Papír menü

Alapértelmezett forrás menü

Elem

Funkció

Alapértelmezett forrás

[x]. tálca

Többcélú adagoló

Kézi papír

Alapértelmezett papírforrás beállítása mindegyik nyomtatási feladathoz.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca).
 • A Papír menüben az MP konfigurálását állítsa „Kazetta” értékre, hogy az MP-adagoló menüelemként megjelenjen.
 • Ha két tálcán is ugyanolyan méretű és típusú papír található, és a tálcákhoz ugyanaz a beállítás van megadva, a tálcák automatikusan össze lesznek kapcsolva. Ha az egyik tálca kiürül, a nyomtató a csatolt tálcát használva folytatja a nyomtatást.

Papírméret/Papírtípus menü

Elem

Funkció

[x]. tálca mérete

A4

A5

A6

JIS-B5

Letter

Legal

Executive

Oficio (Mexico)

Folio

Statement

Universal

Megadhatja az egyes tálcákba töltött papír méretét.

Megjegyzések:

 • Az Amerikai Egyesült Államok esetében a gyári alapbeállítás a Letter papírméret. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
 • Ha két tálcán is ugyanolyan méretű és típusú papír található, és a tálcákhoz ugyanaz a beállítás van megadva, a tálcák automatikusan össze lesznek kapcsolva. A többcélú adagoló is csatlakoztatható. Ha az egyik tálca kiürül, a nyomtató a csatolt tálcát használva folytatja a nyomtatást.
 • Az A6-os papírméret csak az 1. tálcában és a többcélú adagolóban használható.
[x]. tálca típusa

Normál papír

Kártyák

Fólia

Újrafelhasznált

Címkék

Vinil címkék

Finom írópapír

Cégjelzéses

Előnyomott

Színes papír

Könnyű papír

Nehéz papír

Durva/karton

[x]. egyéni típus

Az egyes tálcákba töltött papír típusának megadása.

Megjegyzések:

 • Az 1. tálca esetén a gyári alapértelmezés a sima papír. Minden egyéb tálca esetén az [x] egyéni típus az alapértelmezés.
 • Ha van ilyen, akkor a felhasználó által megadott név jelenik meg az [x]. egyéni típus helyett.
 • Ezzel a menüvel lehet beállítani az automatikus tálcakapcsolást.
MP-adagoló méret

A4

A5

A6

JIS B5

Letter

Legal

Executive

Oficio (Mexico)

Folio

Statement

Universal

Megadhatja a többfunkciós adagolóba töltött papír méretét.

Megjegyzések:

 • Az Amerikai Egyesült Államok esetében a gyári alapbeállítás a Letter papírméret. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
 • A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálása lehetőséget „Kazetta” értékre kell állítani, hogy az MP-adagoló mérete menüelemként megjelenjen.
 • A többfunkciós adagoló nem érzékeli automatikusan a papírméretet. Ne felejtse el beállítani a papírméret értékét.
MP-adagoló típus

Normál papír

Kártyák

Fólia

Újrafelhasznált

Címkék

Vinil címkék

Finom írópapír

Cégjelzéses

Előnyomott

Színes papír

Könnyű papír

Nehéz papír

Durva/karton

[x]. egyéni típus

Megadhatja a többfunkciós adagolóba töltött papír típusát.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezés a sima papír.
 • A Papír menüben a Konfigurálás lehetőséget „Kazetta” értékre kell állítani, hogy az MP-adagoló típusa menüelemként megjelenjen.
Kézi papírméret

A4

A5

A6

JIS B5

Letter

Legal

Executive

Oficio (Mexico)

Folio

Statement

Universal

Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett papír méretét.

Megjegyzés: Az Amerikai Egyesült Államok esetében a gyári alapbeállítás a Letter papírméret. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.

Kézi papírtípus

Normál papír

Kártyák

Fólia

Újrafelhasznált

Címkék

Vinil címkék

Finom írópapír

Cégjelzéses

Előnyomott

Színes papír

Könnyű papír

Nehéz papír

Durva/karton

[x]. egyéni típus

Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett papír típusát.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezés a sima papír.
 • A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálása lehetőséget „Kézi” értékre kell állítani, hogy az MP-adagoló papírtípusa menüelemként megjelenjen.

