar de printer begint met het zoeken naar het gewenste lettertype.

Opmerkingen:

 • Intern is de standaardinstelling.
 • Dit menu-item is alleen beschikbaar als er een geformatteerde optionele flashgeheugenkaart of vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.
 • De flashgeheugenkaart of de vaste schijf van de printer mag niet zijn beveiligd tegen lezen/schrijven of schrijven, of zijn beveiligd met een wachtwoord.
 • De buffergrootte voor de taak mag niet zijn ingesteld op 100%.
Afbeelding gladmaken

Uit

Aan

Hiermee worden het contrast en de scherpte verbeterd van afbeeldingen met een lage resolutie en worden de kleurovergangen vloeiender gemaakt.

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling.
 • De instelling Afbeelding gladmaken is niet van invloed op afbeeldingen met een resolutie van 300 dpi of hoger.

PCL Emul, menu

Menuoptie

Beschrijving

Lettertypebron

Resident

Schijf

Downloaden

Flashgeheugen

Alles

Hiermee stelt u de lettertypeset in die wordt gebruikt in het menu-item Lettertypenaam.

Opmerkingen:

 • "Intern" is de standaardinstelling. Met "Intern" wordt de standaardset met lettertypen die in het RAM is geladen, weergegeven.
 • Met de instellingen "Flash" en "Schijf" worden alle interne lettertypen weergegeven die in deze optie aanwezig zijn.
 • De flash-optie moet op juiste wijze worden geformatteerd en mag niet beveiligd zijn tegen lezen/schrijven of schrijven of beveiligd zijn met een wachtwoord.
 • Met de instelling Downloaden worden alle lettertypen weergegeven die in het RAM zijn gedownload.
 • Met de instelling "Alle(s)" worden alle lettertypen weergegeven die bij een willekeurige optie beschikbaar zijn.
Lettertypenaam

Courier 10

Hiermee wordt een specifiek lettertype weergegeven en de optie waarin het is opgeslagen.

Opmerking: Courier 10 is de standaardinstelling. Met Courier 10 wordt de lettertypenaam, lettertype-ID en de opslaglocatie in de printer weergegeven. De afkorting van de naam van de lettertypebron is R voor Intern, F voor Flash, K voor Schijf en D voor Laadbaar.

Symbolenset

10U PC-8

12U PC-850

Hiermee wordt de symbolenset voor elke lettertypenaam weergegeven.

Opmerkingen:

 • "10U PC-8" is de standaardinstelling in de VS. "12U PC-850" is de internationale standaardinstelling.
 • Een symbolenset is een set met alfabetische en numerieke tekens, interpunctie en speciale symbolen. Symbolensets ondersteunen de verschillende talen of specifieke toepassingen, zoals wiskundige symbolen voor wetenschappelijke teksten. Alleen de ondersteunde symbolensets worden weergegeven.
Instellingen voor PCL-emulatie

Pitch

0,08–100

Hiermee stelt u de lettertypepitch in voor schaalbare lettertypen met een vaste tekenafstand (monogespatieerd).

Opmerkingen:

 • 10 is de standaardinstelling.
 • Pitch heeft betrekking op het aantal niet-proportionele tekens per inch (cpi).
 • Pitch kan worden aangepast in stappen van 0,01 cpi.
 • Voor niet-schaalbare, monogespatieerde lettertypen wordt de pitch wel weergegeven, maar kunt u deze niet wijzigen.
Instellingen voor PCL-emulatie

Afdrukstand

Staand

Liggend

Hiermee stelt u de afdrukstand in van tekst en afbeeldingen op de pagina.

Opmerkingen:

 • "Staand" is de standaardinstelling. Met "Staand" drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de korte zijde van het papier af.
 • Met "Liggend" drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de lange zijde van het papier af.
Instellingen voor PCL-emulatie

Regels per pagina

1–255

60

64

Hiermee bepaalt u het aantal regels dat op elke pagina wordt afgedrukt.

Opmerkingen:

 • "60" is de standaardinstelling in de VS. "64" is de internationale standaardinstelling.
 • De printer stelt de ruimte tussen de regels in op basis van de instellingen voor Regels per pagina, Papierformaat en Afdrukstand. Selecteer het gewenste papierformaat en de afdrukstand voordat u het aantal regels per pagina instelt.
Instellingen voor PCL-emulatie

A4-breedte

198 mm

203 mm

Hiermee stelt u de printer in op A4-papierformaat.

Opmerkingen:

 • 198 mm is de standaardinstelling.
 • Met de instelling van 203 mm wordt de breedte van de pagina zo ingesteld dat er tachtig 10-pitch tekens kunnen worden afgedrukt.
Instellingen voor PCL-emulatie

Automatisch HR na NR

Uit

Aan

Hiermee geeft u op of de printer automatisch een harde return (CR) moet geven na de opdracht om naar een nieuwe regel te gaan (LF).

Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.

Instellingen voor PCL-emulatie

Automatisch NR na HR

Uit

Aan

Hiermee geeft u aan of de printer automatisch een nieuwe regel (NR) uitvoert na een opdracht voor een harde return (HR).

Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.

Lade-nr. wijzigen

Waarde U-lader

Uit

Geen

0–199

Waarde lade [x]

Uit

Geen

0–199

Waarde handm. invoer

Uit

Geen

0–199

Waarde envelop (handm.)

Uit

Geen

0–199

Hiermee configureert u de printer zodanig dat deze werkt met printersoftware of programma's die andere laden als papierbron hebben gedefinieerd

Opmerkingen:

 • "Uit" is de standaardinstelling.
 • Geen is niet beschikbaar als selectie. Dit wordt alleen weergegeven als deze door de PCL 5-interpreter wordt geselecteerd. Ook wordt de opdracht Papierinvoer selecteren genegeerd.
 • Met 0-199 kan een aangepaste instelling worden toegewezen.
Lade-nr. wijzigen

Fabrieksinstellingen weergeven

Geen

Hiermee wordt de standaardinstelling voor elke invoerlade weergegeven

Lade-nr. wijzigen

Standaardinstellingen herstellen

Ja

Nee

Hiermee worden alle invoerlade-instellingen teruggezet naar de standaardinstelling


Menu HTML

Menu-item

Beschrijving

Lettertypenaam

Albertus MT

Antique Olive

Apple Chancery

Arial MT

Avant Garde

Bodoni

Bookman

Chicago

Clarendon

Cooper Black

Copperplate

Coronet

Courier

Eurostile

Garamond

Geneva

Gill Sans

Goudy

Helvetica

Hoefler Text

Intl CG Times

Intl Courier

Intl Univers

Joanna MT

Letter Gothic

Lubalin Graph

Marigold

MonaLisa Recut

Monaco

New CenturySbk

New York

Optima

Oxford

Palatino

Stempel Garamond

Taffy

Times

TimesNewRoman

Univers

Zapf Chancery

NewSansMTCS

NewSansMTCT

New SansMTJA

NewSansMTKO

Hiermee stelt u het standaardlettertype voor HTML-documenten in

Opmerking: Het Times-lettertype wordt gebruikt in HTML-documenten waarin geen lettertype wordt opgegeven.


Menuoptie

Beschrijving

Tekengrootte

1–255 pt

Hiermee stelt u de standaard lettertypegrootte voor HTML-documenten in

Opmerkingen:

 • 12 pt is de standaardinstelling.
 • De lettergrootte kan in stappen van 1 worden aangepast.
Vergroot/verklein

1–400%

Hiermee stelt u het standaardlettertype voor HTML-documenten in

Opmerkingen:

 • 100% is de standaardinstelling.
 • Schaling kan worden vergroot in stappen van 1%.
Richting

Staand

Liggend

Hiermee stelt u de afdrukstand voor HTML-documenten in

Opmerking: Staand is de standaardinstelling.

Margegrootte

8–255 mm

Hiermee stelt u de paginamarge voor HTML-documenten in

Opmerkingen:

 • 19 mm is de standaardinstelling.
 • De margegrootte kan in stappen van 1 mm worden aangepast.
Achtergronden

Afdrukken

Niet afdrukken

Hiermee geeft u aan of u achtergronden in HTML-documenten wilt afdrukken

Opmerking: Afdrukken is de standaardinstelling.


Menu Afbeelding

Menuoptie

Beschrijving

Autom. aanpassen.

Aan

Uit

Hiermee selecteert u de optimale waarden voor papierformaat, schaling en afdrukstand.

Opmerking: Aan is de standaardinstelling. Deze instelling zorgt ervoor dat de instellingen voor schaling en afdrukstand voor sommige afbeeldingen worden genegeerd.

Omkeren

Uit

Aan

Hiermee keert u tweekleurige zwart-witafbeeldingen om.

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling.
 • Deze instelling geldt niet voor GIF- of JPEG-afbeeldingen.
Vergroten/verkleinen

Meest gelijkend

Midden verankeren

Hoogte/breedte passend

Aanpassen aan hoogte

Aanpassen breedte

Linkerbovenhoek verankeren

Hiermee schaalt u de afbeelding zodat deze past op het geselecteerde papierformaat.

Opmerkingen:

 • Meest gelijkend is de standaardinstelling.
 • Als Autom. aanpassen is ingesteld op Aan, wordt Schaling automatisch ingesteld op Meest gelijkend.
Richting

Staand

Liggend

Staand omgekeerd

Liggend omgekeerd

Hiermee stelt u de afdrukstand van een afbeelding in.

Opmerking: Staand is de standaardinstelling.