Rapporten, menu

Menu Rapporten

Menuoptie

Beschrijving

Pagina met menu-instellingen

Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over het papier in de laden, het geïnstalleerde geheugen, het totaalaantal pagina's, alarmen, time-outs, de taal op het bedieningspaneel van de printer, het TCP/IP-adres, de status van supplies, de status van de netwerkverbinding, en overige informatie.

Apparaatstatistieken

Hiermee wordt een rapport afgedrukt met printerstatistieken, zoals gegevens over supplies en afgedrukte pagina's.

Netwerkconfiguratiepagina

Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over de instellingen van de netwerkprinter, zoals het TCP/IP-adres.

Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Pagina met netwerkinstellingen [x]

Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over de instellingen van de netwerkprinter, zoals het TCP/IP-adres.

Opmerkingen:

  • Deze selectie is beschikbaar als er meer dan één netwerkoptie is geïnstalleerd.
  • Dit menu-item wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.
Profielenlijst

Hiermee wordt een lijst van profielen afgedrukt die zijn opgeslagen op deze printer.

Lettertypen afdrukken

PCL-lettertypen

PostScript-lettertypen

Hiermee drukt u een rapport af van alle beschikbare lettertypen voor de printertaal die momenteel in de printer is ingesteld.

Opmerking: er is een aparte lijst beschikbaar voor PCL- en PostScript-emulaties.

Directory afdrukken

Hiermee drukt u een lijst af van alle bronnen die zijn opgeslagen op een optionele flashgeheugenkaart of de vaste schijf van de printer.

Opmerking: controleer of het optionele flashgeheugen of de vaste schijf van de printer correct is geïnstalleerd en goed werkt.

Activarapport

Hiermee kunt u een rapport af met activagegevens van de printer afdrukken, waaronder het serienummer en de modelnaam

Opmerking: Het rapport bevat tekst en UPC-streepjescodes, die gescand kunnen worden naar een activadatabase.