Beállítások menü

Általános beállítások menü

Elem

Funkció

Kijelző nyelve

Angol

Francais

Deutsch

Italiano

Espanol

Dansk

Norsk

Nederlands

Svenska

Portugál

Suomi

Orosz

Polski

Görög

Magyar

Turkce

Cesky

Egyszerűsített kínai

Hagyományos kínai

Koreai

Japán

Beállítja a nyomtatókijelzőn megjelenő szöveg nyelvét.

Megjegyzés: Nem minden nyomtató esetében érhető el az összes nyelv, és előfordulhat, hogy az ilyen nyelvek megjelenítéséhez speciális hardvert kell telepíteni.

Készletbecslés megjelenítése

Becslések megjelenítése

Becslések elrejtése

Megjeleníti a kezelőpanelen a kellékanyagokra vonatkozó becsléseket, a beágyazott webkiszolgálót, a menübeállításokat és a készülékstatisztikai jelentéseket.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Becslések megjelenítése.

Gazdaságos mód

Ki

Energia

Energia/papír

Papír

Csökkenti az energia, a papír vagy a speciális nyomathordozó felhasználását.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. A Kikapcsolva érték a gyári alapértelmezett értékre állítja a nyomtatót.
 • Az Energia beállítás a nyomtató energiafelhasználását minimalizálja. A teljesítményre hatással lehet, azonban a nyomtatási minőségre nem.
 • Az „Energia/papír” beállítás a nyomtató energia-, papír- és speciális nyomathordozó-felhasználását csökkenti.
 • A „Papír” beállítás esetén a nyomtatási feladathoz szükséges papír és speciális nyomathordozó mennyisége lesz minimális. A teljesítményre hatással lehet, azonban a nyomtatási minőségre nem.
Csendes üzemmód

Ki

Be

A nyomtató által keltett zajt csökkenti.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Támogatja a nyomtatóhoz megadott műszaki adatok szerinti teljesítményt.
 • A „Bekapcsolva” beállításnál kelti a nyomtató a lehető legkevesebb zajt. Ez a beállítás a legmegfelelőbb a szöveg és a vonalas rajzok nyomtatásához.
 • A Fénykép lehetőség kiválasztásával a nyomtató-illesztőprogramban, letilthatja a Halk módot és jobb nyomtatási minőséget, valamint teljes sebességű nyomtatást biztosíthat.
Kezdeti beállítás

Igen

Nem

Utasítja a nyomtatót a beállításvarázsló futtatására.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
 • Miután az „Ország kiválasztása” képernyőn a Kész lehetőséget választotta, és ezzel bezárta a beállítás varázslót, az alapértelmezett érték a „Nem” lesz.
Papírméretek

USA

Metrikus

A papírméretek alapértelmezett mértékegységeinek meghatározása.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a US.
 • A kezdeti beállítást a kezdeti beállítási varázslóban határozhatja meg az ország és a régió kiválasztásával.
A kezdőképernyő testre szabása

Nyelv módosítása

Függő feladatok keresése

Függő feladatok

USB meghajtó

Könyvjelzők

Feladatok felhasználók szerint

Módosítja a kezelőpanelen megjelenő ikonokat és gombokat.

Minden ikon és gomb esetében az alábbi beállítások közül választhat:

Kijelző

Ne jelezzen

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Ne jelezzen”.

Kimenet megvilágítása

Normál/Készenléti mód

Ki

Halvány

Élénk

Beállítja a tálca megvilágításának mértékét

Megjegyzések:

 • Ha a Gazdaságos mód beállítása Energia vagy Energia/papír, akkor az alapértelmezett gyári beállítás a Halvány.
 • Ha a Gazdaságos mód beállítása Kikapcsolva vagy Papír, akkor az alapértelmezett gyári beállítás az Élénk.
 • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a tálcán van jelzőfény, vagy ha jelzőfénnyel ellátott kiegészítő tálca kerül hozzáadásra.
Riasztások

Riasztás vezérlés

Kazetta riasztás

Iratkapocs!

Lyukasztó riasztás

Riasztás beállítása a nyomtató felhasználói beavatkozást igénylő hibájakor.

A Riasztásvezérlés bekapcsolt állapotában beállíthatja a riasztás megszólalásának gyakoriságát, míg a Kazetta riasztás leállítja a nyomtatást, ha a kazetta festékszintje alacsony.

Minden riasztástípusok esetében az alábbi beállítások közül választhat:

Ki

Szimpla

Folyamatos

Megjegyzések:

 • A Kazetta riasztás, Iratkapocs! és a Lyukasztó riasztás esetén a gyári alapértelmezett beállítás a Kikapcsolva. Ezen beállítás esetén nem hallható riasztás.
 • A „Riasztás vezérlés” gyári alapértelmezett beállítása az „Egyszeres”. Ezen beállítás esetén három hangjelzés hallható.
 • A “Folyamatos” beállítás esetén a hangjelzések 10 másodpercenként ismétlődnek.
Időtúllépések