Az MP konfigurálása menü

Menüpont

Funkció

MP konfigurálása

Kazetta

Manuális

Első

Meghatározza, hogy a nyomtató mikor válassza a papírt a többcélú adagolóból.

Megjegyzések:

 • A gyári alapbeállítás a Kazetta. A Kazetta a többcélú adagolót állítja be automatikus papírforrásként.
 • A Kézi csak a kézi adagolású nyomtatási feladatoknál állítja be a többcélú adagolót.
 • Az Első a többcélú adagolót állítja be elsődleges papírforrásként.

Helyettesítő méret menü

Menüpont

Funkció

Helyettesítő méret

Ki

Statement/A5

Letter/A4

Mindegyik

Egy megadott papírméretet helyettesít, ha a kért papírméret nem áll rendelkezésre.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a Mindegyik. Minden rendelkezésre álló mérethelyettesítés használata engedélyezett.
 • A Ki beállítás azt jelenti, hogy semmilyen mérethelyettesítés nincs engedélyezve.
 • A mérethelyettesítés beállítása lehetővé teszi egy nyomtatási feladat folytatását anélkül, hogy a Papírcsere üzenet megjelenne.

Papírtextúra menü

Elem

Funkció

Sima textúra

Sima

Normál

Durva

Megadja egy adott tálcába töltött sima papír relatív textúráját

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Kártyatextúra

Sima

Normál

Durva

Megadja egy adott tálcába töltött kártya relatív textúráját.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a Normál.
 • A beállítások csak a támogatott kártyák esetén jelennek meg.
Írásvetítő-textúra

Sima

Normál

Durva

Megadja egy adott tálcába töltött írásvetítő-fólia relatív textúráját.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Újrahasznosított textúra

Sima

Normál

Durva

Megadja egy adott tálcába töltött újrahasznosított papír relatív textúráját.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Címketextúra

Sima

Normál

Durva

Megadja egy adott tálcába töltött címke relatív textúráját.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

PVC címkék felülete

Sima

Normál

Durva

Megadja egy adott tálcába töltött vinil címkék relatív textúráját.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Másolópapír-textúra

Sima

Normál

Durva

Megadja egy adott tálcába töltött másolópapír relatív textúráját.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Durva.

Fejléctextúra

Sima

Normál

Durva

Megadja egy adott tálcába töltött fejléces papír relatív textúráját.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Előnyomott textúra

Sima

Normál

Durva

Megadja egy adott tálcába töltött előnyomott papír relatív textúráját.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Színes textúra

Sima

Normál

Durva

Megadja egy adott tálcába töltött színes papír relatív textúráját.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Könnyű textúra

Sima

Normál

Durva

Megadja egy adott tálcába töltött könnyű papír relatív textúráját.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Nehéz textúra

Sima

Normál

Durva

Megadja egy adott tálcába töltött nehéz papír relatív textúráját.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Durva/gyapottextúra

Durva

Megadja egy adott tálcába töltött durva vagy gyapot papír relatív textúráját.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Durva.

[x] egyéni textúra

Sima

Normál

Durva

Megadja egy adott tálcába töltött egyéni papír relatív textúráját.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.


Papírsúly menü

Elem

Funkció

Sima súly

Könnyű

Normál

Nehéz

Megadhatja a betöltött normál papír relatív súlyát.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Kártyasúly

Könnyű

Normál

Nehéz

Megadhatja a betöltött kartonpapír relatív súlyát.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Írásvetítősúly

Könnyű

Normál

Nehéz

Megadhatja a betöltött fólia relatív súlyát.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Újrahasznosított súly

Könnyű

Normál

Nehéz

Megadhatja a betöltött újrahasznosított papír relatív súlyát.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Címkesúly

Könnyű

Normál

Nehéz

Megadhatja a betöltött címkék relatív súlyát.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

PVC címkék súlya

Könnyű

Normál

Nehéz

Megadhatja a betöltött PVC címkék relatív súlyát.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Másolópapírsúly

Könnyű

Normál

Nehéz

Megadhatja a betöltött írólap relatív súlyát.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Fejlécsúly

Könnyű

Normál

Nehéz

Megadhatja a betöltött fejléces papír relatív súlyát.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Előnyomott súly

Könnyű

Normál

Nehéz

Megadhatja a betöltött előnyomott papír relatív súlyát.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Színes súly

Könnyű

Normál

Nehéz

Megadhatja a betöltött színes papír relatív súlyát.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Könnyű súly

Könnyű

Megadhatja, hogy a betöltött papír súlya könnyű.

