Paperi-valikko

Oletuslähde -valikko

Valikkokohta

Kuvaus

oletuslähde

Lokero <x>

Monisyöttölaite

Paperin käsinsyöttö

Kirjekuorten käsinsyöttö

Määrittää kaikkien tulostustöiden oletuspaperilähteen

Huomautuksia:

 • Monisyöttölaite näkyy Paperi-valikossa vaihtoehtona vain, jos asennettuna on 650 arkin kaksoislokero.
 • Oletusasetus on Lokero 1 (vakiolokero).
 • Vain asennetut paperilähteet näkyvät valikkoasetuksina.
 • Tulostustyön valitsema paperilähde korvaa oletuslähteen tulostustyön ajaksi.
 • Jos useammassa kuin yhdessä lokerossa on samaa paperikokoa ja -lajia ja paperikoko- ja paperilajiasetukset on määritetty oikein, lokerot yhdistetään automaattisesti. Jos ensimmäinen lokero on tyhjä, tulostin käyttää toista yhdistettyä lokeroa.

Koko/laji-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Lokeron <x> koko

Letter

Legal

Executive

Oficio (Meksiko)

Folio

Universal

A4

A5

JIS B5

Tässä määritetään kuhunkin lokeroon lisättävän paperin koko.

Huomautuksia:

 • Letter on oletusasetus Yhdysvalloissa. A4 on kansainvälinen oletusasetus.
 • Jos kahdessa lokerossa on samaa paperikokoa ja -lajia ja paperikoko- ja paperilajiasetukset on määritetty oikein, lokerot yhdistetään automaattisesti. Kun yksi lokero on tyhjä, laite ottaa tulostusmateriaalin yhdistetystä lokerosta.
Lokeron <x> laji

Tavallinen paperi

Kartonki

Kalvo

Uusiopaperi

Kiiltävä

Tarrat

Kovapaperi

Kirjelomake

Esipainettu

Värillinen paperi

Kevyt paperi

Paksu paperi

Karkea/kovapaperi

Mukautettu laji <x>

Tässä määritetään kuhunkin lokeroon lisättävän paperin laji.

Huomautuksia:

 • Tavallinen paperi on lokeron 1 oletusasetus. Kaikkien muiden lokeroiden oletusasetuksena on Mukautettu laji <x>.
 • Jos käyttäjän määrittämä nimi on käytettävissä, se näkyy Mukautettu laji <x> -nimen paikalla.
 • Tähän valikkoon voit määrittää automaattisesti yhdistettävien lokeroiden asetukset.
Käsinsyötön paperikoko

Letter

Legal

Executive

Oficio (Meksiko)

Folio

Statement

Universal

A4

A5

A5

JIS B5

Määrittää manuaalisesti lisättävän paperin koon.

Huomautus: Letter on oletusasetus Yhdysvalloissa. A4 on kansainvälinen oletusasetus.

Käsinsyötön paperilaji

Tavallinen paperi

Kartonki

Kalvo

Uusiopaperi

Kiiltävä

Tarrat

Kovapaperi

Kirjelomake

Esipainettu

Värillinen paperi

Kevyt paperi

Paksu paperi

Karkea/kovapaperi

Mukautettu laji <x>

Määrittää manuaalisesti lisättävän paperin lajin

Huomautus: Oletusasetus on Tavallinen paperi.

Monisyötön koko

Letter

Legal

Executive

Oficio (Meksiko)

Folio

Statement

Universal

A4

A5

A5

JIS B5

Määrittää monisyöttölaitteeseen lisätyn paperin koon.

Huomautuksia:

 • Paperivalikon Monisyötön asetus -arvoksi on määritettävä Kasetti, jotta Monisyöttölaite näkyy valikkokohtana.
 • Letter on oletusasetus Yhdysvalloissa. A4 on kansainvälinen oletusasetus.
 • Monisyöttölaite ei tunnista paperikokoa automaattisesti.Paperin koko on asetettava.
Monisyötön laji

Tavallinen paperi

Kartonki

Kalvo

Uusiopaperi

Kiiltävä

Tarrat

Kovapaperi

Kirjelomake

Esipainettu

Värillinen paperi

Kevyt paperi

Paksu paperi

Karkea/kovapaperi

Mukautettu laji <x>

Määrittää monisyöttölokeroon lisättävän paperin lajin.