Alvó üzemmód

Letiltva

1–120

Meghatározza, hogy a nyomtató egy feladat kinyomtatása után mennyi idő múlva váltson át energiatakarékos üzemmódra.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a 20.
 • A Letiltva lehetőség csak akkor jelenik meg, ha az Energiatakarékosság beállítása Kikapcsolva.
 • Az alacsonyabb szintű beállítások több energiát takarítanak meg, viszont hosszabb bemelegedési időre van szükségük.
 • Ha a nyomtató állandóan használatban van, magasabb szintet állítson be. A legtöbb esetben ilyenkor a nyomtatónak minimális bemelegedési időre van szüksége a nyomtatáshoz.
Időtúllépések

Nyomt. Kijelző ki beállításnál

Nyomt. engedély. kikapcs. kijelzőnél

Kijelző bekapcs. nyomtatáskor

Lehetővé teszi a nyomtatást kikapcsolt kijelző esetén is.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nyomtatás engedélyezése kikapcsolt kijelzőnél.

Időtúllépések

Hibernálási idő

Letiltva

1 óra

2 óra

3 óra

6 óra

1 nap

2 nap

3 nap

1 hét

Két hét

1 hónap

A nyomtató beállítása alacsonyabb energiafelhasználású állapotban való üzemelésre.

Megjegyzések:

 • Amikor a Hibernálás idő időzítője lejár, a nyomtató az Ethernet-kapcsolat segítségével ellenőrzi a „Hibernálási idő kapcsolat esetén” értékét.
 • Ha a „Hibernálási idő kapcsolat esetén” beállítása „Ne hibernálja”, akkor a nyomtató automatikusan soha nem lép hibernált módba.
 • Ha a „Hibernálási idő kapcsolat esetén” beállítása „Hibernálás”, akkor a nyomtató követi a Hibernálási idő értéket, kivéve, ha annak beállítása Letiltva.
 • A gyári alapértelmezett beállítás a 3 nap.
Időtúllépések

Hibernálási idő kapcsolat esetén

Ne hibernálja

Hibernált mód

Beállítja a nyomtatót, hogy kövesse a Hibernálási idő beállításait, még aktív Ethernet-kapcsolat esetén is.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a Hibernált mód.
 • Ha a „Hibernálási idő kapcsolat esetén” beállítása „Ne hibernálja”, akkor a nyomtató automatikusan soha nem lép hibernált módba.
 • Ha a „Hibernálási idő kapcsolat esetén” beállítása „Hibernálás”, akkor a nyomtató követi a Hibernálási idő beállítás értékét, kivéve, ha annak beállítása Letiltva.
Időtúllépések

Kijelző időtúllépése

15–300 mp

Másodpercben állítja be a várakozás idejét, mielőtt a kijelző visszalépne Kész állapotba.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „30 másodperc”.

Időtúllépések

Nyomtatási időtúllépés

Letiltva

1–255 mp

Beállítja azt az időt (másodpercben), ameddig a nyomtató a nyomtatási feladat befejezését jelző üzenetre vár, mielőtt törölné a feladat hátralévő részét.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a „90 másodperc”.
 • A beállított időtartam lejártával a nyomtatóban lévő, részben kinyomtatott oldal nyomtatása befejeződik, majd a nyomtató megkeresi, hogy van-e új feladat a nyomtatási sorban.
 • A Nyomtatási időtúllépés funkció csak PCL-emuláció használata esetén érhető el. A beállítás PostScript-emulációs nyomtatási feladatok esetén nem használható.
Időtúllépések

Várakozási időtúllépés

Letiltva

15–65535 mp

Beállítja azt az időt (másodpercben), ameddig a nyomtató további adatokra vár, mielőtt törölné a nyomtatási feladatot.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a „40 másodperc”.
 • A Várakozási időtúllépés PostScript-emuláció használata esetén nem érvényes. A beállítás PCL-emulációs nyomtatási feladatok esetén nem érvényes.
Időtúllépések

Feladattartási időtúllépés

5–255 mp

Beállítja azt az időtartamot, amennyit a nyomtató várjon a felhasználó beavatkozására, mielőtt felfüggeszti a nem létező erőforrásokat igénylő feladatokat és folytatja a nyomtatási várakozási sorban lévő további feladatok kinyomtatását.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a „30 másodperc”.
 • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Hiba elhárítása

Automatikus újraindítás

Újraindítás, ha tétlen

Újraindítás mindig

Újraindítás soha

Automatikus újraindítások maximális száma

1–20

A nyomtató beállítása automatikus újraindításra hiba fellépésének esetére.

Megjegyzések:

 • Az Automatikus újraindítás gyári alapértelmezett beállítása az „Újraindítás mindig”.
 • Az Automatikus újraindítások maximális száma gyári alapértelmezett értéke: 2.
 • Ha a nyomtató egy megadott időn belül annyi automatikus újraindítást hajt végre, amennyi a nyomtatóban meg van határozva, akkor a nyomtató újraindítás helyett készülékhibát jelez.
Nyomtatás helyreállítása

Automatikus folytatás

Letiltva

5–255

Engedélyezi, hogy a nyomtató bizonyos offline helyzetekben automatikusan folytassa a nyomtatást, amennyiben azok egy megadott időn belül nincsenek megoldva.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Letiltva.

Nyomtatás helyreállítása

Elakadás utáni helyreáll.

