MX810 Series

Güvenlik Bilgileri

Yazıcıyı tanıma

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Yazıcı için bir yer seçme

Yazıcı konfigürasyonları

Tarayıcının temel işlevlerini anlama

ADF'yi ve tarayıcı camını kullanma

Yazıcı kontrol panelini anlama

Yazıcı kontrol panelini kullanma

Uyku düğmesinin ve gösterge ışıklarının renklerini anlama

Ana ekranı anlama

Dokunmatik ekran düğmelerini kullanma

Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma

Yazıcının IP adresini bulma

Bilgisayarın IP adresini bulma

Yerleşik Web Sunucusu'na erişme

Ana ekranı özelleştirme

Farklı uygulamaları anlama

Ana ekran uygulamalarını etkinleştirme

Uzak Operatör Paneli'ni Kurma

Yapılandırmayı gönderme veya alma

Diğer yazıcı ayarları

Dahili seçenekleri takma

Donanım seçeneklerini kurma

Kabloları takma

Yazıcı yazılımını yükleme

Ağ Üzerinde Çalışma

Yazıcının kurulumunu doğrulama

Kağıt ve özel ortam yükleme

Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama

Universal kağıt ayarlarını yapılandırma

550 sayfalık tepsiye kağıt yerleştirme

2100 yapraklık tepsiye kağıt yerleştirme

Çok amaçlı besleyiciye ortam yükleme

Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma

Kağıt ve özel ortamlar kılavuzu

Özel ortamlar kullanma

Kağıtlarla ilgili kurallar

Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları

Yazdırma

Formları ve bir belgeyi yazdırma

Flash sürücü veya mobil cihazdan yazdırma

Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

Bilgi sayfalarını yazdırma

Bir yazdırma işini iptal etme

Kopyalama

Fotokopi çekme

Fotoğraf kopyalama

Özel ortamlara kopyalama

Yazıcı kontrol panelini kullanarak bir kopya kısayolu oluşturma

Kopyalama ayarlarını özelleştirme

Kopyalara bilgi yerleştirme

Bir kopyalama işini iptal etme

Kopyalama seçeneklerini anlama

E-posta gönderme

Yazıcıyı e-posta göndermek için ayarlama

Bir e-posta kısayolu oluşturma

Bir belgeyi e-posta ile yollama

E-posta ayarlarını özelleştirme

E-posta iptal etme

E-posta seçeneklerini anlama

Faks alma/gönderme

Yazıcıyı faks göndermek için ayarlama

Faks gönderme

Kısayol oluşturma

Faks ayarlarını özelleştirme

Giden bir faksı iptal etme

Faks bekletme ve iletme

Faks seçeneklerini anlama

Tarama

Ağa Tara'yı Kullanma

Bir FTP adresine tarama

Bir bilgisayara veya flash sürücüye tarama

Tarama seçeneklerini anlama

Yazıcı menülerini anlama

Menüler listesi

Kağıt menüsü

Raporlar menüsü

Ağ/Portlar menüsü

Güvenlik menüsü

Ayarlar menüsü

Yardım menüsü

Paradan tasarruf etme ve çevre üzerindeki etkileri azaltma

Kağıt ve toner tasarrufu

Enerji tasarrufu

Geri dönüştürme

Yazıcıyı sabitleme

Geçicilik Bildirimi

Geçici belleği silme

Kalıcı belleği silme

Yazıcı sabit diski belleğini silme

Yazıcı sabit diski şifrelemesini yapılandırma

Yazıcı güvenlik bilgilerini bulma

Yazıcının bakımını yapma

Yazıcı parçalarını temizleme

Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Kalan tahmini sayfa sayısı

Sarf malzemesi sipariş etme

Sarf malzemelerini saklama

Sarf malzemelerini değiştirme

Yazıcıyı taşıma

Yazıcıyı yönetme

Gelişmiş ağ kurma ve yönetici bilgileri bulma

Sanal ekranı kontrol etme

E-posta uyarılarını ayarlama

Raporları görüntüleme

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma

Üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme

Sıkışmaları giderme

Sıkışmaları önleme

Kağıt Sıkışmalarını ve Yerlerini Anlama

[x]-sayfa sıkışması, kartuşu çıkarmak için ön kapağı kaldırın. [200–201]

[x]-sayfa sıkışması, arka kapağın üstünü açın. [202]

[x]-sayfa sıkışması, arka kapağın üstünü ve altını açın. [231–234]

[x]-sayfa sıkışması, standart sele sıkışmasını giderin. [203]

[x]-sayfa sıkışması, dupleksi temizlemek için tepsi 1'i açın. [235–239]

[x]-sayfa sıkışması, [x] tepsisini açın. [24x]

[x]-sayfa sıkışması, elle besleyiciyi temizleyin. [250]

[x]-sayfa sıkışması, posta kutusu arka kapağını açın. Kağıdı selede bırakın. [4yy.xx]

[x]-sayfa sıkışması, otomatik besleme üst kapağını açın. [28y.xx]

[x]-sayfa sıkışması, kağıdı çıkarın, tutucu arka kapağını açın. Kağıdı selede bırakın. [451]

[x]-sayfa sıkışması, kağıdı çıkarın, zımba arka kapağını açın. Kağıdı selede bırakın. [455–457]

Sorun Giderme

Yazıcı mesajlarını anlama

Yazıcı sorunlarını çözme

Yazdırma sorunlarını çözme

Kopyalama sorunlarını çözme

Fakslama sorunlarını çözme

Tarayıcı sorunlarını çözme

Ana ekran uygulama sorunlarını çözme

Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor

Müşteri destek merkezine başvurma

Uyarılar

Ürün bilgileri

Sürüm uyarısı

Ticari markalar

Lisans uyarıları

Ses emisyon seviyeleri

Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi

India E-Waste notice

Ürünü elden çıkarma

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

ENERGY STAR

Sıcaklık bilgileri

Lazer uyarısı

Lazer bilgi etiketi

Enerji tüketimi

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Radyo paraziti uyarısı

Telekomünikasyon terminal ekipmanları için düzenleyici bildirimler

Avrupa Birliği'ndeki Kullanıcılar için Bildirim

Kablosuz cihazlar için düzenleyici bildirimler

Modüler bileşen bildirimi

Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Avrupa Birliğindeki kullanıcılar için uyarı

Patent acknowledgment