Huomautuksia:

 • Paperivalikon Monisyötön asetus -arvoksi on määritettävä Kasetti, jotta Monisyöttölaite näkyy valikkokohtana.
 • Letter on oletusasetus Yhdysvalloissa. A4 on kansainvälinen oletusasetus.
Kirjekuorten koon manuaalinen valinta

10-kirjekuori 

DL-kirjekuori 

C5 -kirjekuori

B5 B5-kirjekuori

Muu kirjekuori

7 3/4 -kirjekuori

9-kirjekuori 

Määrittää manuaalisesti lisättävän kirjekuoren koon

Huomautus: 10-kirjekuori on oletuksena Yhdysvalloissa. DL-kirjekuori on kansainvälinen oletusasetus.

Kirjekuorten lajin manuaalinen valinta

Kirjekuori

Mukautettu laji <x>

Määrittää manuaalisesti lisättävän kirjekuoren lajin

Huomautus: Kirjekuori on oletusasetus.


Paperin laatu -valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Tavallisen laatu

Tasainen

Normaali

Karkea

Määrittää tiettyyn lokeroon lisätyn paperin laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kartongin laatu

Tasainen

Normaali

Karkea

Määrittää tiettyyn lokeroon lisätyn kartongin laadun

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Normaali.
 • Asetukset näkyvät ainoastaan, jos kartonkia tuetaan.
Kalvon laatu

Tasainen

Normaali

Karkea

Määrittää tiettyyn lokeroon lisättyjen piirtoheitinkalvojen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Uusiopaperin laatu

Tasainen

Normaali

Karkea

Määrittää tiettyyn lokeroon lisätyn uusiopaperin laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kiiltävän laatu

Tasainen

Normaali

Karkea

Määrittää tiettyyn lokeroon lisätyn kiiltävän paperin laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Tarrojen laatu

Tasainen

Normaali

Karkea

Määrittää tiettyyn lokeroon lisättyjen tarrojen laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kovapaperin laatu

Tasainen

Normaali

Karkea

Määrittää tiettyyn lokeroon lisätyn paperin laadun

Huomautus: Oletusasetus on Karkea.

Kirjekuoren laatu

Tasainen

Normaali

Karkea

Määrittää tiettyyn lokeroon lisättyjen kirjekuorien laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kirjelomakkeen laatu

Tasainen

Normaali

Karkea

Määrittää tiettyyn lokeroon lisätyn paperin laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Esipainetun laatu

Tasainen

Normaali

Karkea

Määrittää tiettyyn lokeroon lisätyn paperin laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Värillisen laatu

Tasainen

Normaali

Karkea

Määrittää tiettyyn lokeroon lisätyn värillisen paperin laadun

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kevyt paperi

Tasainen

Normaali

Karkea

Määrittää tiettyyn lokeroon lisätyn kevyen paperin laadun

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Normaali.
 • Asetukset ovat valittavissa ainoastaan, jos laite tukee mukautettua lajia.
Paksu paperi

Tasainen

Normaali

Karkea

Määrittää tiettyyn lokeroon lisätyn painavan paperin laadun

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Normaali.
 • Asetukset ovat valittavissa ainoastaan, jos laite tukee mukautettua lajia.
Karkea/kovapaperi

Karkea

Määrittää tiettyyn lokeroon lisätyn karkean/puuvillapaperin laadun

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Karkea.
 • Asetukset ovat valittavissa ainoastaan, jos laite tukee mukautettua lajia.
Mukautettu <x> paperilaji

Tasainen

Normaali

Karkea

Määrittää tiettyyn lokeroon lisätyn mukautetun paperilajin laadun

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Normaali.
 • Asetukset ovat valittavissa ainoastaan, jos laite tukee mukautettua lajia.