Be

Ki

Automatikus

Megadja, hogy a nyomtató újranyomtassa-e az elakadt oldalakat.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató újranyomtatja az elakadt oldalakat, amennyiben nincs szükség memóriára további feladatok kinyomtatásához.
 • A Bekapcsolva kiválasztásával a nyomtató mindig újranyomtatja az elakadt oldalakat.
 • A Kikapcsolva kiválasztásával a nyomtató sosem nyomtatja újra az elakadt oldalakat.
Nyomtatás helyreállítása

Elak.seg.

Be

Ki

A nyomtató beállítása az elakadt papír automatikus ellenőrzésére.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Nyomtatás helyreállítása

Oldalvédelem

Ki

Be

Kinyomtat egy olyan oldalt, amelyet másképp nem lehetett volna kinyomtatni.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. A nyomtató részoldalt nyomtat ki, ha nincs elég memória egy egész oldal kinyomtatásához.
 • A Bekapcsolva kiválasztásával a nyomtató egész oldalt nyomtat ki, így az egész oldal kinyomtatásra kerül.
Alvó gomb megnyomása

Ne csináljon semmit

Alvó

Hibernált mód

Meghatározza, hogy válaszoljon a nyomtató tétlen állapotban az Alvás gomb rövid megnyomására.

Megjegyzés: A gyári alapbeállítás az Alvó üzemmód.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az Alvó gombot

Ne csináljon semmit

Alvó

Hibernált mód

Meghatározza, hogy válaszoljon a nyomtató tétlen állapotban az Alvó gomb hosszú megnyomására.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Ne csináljon semmit”.

Gyári alapbeállítások

Nincs visszaállítás

Visszaállítás most

Visszaállítja a nyomtató beállításait a gyári alapértelmezett értékekre.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a Ne állítsa vissza. Ezzel a lehetőséggel megmaradnak a felhasználói beállítások.
 • A Visszaállítás most lehetőséggel visszaállítja a nyomtató összes gyári alapértelmezett beállítását, a Hálózat/portok menü beállításainak kivételével. A RAM-ban tárolt valamennyi letöltés törlésre kerül. Mindez nem érinti a flash memóriában, illetve a nyomtató merevlemezén tárolt letöltéseket.
Egyéni nyitóüzenet

Ki

IP-cím

Gazdanév

Kapcsolattartó neve

Hely

Zero Configuration-név

1. egyéni szöveg

A választott egyéni kezdőüzeneteknek megfelelő információkat jeleníthet meg a kezelőpanel kijelzőjén.

Konfigurációs fájl exportálása

Exportálás

Nyomtatókonfigurációs fájl exportálása flash meghajtóra.

Megjegyzés: A konfigurációfájl csak akkor exportálható, ha a nyomtatóhoz csatlakozik flash meghajtó.


Flash meghajtó

Nyomtatási beállítások menü

Használat

Használata

Példányok

1–999

Megadja az egyes nyomtatási feladatok alapértelmezett példányszámát.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 1.

Papírforrás

[x]. tálca

Többlapos adag.

Kézi papír

Alapértelmezett papírforrás beállítása mindegyik nyomtatási feladathoz.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.

Leválogatás

(1,1,1) (2,2,2)

(1,2,3) (1,2,3)

Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az „(1,2,3) (1,2,3)”.

Oldalak (kétoldalas)

Egyoldalas

Kétoldalas

Megadja, hogy a nyomtatás egyoldalas vagy kétoldalas példányokban készüljön-e.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Egyoldalas.

Tűzés

Ki

Be

Megadja, hogy a kinyomtatott oldalak össze legyenek-e tűzve.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
 • Bekapcsolva beállítás esetén a nyomtató összetűzi a kinyomtatott oldalakat.
 • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző-szétválogató egység telepítve van.
Lyukasztó

Ki

Be

Megadja, hogy a kinyomtatott oldalakon legyenek-e lyukak a kötéshez.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
 • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző, lyukasztó egység telepítve van.
Lyukasztó mód

2 lyuk

3 lyuk

4 lyuk

Megadja a kinyomtatott oldalakon készítendő lyukak számát.

Megjegyzések:

 • Az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték a „3 lyuk”. A nemzetközi gyári alapértelmezett érték a „4 lyuk”.
 • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző, lyukasztó egység telepítve van.
Kétoldalas kötés

Hosszú oldal

Rövid oldal

Megadja a kétoldalasan nyomtatott oldalak kötésének és nyomtatásának módját.

