Jelentések menü

Jelentések menü

Elem

Funkció

Menübeállítások oldal

Kinyomtat egy jelentést, amely a következő információkat tartalmazza: a tálcákban található papírok, a telepített memória, a teljes oldalszám, a riasztások, az időtúllépések, a nyomtató kezelőpaneljének nyelve, a TCP/IP-cím, a kellékek állapota, a hálózati kapcsolat állapota és egyéb adatok.

Készülékstatisztika

Kinyomtat egy jelentést, mely a nyomtatással kapcsolatos statisztikai adatokat tartalmaz, így például a kellékek adatait, valamint a nyomtatott oldalakkal kapcsolatos adatokat.

Tűzőteszt

Jelentés nyomtatása arról, hogy a tűző-szétválogató megfelelően működik.

Megjegyzés: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha opcionális tűző-szétválogató egység telepítve van.

Hálóbeáll. oldal

Kinyomtat egy jelentést, mely a hálózati nyomtatóbeállításokat tartalmazza, így például a TCP/IP-címet.

Megjegyzés: Ez a menüelem csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.

[x] hálózatbeállítási oldal

Kinyomtat egy jelentést, mely a hálózati nyomtatóbeállításokat tartalmazza, így például a TCP/IP-címet.

Megjegyzések:

  • Ez a menüelem csak akkor használható, ha egynél több hálózat is van.
  • Ez a menüelem csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.
Profilok lista

Kinyomtatja a nyomtatóban tárolt profilok listáját.

Megjegyzés: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha engedélyezve van az LDSS.

Betűtípusok nyomtatása

PCL karakterkészletek

PostScript karakterkészletek

Kinyomtat egy jelentést a nyomtatón beállított aktuális nyelvhez elérhető összes betűtípusról.

Megjegyzés: A PCL és a PostScript emulációkhoz egy külön lista áll rendelkezésre.

Könyvtár nyomtatása

Kinyomtatja az opcionális flash memóriakártyán vagy a nyomtató merevlemezén tárolt elemek listáját.

Megjegyzések:

  • A munkapuffer méretét 100%-ra kell állítani.
  • Ellenőrizze, hogy a kiegészítő flash-memória vagy a nyomtató-merevlemez megfelelően telepítve van-e, és működik-e.
  • Ez a menüpont csak akkor látható, ha tartozik a nyomtatóhoz opcionális flash memória vagy nyomtató-merevlemez.
Asset Report (Készletjelentés)

Jelentést nyomtat a nyomtató adatairól, beleértve a sorozatszámot és a modellnevet.