Nehéz súly

Nehéz

Megadhatja, hogy a betöltött papír súlya nehéz.

Durva/gyapot súly

Könnyű

Normál

Nehéz

Megadhatja a betöltött pamut vagy durva papír relatív súlyát.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

[x] egyéni súlya

Könnyű

Normál

Nehéz

Megadhatja a betöltött egyéni papír relatív súlyát.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a Normál.
 • A beállítások csak támogatott egyéni típus esetén jelennek meg.

Papírbetöltés menü

Elem

Funkció

Kártya betöltése

Kétoldalas

Ki

Megadhatja, hogy minden, Kártya papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.

Újrahasznosított hordozó betöltése

Kétoldalas

Ki

Megadhatja, hogy minden, Újrahasznosított papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.

Címkék betöltése

Kétoldalas

Ki

Megadhatja, hogy minden, Kétoldalas papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.

PVC címkék betöltése

Kétoldalas

Ki

Megadhatja, hogy minden, PVC címke papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.

Másolópapír betöltése

Kétoldalas

Ki

Megadhatja, hogy minden, Másolópapír papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.

Fejléces hordozó betöltése

Kétoldalas

Ki

Megadhatja, hogy minden, Fejléces papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.

Előnyomott hordozó betöltése

Kétoldalas

Ki

Megadhatja, hogy minden, Előnyomott papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.

Színes hordozó betöltése

Kétoldalas

Ki

Megadhatja, hogy minden, Színes papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.

Világos hordozó betöltése

Kétoldalas

Ki

Megadhatja, hogy minden, Könnyű papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.

Nehéz hordozó betöltése

Kétoldalas

Ki

Megadhatja, hogy minden, Nehéz papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.

Durva/gyapot hordozó betöltése

Kétoldalas

Ki

Megadhatja, hogy minden, Durva vagy Gyapot papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.

[x]. Egyéni típus betöltése

Kétoldalas

Ki

Megadhatja, hogy minden, Egyéni [x] papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.

Megjegyzés: Egyéni [x] hordozót csak akkor lehet betölteni, ha a rendszer támogatja az Egyéni típust.


Egyéni típusok menü

Elem

Funkció

[x]. egyéni típus

Papír

Kártyák

Fólia

Durva/karton

Címkék

Vinil címkék

Hozzárendel egy papír- vagy speciális hordozótípust a gyári alapértelmezett egyéni típus nevéhez vagy egy, az Embedded Web Server vagy a MarkVisionTM Professional alkalmazás segítségével generált, a felhasználó által meghatározott egyéni névhez.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a Papír.
 • Az egyéni hordozótípust a kiválasztott tálcának vagy a többfunkciós adagolónak is támogatnia kell, amennyiben abból a forrásból kíván nyomtatni.
Újrafelhasznált

Papír

Kártyák

Fólia

Durva/karton

Címkék

Vinil címkék

Meghatároz egy papírtípust, amikor a többi menüben az Újrahasznosított beállítás van kiválasztva.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a Papír.
 • Az egyéni hordozótípust a kiválasztott tálcának vagy a többfunkciós adagolónak is támogatnia kell, amennyiben abból a forrásból kíván nyomtatni.

Universal Setup (Univerzális beállítás) menü

Elem

Funkció

Units of Measure (Mértékegységek)

Hüvelyk

Milliméter

Azonosítja a mértékegységeket.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a hüvelyk.
 • A gyári alapértelmezett érték világszerte a milliméter.
Álló lapszélesség

3–8,5 hüvelyk

76–216 mm

Beállítja az álló lapszélességet.