Megjegyzések:

 • A „Hosszú oldal” beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. Ez a gyári alapértelmezett érték.
 • A „Rövid oldal” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.
Papírtakarékos tájolás

Automatikus

Fekvő

Álló

Megadja a többoldalas dokumentum tájolását.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
 • Ez a beállítás hatással van a feladatokra, ha ugyanebben a menüben a Papírtakarékos nyomtatás beállítás értéke nem Kikapcsolva.
Papírtakarékos nyomtatás

Ki

2 oldal

3 oldal

4 oldal

6 oldal

9 oldal

12 oldal

16 oldal

Megadja, hogy a többoldalas képek a papír egyik oldalára legyenek kinyomtatva.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
 • A kiválasztott szám az egy oldalon megjelenő oldalképek számát jelenti.
Papírtakarékos mód kerete

Nincs

Folytonos

Keretet nyomtat a több oldalkép köré az N-up (pages-side) (N oldal (oldal/lap)) használatakor.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
 • Ez a beállítás hatással van a feladatokra, ha ugyanebben a menüben a Papírtakarékos nyomtatás beállítás értéke nem Kikapcsolva.
Papírtakarékos elrendezés

Vízszintes

Reverse Horizontal (Fordított vízszintes)

Reverse Vertical (Fordított függőleges)

Függőleges

Megadja a több oldalkép elrendezését az N-up (pages-side) (N oldal (oldal/lap)) használatakor.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a vízszintes.
 • Az elhelyezés függ az oldalképek számától, és hogy a képek álló vagy fekvő tájolásúak-e.
 • Ez a beállítás hatással van a feladatokra, ha ugyanebben a menüben a Papírtakarékos nyomtatás beállítás értéke nem Kikapcsolva.
Elválasztólapok

Ki

Példányok között

Feladatok között

Oldalak között

Megadja, hogy legyenek-e beszúrva üres elválasztólapok.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
 • A Példányok között beállítás üres oldalakat szúr be a nyomtatási feladat egyes példányai közé, ha a Leválogatás beállítása „(1,2,3) (1,2,3)”. Ha a Leválogatás beállítása „(1,1,1) (2,2,2), akkor egy üres oldal lesz beszúrva a kinyomtatott oldalak csoportjai után, például az összes első oldal után, majd az összes második oldal után.
 • A Feladatok közé parancs a nyomtatási feladatok közé szúrja be az üres oldalt.
 • A Between Pages (Oldalak közé) parancs a nyomtatási feladat egyes oldalai közé szúrja be az üres oldalt. Ez a beállítás írásvetítő-fóliák nyomtatásakor lehet hasznos, vagy ha üres oldalakat akar beszúrni jegyzetek számára.
Elválasztólap forrása

[x]. tálca

Manuális adagoló

Többlapos adag.

Megadja az elválasztólapok papírforrását.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.

Blank Pages (Üres oldalak)

Ne nyomtasson

Nyomtatás

Megadja, hogy üres oldalak legyenek beszúrva a nyomtatási feladatba.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.


Nyomtatási beállítások

Setup (Beállítás) menü

Elem

Funkció

Printer Language (Nyomtató nyelve)

PCL Emulation (PS-emuláció)

PS Emulation (PS-emuláció)

Beállítja az alapértelmezett nyomtatónyelvet.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a PCL-emuláció.
 • A PostScript-emuláció egy PostScript-értelmezőt használ a nyomtatási feladatok feldolgozására.
 • A PCL-emuláció egy PCL-értelmezőt használ a nyomtatási feladatok feldolgozására.
 • A nyomtatónyelv alapértelmezettként való beállítása nem akadályozza meg a szoftvert abban, hogy más nyomtatónyelvet használó nyomtatási feladatokat küldjön.
Feladatvárakoztatás

Be

Ki

Megadja, hogy a nyomtatási feladatok törlődjenek a nyomtatási sorból, ha nem elérhető nyomtatókiegészítőket vagy egyéni beállításokat igényelnek. Ezeket a rendszer egy külön nyomtatási sorban tárolja, így a többi feladatot rendesen ki lehet nyomtatni. Ha a hiányzó információ vagy beállítás, vagy mindkettő elérhetővé válik, a készülék kinyomtatja a tárolt feladatokat.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
 • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve. Ez a követelmény biztosítja, hogy a tárolt feladatok ne törlődjenek, ha a nyomtató nem kap áramot.
Print Area (Nyomtatási terület)

Normál

Igazítás a laphoz

Whole Page (Teljes oldal)

Beállítja a logikai és fizikai nyomtatási területet.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a Normál. Amikor a Normál beállítás által megadott területen kívüli területre próbál nyomtatni, a nyomtató levágja a képet a nyomtatási terület szélénél.
 • Az Igazítás a laphoz beállítás úgy méretezi az oldal tartalmát, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron.
 • A Teljes oldal lehetőséggel a képeket a Normál beállítás által megadott területen kívüli területre lehet helyezni, de a nyomtató levágja a képet a Normál beállítás által meghatározott területnél. Ez a beállítás csak a PCL 5e értelmezővel nyomtatott oldalakat érinti, és nincs hatással a PCL XL vagy PostScript értelmezővel nyomtatott oldalakra.
Download Target (Letöltés célpontja)

RAM

Flash meghajtó

Lemez

Meghatározza a letöltések tárolási helyét.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a RAM. A letöltések RAM-ban való tárolása csak ideiglenes.
 • A letöltések flash-memóriában vagy nyomtató-merevlemezen való tárolása a végleges tárolóba helyezi azokat. A letöltések a flash-memóriában vagy nyomtató-merevlemezen maradnak akkor is, ha kikapcsolja a nyomtatót.
 • Ez a menüpont csak akkor látható, ha a nyomtatóhoz opcionális flash memória vagy formázott, működő nyomtató-merevlemez tartozik.
Resource Save (Erőforrás-kímélő mód)

