Förstå skrivarens menyer

Du kan skriva ut en menylista genom att skriva ut sidor för menyinställningar och nätverksinställningar. Nå menyerna från en nätverksskrivare via den inlagda webbservern. Du når menyerna från en skrivare ansluten via USB- eller parallellkabel genom att använda det Lokala skrivarinställningsverktyget för Windows eller Skrivarinställningar för Macintosh.