Paperin paino -valikko

Valikon vaihtoehdot

Määritelmä

Tavallisen paino, Kiiltävän paino, Kovapaperin paino, Kirjelomakkeen paino, Esipainetun paino tai Värillisen paino

Kevyt

Normaali

Painava

Määrittää tiettyyn lokeroon lisätyn paperin suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kalvon paino

Kevyt

Normaali

Painava

Määrittää tiettyyn lokeroon lisättyjen kalvojen suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Uusiopaperin paino

Kevyt

Normaali

Painava

Määrittää tiettyyn lokeroon lisätyn uusiopaperin suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Tarrojen paino

Kevyt

Normaali

Painava

Määrittää tiettyyn lokeroon lisättyjen tarrojen suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kirjekuoren paino

Kevyt

Normaali

Painava

Määrittää tiettyyn lokeroon tai syöttölaitteeseen lisättyjen kirjekuorten suhteellisen painon

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Kartongin paino

Kevyt

Normaali

Painava

Määrittää tiettyyn lokeroon lisätyn kartongin suhteellisen painon

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Normaali.
 • Asetukset näkyvät ainoastaan, jos kartonkia tuetaan.
Kevyen paperin paino

Kevyt

Määrittää tiettyyn lokeroon lisätyn kevyen paperin suhteellisen painon

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Kevyt.
 • Asetukset näkyvät ainoastaan, jos laite tukee kevyttä paperia.
Painavan paperin paino

Painava

Määrittää tiettyyn lokeroon lisätyn painavan paperin suhteellisen painon

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Painava.
 • Asetukset näkyvät ainoastaan, jos laite tukee painavaa paperia.
Karkean paperin tai puuvillapaperin paino

Normaali

Määrittää tiettyyn lokeroon lisätyn karkean paperin tai puuvillapaperin suhteellisen painon

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Normaali.
 • Asetukset näkyvät ainoastaan, jos laite tukee karkeaa paperia tai puuvillapaperia.
Mukautettu <x>

Kevyt

Normaali

Painava

Määrittää tiettyyn lokeroon lisätyn mukautetun paperilajin suhteellisen painon

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Normaali.
 • Asetukset näkyvät ainoastaan, jos mukautettua paperia tuetaan.

Paperin lisäys -valikko

Huomautus: Kaikissa tulostimissa ei ole kaikkia asetuksia.

Valikkokohta

Kuvaus

Uusiopaperin lisäys

Kaksipuolinen

Ei käytössä

Määrittää, tulostuvatko kaikki uusiopaperille tehtävät työt kaksipuolisina.

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Kiiltävien lisäys

Kaksipuolinen

Ei käytössä

Määrittää, tulostuvatko kaikki kiiltävälle paperille tehtävät työt kaksipuolisina.

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Kovapaperin lisäys

Kaksipuolinen

Ei käytössä

Määrittää, tulostuvatko kaikki kovapaperille tehtävät työt kaksipuolisina.

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Kirjelomakkeiden lisäys

Kaksipuolinen

Ei käytössä

Määrittää, tulostuvatko kaikki kirjelomakkeelle tehtävät työt kaksipuolisina

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Esipainetun lisäys

Kaksipuolinen

Ei käytössä

Määrittää, tulostuvatko kaikki esitulostetulle paperille tehtävät työt kaksipuolisina.

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Värillisen paperin lisäys

Kaksipuolinen

Ei käytössä

Määrittää, tulostuvatko kaikki värilliselle paperille tehtävät työt kaksipuolisina.

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Kevyen paperin lisäys

Kaksipuolinen

Ei käytössä

Määrittää, tulostuvatko kaikki kevyelle paperille tehtävät työt kaksipuolisina.

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Paksun paperin lisäys

Kaksipuolinen

Ei käytössä

Määrittää, tulostuvatko kaikki painavalle paperille tehtävät työt kaksipuolisina.

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Karkean/kovapaperin lisäys

Kaksipuolinen

Ei käytössä

Määrittää, tulostuvatko kaikki karkealle/kovapaperille tehtävät työt kaksipuolisina.

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Mukautetun <x> lisäys

Kaksipuolinen

Ei käytössä

Määrittää, tulostuvatko kaikki mukautetulle paperilajille  <x> tehtävät työt kaksipuolisina.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Mukautetun paperilajin <x> lataus on käytettävissä vain, jos tulostin tukee kyseistä paperilajia.

Mukautetut lajit -valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Mukautettu laji <x>

Paperi

Kartonki

Kalvo

Kiiltävä

Tarrat

Kirjekuori

Karkea/kovapaperi

Liittää paperi- tai erikoismateriaalilajin oletusarvoiseen Mukautettu laji <x> -nimeen tai käyttäjän määrittämään, järjestelmään sisältyvässä Web-palvelimessa tai MarkVisionTM Professionalissa luotuun mukautettuun nimeen.Tämä käyttäjän-määrittämä nimi näkyy Custom Type <x> (Mukauttu laji <x>) -nimen sijaan.