Be

Ki

Megadja, hogyan kezelje a nyomtató az ideiglenes letöltéseket, így a RAM-ban tárolt betűtípusokat és makrókat, amikor a nyomtató az elérhetőnél több memóriát igénylő nyomtatási feladatot kap.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Ennél a beállításnál a nyomtató megtartja a letöltéseket, amíg nincs szükség memóriára. A letöltések ki lesznek törölve a nyomtatási feladatok feldolgozása érdekében.
 • A Bekapcsolva állásnál a nyomtató megtartja a letöltéseket a nyelv módosítása és a nyomtató visszaállítása során. Ha elfogy a nyomtató memóriája, megjelenik a Memory Full [38] (Nincs elég memória [38]) üzenet, de a letöltések nem törlődnek.
Print All Order (Az összes kinyomtatása)

Alphabetical (Betűrendben)

Oldest First (A legrégebbit előre)

Newest First (A legújabbat előre)

Megadja a bizalmas és függő feladatok nyomtatásának sorrendjét Az összes kinyomtatása beállítás esetén

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az Alphabetical (Betűrendben).


Finishing (Utófeldolgozás) menü

Használja

arra, hogy

Oldalak (kétoldalas)

Egyoldalas

Kétoldalas

Megadja, hogy a kétoldalas (duplex) nyomtatás be van-e állítva alapértelmezésként minden nyomtatási feladathoz.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az „Egyoldalas”.
 • A kétoldalas nyomtatást beállíthatja a nyomtatószoftverből.

Windows-felhasználók számára:

Kattintson a Fájl >Nyomtatás, majd a Tulajdonságok, Beállítások, Lehetőségek vagy Funkciók elemre.

Macintosh-felhasználók számára:

Válassza a File (Fájl) >Print (Nyomtatás) lehetőséget, majd adja meg a beállításokat a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen és a felugró menükben.

Kétoldalas kötés

Hosszú oldal

Rövid oldal

Megadja a kétoldalasan nyomtatott oldalak kötésének és nyomtatásának módját.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a „Hosszú oldal”. A „Hosszú oldal” beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van.
 • A „Rövid oldal” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.
Példányszám

1–999

Megadja az egyes nyomtatási feladatok alapértelmezett példányszámát.

Megjegyzés: Az alapértelmezett érték az 1.

Üres oldalak

Ne nyomtasson

Nyomtatás

Megadja, hogy üres oldalak legyenek beszúrva a nyomtatási feladatba.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.

Leválogatás

(1,1,1) (2,2,2)

(1,2,3) (1,2,3)

Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „(1,1,1) (2,2,2)”.

Elválasztólapok

Ki

Példányok között

Feladatok között

Oldalak között

Megadja, hogy legyenek-e beszúrva üres elválasztólapok.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
 • A Példányok között beállítás üres oldalakat szúr be a nyomtatási feladat egyes példányai közé, ha a Leválogatás beállítása „(1,2,3) (1,2,3)”. Ha a Leválogatás beállítása „(1,1,1) (2,2,2), akkor egy üres oldal lesz beszúrva a kinyomtatott oldalak csoportjai után, például az összes első oldal után, majd az összes második oldal után.
 • A Feladatok közé parancs a nyomtatási feladatok közé szúrja be az üres oldalt.
 • Az Oldalak közé parancs a nyomtatási feladat egyes oldalai közé szúrja be az üres oldalt. Ez a beállítás írásvetítő-fóliák nyomtatásakor lehet hasznos, vagy ha üres oldalakat akar.
Elválasztólap forrása

[x]. tálca

Többlapos adag.

Megadja az elválasztólapok papírforrását.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca).
 • A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálása lehetőséget Kazetta értékre kell állítani, hogy az MP-adagoló menüelemként megjelenjen.
Papírtakarékos nyomtatás

Ki

2 oldal

3 oldal

4 oldal

6 oldal

9 oldal

12 oldal

16 oldal

Több oldal képének nyomtatása a lap egyik oldalára.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
 • A kiválasztott szám az egy oldalon megjelenő oldalképek számát jelenti.
Papírtakarékos rendezés

Vízszintes

Fordított vízszintes

Fordított függőleges

Függőleges

Az oldalak elhelyezésének megadása a Papírtakarékos mód használatakor.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a Horizontal (Vízszintes).
 • Az elhelyezés függ az oldalképek számától, és hogy a képek álló vagy fekvő tájolásúak-e.
Papírtakarékos tájolás

Automatikus

Fekvő

Álló

Megadja a többoldalas dokumentum tájolását.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató az álló és a fekvő közt választ.

Papírtakarékos szegély

Nincs

Folytonos

Keret nyomtatása Papírtakarékos mód használatakor.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.

Tűzési feladat

Ki

Be

Megadja, hogy a kinyomtatott oldalak össze legyenek-e tűzve.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
 • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző-szétválogató egység telepítve van.
Tűzőteszt futtatása

Jelentés nyomtatása arról, hogy a tűző-szétválogató megfelelően működik.

Megjegyzés: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző-szétválogató egység telepítve van.

