Biztonság menü

Bizalmas nyomtatás menü

Menüpont

Funkció

Maximális érvénytelen PIN

Ki

2–10

Azt korlátozza, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód.

Megjegyzések:

 • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van formázott, nem hibás nyomtató-merevlemez.
 • A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.
Bizalmas feladat lejárata

Ki

1 óra

4 óra

24 óra

1 hét

Korlátozza azt az időt másodpercben, ameddig egy bizalmas nyomtatási feladat a nyomtatóban maradhat, mielőtt törlődne.

Megjegyzések:

 • Ha a „Bizalmas feladat lejárata” beállítást módosítják, mialatt a bizalmas nyomtatási feladatok a nyomtató RAM-jában vagy merevlemezén vannak, akkor ezeknek a nyomtatási feladatoknak a lejárati ideje nem módosul az új alapértelmezett értékre.
 • Ha a nyomtatót kikapcsolják, akkor a nyomtató RAM-jában lévő összes bizalmas feladat törlődik.
Feladat lejárata megismétlése

Ki

1 óra

4 óra

24 óra

1 hét

Meghatározza azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat.

Feladat lejárata ellenőrzése

Ki

1 óra

4 óra

24 óra

1 hét

Beállítja azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja az ellenőrzést igénylő nyomtatási feladatokat.

Feladat lejárata megtartása

Ki

1 óra

4 óra

24 óra

1 hét

Beállítja azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat későbbi nyomtatáshoz.


Ideiglenes adatfájlok törlése menü

Az Ideiglenes adatfájlok törlése csak azokat a nyomtatásifeladat-adatokat törli a nyomtató merevlemezéről, amelyeket a fájlrendszer az adott pillanatban nem használ. A nyomtató merevlemezén található összes állandó adat, mint például a letöltött betűtípusok, a makrók és a függő feladatok, nem kerülnek törlésre.

Megjegyzés: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.

Menüpont

Beállítás

Törlés mód

Automatikus

Megadja az ideiglenes adatfájlok törlésének módját.

Automatikus módszer

Egymenetes

Többmenetes

Kijelöli a korábbi nyomtatási feladatok által használt lemezterületet. Ez a módszer nem engedi, hogy a fájlrendszer ismét felhasználja ezt a területet, amíg az nem került törlésre.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás az „Egymenetes”.
 • Csak az automatikus törlés teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy anélkül töröljék az ideiglenes adatfájlokat, hogy a nyomtatót hosszabb időre ki kéne kapcsolniuk.
 • A szigorúan bizalmas anyagokat csak a Többmenetes módszer segítségével szabad törölni.

Biztonsági ellenőrzési napló menü

Elem

Funkció

Napló exportálása

Engedélyezi egy jogosult felhasználónak az ellenőrzési napló exportálását.

Megjegyzések:

 • Az ellenőrzési naplónak a nyomtató vezérlőpaneljéről történő exportálásához egy flash-meghajtót kell csatlakoztatni a nyomtatóhoz.
 • Az ellenőrzési napló letölthető a beágyaztott webkiszolgálóról és elmenthető számítógépre.
Napló törlése

Igen

Nem

Megadja, hogy az ellenőrzési naplók törölhetők-e vagy sem.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

Napló beállítása

Ellenőrzés engedélyezése

Igen

Nem

Távoli rendszernapló engedélyezése

Nem

Igen

Távoli rendszernaplózási szolgáltatás

0–23

Naplózandó események súlyossága

0–7

Megadja, hogy kell-e, és hogyan kell az ellenőrzési naplókat létrehozni.

Megjegyzések:

 • Az Ellenőrzés engedélyezése beállítás határozza meg, hogy az események naplózásra kerülnek-e a biztonsági ellenőrzési naplóban és a távoli rendszernaplóban. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
 • A Távoli rendszernapló engedélyezése beállítás határozza meg, hogy a naplófájlok továbbításra kerülnek-e a távoli kiszolgálóra. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
 • A Távoli rendszernaplózási szolgáltatás határozza meg a naplófájlok távoli rendszernapló kiszolgálóra való küldéséhez használt értéket. A gyári alapértelmezett érték a 4.
 • A bekapcsolt biztonsági ellenőrzési naplózási lehetőség esetében minden esemény súlyossági értéke is rögzítésre kerül. A gyári alapértelmezett érték a 4.

Dátum és idő beállítása menü

Elem

Funkció

Aktuális dátum és idő

Itt láthatóak a nyomtató aktuális dátum- és időbeállításai.

Dátum és idő kézi beállítása

[adja meg a dátumot és az időt]

A dátum és az idő beállítására szolgál.

Megjegyzések:

 • A dátum és idő kézi beállítása az NTP-t kikapcsolt állásba állítja.
 • A varázsló segítségével beállíthatja a dátumot és az időt ÉÉÉÉ-HH-NN-ÓÓPP formátumban:
Időzóna

[időzónalista]

Itt választhatja ki az időzónát.

Megjegyzés: A gyári alapbeállítás a GMT.

Nyári időszámítás automatikus követése

Be

Ki

Beállítja, hogy a nyomtató az Időzóna beállításhoz társított megfelelő nyári időszámítás kezdetét és végét használja.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

NTP engedélyezése

Be

Ki

Engedélyezi a Hálózati időprotokollt (NTP), amely a hálózat eszközein összehangolja az órák beállítását.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
 • Ezt a beállítást a dátum és idő kézi beállítása letiltja.