Vysvětlení nabídek tiskárny

Seznam nabídek vytisknete pomocí tisku stránek nabídky nastavení a nastavení sítě. Přejděte do nabídek síťové tiskárny pomocí zabudovaného webového serveru. U tiskárny připojené pomocí kabelu USB anebo paralelního kabelu můžete k nabídkám přistupovat pomocí nástrojů pro nastavení místní tiskárny pro systém Windows nebo pro počítače Macintosh.