Lyukasztó

Be

Ki

Megadja, hogy legyenek-e lyukak a kinyomtatott oldalakon, hogy azok lapjai lefűzhetők legyenek gyűrűskönyvben vagy mappában.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
 • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző, lyukasztó egység telepítve van.
Lyukasztó mód

2 lyuk

3 lyuk

4 lyuk

Megadja a létrehozandó lyukak számát a kinyomtatott oldalakon, hogy azok lapjai lefűzhetők legyenek gyűrűskönyvben vagy mappában.

Megjegyzések:

 • Az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték a „3 lyuk”. A nemzetközi gyári alapértelmezett érték a „4 lyuk”.
 • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző, lyukasztó egység telepítve van.
Oldalak eltolása

Nincs

Példányok között

Feladatok között

Bizonyos esetekben eltolja az oldalakat.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
 • A Példányok között beállítás üres oldalakat szúr be a nyomtatási feladat egyes példányai közé, ha a Leválogatás beállítása „(1,2,3) (1,2,3)”. Ha a Leválogatás beállítása „(1,1,1) (2,2,2), akkor egy üres oldal lesz beszúrva a kinyomtatott oldalak csoportjai után, például az összes első oldal után, majd az összes második oldal után.
 • A Feladatok közé lehetőség ugyanazt az eltolási helyzetet állítja be a teljes nyomtatási feladatra, függetlenül a kinyomtatott példányszámtól.
 • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző-szétválogató egység telepítve van.

Quality (Minőség) menü

Elem

Funkció

Nyomtatási felbontás

300 dpi

600 dpi

1200 dpi

1200 Image Q

2400 Image Q

Megadja a nyomtatott oldalak felbontását képpont/hüvelyk (dpi) értékben.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a 600 dpi.

Jobb felbontás

Ki

Karakterkészletek

Vízszintesen

Függőlegesen

Mindkét irányban

Több képpont nyomtatható ki egy csoportba tisztábban, hogy a képek minősége vízszintes vagy függőleges irányban javuljon, vagy javuljon a betűtípusok minősége.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Festék sötétsége

1–10

A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a 8.
 • A kisebb érték választása segíthet a festéktakarékosságban.
Vékony vonalak javítása

Be

Ki

Engedélyezi az építészeti rajzok, térképek, elektronikai áramkörök és folyamatábrákhoz javasolt nyomtatási módot.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
 • Ha az Embedded Web Server segítségével szeretné megadni ezt a beállítást, akkor írja be a hálózati nyomtató IP-címét a webböngésző címmezőjébe.
Szürkekorrekció

Automatikus

Ki

Automatikusan beállítja a képekre alkalmazott kontrasztjavítást.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.

Világosság

-6 és +6 között

Segítségével világosítható, illetve sötétíthető a kinyomtatott anyag. A nyomat világosításával takarékoskodhat a festékkel.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Kontraszt

0–5

Segítségével beállítható a kinyomtatott objektumok kontrasztja.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.


Feladat-nyilvántartás menü

Megjegyzés: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató merevlemeze telepítve van. Győződjön meg arról, hogy a merevlemez nem olvasás-/írás- vagy írásvédett.

Elem

Funkció

Feladatnyilvántartási napló

Ki

Be

Beállítja, hogy a nyomtató készítsen-e naplót a kapott nyomtatási feladatokról.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Feladatnyilvántartási segédprogramok

Naplófájlok nyomtatása és törlése, vagy exportálásuk egy flash-meghajtóra.

Nyilvántartási napló készítésének gyakorisága

Napi

Hetente

Havonta

Beállítja, hogy milyen időközönként készüljön naplófájl.

Megjegyzés: A gyári alapbeállítás a Havonta.

Naplózási művelet az időköz végén

Nincs

Aktuális napló küldése e-mailben

Aktuális napló küldése e-mailben és törlése

Aktuális napló küldése postán

Aktuális napló küldése postán és törlése

Beállítja, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a gyakorisági küszöbérték lejár.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.

Majdnem tele napló

Ki

1–99

Meghatározza a naplófájl maximális méretét, mielőtt a nyomtató végrehajtaná a Naplózás, amikor a lemez majdnem megtelt műveletet.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 5.

Napl. majd. tele szint.

Nincs

Aktuális napló küldése e-mailben

Aktuális napló küldése e-mailben és törlése

Legrégebbi napló küldése e-mailben és törlése

Aktuális napló küldése postán

Aktuális napló küldése postán és törlése

Legrégebbi napló küldése postán és törlése

Aktuális napló törlése

A legrégebbi napló törlése

Minden napló törlése

Minden napló törlése, az aktuális kivételével

Beállítja, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a merevlemez majdnem megtelt.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
 • A Naplózás majdnem megtelt szintnél megadott érték meghatározza, hogy a művelet mikor induljon el.
Napl. tele szint.

Nincs

Aktuális napló küldése e-mailben és törlése

Legrégebbi napló küldése e-mailben és törlése

Aktuális napló küldése postán és törlése

Legrégebbi napló küldése postán és törlése

Aktuális napló törlése

A legrégebbi napló törlése

Minden napló törlése

Minden napló törlése, az aktuális kivételével

Beállítja, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a lemez foglaltsága eléri a maximális határértéket (100 MB).

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.