Megjegyzések:

 • Ha a szélesség meghaladja a lehetséges maximumot, a nyomtató a lehető legnagyobb szélesség szerint nyomtat.
 • A gyári alapértelmezett érték az USA-ban 8,5 hüvelyk. A szélesség 0,01-hüvelykenként növelhető.
 • A nemzetközi gyári alapértelmezett érték 216 mm. A szélesség 1-milliméterenként növelhető.
Álló lapmagasság

3–14,17 hüvelyk

76–360 mm

Beállítja az álló lapmagasságot.

Megjegyzések:

 • Ha a magasság meghaladja a lehetséges maximumot, a nyomtató a lehető legnagyobb magasság szerint nyomtat.
 • A gyári alapértelmezett érték az USA-ban 14 hüvelyk. A magasság 0,01-hüvelykenként növelhető.
 • A nemzetközi gyári alapértelmezett érték 356 mm. A magasság 1-milliméterenként növelhető.
Adagolási irány

Rövid oldal

Hosszú oldal

Meghatározza az adagolási irányt, ha a papír mindkét irányban betölthető.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a Short Edge (Rövid él).
 • A Long Edge (Hosszú él) lehetőség csak akkor látható, ha a leghosszabb él rövidebb, mint a tálca által támogatott maximális lapszélesség.

Tároló beállítás menü

Elem

Funkció

Kimeneti rekesz

Normál rekesz

[x]. tároló

Adja meg az alapértelmezett tárolót.

Megjegyzések:

 • Ha ugyanahhoz a névhez több tároló is hozzá van rendelve, a név csak egyszer szerepel a menüben.
 • A gyári alapértelmezett beállítás a Normál tároló.
Tárolók konfigurálása

Elosztó

Összekapcsolás

A gyűjtő megtelt

Kiegészítő tárolókapcsolás

Típushozzárendelés

Megadja a tárolók konfigurációs lehetőségeit.

Megjegyzések:

 • A gyári alapbeállítás az Elosztó. Ez a beállítás minden egyes tárolót önálló elosztóként kezel.
 • Az Összekapcsolás funkció az összes rendelkezésre álló tárolót egyetlen nagy tárolóként kezeli.
 • A gyűjtő megtelt funkció minden egyes tárolót önálló elosztóként kezeli.
 • A Kiegészítő tárolókapcsolás funkció összekapcsolja az összes rendelkezésre álló tárolót, kivéve a normál tárolót, és csak akkor jelenik meg, ha legalább két kiegészítő tároló telepítve van.
 • A Típushozzárendelés funkció minden papírtípust hozzárendel egy tárolóhoz vagy kapcsolt tárolókészlethez.
 • Az ugyanahhoz a névhez rendelt tárolók automatikusan kapcsolódnak, kivéve, ha a Kiegészítő tárolókapcsolás funkció van kiválasztva.
Tartalék tároló

Normál rekesz

[x]. tároló

Megad egy alternatív tárolót, ha a kijelölt tároló megtelt.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a Normál tároló.
 • Ha ugyanahhoz a névhez több tároló is hozzá van rendelve, a név csak egyszer szerepel a tárolók listájában.
 • [x] bármely 1 és 12 közé eső szám lehet, ha a megfelelő kiegészítő tárolók telepítve vannak.
Típus/tároló hozzárend.

Normál papír tároló

Kártyapapír tároló

Írásvetítő fólia tároló

Újrahasznosított papír tároló

Címke tároló

PVC címke tároló

Másolópapír tároló

Fejléces papír tároló

Előnyomott papír tároló

Színes papír tároló

Könnyű papír tároló

Nehéz papír tároló

Durva/kartonpapír tároló

[x] egyéni méretű papír tároló

Kiválaszt egy tárolót minden támogatott papírtípushoz.

Minden egyes típus esetében az alábbi beállítások közül választhat:

Letiltva

Normál rekesz

[x]. tároló

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a Letiltva.
 • [x] bármely 1 és 12 közé eső szám lehet, ha a megfelelő kiegészítő tárolók telepítve vannak.
 • Ha ugyanahhoz a névhez több tároló is hozzá van rendelve, a név csak egyszer szerepel a tárolók listájában.