Huomautuksia:

 • Paperi on oletusarvo.
 • Valitun lokeron tai syöttölaitteen on tuettava mukautettua paperilajia, jotta kyseisestä lähteestä voi tulostaa.
Uusiopaperi

Paperi

Kartonki

Kalvo

Kiiltävä

Tarrat

Kirjekuori

Kovapaperi

Määrittää paperityypin, kun kierrätetty paperi on valittu muissa valikoissa

Huomautuksia:

 • Paperi on oletusarvo.
 • Valitun lokeron tai syöttölaitteen on tuettava uusiopaperilajia, jotta kyseisestä lähteestä voi tulostaa.

Mukautetut skannauskoot -valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Tunnistekortti

Leveys

1 - 14 tuumaa (25 - 355,6 mm)

Korkeus

1 - 14 tuumaa (25 - 355,6 mm)

Suunta

Vaaka

Pysty

2 skannausta sivua kohti

Ei käytössä

Käytössä

Määrittää muun kuin vakion skannauskoon.

Huomautuksia:

 • Leveyden oletusasetus on 4,83 tuumaa Yhdysvalloissa. Leveyden kansainvälinen oletusasetus on 123 millimetriä.
 • Korkeuden oletusasetus on 6,23 tuumaa Yhdysvalloissa. Korkeuden kansainvälinen oletusasetus on 161 millimetriä.
 • Vaaka on Suunta-asetuksen oletusarvo.
 • Käytössä on 2 skannausta per sivu -asetuksen oletusarvo.
Mukautettu skannauskoko <x>

Skannauskoon nimi

Leveys

1 - 14 tuumaa (25 - 355,6 mm)

Korkeus

1 - 14 tuumaa (25 - 355,6 mm)

Suunta

Vaaka

Pysty

2 skannausta sivua kohti

Ei käytössä

Käytössä

Määrittää mukautetun skannauskoon nimen ja asetukset. Nimi korvaa Mukautettu skannauskoko <x> -nimen tulostimen valikoissa.

Huomautuksia:

 • Leveyden oletusasetus on 8,5 tuumaa Yhdysvalloissa. Leveyden kansainvälinen oletusasetus on 216 millimetriä.
 • Korkeuden oletusasetus on 14 tuumaa Yhdysvalloissa. Korkeuden kansainvälinen oletusasetus on 356 millimetriä.
 • Vaaka on Suunta-asetuksen oletusarvo.
 • Ei käytössä on 2 skannausta per sivu -asetuksen oletusarvo.

Universal-valikko

Näissä valikkokohdissa määritetään Universal-paperikoon korkeus ja leveys. Universal-paperikoko on käyttäjän määrittämä paperikokoasetus. Se näkyy muiden paperikokoasetusten yhteydessä ja sisältää samanlaisia asetuksia kuin muutkin, kuten kaksipuolisen tulostuksen tuen ja useiden sivujen tulostamisen yhdelle arkille.

Valikkokohta

Kuvaus

Mittayksiköt

Tuumat

Millimetrit

Mittayksikköjen valinta

Huomautuksia:

 • Tuumat on oletusasetus Yhdysvalloissa.
 • Millimetrit on kansainvälinen oletusasetus.
Pystykuvan leveys

3 - 14,17 tuumaa

76 - 360 mm

Pystykuvan leveyden määrittäminen

Huomautuksia:

 • Jos leveys ylittää sallitun enimmäisarvon, tulostin käyttää suurinta sallittua leveyttä.
 • 8,5 tuumaa on oletusasetus Yhdysvalloissa. Tuumakokoa voidaan kasvattaa 0,01 tuuman tarkkuudella.
 • 216 mm on kansainvälinen oletusasetus. Millimetrikokoa voidaan kasvattaa 1 mm:n tarkkuudella.
Pystykuvan korkeus

3 - 14,17 tuumaa

76 - 360 mm

Pystykuvan korkeuden määrittäminen

Huomautuksia:

 • Jos korkeus ylittää sallitun enimmäisarvon, tulostin käyttää suurinta sallittua korkeutta.
 • 14 tuumaa on oletusasetus Yhdysvalloissa. Tuumakokoa voidaan kasvattaa 0,01 tuuman tarkkuudella.
 • 356 mm on kansainvälinen oletusasetus. Millimetrikokoa voidaan kasvattaa 1 mm:n tarkkuudella.