URL-cím a naplók küldéséhez

Beállítja, hogy a nyomtató hova küldje a feladatnyilvántartási naplókat.

E-mail a naplók küldéséhez

Beállítja azt az e-mail címet, amelyre az eszköz a feladatnyilvántartási naplókat küldi.

Naplófájl-előtag

A naplófájlnévnél használt előtag megadása.

Megjegyzés: A TCP/IP menüben meghatározott gazdagépnév használható alapértelmezett naplófájl-előtagként.


Utilities (Segédprogramok) menü

Elem

Funkció

Függő feladatok eltávolítása

Bizalmas

Felfüggesztett

Nincs visszaállítás

Mind

Törli a bizalmas és függő feladatokat a nyomtató merevlemezéről.

Megjegyzések:

 • Egy beállítás kiválasztása csak a nyomtató merevlemezén tárolt nyomtatási feladatokra van hatással. A könyvjelzőket, a flash-meghajtókon lévő nyomtatási feladatokat, valamint a függő feladatokat nem érinti.
 • A Nincs visszaállítás beállítás eltávolít minden olyan nyomtatási és visszatartási feladatot, amely nem lett visszaállítva a nyomtató merevlemezéről vagy memóriájából.
Flash kártya formázása

Igen

Nem

Formázza a flash memóriát.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne kapcsolja ki a nyomtatót, miközben a flash-memóriát formázza.

Megjegyzések:

 • Az Igen törli a flash memórián tárolt összes adatot.
 • A No (Nem) megszakítja a formázási kérelmet.
 • A flash-memória a nyomtatóba helyezett flash-memóriakártyával hozzáadott memóriát jelöli.
 • A kiegészítő flash-memóriakártya nem lehet olvasás-/írás- vagy írásvédett.
 • Ez a menüpont csak akkor látható, ha tartozik a nyomtatóhoz formázott, működő flash memória.
Letöltések törlése a lemezről

Törlés most

Ne törölje

Törli a nyomtató merevlemezéről a letöltéseket, beleértve minden függő, pufferelt és leállított feladatot.

Megjegyzések:

 • A Törlés most opció úgy állítja be a nyomtatót, hogy törölje a letöltéseket, majd a törlési folyamat befejezése után visszatérjen a kiindulási képernyőre.
 • A Ne törölje opció úgy állítja be a nyomtató kijelzőjét, hogy a Segédprogramok főmenübe térjen vissza.
Hexadecimális nyomkövetés aktiválása

Segít megtalálni egy nyomtatási probléma forrását.

Megjegyzések:

 • Az aktiválás bekapcsolásakor a nyomtatóra küldött minden adat hexadecimális és karakteres megjelenítéssel is ki lesz nyomtava, valamint a vezérlőkódok nem lesznek végrehajtva.
 • A Hexadecimális nyomkövetés bezárásához vagy deaktiválásához kapcsolja ki a nyomtatót.
Coverage Estimator (Lefedés-becslő)

Ki

Be

Megbecsüli egy oldal festékkel való lefedettségét (százalékban kifejezve). A becsült értékek egy külön lapra lesznek kinyomtatva minden egyes nyomtatási feladat végén.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.


XPS menü

Menüpont

Funkció

Hibaoldalak nyomtatása

Ki

Be

Kinyomtatja a hibákra vonatkozó információkat tartalmazó oldalt, beleértve az XML-címkézési hibákat is.

Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.


PDF menü

Menüpont

Funkció

Méretezés eredeti méretre

Igen

Nem

Úgy méretezi az oldal tartalmát, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.

Jegyzetek

Ne nyomtassa

Nyomtatás

Kinyomtatja a PDF-ben található megjegyzéseket.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.


PostScript menü

Elem

Funkció

PS-hiba nyomtatása

Be

Ki

Kinyomtat egy PostScript-hibát tartalmazó oldalt.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.

PS-indítási mód zárolása

Be

Ki

A SysStart fájl letiltása.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.

Betűkészlet prioritása

Beépített

Flash/lemez

Megadja a betűtípusok keresési sorrendjét.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a „Rezidens”.
 • Ez a menüelem csak akkor érhető el, ha formázott flash-memória bővítőkártya vagy nyomtató-merevlemez van telepítve és megfelelően működik.
 • Győződjön meg róla, hogy a kiegészítő flash-memória vagy a nyomtató-merevlemez nem olvasás-/írás-, írás- vagy jelszóval védett.
 • A feladat pufferméretét nem szabad 100%-ra állítani.

PPDS menü

Menüelem

Leírás

Tájolás

Álló

Fekvő

Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az Álló.
 • A beállítások kétszer találhatók meg a PCL Emuláció menüben.
Lines per Page (Sorok/lap)

1–255

Megadja az egy oldalon megjelenő sorok számát

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték 64.
 • A nyomtató a sorok közti távolságot a Lines per Page (Sorok/lap), a Paper Size (Papírméret) és az Orientation (Tájolás) beállítás alapján állítja be. Válassza ki a kívánt Paper Size (Papírméret) és Orientation (Tájolás) beállítást a Lines per Page (Sorok/lap) beállítás megadása előtt.
Sor/hüvelyk

0,25–30,00

Megadja az egy hüvelykre jutó nyomtatandó sorok számát

Megjegyzések:

 • A gyári alapbeállítás a 6.
 • A Sor/hüvelyk érték 0,25 hüvelyenként növelhető vagy csökkenthető
Oldalformátum

Nyomtatás

Teljes

Megadja az oldal logikai és fizikai nyomtatási területét

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a Nyomtatás. Az adatok nyomtatása megtartja a helyzetet a papír szélének figyelembevételével.
 • Ha a Teljes lehetőség van kiválasztva, a dokumentum margóinak kiszámítása az oldal fizikai szélének bal felső sarkától történik.
 • Nem történik nyomtatás a nyomtatandó területen kívül.
Karakterkészlet

1

2

Megadja az alapértelmezett karakterkészletet a PPDS nyomtatási feladatokhoz

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a 2. A 2. karakterkészlet a nem amerikai angol nyelvekben használt nyomtatható karakterekből és szimbólumokból áll.
 • Ha az 1. karakterkészlet van kiválasztva, a nyomtatónak megadott értékek nyomtatóparancsnak minősülnek.
Legjobb illesztés

Be

Ki

A hiányzó betűtípust egy hasonlóval helyettesíti

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. Ha a kért betűtípus nem található, a nyomtató egy hasonlót fog használni.

1. tálca átszám.

Ki

2. tálca

Beállítja, hogy a nyomtató olyan nyomtatószoftverrel vagy programokkal működjön, amelyek különböző forrás-hozzárendeléseket használnak tálcákhoz, fiókokhoz és adagolókhoz.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
 • A 2. tálca csak akkor jelenik meg, ha telepítve van.
Auto CR after LF (CR mindig LF után)

Be

Ki

Megadja, hogy a nyomtató automatikusan végrehajtson egy kocsivissza-műveletet (CR) a soremelés (LF) vezérlőparancs után.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
 • A beállítások kétszer találhatók meg a PCL Emuláció menüben.
Auto LF after CR (LF mindig CR után)

Be

Ki

Megadja, hogy a nyomtató automatikusan végrehajtson egy soremelést (LF) a kocsivissza (CR) vezérlőparancs után.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
 • A beállítások kétszer találhatók meg a PCL Emuláció menüben.

HTML-menü

Elem

Funkció

Betűtípus

Albertus MT

Antique Olive

Apple Chancery

Arial MT

Avant Garde

Bodoni

Bookman

Chicago

Clarendon

Cooper Black

Copperplate

Coronet

Courier

Eurostile

Garamond

Geneva

Gill Sans

Goudy

Helvetica

Hoefler Text

Intl CG Times

Intl Courier

Intl Univers

Joanna MT

Letter Gothic

Lubalin Graph

Marigold

MonaLisa Recut

Monaco

New CenturySbk

New York

Optima

Oxford

Palatino

StempelGaramond

Taffy

Alkalmak

TimesNewRoman

Univers

Zapf Chancery

NewSansMTJA

NewSansMTCS

NewSansMTCT

NewSansMTKO

Beállítja az alapértelmezett betűtípust a HTML-dokumentumokhoz.

Megjegyzés: A Times betűtípust olyan HTML-dokumentumokban használják, amelyekhez nincs megadva betűtípus.


Elem

Funkció

Betűméret

1–255 pt

Beállítja az alapértelmezett betűméretet a HTML-dokumentumokhoz.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a 12 pt.
 • A betűméret 1 betűpontonként növelhető.
Méret

1–400%

Átméretezi az alapértelmezett betűtípust a HTML-dokumentumokhoz.

Megjegyzések:

 • A gyári alapbeállítás a 100%.
 • Az átméretezés 1%-onként növelhető.
Tájolás

Álló

Fekvő

Beállítja az oldal tájolását a HTML-dokumentumokhoz.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Álló.

Margóméret

8–255 mm

Beállítja az oldal margóméretét a HTML-dokumentumokhoz.

Megjegyzések:

 • A gyári alapbeállítás a 19 mm.
 • A margóméret 1 mm-enként növelhető.
Háttér

Nincs nyomtatás

Nyomtatás

Meghatározza, hogy legyen-e a háttér kinyomtatva a HTML-dokumentumoknál.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nyomtatás.


Kép menü

Menüpont

Funkció

Automatikus igazítás

Be

Ki

Kiválasztja az optimális papírméretet, nagyítást és tájolást.

Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. Bizonyos képek esetében felülírja a méretezés és tájolás beállítását.

Megfordítás

Be

Ki

Felcseréli a feketét és a fehéret a fekete-fehér képeken.

Megjegyzések:

 • Az alapértelmezett beállítás a Ki.
 • Ez a beállítás GIF és JPEG formátumú képeken nem alkalmazható.
Átméretezés

Bal felső sarok rögz.

Legjobb kitöltés

Középpont rögzítése

Magasság/szélesség ig.

Magasság igazítása

Szélesség igazítása

Úgy méretezi a képet, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a Legjobb kitöltés.
 • Ha az Automatikus kitöltés be van kapcsolva, a Méretezés értéke automatikusan Legjobb kitöltésre vált.
Tájolás

Álló

Fekvő

Fordított álló

Fordított fekvő

Beállítja a kép tájolását.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Álló.